ZDARZENIE, W KTÓRYM OSOBA POSIADAJĄCA UMIEJĘTNOŚCI LECZNICZE (LEKARZ, ZOOTECHNIK, ZNACHOR, SZAMAN) WYKONUJE DZIAŁANIA W STOSUNKU DO CHOREGO CZŁOWIEKA LUB ZWIERZĘCIA W CELU ICH UZDROWIENIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ZABIEG LECZNICZY to:

zdarzenie, w którym osoba posiadająca umiejętności lecznicze (lekarz, zootechnik, znachor, szaman) wykonuje działania w stosunku do chorego człowieka lub zwierzęcia w celu ich uzdrowienia (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZDARZENIE, W KTÓRYM OSOBA POSIADAJĄCA UMIEJĘTNOŚCI LECZNICZE (LEKARZ, ZOOTECHNIK, ZNACHOR, SZAMAN) WYKONUJE DZIAŁANIA W STOSUNKU DO CHOREGO CZŁOWIEKA LUB ZWIERZĘCIA W CELU ICH UZDROWIENIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.182

BIAŁY ŚPIEW, PAŁANKA, KAWLATA, PIERÓG, OSPOWATOŚĆ, ANGLOFOBIA, RAMA KOMUNIKACYJNA, INSTRUMENT POCHODNY O NIESYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, INTERWENCJA PROCESOWA, LITWAK, TYTUŁ PRASOWY, NAKŁADKA, BEZPIECZEŃSTWO BIERNE, FIGURA GEOMETRYCZNA, HIPOTROFIA, PARSER, PŁOTEK, TINA, BLICH, RAJFURSTWO, EWALUACJA EX-ANTE, KOŃCÓWKA, PANTALEON, SWÓJ, KOLOKACJA, CIAPATY, PRZYBYTEK, BOŻYSZCZE, OLEJ Z OLIWEK, PRZEPIS KOŃCOWY, PROGRAM, TOWAR, RADYKALNOŚĆ, TŁUSZCZ, CHWYTNIK, MANGANIAN, SMOG, FRAZA, MIT, FILAR, PLOMBA, KRAKWA, PREZENTER, MIKS, LIST GRATULACYJNY, ZOOLOGIK, KONSULTANTKA, PODTYP, UTAGAWA, MYDLARNIA, RECEPCJA, MIASTO, SZCZWACZ, AKOMODACJA, CHOMIK, SESJA, NAZWA TOPOGRAFICZNA, NADWYŻKA, KANAŁ JONOWY, HOYER, UDERZENIE, KOŁO SEGNERA, KONOTACJA, GRADACJA, BAMBO, HIPOTEZA ZEROWA, PATROLOWIEC, TABLETKA DZIEŃ PO, POLIGLOTA, JEDNOWŁADCA, GATUNEK PARASOLOWY, ATMOSFERA, REDINGOTE, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, JASZCZURKA SARGANTANA, BOROWINA, GOSPODARSTWO TOWAROWE, ŁOŻYSKO GAZOWE, NAGRODZENIE, KAPUSTA KWASZONA, PUNKT ASEKURACYJNY, PODATEK KATASTRALNY, ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, ETRANŻER, ODRUCH BEZWARUNKOWY, SZTUKA PASYJNA, FELCZER, CERKIEW, GĘSTOŚĆ OPTYCZNA, STAN, WYROSTEK, ORATOR, EKSPEDYCJA, BIAŁA ŚMIERĆ, TRANSPORT AKTYWNY, BYDLAK, ROD, USZKO, WYRAFINOWANIE, AMBICJUSZ, POMNIK, ROZBITEK, DYMKA, PUNKT FILTRACYJNY, LEKKOZBROJNY, SPACJA, PRZEZWISKO, EPIGENEZA, ANTYTRADYCJONALIZM, RĘKAWICA, ROTUŁA, SZACHY KORESPONDENCYJNE, GATUNEK SYNCHRONICZNY, FILTR ELEKTROSTATYCZNY, CHLEB, KRATKA, SILNIK INDUKCYJNY, SĄCZEK, EFEKT SORETA, MIELIZNA, NAPAŚĆ, OBCOKRAJOWIEC, CEBULARZ, UBARWIENIE APOSEMATYCZNE, ZAGRYWKA, SAGAN, HAMULEC NAJAZDOWY, SZUWAKS, ILUZJA PIENIĄDZA, OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK, DZIEWIĘTNASTKA, WIENIEC, NIKIELINA, AFILIACJA, ŻABA DARWINA, COLCANNON, ATRYBUCJA, RAMA, SĄD, ODKRYCIE, PIANOGAZOSTYLIKAT, SAKWA, ANTYMONARCHISTA, ROZRUSZNIK, MARTWE POLE, BETON JAMISTY, IDENTYFIKACJA MASOWYCH PŁATNOŚCI, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, CZARNA MOWA, KOZAK, LEŚNY DZIADEK, BAZA ODSETKOWA, PRYWATYZACJA LIKWIDACYJNA, DOŚWIADCZENIE DUCHOWE, PRAWO BUDOWLANE, TARYFA ULGOWA, KAZUISTYKA, OPIEKUN PRAWNY, KONFORMER, RUBLÓWKA, POLONEZ, ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY, SZTYLPA, PLANIMETRIA, STEROLOTKA, DZIADZIENIE, NIECZUCIE, SUBSTYTUCJA, KIA, EKSPRES, CHOROBA WRZODOWA, RÓŻYCZKOPRĄTNIK KANADYJSKI, KONURBACJA, BONOŃCZYK, GEOMELOFAGIA, PTASZĄTKO, DASZEK, GALISYJCZYK, MECENAS, DOBIEG, NIEUPRZEJMOŚĆ, MIETLORZ, KONTRABANDA, DERP, ŚMIERDZIEL, SPÓŁKA HANDLOWA, TETRACYKLINA, FACSIMILE, CERAMIKA SANITARNA, FARBA, TROMBONISTA, FLAKI, TRANZYSTOR POLOWY, ASYSTA, FIKSATUAR, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, TRENING, BEAN, PARTYKUŁA WZMACNIAJĄCA, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, PIECZEŃ, WAPIENNIK, ZAKŁAD ZAMKNIĘTY, HACJENDA, OPASANIE, JEDNOSTKA METRYCZNA, BENNI, KOŻUSZYSKO, ORGANDYNA, ŚCIANKA WSPINACZKOWA, BEZWODNIK, KIERUNEK, SKAŁA ORGANOGENICZNA, KOMBINACJA KLASYCZNA, WILCZE STADO, KOMUNIZM, KRUPA, WYBIEG, BUKŁAK, GOŚCIU, HISZPAŃSKOŚĆ, PĘDNIK GAZOODRZUTOWY, BRAT SYJAMSKI, KOŁO FORTUNY, WIDEO, POPIELNICZKA, NOWOWIERCA, GÓRA LODOWA, NIERÓWNOCZESNOŚĆ, KUREK, UZDATNIANIE WODY, SPIŻARNIA, ANTRYKOT, SZTAFAŻ, MOMENT MINSKY'EGO, METALOGRAFIA, SIKAWKA, KACZKA, TASIEMIEC NIEUZBROJONY, KARIN, TABLETKA, DEZETA, CZERWIENIDŁO, PRZYŚPIESZENIE NORMALNE, MARKIZETA, GIGANT, ZARYS, TYCZKA, KARIOLKA, FLASZOWIEC, SODÓWKA, ZABAWIACZ, AGREGATY PIENIĘŻNE, ŚREDNIOPŁAT, JUBILEUSZ, REFLEKTOR, ADWENTYZM, POPYCHLE, WŁAMYWACZ KOMPUTEROWY, SALSA, OMFALOMANCJA, PODSADNIK KULISTY, JESTESTWO, OTWARTA GŁOWA, NIEWYDOLNOŚĆ, CYKL PALIWOWY, RESTYTUCJA GATUNKU, PRADZIADEK, MALAKOLOGIA, ŁUPEK WĘGLOWY, NIEEFEKTYWNOŚĆ, WĄTŁOŚĆ, FRYZJER, ODWRÓT, BETONOWE BUTY, OCZY, GEOFAGIA, PIĘTNASTOKROTNOŚĆ, ANGLEZ, HERBATA, PIEZOMETR, PRZYBŁĘDA, KOMÓRECZKA, GEN REPORTEROWY, PAJĘCZAK, PUSZKARZ, SPEKTROSKOPIA, PANTY, FRANKISTA, POGOŃ ZA RENTĄ, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, KATAPLAZM, DYSZKANCIK, UKŁAD KIEROWNICZY, BALON, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, DEKONWOLUCJA, POKREWIEŃSTWO, WYCIEK, ?OPERA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.182 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZDARZENIE, W KTÓRYM OSOBA POSIADAJĄCA UMIEJĘTNOŚCI LECZNICZE (LEKARZ, ZOOTECHNIK, ZNACHOR, SZAMAN) WYKONUJE DZIAŁANIA W STOSUNKU DO CHOREGO CZŁOWIEKA LUB ZWIERZĘCIA W CELU ICH UZDROWIENIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZDARZENIE, W KTÓRYM OSOBA POSIADAJĄCA UMIEJĘTNOŚCI LECZNICZE (LEKARZ, ZOOTECHNIK, ZNACHOR, SZAMAN) WYKONUJE DZIAŁANIA W STOSUNKU DO CHOREGO CZŁOWIEKA LUB ZWIERZĘCIA W CELU ICH UZDROWIENIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ZABIEG LECZNICZY zdarzenie, w którym osoba posiadająca umiejętności lecznicze (lekarz, zootechnik, znachor, szaman) wykonuje działania w stosunku do chorego człowieka lub zwierzęcia w celu ich uzdrowienia (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ZABIEG LECZNICZY
zdarzenie, w którym osoba posiadająca umiejętności lecznicze (lekarz, zootechnik, znachor, szaman) wykonuje działania w stosunku do chorego człowieka lub zwierzęcia w celu ich uzdrowienia (na 15 lit.).

Oprócz ZDARZENIE, W KTÓRYM OSOBA POSIADAJĄCA UMIEJĘTNOŚCI LECZNICZE (LEKARZ, ZOOTECHNIK, ZNACHOR, SZAMAN) WYKONUJE DZIAŁANIA W STOSUNKU DO CHOREGO CZŁOWIEKA LUB ZWIERZĘCIA W CELU ICH UZDROWIENIA sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - ZDARZENIE, W KTÓRYM OSOBA POSIADAJĄCA UMIEJĘTNOŚCI LECZNICZE (LEKARZ, ZOOTECHNIK, ZNACHOR, SZAMAN) WYKONUJE DZIAŁANIA W STOSUNKU DO CHOREGO CZŁOWIEKA LUB ZWIERZĘCIA W CELU ICH UZDROWIENIA. Dodaj komentarz

3×4 =

Poleć nas znajomym:

x