ZESPÓŁ CECH CZEGOŚ LUB KOGOŚ TAKIEGO JAK W PORTUGALII, TAKŻE: STEREOTYPOWE CECHY UZNAWANE ZA WŁAŚCIWE PORTUGALCZYKOM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PORTUGALSKOŚĆ to:

zespół cech czegoś lub kogoś takiego jak w Portugalii, także: stereotypowe cechy uznawane za właściwe Portugalczykom (na 13 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PORTUGALSKOŚĆ

PORTUGALSKOŚĆ to:

fakt, że coś jest portugalskie, zwłaszcza: pochodzi z Portugalii, należy do Portugalii, przynależy do portugalskiej kultury (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZESPÓŁ CECH CZEGOŚ LUB KOGOŚ TAKIEGO JAK W PORTUGALII, TAKŻE: STEREOTYPOWE CECHY UZNAWANE ZA WŁAŚCIWE PORTUGALCZYKOM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.016

CHARAKTERYSTYKA, POTWORKOWATOŚĆ, PRZYDZIAŁ, WĄTROBIANKA, TRUD, WIELOFAZOWOŚĆ, WSPARCIE, BRYLASTOŚĆ, OPUNCJA FIGOWA, HUNTER, SKAŁA OSADOWA, POCZUCIE WINY, BELCANTO, ANALIZA, SZATRA, WYCHOWAWCA, DZIENNIKARZ, FRANCUSKI, WORCZAKOWATE, LUKA STRATYGRAFICZNA, WZÓR CHEMICZNY, POTWÓR, FIGURA, NIESAMOISTNOŚĆ, ŁADUNEK, WYGŁAD TEKTONICZNY, SONDA, PRZECHOWANIE, RYNEK NIEDOSKONAŁY, PETRYFIKACJA, LITOBENTOS, RYLEC, OCZKO, KOCIOŁ WIROWY, ZNAK KOREKTORSKI, PRZEMYT, FARBA, BUM, WĘZEŁ CIEPLNY, PRZYKRYWKA, RETRANSMISJA, ŻALE, DOWÓZ, WYDMUCHIWACZ, JEDNOBIEGUNOWOŚĆ, CHŁONNOŚĆ, ŁAPOWNICTWO, WODOROST, INSTYTUCJA PRAWNA, OBJAWIENIE, SCHEDA, UNIFORM, PANICZĄTKO, TONGA, WIGILIA, MARAN, BUTWA, OLEJEK, KUCHENKA, KIERUNKOWSKAZ, RYKSZA, EGO, OBIEG, ORLĘ, POTWARZ, KOLEŚ, MANIFESTACJA, PIERWSZY SEKRETARZ, DRIOPITEK, EROTOMAN, DOBRO FINALNE, PIENIĄDZ FIDUCJARNY, SPÓŁGŁOSKA DRŻĄCA, ZWITEK, RACA, PLAZMA, GIMBAZA, GROTESKA, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, ŁOWCA GŁÓW, OPAŁ, NADAWCA SPOŁECZNY, MODERNIZACJA, TURGOR, KOMBAJN GÓRNICZY, WYBUCH, NEUROPATIA, POSTĘPOWANIE UKŁADOWE, WYDATKI SOCJALNE, MIŚ, PASKAL, PISMO MUZYCZNE, ZIEMIA, EMIRAT, MNOŻENIE MACIERZY, KORZYŚĆ KOMPARATYWNA, NASIĘŹRZAŁ POSPOLITY, PIĘKNO, DEPRECJACJA, WŁAŚCIWOŚĆ, LĄDZIENIE, BOHATER NEGATYWNY, CHAMSTWO, IMACZ, KLUCZ ELEKTROLITYCZNY, TŁO, DIABELSKOŚĆ, SUPERWAJZOR, BOCZEK, ZMOWA MILCZENIA, IMPOSTOR, REKOMPILACJA, KOMBINATORYKA STOSOWANA, SZUFLA, TINGEL, BLOKADA, SILNIK, GDERACTWO, ELEMENT, WYMIANA, KORPORACYJNOŚĆ, TARCIE, POGROMCA, CELEBRACJA, ZASTÓJ, SUROWIEC FARMACEUTYCZNY, MAKROPOLECENIE, PINGWIN ANTARKTYCZNY, GMACHÓWKA DRZEWOTOCZNA, KAPITUŁA, ZAGRANICZNOŚĆ, CROSS, ZESPÓŁ ONIRYCZNY, BAK, NULLIPARA, PIŁA, KONTENER, ANTYPATRIOTYZM, CIEKAWOŚĆ, SYPIALKA, MATURA, ADAPTACJA, BARWA, SAMODZIELNOŚĆ, ŻEBERKA, SOLNISKO, OBRAZ, GOSTEK, REMONT ŚREDNI, CHEMOATRAKTANT, KANCELARIA TAJNA, BIEG, PODUSZKA, ŁAMANIE, IMIGRACJA, POSŁANIE, ZARYSOWANIE, METAMERIA, LOFIKS, JASKINIA LODOWA, DRUGA CZĘŚĆ, TYRANIA, KRYZA, POSZUKIWACZ, MARS, NAKŁUCIE, TARTAN, TRANSPORTEREK, ALTOSTRATUS, ELABORACJA, WALENCJA, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, KALANDER, RAJZBRET, REALISTA, CZÓŁENKO, PIRACTWO, KAMIEŃ, HARCERKA, KREPA, AUTOREGULACJA, ANSAMBL, STOPIEŃ ETATOWY, KOCIOŁ FLUIDALNY, RODZINA NUKLEARNA, SZCZEĆ, INTYTULACJA, POLEW, OSAD, SILNIK UNIWERSALNY, MECENAS, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, ODMIANA, TARLICA, KUPON, SIERPIEC, KORMOFITY, ZABYTKOWOŚĆ, ZBYWCA, WINO DESEROWE, REALIZM FOTOGRAFICZNY, NIEWRAŻLIWOŚĆ, SKOKOWOŚĆ, AKSAMITNOŚĆ, NIEUDOLNOŚĆ, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA, BŁAZENEK, BOZIA, ZESPÓŁ DRAVET, SKLEPIENIE KRZYŻOWE, PÓŁKOLONIA, UCIOS, SUBTELNOŚĆ, ŚRODEK POBUDZAJĄCY, TIPI, KUSAK, ZAPOZNANIE, PEŁNOTŁUSTE MLEKO, WIDNOŚĆ, POKRZYWDZONY, DŻEM, RENATA, PUKNIĘCIE, MONONUKLEOZA ZAKAŹNA, ŻAGIEL, FARBKA, SALA, POWŁOKA GALWANICZNA, OPŁATA MIEJSCOWA, KAOLIN, BIFORIUM, PIERWSZOŚĆ, PŁOMYCZEK, PODPŁOMYK, PCHACZ, PRZYBORY, KANAŁ, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, KHMERKA, ORGANIZM, PROFIT, ZDENERWOWANIE, WĘZEŁ, LIST ZASTAWNY, OSCYLATOR, PERIOD, BEZA, HELOFIT, ETAP, PRZEZIERNIK, TYNKTURA, ZAGĘSZCZACZ, FUTURE, CZARKA, PAROKSYTON, CYGANKA, WYTWÓR, POPIELICOWATE, HERETYCZKA, ENALAPRYL, LAMPA METALOHALOGENKOWA, GAD, SIEDZIBA, LADA, PRODUKCJA, KRYSZTAŁ, RUMIEŃ WIELOPOSTACIOWY, JEDWABIE, PAROWNICA, BUDKA, SIEDEMDZIESIĄTKA, OZONEK, NIEŻYCIOWOŚĆ, GIERASIMOW, AZOLLA MEKSYKAŃSKA, SŁONECZNIK, ALLEGRETTO, KAPTUR, OFICER FLAGOWY, ZRZUT, JĘZYK POMOCNICZY, NAGRODZENIE, ANITA, SKRYTKA, ZWŁOKI, MUNDANIA, REZYDENT, RENA, CHOROBA POPROMIENNA, PLACUSZEK, KARTOFELEK, AHISTORYZM, LEKTOR, PÓŁKOLONIE, NALEGANIE, LEJBIK, LEGALIZACJA PONOWNA, MINERAŁ ZABARWIONY, BITWA, ?ZAINSTALOWANIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.016 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZESPÓŁ CECH CZEGOŚ LUB KOGOŚ TAKIEGO JAK W PORTUGALII, TAKŻE: STEREOTYPOWE CECHY UZNAWANE ZA WŁAŚCIWE PORTUGALCZYKOM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZESPÓŁ CECH CZEGOŚ LUB KOGOŚ TAKIEGO JAK W PORTUGALII, TAKŻE: STEREOTYPOWE CECHY UZNAWANE ZA WŁAŚCIWE PORTUGALCZYKOM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PORTUGALSKOŚĆ zespół cech czegoś lub kogoś takiego jak w Portugalii, także: stereotypowe cechy uznawane za właściwe Portugalczykom (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PORTUGALSKOŚĆ
zespół cech czegoś lub kogoś takiego jak w Portugalii, także: stereotypowe cechy uznawane za właściwe Portugalczykom (na 13 lit.).

Oprócz ZESPÓŁ CECH CZEGOŚ LUB KOGOŚ TAKIEGO JAK W PORTUGALII, TAKŻE: STEREOTYPOWE CECHY UZNAWANE ZA WŁAŚCIWE PORTUGALCZYKOM sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - ZESPÓŁ CECH CZEGOŚ LUB KOGOŚ TAKIEGO JAK W PORTUGALII, TAKŻE: STEREOTYPOWE CECHY UZNAWANE ZA WŁAŚCIWE PORTUGALCZYKOM. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

x