TO, CO KTOŚ OTRZYMUJE W DOBROWOLNYM DARZE OD KOGOŚ INNEGO; ZWYKLE W FORMIE PIENIĘŻNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DAROWIZNA to:

to, co ktoś otrzymuje w dobrowolnym darze od kogoś innego; zwykle w formie pieniężnej (na 9 lit.)DATEK to:

to, co ktoś otrzymuje w dobrowolnym darze od kogoś innego; zwykle w formie pieniężnej (na 5 lit.)DONACJA to:

to, co ktoś otrzymuje w dobrowolnym darze od kogoś innego; zwykle w formie pieniężnej (na 7 lit.)WSPARCIE to:

to, co ktoś otrzymuje w dobrowolnym darze od kogoś innego; zwykle w formie pieniężnej (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO, CO KTOŚ OTRZYMUJE W DOBROWOLNYM DARZE OD KOGOŚ INNEGO; ZWYKLE W FORMIE PIENIĘŻNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.618

CHWYTAK, SAUNAMISTRZ, CIĘGI, FILAKTERIA, TUNIKA, FLET, BEZPARDONOWOŚĆ, BĄBEL, TEMPERATURA ZAPALENIA, BRĄZOWNIK, MISJA, DOWN, WINA, KAPLICZKA, TYRAN, MAKRO, ÓSEMKA, KONFEDERACJA WOJSKOWA, KOŁO ŁOPATKOWE, TRĄBA JERYCHOŃSKA, USYTUOWANIE, SKROMNOŚĆ, WICHROWATOŚĆ, WYSOKOŚĆ, PORWAK TEKTONICZNY, RZYGACZ, SPECJALNY, INSYNUATOR, RIBAT, LAUDATOR, NIELETNIOŚĆ, KOMBINEZON, INSZA INSZOŚĆ, DUMA, TCHÓRZLIWOŚĆ, PORTFEL, DOBRY ZNAJOMY, GLORIETA, DRUGOROCZNY, APOZYCJA, PRZEMYŚLNOŚĆ, EKSEDRA, DROBINKA, MŁODZIK, CYRKOWIEC, FUNDA, SUBSYDIOWANIE KRZYŻOWE, MATKI BOSKIEJ PIENIĘŻNEJ, SOCZEWKA, WIELOETATOWOŚĆ, NIEOBOJĘTNOŚĆ, ŁASKAWY CHLEB, ŁONO, DZIAŁANIE, SPIŻARNIA, MISKA, ANTYCYPACJA, ANGORA, ZDZIERSTWO, KECZUP, SKRZACIK, WELBOT, MIANOWANIEC, SZUM, CHŁOPEK-ROZTROPEK, KSIĄŻĄTKO, SYFON, CARZĄTKO, SZELMA, ZESTAWIENIE, WYCUG, WSZARZ, POMPA POŻARNICZA, MINÓG STRUMIENIOWY, BIAŁY KRUK, MADRYGAŁ, OPŁOTKI, RELISZ, WYSŁANIEC, PRZEZIERNIKOWATE, ZAPORA WODNA, FIRMÓWKA, FRIK, PODDANY, RYWALIZACJA, POWER, POPRZECZKA, UBÓJ, MECENASOSTWO, PRYNUKA, DZIURA, TRANSLOKACJA, RADA, FUNDA, KAMPALINA, TRIANGUŁ, PROCH, INFOGRAFIKA, KULCZYBA, BRZYDKIE KACZĄTKO, RIBAT, SMALEC, KORYTKO, KOLOKACJA, ODKUPICIEL, KORONKARZ, OSA, BEZGUŚCIE, MASYW GÓRSKI, PERIAKTY, WSZETECZNOŚĆ, FOTOGENICZNOŚĆ, JANOWIEC, TAJNE KOMPLETY, PODSZYWACZ, POPIÓŁ, LIST GOŃCZY, BOY, BOMBER, PRĄD FARADYCZNY, OKŁADKA, FIGURA GEOMETRYCZNA, OŁTARZYK, ZARZEWIE, PASKUDNIK, CUG, LATA, KOŚĆ GUZICZNA, USIŁOWANIE, INTERWIZJA, GORĄCZKA, POTWARCA, BIROFILISTYKA, ZBŁĄKANA OWCA, ZAPŁODNIENIE HETEROLOGICZNE, TAGESTOLOGIA, BEZSIŁA, LAWENDA, SIEROTA, WSPÓLNY ZASÓB, MANIERYSTA, GAWĘDA, OBRAŹNIK, NAKRĘTKA, TUNICZKA, NIEUFNOŚĆ, DWÓJECZKA, KOREK TOPLIWY, WYCISK, WRÓG, CIOS, ŁOŻE SPRAWIEDLIWOŚCI, DRZEWCE, INWARIANT, PEDAŁOWICZ, SUSPICJA, PRZYRODNI BRAT, POLEW, POTENCJAŁ WYTWÓRCZY, ZAĆMIENIE, IMIONNIK, ODPADY STAŁE, KAPISZON, ZNAJOMOŚĆ, SZCZAWIK, NIESZCZEROŚĆ, KORZEŃ, WIEPRZOWATOŚĆ, BABA, ZWIERZCHNIK, WIĘZIEŃ, TRUFLA, OBSERWACJA, SAMOCZYSZCZENIE, IN MEDIAS RES, DEBEŚCIAK, MATERIAŁ, POWĄTPIEWANIE, GOT, KAMIZELKA KULOODPORNA, DRĘCZYCIEL, SILNIK GAŹNIKOWY, WSPARCIE, GAŁGAN, ROSŁOŚĆ, BASTARD, OJCOWSKOŚĆ, SYNDROM, DOSTĘP TELEKOMUNIKACYJNY, RURA, PRZYĆMIENIE, ŁAŃCUSZEK, RAPT, PŁATNIK NETTO, SOLIDARNOŚĆ, KAMIENIEC, KEBAB, TROLL, NIEMĘSKOŚĆ, EWANGELIZATOR, ZAJĄC, PYŁ PROMIENIOTWÓRCZY, WYRAZ OBCY, PRZYCISK DZWONKA, UKŁUCIE, DESIGN, GENIUSZEK, BLUFFIARZ, REWIZJA, OBRÓŻKA, WYNALAZCA, CMOKIER, WICEMISTRZ, STRACH NA WRÓBLE, UNDEAD, POMADKA, HISZPAŃSKOŚĆ, ŻYTO, KARA, GRZECZNOŚĆ, KNEDLIK, BACIARZ, CIAMAJDOWATOŚĆ, KOMENTARZYK, MASKOTKA, IZOTROPOWOŚĆ, SCENKA, NAPAŚĆ, PRZYDZIAŁ, PRZYRODNIE RODZEŃSTWO, RĘCZYCIEL, SKLEPIENIE ŻAGLASTE, SCRABBLISTA, ANTAGONISTA, PARAFRAZA, KUCZKA, ULUBIENIEC, KLĄTWA, WNIKLIWOŚĆ, ZOOLOGIA FANTASTYCZNA, ZASTANOWIENIE, GETRY, KOMENTARZYK, KIEŁZNO, PUDEŁKO, WRITER, TYMPAN, PERYPATETYK, ALLOMETRIA, LEP, OŁTARZYK PRZENOŚNY, PSTROKÓWKA NADOBNA, WYMIAR, KONFISKATA, WYCHOWANKA, STIL, BANITA, SŁODZIAK, WEKTOR KLONUJĄCY, DOBRO SUBSTYTUCYJNE, TOLERASTA, EXTAZY, BRYZA, PAPIER, GARNEK PODLODOWCOWY, DZIURA, WÓZKOWY, MIEJSCE ŚWIĘTE, ALUZJA LITERACKA, PASAŻ, OBLICZE, ROZWAGA, UKŁUCIE, NACIEK, SINGEL, MŁAK, KŁOBUK, RÓWNOWARTOŚCIOWOŚĆ, BAGATELA, WRÓG, WYZWANIE, WYBRANIEC, ZROZUMIAŁOŚĆ, IDEALNOŚĆ, GABARDYNA, SPRYTNOŚĆ, IMPOSTOR, REPREZENTACJA, DIPLOBIONT, SZCZOTKA KRYSTALICZNA, BAKTEROID, BOJO, POPYCHŁO, PROCESOWICZ, LWIE GŁOWY, NOMINAŁ, KNIT, WILLA, ROZPRZA, ?SPOSÓB BYCIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.618 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TO, CO KTOŚ OTRZYMUJE W DOBROWOLNYM DARZE OD KOGOŚ INNEGO; ZWYKLE W FORMIE PIENIĘŻNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: TO, CO KTOŚ OTRZYMUJE W DOBROWOLNYM DARZE OD KOGOŚ INNEGO; ZWYKLE W FORMIE PIENIĘŻNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DAROWIZNA to, co ktoś otrzymuje w dobrowolnym darze od kogoś innego; zwykle w formie pieniężnej (na 9 lit.)
DATEK to, co ktoś otrzymuje w dobrowolnym darze od kogoś innego; zwykle w formie pieniężnej (na 5 lit.)
DONACJA to, co ktoś otrzymuje w dobrowolnym darze od kogoś innego; zwykle w formie pieniężnej (na 7 lit.)
WSPARCIE to, co ktoś otrzymuje w dobrowolnym darze od kogoś innego; zwykle w formie pieniężnej (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DAROWIZNA
to, co ktoś otrzymuje w dobrowolnym darze od kogoś innego; zwykle w formie pieniężnej (na 9 lit.).
DATEK
to, co ktoś otrzymuje w dobrowolnym darze od kogoś innego; zwykle w formie pieniężnej (na 5 lit.).
DONACJA
to, co ktoś otrzymuje w dobrowolnym darze od kogoś innego; zwykle w formie pieniężnej (na 7 lit.).
WSPARCIE
to, co ktoś otrzymuje w dobrowolnym darze od kogoś innego; zwykle w formie pieniężnej (na 8 lit.).

Oprócz TO, CO KTOŚ OTRZYMUJE W DOBROWOLNYM DARZE OD KOGOŚ INNEGO; ZWYKLE W FORMIE PIENIĘŻNEJ sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - TO, CO KTOŚ OTRZYMUJE W DOBROWOLNYM DARZE OD KOGOŚ INNEGO; ZWYKLE W FORMIE PIENIĘŻNEJ. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

x