MEDIUM CIEKŁE STOSOWANE W WIERTNICTWIE M.IN. DO WYNOSZENIA ZWIERCIN, CHŁODZENIA ŚWIDRA LUB DO SMAROWANIA PRZEWODU WIERTNICZEGO WZDŁUŻ OTWORU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PŁUCZKA to:

medium ciekłe stosowane w wiertnictwie m.in. do wynoszenia zwiercin, chłodzenia świdra lub do smarowania przewodu wiertniczego wzdłuż otworu (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PŁUCZKA

PŁUCZKA to:

zbiornik z wodą, z którego spłukuje się muszlę klozetową (na 7 lit.)PŁUCZKA to:

sprzęt laboratoryjny lub urządzenie przemysłowe, służące do pochłaniania (absorpcji) niektórych składników mieszaniny gazowej przez ciecz (na 7 lit.)PŁUCZKA to:

urządzenie stosowane do rozdzielania lub oczyszczania mieszanin ciał stałych i roztworów gazowych przy pomocy cieczy (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MEDIUM CIEKŁE STOSOWANE W WIERTNICTWIE M.IN. DO WYNOSZENIA ZWIERCIN, CHŁODZENIA ŚWIDRA LUB DO SMAROWANIA PRZEWODU WIERTNICZEGO WZDŁUŻ OTWORU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.641

