JĘZYK Z ZACHODNIEJ GRUPY JĘZYKÓW SEMICKICH, KTÓRYCH UŻYWA SIĘ GŁÓWNIE W ETIOPII I ERYTREI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JĘZYK ETIOSEMICKI to:

język z zachodniej grupy języków semickich, których używa się głównie w Etiopii i Erytrei (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JĘZYK Z ZACHODNIEJ GRUPY JĘZYKÓW SEMICKICH, KTÓRYCH UŻYWA SIĘ GŁÓWNIE W ETIOPII I ERYTREI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.680

PLEWA, TOKARKA KARUZELOWA, WERTIKAL, CYTRONELOL, HOL MIĘKKI, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, BIOLOGIA, KREOLSKI, KULTURA ŚWIDERSKA, RYCZĄCA CZTERDZIESTKA, SZAŁAMAJA, TRZEŹWOŚĆ, MUZYKA CERKIEWNA, SYJON, DRZEWOSTAN NASIENNY, PELYKOZAUR, JAZDA, ZSYP, TENGWAR, ŚCIĘGNO ACHILLESA, OKRES, JELEŃ MILU, PERTURBACJA, SŁOMIANY ZAPAŁ, DYSPOZYCJA, PRZYROST, MIJANKA, SPRINGBOK, BORDER, PARWENIUSZ, AKUSTYKA ARCHITEKTONICZNA, INFA, OBRZEŻKOWATE, JASTRZĘBNIK, GRACZ, OCHOTNIK, LACH SĄDECKI, FIGURA SŁÓW, BRACTWO SZPITALNE, JĘZYKI CHIŃSKOTYBETAŃSKIE, JĘZYK SZTUCZNY, SONOMETR, OŚRODEK WYŻOWY, DODATEK OŁÓWKOWY, ŁYŻKA, MAŃSKI, GALAGO GRUBOOGONOWY, PSYCHOZA SCHIZOFRENICZNA, KULTUROWOŚĆ, TRAWA PASTEWNA, JONOFOREZA, WIEŚ, MAKARONISTA, WAŁKARZ, CHŁONIAK BURKITTA, GWIAZDA WIELOKROTNA, JĘZYK KANANEJSKI, SŁUP OŚWIETLENIOWY, WÓDKA, BIAŁA NOC, ARENGA PIERZASTA, ŁAMANIEC, DWA OGNIE, CHOROBA MORGELLONÓW, BLOK, KENOZOIK, SŁUCHAWECZKA, PODSTAWCZAK, RUCHOMY PIASEK, BLEJTRAM, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, REPUBLIKA SIERRA LEONE, NURZANIEC, SARABANDA, ŚMIERDZIEL, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, DYM, HELOWIEC, WIDZOWNIA, JĘZYK JELENI, BABIOGÓRKA, BAR, KONSERWATOR ZABYTKÓW, JĘZYK KAFIRSKI, PARKIET, MARUDA, JĘZYK NOWOGRECKI, ULICA, JEJMOŚĆ, GRA RPG, BIZNESMENKA, BIAŁORUSZCZYZNA, ARBA, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, POCIĄG, NOWOGRECKI, ŻNIWA, SPÓR, GARDA, MAMUT CESARSKI, TORBAN, PARCELANT, GOŁĄBKA, WŁÓKA, KONDENSATOR DOSTROJCZY, JĘZYK AŁTAJSKI, OPONA RADIALNA, BEZKRĘGOWIEC, PRĄD GALWANICZNY, ERUPCJA, CHÓD, BOCZNIAK, RASZKA, GNIAZDKO, TRZMIELINA OSKRZYDLONA, CZARNA SOTNIA, PRACOWNIK LEŚNY, PEGAZ, PORZĄDEK JOŃSKI, HEMIKRYPTOFIT, MARIMBA, AZYL, ATOMISTA, FIZYK, WARSTWA ŚCIERALNA, KRYSTALOGRAFIA CHEMICZNA, ŚLEPE ŹRÓDŁO, MARKIZA, ZAPŁATA, MANATOWATE, GŁĘBSZE UCZUCIE, PODUSZKA BALANSOWA, PĘCHERZYK ŻÓŁTKOWY, WIDLISZEK, BRĄZOWA PLAMISTOŚĆ LIŚCI POMIDORA, BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA, GĄSIENICA, BABRAŁA, ŚRODKI TRWAŁE, HIPOTERAPEUTA, SALAMANDRA OLBRZYMIA JAPOŃSKA, DZBANIEC, SPRAWDZIAN, BALISTYKA WEWNĘTRZNA, RUCH KRZYWOLINIOWY, OSTROŻNOŚĆ, SUBLITORAL, CZAPA POLARNA, CUKRZYCA INSULINONIEZALEŻNA, RÓŻDŻKARZ, SREBRZENIE, SHORT-TRACK, RZEP, KASTA, MAMMOLOGIA, CUDOTWÓRCA, KONFEKCJONER, ABEBA, TYNIEC, PEŁNIA, DRAMAT, TRZĘSIEC MEKLEMBURSKI, EDYKUŁA, SZKOŁA WYŻSZA, PRZECINACZ, INWENTARZ ŻYWY, ABNEGATKA, POKUSA, NAWROTOWOŚĆ, BILOKACJA, TYRYSTOR, GMACHÓWKA CIEŚLA, CYPROHEPTADYNA, JĘZYK SAMOJEDZKI, DETALISTA, PUNK, MAK NIEBIESKI, NAPŁYW, KREDYT BALONOWY, BACHATA, BROMELIA, KIT PSZCZELI, KICZUA, MIĘSIEŃ CZWOROGŁOWY, RYBACZKA, VIOLA DA SPALLA, TRÓJKROK, ŻMUJDZKI, WĘŻOWNIK, WKLĘSŁOPANCERZÓWKA CZERWONOGŁOWA, NORMA REAKCJI GENOTYPU, ZMAGANIA, FERMENTACJA JABŁKOWO-MLEKOWA, JEKIMOW, SADÓWKA, CYKL WYDAWNICZY, RUGBY, ŚLIWA, RADIOLOGIA, WRZĘCHY, BRUZDKOWANIE, BULDOG, ZJAWISKO KURZAWKOWE, SFERA NIEBIESKA, OSTROŚĆ, RACJONALIZACJA, ZLEPNOŚĆ, PORĘCZ, MAJMA, KULCZYBA, NIEZROZUMIAŁOŚĆ, TŁUSZCZAK, ŻÓŁWIE WIELKOGŁOWE, SYMBIRSK, ROŚLINA AKWARIOWA, ZGRZEBŁO, WYLĘG, BINOKLE, GEODYNAMIKA, ZMIERZCH CYWILNY, BIUROKRATA, KANAŁ ENERGETYCZNY, FAMA, POŻEGNANIE, NIEPOBOŻNOŚĆ, LAWINA GRUZOWA, WĘGIERSKI KOŃ SPORTOWY, CZARNY FILM, FOLKLOR, BALSAM, BŁYSZCZ ANTYMONU, MIESZALNOŚĆ OGRANICZONA, ANGIELSKA FLEGMA, ODDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE, ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA, POJAZD SZYNOWY, PRZESTRZEŃ WOKÓŁZIEMSKA, AUREOLA, NAŁOGOWOŚĆ, CZARCIA MIOTŁA, FUZJA JĄDROWA, PSYCHODYDAKTYKA, REDUKCJA, CERKIEWNY, GRUCZOŁ COWPERA, SSAK OWADOŻERNY, CONSTABLE, GWAJAK, STRATEG, PLECIONKA, BAŃKA, KLINOPIROKSEN, WILAMOWIANKA, JĘZYK ERGATYWNO-ABSOLUTYWNY, STYL KOLONIALNY, SAMOOCZYSZCZANIE, ZŁOTOWŁOSA, BEZPARDONOWOŚĆ, ZAPUSTY, CESARZ, CZARNOKSIĘŻNIK, NORMATYWISTA, ETIOLOGIA, UKRAIŃSKI, POMADKA, KARCIANE DOMINO, GARDEROBA, DOMOKRĄŻCA, CHRZĄSTKA SZKLISTA, KINEZJOLOGIA, KRUSZYNKOWATE, SZAROZIEM, LEJ, SZURPEK POROSŁY, ZŁOTA KSIĘGA, MŁOT HYDRAULICZNY, PŁETWA, KUBEŁ, MARKGRAF, NAWIJACZ, SŁAWIANKA, SFORMUŁOWANIE, ZWIĄZKOWIEC, GNIAZDO, ZAKRĘT PRZEDŚRODKOWY, KONWOJER, RAKSA, LAMBADZIARA, SUTEK, INIA, OBRADY, MEDIALNOŚĆ, MŁOTOWATE, DYKTATURA, STRATEGIA, DUSZA, ŁYDKA, OZÓR, NUWORYSZ, ?KOKORNAK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.680 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JĘZYK Z ZACHODNIEJ GRUPY JĘZYKÓW SEMICKICH, KTÓRYCH UŻYWA SIĘ GŁÓWNIE W ETIOPII I ERYTREI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JĘZYK Z ZACHODNIEJ GRUPY JĘZYKÓW SEMICKICH, KTÓRYCH UŻYWA SIĘ GŁÓWNIE W ETIOPII I ERYTREI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JĘZYK ETIOSEMICKI język z zachodniej grupy języków semickich, których używa się głównie w Etiopii i Erytrei (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JĘZYK ETIOSEMICKI
język z zachodniej grupy języków semickich, których używa się głównie w Etiopii i Erytrei (na 16 lit.).

Oprócz JĘZYK Z ZACHODNIEJ GRUPY JĘZYKÓW SEMICKICH, KTÓRYCH UŻYWA SIĘ GŁÓWNIE W ETIOPII I ERYTREI sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - JĘZYK Z ZACHODNIEJ GRUPY JĘZYKÓW SEMICKICH, KTÓRYCH UŻYWA SIĘ GŁÓWNIE W ETIOPII I ERYTREI. Dodaj komentarz

1×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast