ZESPÓŁ CECH CZEGOŚ LUB KOGOŚ TAKIEGO JAK W PORTUGALII, TAKŻE: STEREOTYPOWE CECHY UZNAWANE ZA WŁAŚCIWE PORTUGALCZYKOM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PORTUGALSKOŚĆ to:

zespół cech czegoś lub kogoś takiego jak w Portugalii, także: stereotypowe cechy uznawane za właściwe Portugalczykom (na 13 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PORTUGALSKOŚĆ

PORTUGALSKOŚĆ to:

fakt, że coś jest portugalskie, zwłaszcza: pochodzi z Portugalii, należy do Portugalii, przynależy do portugalskiej kultury (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZESPÓŁ CECH CZEGOŚ LUB KOGOŚ TAKIEGO JAK W PORTUGALII, TAKŻE: STEREOTYPOWE CECHY UZNAWANE ZA WŁAŚCIWE PORTUGALCZYKOM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.016

GAJNICZEK KRÓTKODZIÓBKOWY, SZCZAW, AWANS, IRRADIACJA, WYSŁANIEC, DYMKA, ZAPARZACZ, POTENCJAŁ DZETA, AFERA, SLALOM SPECJALNY, KALINA, OBRZĘD, WIWISEKCJA, KONFEDERACJA, KRĘGARSTWO, AFRYKANIZOWANIE, PODATNOŚĆ, JABŁKO, POMADKA, BATERIA, OKAP, BRYFOK, MASKOWANIE, SER PODPUSZCZKOWY, PŁYN INFUZYJNY, ONELINER, PANTOGRAF, CZYNNOŚĆ ŁĄCZENIOWA, STARA MALUTKA, MONOPOL, DEWOLUCJA, POWIEŚĆ ŚRODOWISKOWA, ABOLICJONISTA, KARZEŁEK, PRZESZCZEP ALOGENICZNY, BEZBRZEŻNOŚĆ, KARZEŁ, MAKAM, MIEJSCOWY PLAN ODBUDOWY, DEWALUACJA, OSTRY BRZUCH, NIECHLUJNOŚĆ, REJESTR, ZAJĄC POLARNY, KWAS, WIBRACJA LABILNA, STAN, GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA, ŚREDNIOPŁAT, KOPIA, KASA, NAZWA KODOWA, ZBIÓRKA, OWAD, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, OKARYNA, WYNACZYNIENIE, FLAGSZTOK, LARWA, BAŻANT, RACJONALIZACJA, OBUDOWA, OBSESJA, AKATALEKSA, BEZDOTYKOWIEC, ARABICA, DROBINA, MADONNA, MONTAŻ, INDAGATOR, SRAKA, CZAS URZĘDOWY, BUZA, ZIEMIA ODNIESIENIA, KONEW, ANIOŁECZEK, MARKA, REZUREKCJONIŚCI, FRANCA, WCISK, NOBEL, WIELKOSZCZUR, PODPORA, KOŁNIERZ, MARKETING INWAZYJNY, GIROSKOP, VISEU, FRATER, JĘZYKOZNAWSTWO SYNCHRONICZNE, GŁOS, SKARPA, WYSYŁKA, MAKARONIARZ, PRZYLŻEŃCE, KRZTA, STREFA, PLOTKARSTWO, ZRZESZENIE, TYMPAN, MESZTY, ASPIRANTKA, ZAWAŁA, WAŁY, WYCHODZTWO, NIKIELINA, SŁONIOWATE, FASOLKA PO BRETOŃSKU, SMAROWNICA, AUTONOMICZNOŚĆ, MARUDERSTWO, KOSMATOŚĆ, ARCHIWOLTA, OBOWIĄZEK SZKOLNY, PUSZKA, MOWA WIĄZANA, UTAGAWA, E-POCZTA, ŻYWOTNOŚĆ, URAZ, STOMIA, TRZYDZIESTKA, BUCHTA, ROZCIEŃCZALNIK, GUMIDRAGAN, MADŻONG, FERMENTOR, KONKURENCJA, ŻABA DARWINA, WSZYSTKOŻERCA, KRATA DYSTRYBUTYWNA, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, IZOLATORIUM, WSZECHMOCNOŚĆ, MISTRZ, ZAKĄSKA, NIECIEKAWOŚĆ, STADION, TAMPON, KASA, FANKA, SPRAWA, KRYMINALISTYKA, KASABA, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, CZĄBER, ZACHOWAWCA, AZYL, WIĄZADŁO, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, STOPA