DOBRO PRAWNE, OWAD, MOŁOTOW, KARRUKA, GRAFOSKOP, ŁUG, PRZYWÓZ, CHARTER, EPISKOPAT, CEWNIK, LOT SZYBOWCOWY, KURACJA, KAREL, KAWA BEZKOFEINOWA, NIECZUŁOŚĆ, HRABINI, BERNARD, CZASZA, NIEMIECKOŚĆ, PRAWO RUSKIE, PERŁOWIEC, ŁUSZCZAK INDYGO, BARIERA TECHNICZNA, TRESER, SYSTEM ALARMOWY, TROLLING, ANTYPAST, OFENSYWA, ANIMACJA, MATERIAŁ BUDOWLANY, KOLARSTWO ŚCIEŻKOWE, STACJE ZLEWNE, PROSIAK, DOLMAN, POWIEŚĆ SCI-FI, ZNAK MUZYCZNY, POKŁAD, WŁADZUCHNA, PIANKA, KANAŁ, SIARCZEK, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, MIESZANINA PIORUNUJĄCA, DMUCHAWKA, ZNAK, CZYNNIK TERMODYNAMICZNY, OKOP, PŁATEK, OKULIZACJA, ŁAMACZ BLOKADY, FAJKA, WTÓRNIK, ONE-LINER, PANDRAK, DEZAKTYWACJA, BEZPRZEWODOWA SIEĆ LOKALNA, RÓW IRYGACYJNY, CHŁODNIK, UNIKALNY UŻYTKOWNIK, KIT, WRĄB, OWOCNIK, STARZEC, OTTO, WYBLINKA, GÓRY PIERŚCIENIOWE, PEAN, KREACJA PIENIĄDZA, CZŁON KONSTYTUTYWNY, SYLWETA, SEK, JAŚMIN, NABIODRNIK, CHOCHOŁEK, TOTEM, NATURALNY SATELITA, DUCHOWY OJCIEC, STAN, AWANTURA, ZEZWŁOK, KONEW, POLONISTYKA, AMULET, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, EKRAN, PIERWOTEK, OSTRZE TRZONECZKOWATE, LITERATURA OKOLICZNOŚCIOWA, WĘGLÓWKA, POWTÓRZENIE, TARCZA, GALARETA, GNÓJ, GLAZURA, MIKROKLIMAT, KĘPA, BEATA, KROPLÓWKA, ENTOMOFAGI, BACYTRACYNA, SCHAB, MEDIUM, ŻYWA PAGINA, KRYJÓWKA, KURS, DERESZ, ZUPA, KUCIE, SANDWICZ, ODPRAWA CZASOWA, MIĘTÓWKA, SEMAFOR KSZTAŁTOWY, ANTYBIOZA, MARAN, WCZASY POD GRUSZĄ, COKÓŁ, MATERAC, PYSZCZEK, KARP PO KRÓLEWSKU, WIDZOWNIA, ANALFABETYZM EMOCJONALNY, EDYCJA, KRUCHAWECZKA, KARTA, DYSKONTO, DATOWANIE IZOTOPOWE, INSTRUMENT MECHANICZNY, ORSZADA, KATAFALK, RYNEK, PORTUGALSKI, CYMBAŁ, AUTOTEMATYZM, SZACHULEC, OKLUZJA, EGZORTA, OBLECH, CHŁODNIA KOMINOWA, PŁOMIEŃ, BIBLIOTEKA, JAJA, BOMBARDA, FUNKCJA, TRANSPORT AKTYWNY, LASECZKA, JAJECZNICA, LEKTORIUM, KOMORA MINOWA, UTAGAWA, FALE ETERU, SIEDEMNASTY, IMITATOR, LEK, LISTA PROSKRYPCYJNA, PISECZNICZKA, KASETA, TEOKRACJA, HEJNAŁ, NIESPORCZAK, TYGIEL, NAZWA TOPOGRAFICZNA, OLĘDER, FOTEL GINEKOLOGICZNY, AGROGAZ, ZAWÓR REGULACYJNY, EMERYTURA POMOSTOWA, PACHOŁ, ZIEMNIACZEK, DIAFANOSKOPIA, SKŁAD DRUKARSKI, DEGENERACJA, GORĄCZKA, KAFETERIA, RABAT, NIECKA BASENOWA, UMYWALNIA, PYLICA ALUMINIOWA, CUG, PODATEK, NAWIETRZNIK, SKARGA, CHAŁUPNICA, DYSZKANCIK, KĘS, ANTYKWARK, FOCH, BELWEDER, CIĘGNO KOTWICZNE, SKANIA, TRUMNA, MIKSTURA, BANIA, CIĘGNIK, KASA, ŚMIERDZIUCH, NERW, ANITA, WIĘZIENIE ŚLEDCZE, MELANODERMIA, BUDOWA SŁOWOTWÓRCZA, WIĘZIEŃ POLITYCZNY, CIOS, EKLIPTYKA, BOOT, KĄT PEŁNY, NIEKROPIEŃ DELIKATNY, SĘKACZ, SUPERNOWA TYPU IC, KLUCZ TELEGRAFICZNY, PAL, ROZPADLINA, DWUDZIESTY ÓSMY, ANDANTINO, WIDZENIE BARWNE, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, SIKAWKA, CZYNNOŚĆ PROCEDURALNA, KLUCZ, PRAGMATYKA, ZNAK, REPERTUAR, HIPSOMETRIA, TEMPO, KABOTAŻ, DYPTYCH, KSIĘGA HODOWLANA, KOŁYSANIE, RURA ODPŁYWOWA, MIGRACJA, SZPONDER, SARKOFAG, ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY, ÓSEMKA, BASEN PORTOWY, REAKCJA SPRAWCZA, KACZKA, WAŁ MORENOWY, PIEPRZ ZIELONY, KRĘCIEC, OBROŻA, DIABLOTKA, RZADKOŚĆ, CZARTER, ZASUWA, HOMOSEKSUALIZM, GWASZ, SUKIENKO, OBIEG, TĘPICIEL, APRETURA, SZABAŚNIK, WESTA, TROLL, DÓŁ, TEOLOGIA APOFATYCZNA, RZEŹ NIEWINIĄTEK, DRUŻYNA, POLE BITOWE, CIĄGUTEK, ANKA, AEROZOL ATMOSFERYCZNY, PÓŁSKÓREK, BUŃCZUK, PRZEPOJKA, FOTOGENICZNOŚĆ, CHLOASMA, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, WCIĄGARKA, SĄD WOJSKOWY, NAJWIĘKSZY WSPÓLNY DZIELNIK, RAKIETA, TWAROŻEK, NIEŚMIAŁOŚĆ, PANKREATYNA, ZGĘSTEK, ANTYMONARCHISTA, FUNKCJA CELOWA, DOSTAWCA, MLEKO W PROSZKU, FALA, WZÓR UŻYTKOWY, DODATEK RODZINNY, SKÓRZAK, SITEK, TRANSPORTEREK, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, ALGEBRA LIEGO, ARSYNA, ODRĘTWIENIE, CIAŁKO, METALICZNOŚĆ, BASEN, FELER, SZCZODRZENIEC, POWAŻNY WIEK, TUBULOPATIA, ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, KRYNOLINA, BAZA, ?EMBRION.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.641 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MEDIUM CIEKŁE STOSOWANE W WIERTNICTWIE M.IN. DO WYNOSZENIA ZWIERCIN, CHŁODZENIA ŚWIDRA LUB DO SMAROWANIA PRZEWODU WIERTNICZEGO WZDŁUŻ OTWORU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MEDIUM CIEKŁE STOSOWANE W WIERTNICTWIE M.IN. DO WYNOSZENIA ZWIERCIN, CHŁODZENIA ŚWIDRA LUB DO SMAROWANIA PRZEWODU WIERTNICZEGO WZDŁUŻ OTWORU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PŁUCZKA medium ciekłe stosowane w wiertnictwie m.in. do wynoszenia zwiercin, chłodzenia świdra lub do smarowania przewodu wiertniczego wzdłuż otworu (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PŁUCZKA
medium ciekłe stosowane w wiertnictwie m.in. do wynoszenia zwiercin, chłodzenia świdra lub do smarowania przewodu wiertniczego wzdłuż otworu (na 7 lit.).

Oprócz MEDIUM CIEKŁE STOSOWANE W WIERTNICTWIE M.IN. DO WYNOSZENIA ZWIERCIN, CHŁODZENIA ŚWIDRA LUB DO SMAROWANIA PRZEWODU WIERTNICZEGO WZDŁUŻ OTWORU sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - MEDIUM CIEKŁE STOSOWANE W WIERTNICTWIE M.IN. DO WYNOSZENIA ZWIERCIN, CHŁODZENIA ŚWIDRA LUB DO SMAROWANIA PRZEWODU WIERTNICZEGO WZDŁUŻ OTWORU. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

x