ZESPÓŁ AKCESORIÓW (PRZYCISKI, POKRĘTŁA, EKRANY, WSKAZÓWKI, SYGNALIZATORY ITP.), ZEBRANYCH W POSTACI STOŁU, TABLICY LUB PULPITU, UMOŻLIWIAJĄCY ZDALNE STEROWANIE LUB MONITOROWANIE SKOMPLIKOWANYCH URZĄDZEŃ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KONSOLA to:

zespół akcesoriów (przyciski, pokrętła, ekrany, wskazówki, sygnalizatory itp.), zebranych w postaci stołu, tablicy lub pulpitu, umożliwiający zdalne sterowanie lub monitorowanie skomplikowanych urządzeń (na 7 lit.)PULPIT STEROWNICZY to:

zespół akcesoriów (przyciski, pokrętła, ekrany, wskazówki, sygnalizatory itp.), zebranych w postaci stołu, tablicy lub pulpitu, umożliwiający zdalne sterowanie lub monitorowanie skomplikowanych urządzeń (na 17 lit.)TERMINAL to:

zespół akcesoriów (przyciski, pokrętła, ekrany, wskazówki, sygnalizatory itp.), zebranych w postaci stołu, tablicy lub pulpitu, umożliwiający zdalne sterowanie lub monitorowanie skomplikowanych urządzeń (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KONSOLA

KONSOLA to:

pulpit z wbudowanym sprzętem grającym, zamontowany w studiu radiowym lub dyskotece (na 7 lit.)KONSOLA to:

zespół akcesoriów (przyciski, pokrętła, ekrany, wskazówki, sygnalizatory itp.), zebranych w postaci stołu, tablicy lub pulpitu, umożliwiający zdalne sterowanie lub monitorowanie skomplikowanych urządzeń (na 7 lit.)KONSOLA to:

potocznie: konsola do gier (na 7 lit.)KONSOLA to:

rodzaj ozdobnego stolika (na 7 lit.)KONSOLA to:

ozdobny wspornik, wykonany z kamienia, cegły lub drewna, podpierający rzeźbę, gzyms, balkon, kolumnę, żebra sklepienia, mający najczęściej formę esownicy lub woluty (na 7 lit.)KONSOLA to:

część komputera cyfrowego przeznaczenia do ręcznego sterowania (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZESPÓŁ AKCESORIÓW (PRZYCISKI, POKRĘTŁA, EKRANY, WSKAZÓWKI, SYGNALIZATORY ITP.), ZEBRANYCH W POSTACI STOŁU, TABLICY LUB PULPITU, UMOŻLIWIAJĄCY ZDALNE STEROWANIE LUB MONITOROWANIE SKOMPLIKOWANYCH URZĄDZEŃ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.421

