PŁASZCZYZNA ZNAJDUJĄCA SIĘ W KLASIE LEKCYJNEJ LUB WYKŁADOWEJ, SŁUŻĄCA DO TEGO, BY KTOŚ PO NIEJ PISAŁ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TABLICA to:

płaszczyzna znajdująca się w klasie lekcyjnej lub wykładowej, służąca do tego, by ktoś po niej pisał (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TABLICA

TABLICA to:

płaska powierzchnia, na której umieszczana jest informacja o czymś w postaci znaków pisanych, rytych, rysowanych lub do której można przyczepić karteczki z wiadomościami (na 7 lit.)TABLICA to:

tabela zawierająca uproszczony spis czegoś, np. tablica Mendelejewa (na 7 lit.)TABLICA to:

kontener danych dostępnych, w którym poszczególne komórki dostępne są za pomocą kluczy, które najczęściej przyjmują wartości numeryczne (na 7 lit.)TABLICA to:

w leśnictwie - najmniejsza jednostka uformowana z pni w celu spławu drewna (na 7 lit.)TABLICA to:

układ przyrządów i wskaźników, np. w samochodzie (na 7 lit.)TABLICA to:

jeden z elementów boiska koszykarskiego, na którym jest kosz (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PŁASZCZYZNA ZNAJDUJĄCA SIĘ W KLASIE LEKCYJNEJ LUB WYKŁADOWEJ, SŁUŻĄCA DO TEGO, BY KTOŚ PO NIEJ PISAŁ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.187

GRZĘDA, LOBELIOWE, EKSPOZYCJA, BAZYLISZEK HEŁMIASTY, LUBASZKA, NACHLANIE SIĘ, BOLERO, KONWERTOR, ENERGETYKA JĄDROWA, ZLEPNOŚĆ, OTWARCIE DUSZY, OBYWATELKA, BASEN, KRATA, POŻYTECZNY IDIOTA, PARA, DZIRYT, TASZYZM, KOD JĘZYKOWY, METODA KARTOGRAMU, KORDON, IZOTROPIA, BARWA, ŁUSZCZAK INDYGO, IGŁAWA, ŁĄCZNIK ZESPOŁOWY, GRAF DWUDZIELNY, SINIEC, REALIZM NAIWNY, OSTROSŁUP FOREMNY, LIMAKOLOGIA, FUTRYNA, KOMPLANACJA, WIELKI PIEC, ŁĘG JESIONOWY, KULA, REOLOGIA, STADIONIK, PRZEMYSŁ OKRĘTOWY, HARMONIA, OBIEKT, KWAS, IKRA, PAPUGA, HERBATNICA, MNICH, BIOTA, MUFKA, CZWÓRKA, ŻYDOSTWO, KONFRONTACJA, JĄDRO ŚLIMAKOWE, LEJTNANT, ŻÓŁW AUSTRALIJSKI, KAUTOPIREIOFAGIA, ZAPOŻYCZENIE, FESTON, PRASOŁ, BONET, MENTALNOŚĆ, ANGLOFOBIA, REKWIZYCJA, KRÓL ZWIERZĄT, GŁUPTAK ZWYCZAJNY, MĄKA ŻYTNIA, ESPERANTYSTA, DEMONSTRACJA, SZARLOTKA, GOLONKA, AWANS LODOWCA, MIEDNICZKA, EMFAZA, DULKA, PRECESJA, PANEKLA, MIŁOŚĆ FRANCUSKA, CYKL GOSPODARCZY, FIZA, PROTOZOOLOGIA, STREFA HEMIPELAGICZNA, DEZAKTYWACJA, NOOBEK, ŻERDNIK, TECZKA, SSAKI, FLETNIA, SER ŻÓŁTY, CYKL KONIUNKTURALNY, TENOR, FRANIA, GAWORZENIE, FARMERKI, STRZELEC WYBOROWY, SORABISTYKA, PONCZÓWKA, POZER, NALEŹLINA, ODPŁATA, SCHIZOFRENIA KATATONICZNA, ARKUSZ EGZAMINACYJNY, PRZYDUPAS, PŁATKI ZBOŻOWE, INSTYNKTOWNOŚĆ, KLEJÓWKA, MAFIJNOŚĆ, WAZA, OSIEDLINY, PORÓD KLESZCZOWY, FIAKIER, SZCZERBA, BOA KRÓTKOOGONOWY, KOALICJANT, DŁUGOGŁOWIE, ANGIOMATOZA BAKTERYJNA, KAWA, HOMOGENIZACJA, KASZA JĘCZMIENNA, POWSTANIE LISTOPADOWE, WŁOSIE, PLANETA, BLOCZEK, TRAGEDIA, BEZLOTEK, ŚWIT CYWILNY, ORGANIZM WSKAŹNIKOWY, DOKTOR HABILITOWANY, IGŁA MAGNETYCZNA, ANALIZA, DZIANINA, URCEUS, OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE, PRZEDMIOT ORTOPEDYCZNY, OBOJNACTWO RZEKOME ŻEŃSKIE, AWANTURA, WÓDKA GATUNKOWA, TRANSPOZON, ELEKTROWNIA WODNA PRZEPŁYWOWA, TIOSÓL, ZGIĘCIE ŁOKCIOWE, KLASTER PRZEMYSŁOWY, KONSUMENT, SECIK, ELASTOMER, ZRYWKA, PODGÓRZE, BRZOZÓWKA, KUC KASPIJSKI, PRZENOSKA, MRÓWKA FARAONA, MASZYNOWNIA, LEPSZA POŁOWA, OKUCIE, LEWORĘKI, SIECZKA, OWCE, BRACTWO RYCERSKIE, AMFIPRION, GAWIALOWATE, DEDUPLIKACJA, KONWENCJONALIZM, TRZYNASTKA, TARSKI, BAJT, CIAPKAPUSTA, ŻEGLUGA KABOTAŻOWA, GWAŁT, NIESAMOWITOŚĆ, ENDOCENTRYZM, ZADUPIE, AKOMPANIAMENT, STATYKA, HEGEMON, PATRONAT, ŁĄKOTKA, KAFAR, PIEC PŁOMIENNY, REAKCJA SPRAWCZA, WILAMOWSKI, TRYBUNAŁ, FILM ANTYWOJENNY, ZĘBY NOWORODKOWE, POŚREDNIK, KSZTAŁCENIE USTAWICZNE, PRZECZYSTOŚĆ, NIGER, ZMARZLAK, BŁOTNIARKA, KAPELMISTRZ, PRZEGUB, MODEL POINCARÉGO, SNOBISTYCZNOŚĆ, ZŁOŻE OKRUCHOWE, MAGNEZJA, MURARKA RUDA, WYROŚLE, CENTRUM, SKROMNIŚ, PROSIAK, TYTOŃ, PEPICZEK, UKŁAD REGULACJI EKSTREMALNEJ, HIPOTEKA PRZYMUSOWA, WESTERN, REFERENDUM GMINNE, ROZDZIAŁKA, TENDER, DIAPSYDY, MATOŁ, PACJENT URAZOWY, DOKŁADNOŚĆ, KANIKUŁA, PASIECZYSKO, PRAWORĘKI, KOLOKATOR, KOTERIA, MUSICAL, BŁAGALNIK, LENIUCHOWANIE, BAGAŻOWY, ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE, MŁAK, BEZAN MASZT, WARTOŚCIOWOŚĆ, OLEJARNIA, AUTOMAT, ANTOCYJANIDYN, DRUCIARZ, POPIELNIK, PAZUR, MULTIPLEKS, POSTAĆ BIBLIJNA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI AORTALNEJ, CZERSKA, NAPIĘTEK, LEGITKA, FALISTOŚĆ, ARGUMENT, WRAK, NAUKA PRZYRODNICZA, BIBUŁKARZ, WYDATKI KONSUMPCYJNE, PARTIA KATALOŃSKA, ANTENA KIERUNKOWA, PUNICKI, GESTALT, DEBILNOŚĆ, FUNKTOR ZDANIOTWÓRCZY, KITAJ, DOROBEK, SUBSTANCJA OBCA, PUNKTUALNOŚĆ, ADLER, ŻABIA LASKA, TECHNICZNY NOKAUT, ASTRACHAN, LODOWIEC ALPEJSKI, NAWYK, OSŁONKA, SĄD REJESTROWY, SYMBOLIZM, ROWER, OKWIAT POJEDYNCZY, GNIAZDO ZAWOROWE, KLERODENDRON, PLAMA, EKSTREMOFIL, RYKOSZET, ŚWISTUŁA, PARTIA ANGIELSKA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA, RARYTAS, GENETYKA MOLEKULARNA, CUG, SŁONECZNIK, RARYTASIK, KOSMOGONIA, BEANIA, POJAZD SPECJALNY, AMONIACZEK, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, ANGIELCZYK, PROSTOPADŁA, ZBÓJNIK, RYNKA, DZIEWCZYNA, GOSTEK, KLAKSON, SUTKA, POMNIK, SZYBKOBIEŻNOŚĆ, KOLOROWOŚĆ, CELULOZOWNIA, FILET, TUBA, MISTRZU, KRĄŻENIE DUŻE, BROŃ, OSTATNIA PROSTA, POTOK, ?GASIWO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.187 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PŁASZCZYZNA ZNAJDUJĄCA SIĘ W KLASIE LEKCYJNEJ LUB WYKŁADOWEJ, SŁUŻĄCA DO TEGO, BY KTOŚ PO NIEJ PISAŁ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PŁASZCZYZNA ZNAJDUJĄCA SIĘ W KLASIE LEKCYJNEJ LUB WYKŁADOWEJ, SŁUŻĄCA DO TEGO, BY KTOŚ PO NIEJ PISAŁ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TABLICA płaszczyzna znajdująca się w klasie lekcyjnej lub wykładowej, służąca do tego, by ktoś po niej pisał (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TABLICA
płaszczyzna znajdująca się w klasie lekcyjnej lub wykładowej, służąca do tego, by ktoś po niej pisał (na 7 lit.).

Oprócz PŁASZCZYZNA ZNAJDUJĄCA SIĘ W KLASIE LEKCYJNEJ LUB WYKŁADOWEJ, SŁUŻĄCA DO TEGO, BY KTOŚ PO NIEJ PISAŁ sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - PŁASZCZYZNA ZNAJDUJĄCA SIĘ W KLASIE LEKCYJNEJ LUB WYKŁADOWEJ, SŁUŻĄCA DO TEGO, BY KTOŚ PO NIEJ PISAŁ. Dodaj komentarz

4×6 =

Poleć nas znajomym:

x