DOCHODU, BAGAŻÓWKA, RAPORT, OBROŃCA, NAKŁADKA, KOJEC, SPOJRZENIE, ASOCJACJA VACTERL, GNÓJ, ANATOL, LOBELIA, ŻEL, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, SŁOWA, NEFROLEPIS, KRESKA, ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, TRIADA, PIANA, GENRE, PREFEKT, BAZAROWICZ, RYBONUKLEAZA, KOLET, STYLIZACJA, WOLNY ZAWÓD, POZYCJA, SZTABSOFICER, NIEWYPARZONY JĘZYK, EKSKLAWA, WŻER, SKÓRA, POKŁAD, CHŁODNIK LITEWSKI, JARZĘBINÓWKA, MELANCHOLIK, OBUSTRONNOŚĆ, KOSARZ POSPOLITY, TYP ANTROPOLOGICZNY, ASYMILATOR, ŁADOWANIE, LISTA TRANSFEROWA, CUGANT, ILOCZAS, RYNEK, BLOCZEK, PRZEGLĄD, TAJNE KOMPLETY, KOŁO SEGNERA, SMOLT, PRAGMATYKA SŁUŻBOWA, SKŁADNIK ODŻYWCZY, RAKARNIA, WEŁNA, TECZKA, GOUDA, ŚMIECISKO, SOJUZ, BASEN, NAUKA, NAGIEL, NIEWYDOLNOŚĆ, SZLAFROK, AUTOREGULACJA, ZŁUDZENIE, PORCELANKA, PIEGUS, ANEMIK, ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, PERSYFLAŻ, PARANOIK, ANGINA MONOCYTOWA, NĘCISKO, GAJNIK LŚNIĄCY, LAMPERIA, KRAB, RZEŹBA, BROŃ OBUCHOWA, MUSLI, WYRZECZENIE, AMERYKAŃSKI KUC SZETLANDZKI, MADZIARSKI, SAMOWYSTARCZALNOŚĆ GOSPODARCZA, FORMACJA, ŻYWOT, PROCH BEZDYMNY, NARTA, PIESZCZOSZEK, TRYWIALNOŚĆ, TRESER, TŁUMACZKA, SEKCJA RYTMICZNA, FORYŚ, ROMUALD, MACHO, EDAM, KAWOWIEC, POMARAŃCZA TRÓJLISTKOWA, IBERYSTYKA, RURKA INTUBACYJNA, CERKIEW, KOBIECOŚĆ, BELCANTO, POLEROWNIK, HIPOTEZA CZERWONEJ KRÓLOWEJ, TYPOLOGIZACJA, MAŹNICA, POŁOŻENIE, PRZEPAŚĆ, ISKRA, TANIEC, HIGIENISTKA, KOMBINATORYKA, PRZEDNÓWEK, PIEPRZ ZIOŁOWY, OBCIĄŻENIE, SOWIECKOŚĆ, BULLA, TARAS WIDOKOWY, STACJA, SPRAWUNEK, KAPAR, WARIACYJNOŚĆ, OSOBNOŚĆ, TYGIEL, PANDUR, LODOWICA, ORBITA, KWAS, NIEZDARSTWO, ZNIEWAŻENIE, APRETURA, SILNIK CZTEROSUWOWY, ZASADA REAFERENCJI, KLEJNOT HERBOWY, ŻARNIK, DRIOPITEK, USŁUGODAWCA, UWE, TYMOTKA, EWANGELIA, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, WIDEO, IRON, SKOPEK, PROPAGANDA, PRYWACJA, PENETRACJA GENU, SIEĆ, CZERWONOSKÓRY, ?BOZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.016 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZESPÓŁ CECH CZEGOŚ LUB KOGOŚ TAKIEGO JAK W PORTUGALII, TAKŻE: STEREOTYPOWE CECHY UZNAWANE ZA WŁAŚCIWE PORTUGALCZYKOM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZESPÓŁ CECH CZEGOŚ LUB KOGOŚ TAKIEGO JAK W PORTUGALII, TAKŻE: STEREOTYPOWE CECHY UZNAWANE ZA WŁAŚCIWE PORTUGALCZYKOM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PORTUGALSKOŚĆ zespół cech czegoś lub kogoś takiego jak w Portugalii, także: stereotypowe cechy uznawane za właściwe Portugalczykom (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PORTUGALSKOŚĆ
zespół cech czegoś lub kogoś takiego jak w Portugalii, także: stereotypowe cechy uznawane za właściwe Portugalczykom (na 13 lit.).

Oprócz ZESPÓŁ CECH CZEGOŚ LUB KOGOŚ TAKIEGO JAK W PORTUGALII, TAKŻE: STEREOTYPOWE CECHY UZNAWANE ZA WŁAŚCIWE PORTUGALCZYKOM sprawdź również:

ciepły, wygodny kostium treningowy sportowców składający się z bluzy i spodni ,
organiczny związek chemiczny z grupy aminoalkoholi; stosowana jest jako środek zmiękczający, emulgujący, do otrzymywania środków piorących oraz w przemyśle tworzyw sztucznych jako plastyfikator ,
wskazana przy otyłości ,
minerał z grupy siarczanów - siarczan wapnia ,
rzeczownik, który jest nazwą dowolnej istoty lub przedmiotu, ale niebędący nazwą własną ,
Phalacrocorax aristotelis - gatunek dużego ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae) ,
sól kwasu mlekowego ,
typ relacji między konkurentami, w których występują jednocześnie strumienie kooperacji i konkurencji ,
głupek, tępak, który przy okazji nie umie się zachować, jest prostakiem, chamem ,
wśród utworów Kochanowskiego ,
hamulec sterowany hydraulicznie ,
daw. skórzany worek na napoje ,
wieloostrzowe narzędzie skrawające, wchodzące w skład Frezarki ,
kundelek ,
przen. porcja, pewna ilość (np. dodatek, domieszka) czegoś ,
Macrothylacia rubi - ćma z rodziny barczatkowatych; ma skrzydła o rozpiętości 35-52 mm, brunatne u samca, szaro-brunatne u samicy; na przednich skrzydłach występuje obwiedziona białymi liniami przepaska ,
substancje wykazujące działanie przeciwne do acetylocholiny; wspólną cechą wszystkich cholinolityków jest blokowanie receptorów muskarynowych ,
stan umysłu, w którym człowiek odczuwa, że znajduje się pod wpływem zewnętrznej, niefizycznej, najczęściej osobowej siły, lub zachowuje się w sposób, który sugeruje taki stan osobom trzecim; jeden z rodzajów odmiennych stanów świadomości, zaburzenie psychiczne o trudnej do ustalenia przyczynie ,
otwarcie szachowe, rozpoczynające się od posunięcia: 1. Sf3 ,
zespół chorobowy charakteryzujący się postępującym i niecałkowicie odwracalnym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe ,
rodzaj ściągi w postaci broszury ,
myśl, refleksja będąca wynikiem rozmyślania nad czymś; najczęściej w l.mn ,
akt przekazania prywatnemu właścicielowi państwowego mienia ,
ubezpieczenie obejmujące ochronę ryzyk osób, które ruch lądowy przy użyciu pojazdów mechanicznych naraża na straty i szkody osobowe i rzeczowe, w tym również w zakresie odpowiedzialności cywilnej ,
specjalista, naukowiec zajmujący się badaniem i opisem klimatu panującego w minionych epokach geologicznych i historycznych ,
Brachytrachelopan - rodzaj zauropoda z rodziny dikreozaurów; żył w epoce późnej jury na terenach wschodniej Ameryki Południowej ,
grupa jadowitych węży z podrodziny grzechotnikowatych, obejmująca 18 gatunków; nie mają grzechotki, występują w Azji, Ameryce Północnej i Środkowej ,
flamaster, mazak ,
wierzchnie okrycie damskie lub męskie, zwykle zimowe; płaszcz zimowy ,
potrawa z ziemniaków, zazwyczaj rodzaj garnirunku

Komentarze - ZESPÓŁ CECH CZEGOŚ LUB KOGOŚ TAKIEGO JAK W PORTUGALII, TAKŻE: STEREOTYPOWE CECHY UZNAWANE ZA WŁAŚCIWE PORTUGALCZYKOM. Dodaj komentarz

1×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast