OSOBA, KTÓRA STOI NA WARCIE, PEŁNI STRAŻ, CZĘSTO MUNDUROWY (TEŻ: HARCERZ) LUB INNY FUNKCJONARIUSZ; JEST TO ZWYKLE KTOŚ WYZNACZONY DO CZUWANIA NA WYPADEK NIESPODZIEWANEGO ZDARZENIA, PODCZAS GDY INNI CZŁONKOWIE GRUPY WYKONUJĄ INNE ZADANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WARTOWNIK to:

osoba, która stoi na warcie, pełni straż, często mundurowy (też: harcerz) lub inny funkcjonariusz; jest to zwykle ktoś wyznaczony do czuwania na wypadek niespodziewanego zdarzenia, podczas gdy inni członkowie grupy wykonują inne zadania (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WARTOWNIK

WARTOWNIK to:

dawniej: SZYLDWACH (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA, KTÓRA STOI NA WARCIE, PEŁNI STRAŻ, CZĘSTO MUNDUROWY (TEŻ: HARCERZ) LUB INNY FUNKCJONARIUSZ; JEST TO ZWYKLE KTOŚ WYZNACZONY DO CZUWANIA NA WYPADEK NIESPODZIEWANEGO ZDARZENIA, PODCZAS GDY INNI CZŁONKOWIE GRUPY WYKONUJĄ INNE ZADANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.838

KOLOKACJA, CZARODZIEJ, DUŃSKI, PRYSZNIC, SINOZAUR, OBRONA DWÓCH SKOCZKÓW, MADISON, KOMPAS GEOLOGICZNY, SZEREG CZASOWY, MROŻONKA, NACIEK, PITU PITU, AMFIPROSTYLOS, LEKARZ WETERYNARII, UNIKALNOŚĆ, SKUTECZNOŚĆ, KREDYT BUDŻETOWY, MAGNES, REMULADA, RECENZENT, SAMOURZECZYWISTNIANIE, JASTRZĘBNIK, GEKONEK, WANNA, KILOBAJT, NIEOSTROŻNOŚĆ, BLOCZNOŚĆ, BEZSENSOWNOŚĆ, ALBUM, DRZEWO CYTRUSOWE, POPYT NIEELASTYCZNY, SPRAWNOŚĆ, POPYCHŁO, ZŁUDZENIE INFLACYJNE, WEZWANIE, BIAŁA, NARWANIEC, NUCZA, PRZĄDKOWATE, ABERRACJA, OWADY, GAJA, MIOTŁA, GARKUCHNIA, EMBAZAUR, NĘDZARZ, REWERENCJA, MINORKA, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, KOZIARZ, KALIBER, JAPONKI, CZYNNOŚĆ AUTONOMICZNA, NARWAL, NIEGRZECZNOŚĆ, SAUTE, MIASTO, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, TRÓJKĄT BERMUDZKI, BICZ SZKOCKI, ETYKIETA, IMPRESARIAT, FUNKCJONALIZM, EMISJA, NEGACJONIZM, PIĘTNO, HEDONIZM ETYCZNY, KLEJNOTKI, MIMEZJA, CHRYJA, POSTULATYWNOŚĆ, KLISZA, CENOBIORCA, SKLEJACZ, DOK, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, ATREZJA JELITA GRUBEGO, KASECIAK, SKÓRZAK, NARRATOR, KOLEGIUM KARDYNAŁÓW, NARWALOWATE, STREFA, WINO ZIOŁOWE, KOPARKA POPRZECZNA, ZAJĘCZA WARGA, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, BERET, BARSZCZ, MUSTEL GWIAŹDZISTY, ROZZIEW, POLARYZACJA DIELEKTRYCZNA, PENITENCJA, ALEC, POLICYJNOŚĆ, KRÓTKOWZROCZNOŚĆ, POLICHLOREK WINYLU, ŁUPIEŻ PSTRY, KUPA, AGATA, DZIECIĘ, ŻONA LOTA, LEJ POLARNY, NIEGUSTOWNOŚĆ, NADAWCA, MOST POWIETRZNY, ŁAŃCUCH, POTKNIĘCIE, DRAMAT HISTORYCZNY, STOMIA, MADZIARKA, CIAŁO, KIEP, UKŁADY, LITERATURA FAKTU, MERITUM, CERKIEW PRAWOSŁAWNA, PRZEPIS, REPERTUAR, CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA, LAWA, CIAŁO NIEBIESKIE, PAŃCIO, KUC NEW FOREST, ŻARTOWNIŚ, MIKSER, TORII, PIERNICZEK, ŁOTEWSKI, SAMOTNICZOŚĆ, BUTLA, FAGAS, ORBITA POLARNA, SZCZOTKA KRYSTALICZNA, FOLIA, TELEKONFERENCJA, KOLONADA, CERATA, GRAFICZKA, CIEŃ, SAMOOBRONA POWSZECHNA, ROCKOWIEC, KONDENSACJA, RAFAŁ, SEGMENTACJA, JABŁKO, SĄCZEK, GĘSTOŚĆ, OSTATNI KRZYK MODY, BARAN, BOMBA ATOMOWA, KANEFORA, ZEW KRWI, WĘGLÓWKA, DZIEŃ ASTRONOMICZNY, PARTIA SZKOCKA, LABOLOGIA, NET, PRZEBITKA, WIEŚNIAK, PRZEKŁADKA, AMONAL, UPRAWIACZ, WERANDA, BOBOWATE WŁAŚCIWE, NAPRAWIACZ, MIĘTÓWKA, INSTALACJA, SZCZAW, SATYRA, KANTAR, EKSMĄŻ, ŚRODKI TRWAŁE, ZBIORKOM, KONSERWATOR ZABYTKÓW, WIELORASOWOŚĆ, EGIDA, PROGRAMOWALNOŚĆ, MARGARYNA, OBJĘTOŚĆ ODDECHOWA, DROBNOŚĆ, SAKRALIZACJA, ZWIASTUN, BYK, GRANULA, FUNKCJA ADDYTYWNA, OTWÓR, JEMIOŁA, BLUZA, BRYFOK, FRASZKA, KOŁACZYK, NEPOT, TYGRZYK PASKOWANY, BERŻERKA, AMORTYZACJA, FLAGRUM, BACIK, GŻEL, RAJTUZY, PERSKI, MAMUT POŁUDNIOWY, GAŁĄŹ, ZALEŻNOŚĆ, BOCZNOTRZONOWIEC, NIETYPOWOŚĆ, ŻUBR WĘGIERSKI, TRUDNOŚĆ, KOLORYZATOR, MAGISTER, OCZERNICIEL, KOLANA, SZMAT, KRETYŃSKOŚĆ, SMOLUCH, WPŁYWOWOŚĆ, NARZĄD KOPULACYJNY, KOBALTOWIEC, FUNKCJONALIZM, NIEJEDNOCZESNOŚĆ, GUZIK, PRZEDZIAŁ, DÓŁ PACHOWY, KRATA DYSTRYBUTYWNA, CHOROBA KÖNIGA, DOŚWIADCZALNIK, POKŁAD, JEDNOSTRONNOŚĆ, PROCES, CZERECHA, NOWONABYWCA, SZYLDWACH, IZBA DEPUTOWANYCH, ASYGNACJA, PLAFON, ZASADA SODOWA, MAKABRA, SYMETRIA FIGURY, PARTYCYPACJA, WZÓR CNÓT, TUNIKA, KACOWE, TAMILKA, GRZYB MAŚLAK, FRAMUGA, POGODNOŚĆ, TEKA, WOLNY CHŁOP, KONFEDERACJA KANADY, KOZAK, GODZINA, REMAT, ZASUWNICA, MADRYGAŁ, CHAŁUPNICZKA, OBLECH, KRASNOLUDEK, PARÓWKA, NIEUCZCIWOŚĆ, JAWNOŚĆ, KRAINA, ROZDZIELANIE IZOTOPÓW, SZERMIERZ, WÓZKOWY, WARTOŚĆ DODANA, BRYGANTYNA, SERWER WIDEO, MAJĄTEK NIERUCHOMY, KROPKOWANIE, TARADAJKA, BRANDYS, INKRETYNA, WSZECHMOC, NARZECZONY, SFERA BIOTYCZNA, HELIKAZA, PRAGMATYCZNOŚĆ, SILNIK NISKOPRĘŻNY, OGNIWO MOKRE, FILM SCIENCE-FICTION, LESER, GE'EZ, DRZEWIAŃSKI, SUNDAJCZYK, ZAGOŃCZYK, JAŁOWIEC, KULTUROWOŚĆ, OPINIA, ANTROPOLOGIA MISYJNA, AGREGATOR, SPIRYTUS, PEDALARZ, ROŚLINA OKRYWOWA, PRZYCZEPA KEMPINGOWA, BEZWODNIK, GANC EGAL, SYMETRIA Z POŚLIZGIEM, ZNACZENIE, CENTRUM URAZOWE, ?MOC.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.838 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA, KTÓRA STOI NA WARCIE, PEŁNI STRAŻ, CZĘSTO MUNDUROWY (TEŻ: HARCERZ) LUB INNY FUNKCJONARIUSZ; JEST TO ZWYKLE KTOŚ WYZNACZONY DO CZUWANIA NA WYPADEK NIESPODZIEWANEGO ZDARZENIA, PODCZAS GDY INNI CZŁONKOWIE GRUPY WYKONUJĄ INNE ZADANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSOBA, KTÓRA STOI NA WARCIE, PEŁNI STRAŻ, CZĘSTO MUNDUROWY (TEŻ: HARCERZ) LUB INNY FUNKCJONARIUSZ; JEST TO ZWYKLE KTOŚ WYZNACZONY DO CZUWANIA NA WYPADEK NIESPODZIEWANEGO ZDARZENIA, PODCZAS GDY INNI CZŁONKOWIE GRUPY WYKONUJĄ INNE ZADANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WARTOWNIK osoba, która stoi na warcie, pełni straż, często mundurowy (też: harcerz) lub inny funkcjonariusz; jest to zwykle ktoś wyznaczony do czuwania na wypadek niespodziewanego zdarzenia, podczas gdy inni członkowie grupy wykonują inne zadania (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WARTOWNIK
osoba, która stoi na warcie, pełni straż, często mundurowy (też: harcerz) lub inny funkcjonariusz; jest to zwykle ktoś wyznaczony do czuwania na wypadek niespodziewanego zdarzenia, podczas gdy inni członkowie grupy wykonują inne zadania (na 9 lit.).

Oprócz OSOBA, KTÓRA STOI NA WARCIE, PEŁNI STRAŻ, CZĘSTO MUNDUROWY (TEŻ: HARCERZ) LUB INNY FUNKCJONARIUSZ; JEST TO ZWYKLE KTOŚ WYZNACZONY DO CZUWANIA NA WYPADEK NIESPODZIEWANEGO ZDARZENIA, PODCZAS GDY INNI CZŁONKOWIE GRUPY WYKONUJĄ INNE ZADANIA sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - OSOBA, KTÓRA STOI NA WARCIE, PEŁNI STRAŻ, CZĘSTO MUNDUROWY (TEŻ: HARCERZ) LUB INNY FUNKCJONARIUSZ; JEST TO ZWYKLE KTOŚ WYZNACZONY DO CZUWANIA NA WYPADEK NIESPODZIEWANEGO ZDARZENIA, PODCZAS GDY INNI CZŁONKOWIE GRUPY WYKONUJĄ INNE ZADANIA. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

x