ŁOW. SAMIEC ŁOSIA LUB DANIELA, KTÓRY MA POROŻE W FORMIE ODNÓG, A NIE ŁOPAT - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BADYLARZ to:

łow. samiec łosia lub daniela, który ma poroże w formie odnóg, a nie łopat (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BADYLARZ

BADYLARZ to:

prywatny przedsiębiorca-ogrodnik; określenie pogardliwe, pochodzące z propagandy PRL (na 8 lit.)BADYLARZ to:

łoś o porożu nie mającym kształtu łopat (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ŁOW. SAMIEC ŁOSIA LUB DANIELA, KTÓRY MA POROŻE W FORMIE ODNÓG, A NIE ŁOPAT". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.635

SARNA, GALARETKA, BATYMETRIA, GABINET, PŁACA, MEDYCYNA ALTERNATYWNA, RYBA UKWIAŁOWA, POLIMORFIZM, MIKROFON PIEZOELEKTRYCZNY, ZIERNIKI, PODUSZKA, NIEOBLICZALNOŚĆ, SKORPIONOWIEC BRUNATNY, MEDYCYNA LOTNICZA, ALIDADA, ZGUBICIEL, GŁOWA, KAMIEŃ SŁONECZNY, FANPEJDŻ, BIOLOG, DRUGOROCZNIAK, ODCZYNNIK, PRALNIA, BAWOLE OKO, APOGEUM, TOCZENICA, NIECHLUJNOŚĆ, EKSMĄŻ, HOMOGENIZACJA, EGZORCYZM, REIFIKACJA, WÓZEK SZPITALNY, REKOMENDACJA, STAN CYWILNY, BAŁYK, MIODOJAD ATOLOWY, CHAŁWA, KONFISKACJA, KAWA BEZKOFEINOWA, ZABUDOWANIE, SEKS, PRZEMIANA ODWRACALNA, DIALOG OBYWATELSKI, KĄT OSTRY, POTENCJAŁ, BAZA PŁYWAJĄCA, OBROŻA, KONDENSACJA, INSTALACJA ALARMOWA, WIERTNICA, TOPOLOGIA MNOGOŚCIOWA, SZERYF, PŁYTA KONTYNENTALNA, MECHANIZM KIEROWNICZY, MIKROFON KONTAKTOWY, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, PŁUG ODŚNIEŻNY, SPIRALA, RZEZALNIA, ZNAJOMY Z WIDZENIA, CHIMICHANGA, CIEPŁO, ŚREDNIA KWADRATOWA, ŚMIERDZIUCH, DEMAGOG, MISTRZ CEREMONII, ZĄB, GRANICZNA PRĘDKOŚĆ WYPORNOŚCIOWA, SINIEC, SKAŁA OSADOWA, POJAZD SILNIKOWY, ABSOLUTYZACJA, ODKRYCIE, GOŁYSZEK CHIŃSKI, WYCINEK, CHMURA ŚREDNIA KŁĘBIASTA, UCZCIWOŚĆ, LOGOFET, PNEUMATOLIZA, BODMERIA, BARANEK, FUTERAŁ, EKRANOPLAN, RÓŻNICA ZBIORÓW, EFEKT MAJĄTKOWY, CZEK BEZ POKRYCIA, CROSS, DYWIZ, ZACHŁYST, BLENDA, ANONIMAT, WAGA, KĄT PROSTY, INFLACJA KONSUMENCKA, DYSTRYBUTOR, SMOLT, PRZEKŁADKA, ODCIEK, PROCES BUDOWLANY, POZYCJA RYGLOWA, MONOMER, NAPADZIOR, OSIEMNASTY, KOZA, SŁUCH ABSOLUTNY, KĘPA, PAPIEROŚNICA, ZANIECZYSZCZENIE, AKERMAN, OŚLICA BALAAMA, MŁODZI, SONG, PRZEPRÓCHA, KOŁO, RAMA, WAŁKOŃ, STAROŚĆ, DELFINISTA, SYSTEMOWOŚĆ, SZCZĘK ORĘŻA, KONTROLA SKARBOWA, CYKL WYDAWNICZY, FIOLET WZROKOWY, DYPTYCH, ŻEGLUGA KABOTAŻOWA, MEM, NAGIEL, UMOWA O DZIEŁO, BŁYSK, TRUBADUR, SSAK NIEPARZYSTOKOPYTNY, SUCHORYT, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, NAŚLADOWNICTWO, AUTODIAGNOZA, ZAKONY, NIRWANA, OWOC SZUPINKOWY, DYSONANS, PARYTET, POKŁAD PANCERNY, RUBRYKATOR, MINUTA CISZY, MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA, WYWIAD, KOMBATANCKOŚĆ, REEDUKATOR, PRZETWÓRCZOŚĆ, ALAIN, BBS, KRÓLOWA NAUK, SZKŁO, CHLEB PSZCZELI, ZADANIE, KANOE, TUNICZKA, ZASTÓJ, WYZWANIE, OPAT KOMENDATORYJNY, SCENKA RODZAJOWA, MIKROSOCZEWKA GRAWITACYJNA, INWOLUCJA, NIEŚMIAŁOŚĆ, INTERLUDIUM, ŚRODEK JAJOBÓJCZY, KIERAT, KRWIŚCIĄG, LUTNIARZ, BRAMKA SAMOBÓJCZA, RADIOTA, ODEZWA, MIKROOTWÓR, PROSTOPADŁA, WAMS, POMADKI, TELEWANGELIZM, WIRTUOZOSTWO, BRZDĄC, ŹRÓDŁO PROMIENIOTWÓRCZE, BAZIA, NÓWKA NIEŚMIGANKA, AMBRAZURA, CIERŃ, REALNA GOSPODARKA, WPADKA, NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA, FUSY, OWCE, MRÓWKA RUDNICA, GŁOŚNIK ELEKTROSTATYCZNY, HAK, KOCUR, CHLAJNA, FILOLOGIA ORIENTALNA, ECHO, PRÓBA GENERALNA, HAK, REFORMA ROLNA, FELER, JEZIORO PROGLACJALNE, GATUNEK ZAWLECZONY, LASONOGI, BOZIA, ZACHYŁKA OSZCZEPOWATA, PSYCHOTEST, LEMONIADA, KOSZULKA, GATUNEK ZAGROŻONY, STACJA POMP, STRATEGIA, KOLONIZATOR, PLATFUS, PIERWSZOŚĆ, ŻARNIK, REOFILE, ŁAŃKA, STACZ, SUROGATOR, SERW, PLACEK, KACZKA KRAKWA, SELEKCJONER, BAT, ARCHIKONFRATERNIA, KATALIZA, CYKL GRANICZNY, BŁYSK HELOWY, KLASA, ARTYSTA, MIKROOTOCZENIE, SANDAŁY, WOLT, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, SZNUR, PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY, PASO PERUWIAŃSKI, NIELEGAL, BRAMOWNICA, PRZYCHYLNOŚĆ, DŁUŻNIK SOLIDARNY, LOGGIA, ŁUSKA, WSTĘŻNIAKI, WÓŁ, NAPÓJ WINOPODOBNY, PRODUKT, SYMPTOM, KONTAKCIK, AKTYWNOŚĆ, TRYK, PĘDNIK CYKLOIDALNY, ZAPALCZYWOŚĆ, POWÓD, LEJEK, GORĄCY PIENIĄDZ, PEBA, DERYWAT WŁAŚCIWY, MONK, TERMOSTAT, ADORACJA, SOFIZMAT ROZSZERZENIA, JAŁOWIZNA, PAŃSZCZYŹNIAK, GŁOS ELEKTORSKI, TRANSPOZYCJA, WYNAJMUJĄCY, GATUNEK ALLOCHRONICZNY, BEZBOLESNOŚĆ, BRYŁA SZTYWNA, ODSTĘP, OSCYLATOR, CHUDOŚĆ, KONSYGNATARIUSZ, SERWIS SPOŁECZNOŚCIOWY, SKRZYNIA BIEGÓW, TOUROPERATOR, WACHLARZ, TRYSKAWKA, LOKALNA PĘTLA ABONENCKA, KONWERTOR, ODZIERCA, FACET, NEGATYWIZM, AUTKO, ZABAWKA, TERRINA, GENDER, RZEKOTKA KRZYŻOWA, PUSTAK ŚCIENNY, BUGAJ, IMPLEMENTACJA, OBÓZ WĘDROWNY, ZAĆMIENIE, DYLIŻANS, CZARNA KSIĘGA, LEŃ, ZŁOTÓWKA, GORĄCE ŹRÓDŁO, LITERATURA OKOLICZNOŚCIOWA, ?OCHRONA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.635 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ŁOW. SAMIEC ŁOSIA LUB DANIELA, KTÓRY MA POROŻE W FORMIE ODNÓG, A NIE ŁOPAT się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ŁOW. SAMIEC ŁOSIA LUB DANIELA, KTÓRY MA POROŻE W FORMIE ODNÓG, A NIE ŁOPAT
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BADYLARZ łow. samiec łosia lub daniela, który ma poroże w formie odnóg, a nie łopat (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BADYLARZ
łow. samiec łosia lub daniela, który ma poroże w formie odnóg, a nie łopat (na 8 lit.).

Oprócz ŁOW. SAMIEC ŁOSIA LUB DANIELA, KTÓRY MA POROŻE W FORMIE ODNÓG, A NIE ŁOPAT sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - ŁOW. SAMIEC ŁOSIA LUB DANIELA, KTÓRY MA POROŻE W FORMIE ODNÓG, A NIE ŁOPAT. Dodaj komentarz

3×2 =

Poleć nas znajomym:

x