OBRÓT BRONIĄ, AMUNICJĄ, MATERIAŁAMI WYBUCHOWYMI, WYROBAMI, ICH CZĘŚCIAMI LUB TECHNOLOGIAMI O PRZEZNACZENIU WOJSKOWYM LUB POLICYJNYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OBRÓT SPECJALNY to:

obrót bronią, amunicją, materiałami wybuchowymi, wyrobami, ich częściami lub technologiami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OBRÓT BRONIĄ, AMUNICJĄ, MATERIAŁAMI WYBUCHOWYMI, WYROBAMI, ICH CZĘŚCIAMI LUB TECHNOLOGIAMI O PRZEZNACZENIU WOJSKOWYM LUB POLICYJNYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.144

POWIEŚĆ FANTASTYCZNO-NAUKOWA, SUBWENCJA, WIELKOŚĆ SKALARNA, STRZAŁ, CZOŁO, WAGA, PODOKARP, KOŃCÓWKA, CZAS GRAMATYCZNY, SMREKUN, PROFIT, BAT MICWA, PÓŁGOLF, ZŁODZIEJ KIESZONKOWY, ŁYŻKA CEDZAKOWA, LATARNIA MORSKA, LATARNIA, NIETOLERANCYJNOŚĆ, BOMBIARZ, ABAJA, PIEŚŃ, PRZETŁOK, KWASZONKA, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, OTWARTOŚĆ, LATAJĄCE SKRZYDŁO, LATARNIA UMARŁYCH, ZATOKA, MODUŁ MIESZKALNY, ZANIECZYSZCZENIE, ŁAWNIK, FONETYKA, PASZPORT DYPLOMATYCZNY, TRZYKROTNOŚĆ, TOCZKOWCE, TABOR, SELEKCJA, ZAKWAS, KRYKIET, PŁUCZKA, STAN PSYCHICZNY, FOTOTROPIZM DODATNI, MAJĄTEK, PROCES BIOLOGICZNY, JUDAICA, HAMERNIA, WIDMO ATOMOWE, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, CZARNA LISTA, PLASTYKA, DERESZOWATA, PORCELANA STOŁOWA, BASZŁYK, ZNACHOR, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, KYNOLOGIA, BADANIA, PAPILOT, ANALIZATOR, TUBULOPATIA, LEK IMMUNOSUPRESYJNY, NADBITKA, OBAWA, ALLELOPATIA, ŻYWOTOPIS, BALERON, FRONT STACJONARNY, ELKI, KRAJCZY KORONNY, KORYTARZYK, LATARNIOWIEC, ODWZOROWANIE KARTOGRAFICZNE, ANASTOMOZA, NACZYNIAK KRWIONOŚNY JAMISTY, BEFSZTYK, STAWONOGI, ORGANOLOGIA, SZPIEGÓWKA, OCENA, TURNIA, KAWOWIEC, EMALIA, FIGÓWKA, BLOKHAUZ, SŁUPISKO, INDIANKA, SAMPLER, TOALETA, ODSZCZEPIEŃSTWO, ARSENAŁ, POETA, MÓRG, KLASA, SALSA, PIEGUS, LEJ KRASOWY, KRATER UDERZENIOWY, SŁONINA, PIEPRZ RÓŻOWY, WKLĘSEK, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, BROKAT, RUMIEŃ WĘDRUJĄCY, ASYSTA GRAWITACYJNA, DUROPLAST, ŁOPATA, OBSZAR PRZESTRZENI PUBLICZNEJ, CYGANKA, SIARKA POPIOŁOWA, MISJA DYPLOMATYCZNA, CZAS PÓŁTRWANIA, LINIA ŚRUBOWA, POTRZEBA, CZARNUCH, REGLAN, WIELKI KSIĄŻĘ, KŁOPOTANIE SIĘ, KULT SOLARNY, OPARCIE, ZEŚWIECCZENIE, KOLONISTA, AROMAT, NAWA GŁÓWNA, BRODAWKOWIEC CZYSTY, NIEPRZYSWAJALNOŚĆ, IRYGATOR, EKRAN, NIELEGAL, UKŁAD RZECZOWY, GRODZISZCZANKA, SPRZĘŻNICA, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, GERMAŃSKI, MILCZĄCA ZGODA, EPOLET, BARWNIK, KOREK, PUŁAP, KANU, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, NIEDOPASOWANIE, ATRYBUCJA, DAMARA, BUTLA, EWA, SMOCZA KREW, OSKARŻYCIEL PUBLICZNY, FROTTOLA, OLEANDER, USTRÓJ, WŁOSY TETYDY, TYSIĄCKROTNOŚĆ, PRZYRODNI BRAT, ŁAPACZ, SZPIC, NOTABL, DOCHÓD NARODOWY, WĘZEŁ MAŁŻEŃSKI, BAGIETA, WIERZBINA, SONG, BETON JAMISTY, ZWIAD, PREZENTER, DYSZKANCIK, PAS, DRAMATOPISARSTWO, WYCHODŹSTWO, ZAPRZĘG, CYSTA BAKERA, SET, STYL KOLONIALNY, PRÓBKA, NUDZIARZ, OBCIĄŻENIE DYNAMICZNE, KLASTER DYSKOWY, WYSZYWANKA, CZĄSTECZKA, BELKA, NIEBIOSA, BON OŚWIATOWY, OSŁONKA, MEDYCYNA LOTNICZA, SKOMPROMITOWANY, KOKTAJL MOŁOTOWA, LEGENDA, WINO, DOŁEK, AZJATA, POLIFONIA, KRYTERIUM STEROWANIA, INTERNACJONALIZM, PAPROTNICA KRÓLEWSKA, PIEC PŁOMIENNY, DNI OTWARTE, TERAKOTA, FUNT-SIŁA, WĘZEŁ GORDYJSKI, REMIKS, WYKUPNE, WIEŻA ARTYLERYJSKA, STROBILANT, POCZEKALNIA, ŚLĄSKOŚĆ, LATARNIA, STYMULATOR, KRATER PASOŻYTNICZY, ANTYŻYDOWSKOŚĆ, UKŁAD KIEROWNICZY, POLKA, ARESZT TYMCZASOWY, RUCH IZOSTATYCZNY, DYRYGENTURA, LUJEK, BOZIA, WYMIAR, LATEKS, WERYSTA, ROZSZCZEPIENIE, LIBELA, MISTRZ, BALDACHIM, GUZ NEUROENDOKRYNNY PRZEWODU POKARMOWEGO, KABINA, KRAŃCÓWKA, BOCZNICA, HOLK, MALINÓWKA, SZALKA, KURACJA SZOKOWA, ANATOL, DIWA, MIŚ, SILNIK UNIWERSALNY, PUSZYSTOŚĆ, MIOTEŁKA, ZGĘSTEK, ARTUR, KSENOFIL, HEJT, ZWOLNIENIE, ORDYNACJA PODATKOWA, DIABEŁEK, KONFIGUROWANIE, UMOWA AGENCYJNA, BANK GENÓW, EWANGELIA, KASETON, GUMNO, SZTUKATERIA, FINAŁ, PRZYWILEJ EMERYTALNY, PLEKTRON, LANDO, EMIGRACJA, MARSREJA, STRZAŁA, PATOGENICZNOŚĆ, MAJĄTEK NIERUCHOMY, PRZEDZIAŁ, SULFON, KARABELA, AUSZPIK, RAGDOLL, MODERNA, PANICZĄTKO, PŁÓD, BLASZKA, BYCZEK, SKOPEK, ŻEBERKA, SZAŁAS, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, GRA WYŚCIGOWA, NIEWYCZUWALNOŚĆ, SYLWETA, RYCERZYK, UKRAIŃSKOŚĆ, PRÓG, BEZPROBLEMOWOŚĆ, CHIŃSKI, ŁANIA, HUMORESKA, ANIMACJA, ALBAŃSKOŚĆ, NAFTOWNICTWO, BIZA, REKWIZYCJA, GRZBIET, GNIOT, MUSLI, PARTIA, JEŻOWIEC, OLGA, PUKLERZ, MA, SKLEPIENIE PALMOWE, DEKANTER, EKSPRESJA GENU, ?JER SŁABY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.144 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OBRÓT BRONIĄ, AMUNICJĄ, MATERIAŁAMI WYBUCHOWYMI, WYROBAMI, ICH CZĘŚCIAMI LUB TECHNOLOGIAMI O PRZEZNACZENIU WOJSKOWYM LUB POLICYJNYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OBRÓT BRONIĄ, AMUNICJĄ, MATERIAŁAMI WYBUCHOWYMI, WYROBAMI, ICH CZĘŚCIAMI LUB TECHNOLOGIAMI O PRZEZNACZENIU WOJSKOWYM LUB POLICYJNYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OBRÓT SPECJALNY obrót bronią, amunicją, materiałami wybuchowymi, wyrobami, ich częściami lub technologiami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OBRÓT SPECJALNY
obrót bronią, amunicją, materiałami wybuchowymi, wyrobami, ich częściami lub technologiami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (na 14 lit.).