GENE, PRZYBLIŻENIE, UMOWA STOWARZYSZENIOWA, AUTOBUS PRZEGUBOWY, PRZYSTRÓJ, ZROŚLAK, PŁATOWIEC, OSIEMDZIESIĄTKA, WZORZEC, AGNOZJA TWARZY, ASFALT, DELOKALIZACJA, PRZYCZÓŁEK MOSTOWY, NALEWKA, KLEJÓWKA, BARANECZEK, SKALNICZEK SIWY, AKT PŁCIOWY, KLATKA BEZPIECZEŃSTWA, LICZARKA BANKNOTÓW, AUSZPIK, NORZYCA, ZASTRZAŁ ŚCIĘGNISTY, APARAT, NERW, FOTOGRAFIA CYFROWA, TRZYDZIESTKA, WALENCJA, KARAFKA, INICJATOR, ODEZWA, MEMBRANOFON, ŁYKACZ, KURAWONGA ZMIENNA, CHOROBA BOSTOŃSKA, SOKOLE OKO, PROCES TECHNOLOGICZNY, SMOŁA DRZEWNA, NADWYŻKA, NIEBOSKŁON, STOPIEŃ NAUKOWY, BATYST, DOMEK DLA LALEK, FASZYNA, FUNKCJA WYKŁADNICZA, BALDACH, DRŻĄCZKA, KREDYT HANDLOWY, ŁUSKA, TRANSFORMATORNIA, PISMO URZĘDOWE, BIAŁE PLAMY, ELIMINACJA, SKAJ, ŁĄCZÓWKA, CHOŁODEĆ, RETABULUM, PREFORMACJA, GALISYJKA, LAVABO, RZEŹNIA, FRYWOLITKA, DUJKERY, STÓŁ, GŁOŚNIK ELEKTROSTATYCZNY, PROSTOSKRZYDŁE, PIĘKNY WIEK, OLEJEK ETERYCZNY, OPERATOR KABLOWY, KANAŁ, GRZYB PASOŻYTNICZY, DETAL, KORPUS, TELETECHNIKA, PRANIE PIENIĘDZY, PORFIROBLAST, MANDARYŃSKI, POMYLENIEC, KRUSZYNA, RAFAŁ, HEDER, KAULIKARPIA, OKOLE, GODZINA, ZESPÓŁ NEGOCJACYJNY, ŁAJNO, BENEFICJENT, TELESKOP, BRYTFANKA, ANARCHIA, PROLIFERACJA, JĄDRO, PLACÓWKA NAUKOWA, MIĘTÓWKA, KSIĄŻKA, IRLANDZKOŚĆ, POTENCJOMETRIA, ŚCIANKA, MASA, GZYMS, MIMEZJA, RESTRYKCJA, ROZNOSICIEL, AGREGATOR TREŚCI, MŁAKA, KWINTET FORTEPIANOWY, PRZEMYT PLECAKOWY, NOSICIEL, KOŁNIERZ MARYNARSKI, GŁÓWKA ARTYKUŁU, SZKLARKA, ELIPSA, OLEJ JADALNY, CMOKIER, BANDYTYZM, FIGURA GEOMETRYCZNA, SPALINY, STEROWANIE WIELOKROTNE, CYMBAŁ, WYRAŻENIE, MORA, DZIECIAK, CIERPLIWOŚĆ, ZAWODOWIEC, CELOZJA, OCIOS, PORADLNE, PLACUSZEK, KLEJÓWKA, NAPIĘCIE, BOMBA TERMOJĄDROWA, SIŁOWNIA WIATROWA, KONSERWA, DEMONTAŻ, CHŁOPOWINA, LESŁAW, WIZA, BOŚNIACKOŚĆ, MAPA AKUSTYCZNA, SYMPOZJON, DYSTONIA TORSYJNA, BOM, KOLARSTWO ŚCIEŻKOWE, DYPTYK, LABIRYNT, ENTOMOFAUNA, ODTWÓRSTWO, SYMBOL, SKŁAD, KARTUSZ, NABIODRNIK, SATELITA ENERGETYCZNY, DYPTYCH, WYWROTKA, TRIFORIUM, PODMIOT GRAMATYCZNY, SZARPANKA, RYBOSTAN, INWALIDA WOJSKOWY, BILET SIECIOWY, RAMA, STAND-UP, BARANEK, ROSZCZENIE ZWROTNE, KONDENSACJA, SYMPATYKOMIMETYK, CZERWONE ŚWIATŁO, TRZECI, BASEN, ARAMEIZM, SENES, DOM HANDLOWY, RELIKWIA, ANNA, KANAŁ, POBIAŁKA, ZABEZPIECZENIE AKCYZOWE, DAMAST SKUWANY, SKANIA, GIMNASTYKA SPORTOWA, BAKTERIA, KALCEOLARIA, WIATR, BARETKA, HAJDUK, LADY, FANPAGE, MINERAŁ METAMIKTYCZNY, PRZEKAZ, SPŁYW, RULETKA, GOMÓŁKA, ZGNIATACZ KCIUKÓW, ZWROT, EKSLIBRIS, POLIPTYK, ZESPÓŁ, KANAŁ TEMATYCZNY, ZAGĘSZCZARKA, ZATOR PŁUCNY, ZAPRAWA, WOSZCZYNA, RETORYCZNOŚĆ, BARWNIK, SIŁA, RETENCJA, SYMPOZJON, DWUDZIESTOGROSZÓWKA, GODZINA, SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA, AFERALNOŚĆ, MATERIAŁ BUDOWLANY, STOPIEŃ, MLECZAK, RURKA INTUBACYJNA, WICEKAPELMISTRZ, KISZKA PASZTETOWA, ROZCIĄGACZ, MEM, MUZYK, ESKADRA, FARMAKOTERAPIA, PSIANKA, GAJA, PRZESUNIĘCIE KU CZERWIENI, ENAMINA, ŻÓŁW MALOWANY, ZAGARNIĘCIE MIENIA, ALABAMA, KWARTET, PADYSZACH, ŁUPACZKA, MATERIAŁ KOMPOZYTOWY, SEKSTURYSTYKA, LIBELLA, HULAJDUSZA, KAZBA, WÓZEK INWALIDZKI, INTERPRETACJA, KOLONIA, OBRONA, ELEW, CYTODIAGNOSTYKA, LATOROŚL, UZDATNIACZ, MIERZENIE, SYMFONIK, OFICER NAWIGACYJNY, BUGAJ, PION ŻYROSKOPOWY, MONOPARTYJNOŚĆ, KASECIAK, SECIK, WIKARY, SYMETRIA Z POŚLIZGIEM, SKÓRNIK, KUBEŁ, GLEBA KOPALNA, PRZEPAD, ENEJ, STRACCIATELLA, OŚNIK, ŻAGIEW, KONWENT, SER ŻÓŁTY, WYMAGANIA SYSTEMOWE, KNEDEL, KIEŁ, WYWŁASZCZENIE NIERUCHOMOŚCI, METRYKA, PŁAWA SONAROWA, SZCZEPONOGI, WYTWÓRCA, BUŃCZUK, ŻYDEK, OSTRZE TRZONECZKOWATE, ŻAKARD, KANONIERKA, RAGDOLL, ARTEFAKT, REKOMPILACJA, SZCZUR TUNELOWY, ŻURNALISTA, PIŁA, ZIARNKO, SUBLIMATOR, SIEĆ CIEPŁOWNICZA, PODOBIZNA, SZABLONIK, KLIPER, WACŁAW, PLUTON, ODZYSK, AKADEMIA, PLATYKLADUS, TRANSPORTER, ZARYBIENIE, RZESZA, WINDA, ?GERYLASI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.421 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZESPÓŁ AKCESORIÓW (PRZYCISKI, POKRĘTŁA, EKRANY, WSKAZÓWKI, SYGNALIZATORY ITP.), ZEBRANYCH W POSTACI STOŁU, TABLICY LUB PULPITU, UMOŻLIWIAJĄCY ZDALNE STEROWANIE LUB MONITOROWANIE SKOMPLIKOWANYCH URZĄDZEŃ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ZESPÓŁ AKCESORIÓW (PRZYCISKI, POKRĘTŁA, EKRANY, WSKAZÓWKI, SYGNALIZATORY ITP.), ZEBRANYCH W POSTACI STOŁU, TABLICY LUB PULPITU, UMOŻLIWIAJĄCY ZDALNE STEROWANIE LUB MONITOROWANIE SKOMPLIKOWANYCH URZĄDZEŃ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KONSOLA zespół akcesoriów (przyciski, pokrętła, ekrany, wskazówki, sygnalizatory itp.), zebranych w postaci stołu, tablicy lub pulpitu, umożliwiający zdalne sterowanie lub monitorowanie skomplikowanych urządzeń (na 7 lit.)
PULPIT STEROWNICZY zespół akcesoriów (przyciski, pokrętła, ekrany, wskazówki, sygnalizatory itp.), zebranych w postaci stołu, tablicy lub pulpitu, umożliwiający zdalne sterowanie lub monitorowanie skomplikowanych urządzeń (na 17 lit.)
TERMINAL zespół akcesoriów (przyciski, pokrętła, ekrany, wskazówki, sygnalizatory itp.), zebranych w postaci stołu, tablicy lub pulpitu, umożliwiający zdalne sterowanie lub monitorowanie skomplikowanych urządzeń (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KONSOLA
zespół akcesoriów (przyciski, pokrętła, ekrany, wskazówki, sygnalizatory itp.), zebranych w postaci stołu, tablicy lub pulpitu, umożliwiający zdalne sterowanie lub monitorowanie skomplikowanych urządzeń (na 7 lit.).
PULPIT STEROWNICZY
zespół akcesoriów (przyciski, pokrętła, ekrany, wskazówki, sygnalizatory itp.), zebranych w postaci stołu, tablicy lub pulpitu, umożliwiający zdalne sterowanie lub monitorowanie skomplikowanych urządzeń (na 17 lit.).
TERMINAL
zespół akcesoriów (przyciski, pokrętła, ekrany, wskazówki, sygnalizatory itp.), zebranych w postaci stołu, tablicy lub pulpitu, umożliwiający zdalne sterowanie lub monitorowanie skomplikowanych urządzeń (na 8 lit.).

Oprócz ZESPÓŁ AKCESORIÓW (PRZYCISKI, POKRĘTŁA, EKRANY, WSKAZÓWKI, SYGNALIZATORY ITP.), ZEBRANYCH W POSTACI STOŁU, TABLICY LUB PULPITU, UMOŻLIWIAJĄCY ZDALNE STEROWANIE LUB MONITOROWANIE SKOMPLIKOWANYCH URZĄDZEŃ sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - ZESPÓŁ AKCESORIÓW (PRZYCISKI, POKRĘTŁA, EKRANY, WSKAZÓWKI, SYGNALIZATORY ITP.), ZEBRANYCH W POSTACI STOŁU, TABLICY LUB PULPITU, UMOŻLIWIAJĄCY ZDALNE STEROWANIE LUB MONITOROWANIE SKOMPLIKOWANYCH URZĄDZEŃ. Dodaj komentarz

2+1 =

Poleć nas znajomym:

x