WYDŁUŻONY, POJEDYNCZY ELEMENT TKANKI MIĘŚNIOWEJ LUB NERWOWEJ, PEŁNIĄCY WYSPECJALIZOWANE FUNKCJE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FIBRYL to:

wydłużony, pojedynczy element tkanki mięśniowej lub nerwowej, pełniący wyspecjalizowane funkcje (na 6 lit.)WŁÓKNO to:

wydłużony, pojedynczy element tkanki mięśniowej lub nerwowej, pełniący wyspecjalizowane funkcje (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYDŁUŻONY, POJEDYNCZY ELEMENT TKANKI MIĘŚNIOWEJ LUB NERWOWEJ, PEŁNIĄCY WYSPECJALIZOWANE FUNKCJE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.306

GŁOWICA ELEKTROMAGNETYCZNA, TRYSKAWKA, PISMO URZĘDOWE, POBIAŁKA, NIENARUSZALNOŚĆ, BRYTFANNA, BAGNO, PATOGEN, TEUTON, ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, KORONA DROGI, GABINECIK, PERŁOWIEC, WIĄZAR, ŚMIERDZIUCH, LITERATURA FAKTU, KULTYSTA, PRODUKT TRADYCYJNY, CYBORIUM, GRZEBIEŃ, ZAPORA, SZAROWIPTERYKS, SIEDLISKO, NIEŻYCIOWOŚĆ, KURS, SPADKOBIERCA, AKTYWNOŚĆ, WKŁAD, EKSPLOATACJA, DROGA ZBIORCZA, MARGINESOWOŚĆ, REPERTUAR, CHODZĄCY TRUP, TRAWERS, KOPROFIL, LEUKOPLAST, CZARNY DĄB, LIŚCIEC, JĘZYKOZNAWSTWO OGÓLNE, MOSHING, TENUTA, WIZYTÓWKA, RETENCJA, ETOLA, PIEPRZ, WIERZBINA, FILEMONKA, RONDEL, KELOWEJ, LESZCZYNA, KRĄŻNIK, PĘCHERZYK, KOTLET SCHABOWY, PODZIEMIE, RZECZY OSTATECZNE, POLSKI-SLOWNIK.PL, ELEMENT ODWRACALNY, KLAWISZ, KOLEJ LINOWA, ALLOMETRIA, HUTNIK, CUKRZYCA, KIEŁBA, JUBILEUSZ, ATTYLA, KOJEC, NIEPRAWDOPODOBIEŃSTWO, AMPUŁA, BARSZCZ, BONANZA, PIÓROSZ PIERZASTY, DZIEWCZĘCOŚĆ, GRABINA, KORZENIONÓŻKI, KRZYŻÓWKA, HANTABA, KIJ, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, KOŁO HISTORII, PRZYKRYWKA, KOLEJKA GÓRSKA, DZIEWIĄTA WODA PO KISIELU, TRANSAKCJA KOMPENSACYJNA, GRYPS, SKRÓT, KARABINEK PNEUMATYCZNY, KAWA ZBOŻOWA, GORCZYCZNIK, HIPOREFLEKSJA, PRZEDSIONKOWY PEPTYD NATRIURETYCZNY, ALARM BOJOWY, BOM, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, IZBICA, OKSYDAZA, GOŚCIU, KACZKA, TRIFORIUM, LUZAK, POMOST, PEDAGOG, RYTOWNIK, KROŚNIAK, KOŁEK, AKCJONARIUSZ, CHOROBA BOSTOŃSKA, WKŁADKA GRAMOFONOWA, INICJATYWA USTAWODAWCZA, OKRZYK, MIĘTÓWKA, ŚLIMAK, CHRYZOFITY, PLAŻA, OKTET, RATYSZCZE, DOMENA MAGNETYCZNA, KOZŁOWANIE, DROBIAZG, ROGER, PRZYKASÓWKA, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, ZMORA, STATEK TRANSPORTOWY, LIBELA, KONFEDERACJA, EGZONUKLEAZA, GODET, JEDNOPARTYJNOŚĆ, SKUMBRIA, ANGINA PLAUTA-VINCENTA, ZGŁĘBNIK, NASADA, ENTOMOFAGI, RAJDER, WŁOCHACZ, ANTENA KIERUNKOWA, NIĆ, POSZKODOWANY, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, TRASA, NACIEK JASKINIOWY, SYMPATYCZNY UKŁAD NERWOWY, SCHIZOFRENIA PARANOIDALNA, ŁYCHA, OPASŁOŚĆ, OPUSZKA PRĄCIA, OCZAROWIEC, OSTOJA, RABAT, SUCHOWIEJ, SKANIA, EDAM, WYMIENNIKOWNIA, LODOWIEC FIELDOWY, KLAMRA, JEHOLOPTER, DIATERMIA KRÓTKOFALOWA, MIKONAZOL, MIGDAŁ, AMUR, ŁUK, DUROPLAST, PROSUMENT, BRAMSEL, KÓŁKO, GŁOS, PŁATNOŚĆ ZBLIŻENIOWA, KRAKOWIACZEK, KĄT OSTRY, TRÓJKĄT MAŁŻEŃSKI, WYKŁADOWCA, BEAN, OGNIWO TERMOELEKTRYCZNE, INHALACJA, PRZYSTAŃ, SAMOREALIZACJA, PAŁĄCZEK, INWEKTYWA, MOSKALIK, DZIEDZICZNOŚĆ, LEKCJA, EKOGROSZEK, ŚCISKACZ, PIŁA CZOPOWA, PACHOŁEK, NIEWRAŻLIWOŚĆ, PARKA, POKRZYWDZONY, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, KSIĘGA PARAFIALNA, KURAWONGA ZMIENNA, RZECZ PRZYSZŁA, REŻIM, KUCHCIK, JAPOŃSKOŚĆ, TEMPERATURA ROSY, EMIGRACJA, KRYSTALIZACJA, JEDNOSTKA, POLIFONIA, CHROBOTEK, DYRYGENTURA, PTASZEK, WODNOKRZYWOSZYJ ZANURZONY, WOREK REZONANSOWY, LIGAND, MUZYK, GWIAZDA WIELOKROTNA, EMALIA, SZAŁAS, SUBSTANCJA OBCA, NIEDOSŁUCH PRZEWODZENIOWY, OBJAWIENIE, ZAPARCIE, POSOBOROWIE, NAPIĘCIE DOTYKOWE, WAŻNIK, OŚWIADCZENIE, KOLEJKA LINOWA, GOTYK, NAMIESTNICZKA, KARABIN PLAZMOWY, WIZJONER, PÓŁWYSEP, NADLEW, WAPIEŃ PIŃCZOWSKI, NAKAZ, DZIRYT, DYFUZJA CHEMICZNA, ESHER, OKRĘT ARTYLERYJSKI, ŁAWA, SOFCIK, ALKOWA, ROZSADNIK, DUŃSKOŚĆ, LIBELLA, FARMAKOKINETYKA, BEZAN MASZT, MODYFIKACJA, SAMOGŁOSKA CENTRALNA, BODARZ, PRZYWÓZKA, SZYPUŁA, PIERWSZA DAMA, PRZYSTOSOWANIE, DOROTA, BLASTODERMA, KLASA, PIASTA, GOLONKA, PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE, GLACE, SZPRING, RYKSZARZ, ŁUSZCZAK, HAMERNIA, POCHMIEL, KLUCZYK, SOS, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, SER, HACJENDER, LATARNIA MORSKA, ESKORTA, FAŁD, INSTYTUT, KOTLARNIA, IZOMER GEOMETRYCZNY, FRATER, ABSOLUT, SCENOPISARSTWO, DAKTYLOGRAFIA, DEKLARACJA, WŁASNOŚĆ, SASZETKA, GRÓB, STEREOTYPIA, BELWEDER, SIUSIUMAJTEK, POŁYKACZ, PARAFRAZA, KOJARZENIE, ZNAK, KONWERTER, RZECZNIK UBEZPIECZONYCH, DYSKRETKA, ZWOLNIENIE CHOROBOWE, SEMAFOR, PŁAT, ZŁOTA RENETA, PRODROM, LEGENDA, ŚRODEK JAJOBÓJCZY, BAGIENNIK WIDŁAKOWATY, CZABAN, SALWA BURTOWA, ROŚLINA ZIELNA, INTERWAŁ, ?TRAWA MORSKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.306 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYDŁUŻONY, POJEDYNCZY ELEMENT TKANKI MIĘŚNIOWEJ LUB NERWOWEJ, PEŁNIĄCY WYSPECJALIZOWANE FUNKCJE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: WYDŁUŻONY, POJEDYNCZY ELEMENT TKANKI MIĘŚNIOWEJ LUB NERWOWEJ, PEŁNIĄCY WYSPECJALIZOWANE FUNKCJE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FIBRYL wydłużony, pojedynczy element tkanki mięśniowej lub nerwowej, pełniący wyspecjalizowane funkcje (na 6 lit.)
WŁÓKNO wydłużony, pojedynczy element tkanki mięśniowej lub nerwowej, pełniący wyspecjalizowane funkcje (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FIBRYL
wydłużony, pojedynczy element tkanki mięśniowej lub nerwowej, pełniący wyspecjalizowane funkcje (na 6 lit.).
WŁÓKNO
wydłużony, pojedynczy element tkanki mięśniowej lub nerwowej, pełniący wyspecjalizowane funkcje (na 6 lit.).

Oprócz WYDŁUŻONY, POJEDYNCZY ELEMENT TKANKI MIĘŚNIOWEJ LUB NERWOWEJ, PEŁNIĄCY WYSPECJALIZOWANE FUNKCJE sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - WYDŁUŻONY, POJEDYNCZY ELEMENT TKANKI MIĘŚNIOWEJ LUB NERWOWEJ, PEŁNIĄCY WYSPECJALIZOWANE FUNKCJE. Dodaj komentarz

5+4 =

Poleć nas znajomym:

x