Oprócz OBRÓT BRONIĄ, AMUNICJĄ, MATERIAŁAMI WYBUCHOWYMI, WYROBAMI, ICH CZĘŚCIAMI LUB TECHNOLOGIAMI O PRZEZNACZENIU WOJSKOWYM LUB POLICYJNYM sprawdź również:

Scorpiones - rząd pajęczaków o wielkości od 13 do nawet ponad 180 mm, zamieszkujących zarówno obszary tropikalne (od lasów deszczowych po tereny pustynne), jak i wysokogórskie tereny okresowo przykrywane śniegiem; skorpiony charakteryzują się obecnością kolca jadowego na ostatnim segmencie odwłoku ,
uchwyty, trzonki ,
następny dzień ,
mieszkanka Macedonii, kobieta pochodzenia macedońskiego ,
miasto w płd. części Mołdawii; przemysł spożywczy ,
kategoria gramatyczna czasownika, wskazująca na powtarzalność działania ,
elektryczna sieć komunikacyjna ,
śródziemnomorski statek żaglowiosłowy ,
oratorstwo, sztuka pięknego mówienia ,
ktoś nieobliczalny, po kim nie wiadomo czego można się spodziewać ,
przeznaczenie w testamencie czegoś dla osoby spoza grona spadkobierców ,
klawesy ,
'... na Chios', obraz ,
jednorazowy ładunek dla dźwigu ,
substancja, którą nasyca się: tkaninę, drewno, papier, materiał budowlany celem nadania im przynajmniej jednej z następujących właściwości: niezwilżalność, niepalność, odporność na działanie chemikaliów, odporność na kurczliwość bądź gniotliwość, nieprzepuszczalność gazów ,
samica słonia ,
urządzenie służące do kalibracji mierników poziomu dźwięku SLM ,
ptak z rzędu gołębi, ziarnojad o brązowo-szarym upierzeniu, w Polsce od 1947 r., chroniona ,
ruch taśmy filmowej ,
włosy Boba Marleya ,
redakcyjny zapas artykułów ,
roczna lub dwuletnia roślina warzywna pochodzenia śródziemnomorskiego; jadalne liście ,
filet śledziowy z przyprawami zwinięty w rulonik i zamarynowany ,
Orthonyx novaeguineae - gatunek ptaka z rodziny ziemnodrozdów (Orthonychidae) ,
Calamagrostis hartmaniana - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
związek chemiczny, który w reakcji z kwasem przyjmuje protony tworząc sól ,
wstrząs ciała z zimna, emocji lub objaw chorobowy ,
osoba pisząca programy komputerowe ,
dramatopisarz hiszpański (1807-56), moralizatorskie komedie, dramaty historyczne, tragedie ,
miasto będące stolicą Wielkiej Brytanii i Anglii położone w jej południowo-wschodniej części

Komentarze - OBRÓT BRONIĄ, AMUNICJĄ, MATERIAŁAMI WYBUCHOWYMI, WYROBAMI, ICH CZĘŚCIAMI LUB TECHNOLOGIAMI O PRZEZNACZENIU WOJSKOWYM LUB POLICYJNYM. Dodaj komentarz

5×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast