PROCES PRZESYŁANIA DOWOLNEJ WIADOMOŚCI LUB DANYCH MIĘDZY NADAWCĄ (NADAJNIKIEM) A ODBIORCĄ (ODBIORNIKIEM), Z WYKORZYSTANIEM ZAPISU W ZROZUMIAŁYM DLA OBU STRON KODZIE, PO OKREŚLONEJ DRODZE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TRANSMISJA to:

proces przesyłania dowolnej wiadomości lub danych między nadawcą (nadajnikiem) a odbiorcą (odbiornikiem), z wykorzystaniem zapisu w zrozumiałym dla obu stron kodzie, po określonej drodze (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TRANSMISJA

TRANSMISJA to:

relacja na żywo z jakiegoś wydarzenia udostępniana odbiorcom w mediach (np. w telewizji, radiu) (na 10 lit.)TRANSMISJA to:

przenośnie: przekazanie czegoś, fakt przeniesienia się, przejścia tworów (najczęściej niematerialnych, np. umysłowych) między bytami, podmiotami (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROCES PRZESYŁANIA DOWOLNEJ WIADOMOŚCI LUB DANYCH MIĘDZY NADAWCĄ (NADAJNIKIEM) A ODBIORCĄ (ODBIORNIKIEM), Z WYKORZYSTANIEM ZAPISU W ZROZUMIAŁYM DLA OBU STRON KODZIE, PO OKREŚLONEJ DRODZE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.116

WAPIEŃ KRYSTALICZNY, POJAZD KONNY, ZAKRĘTKA, SKRYTOBÓJCA, WĘGLOWODÓR NIENASYCONY, STAROHISZPAŃSKI, PROGRAM, MARANTA, CYKL REPRODUKCYJNY, ŚMIERDZIEL, ŚMIECISKO, CLERK, WYDŁUŻALNIK, ANGLOFILSTWO, ZAPŁATA, CZYNNIK PRODUKCJI, ŁĄCZE TELEKOMUNIKACYJNE, JAMA STAWOWA, PRZYWILEJ IMMUNITETOWY, PENSJA, GRYPS, LESZCZYN, HALOGENEK ALKILOWY, EKA-PIERWIASTEK, TRANSMUTACJA, KASZTEL, NIEPRODUKTYWNOŚĆ, ADIDAS, PRZEDZIAŁ, POSTĘPOWANIE KASACYJNE, MEGAFON, ŁAMACZ BLOKADY, SMUŻKA, SĘDZIA, APOSTAZJA, WYMUSZENIE ROZBÓJNICZE, LAJKRA, PEWNIAK, ŁAGIEW, NÓŻ, PYTANIE, SILOS PASZOWY, LEKTURKA, ŁĄCZNICA, HURYSA, FORTECA, DOKTOR HONORIS CAUSA, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, TRASA WYLOTOWA, WARSZTAT, KANTYNA, BRZOZÓWKA, FAKTOR, ETERY, OSPA, WIROSZYBOWIEC, ORGANIZM RAFOTWÓRCZY, TAROT, ZATROSKANIE, PANNA, QUADCOPTER, SZUPINKA, HARDTOP, SPOILER, KAPELMAJSTER, STRONA CZYNNA, PRZYKRYCIE, FRONT STACJONARNY, CIAŁO MIGDAŁOWATE, STRYCH, DOM OBŁĄKANYCH, OPIEKUŃCZOŚĆ, CIAŁO OBCE, PRZEWAGA, BUNT, URUBU RÓŻOWOGŁOWY, WYBREDNIŚ, AKATALEKSA, PRYMITYW, POMYŁKA FREUDOWSKA, ANODA, BISEKSUALISTA, POLEWKA, TRANSLOKACJA, JAMRAJ, ADAPTACJA SPOŁECZNA, KAJMAN, ĆWICZENIA, CENA ADMINISTRACYJNA, SPLOT, RULETKA, RAMA KOMUNIKACYJNA, KLOSZ, SYDEROLIT, ABLACJA LODOWCOWA, WZÓR, SZCZOTKA, ŻACHWA, PORĘCZ, BAZA, PRZESTRZEŃ, APROKSYMACJA FUNKCYJNA, SEROKONWERSJA, WYDAWNICTWO ZWARTE, CEMENTOWE BUTY, TRYSKAWKA SZKLANA, MOC WYTWÓRCZA, POZYCJONER, STYL FORMULARNY, WŁADZUCHNA, WIEK POPRODUKCYJNY, POWIEŚĆ FANTASTYCZNO-NAUKOWA, UNIFORM, RZADKOŚĆ, RÓWNOWAGA REAKCJI CHEMICZNYCH, PRZEWRÓT, CZĘŚĆ ZDANIA, ŚMIERDZIUCH, RANA, PRZECIER, EKSPROPRIACJA, HEMOROID, PRZEJAW, CIASTKO, BĄBELKI, POPRAWA, RZEMIEŚLNICTWO, ROZPRAWKA, SKRYTKA, TĘPOZĘBNE, ELEGIA, SYTA, NAWÓZ SZTUCZNY, WYPALANKA, BALONET, GITARA, SAMOSIEJKA, KANU, NIEWYPŁACALNOŚĆ, DANONEK, DUJKERY, LEBERKA, INTERMEZZO, HELIOMETR, NISZA, TURBINA PELTONA, MAŚLANKA, APPALOOSA, ISTOTA ŻYWA, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, PEPIK, BLEJTRAM, LEKARSTWO, ROY, WYSEPKA, PAŁĄCZEK, DEKADA, PAUPER, PRZECIWUTLENIACZ, SZCZĘKOT, PILŚŃ NERWOWA, INDUKTOR, ANALIZA REGRESJI, ODPŁYW, SEKULARYZACJA, TOLERANCJA, RYCERZYK, SIEKACZ, KOMISJA SKRUTACYJNA, EGIDA, SAMOLOT BOMBOWY, DYL, DOCENT, OBORA DWORSKA, ŁĄCZNIK, ORGAN, DUCHOWY PRZYWÓDCA, ASYMETRIA KIERUNKOWA, ADAGIO, POLARYZACJA JONOWA, CZYNNOŚĆ POMYŁKOWA, SĄDOWNICTWO POLUBOWNE, KOMORA WULKANICZNA, KOLET, SUMA, PIONEK, APATIA, KRZYWA, KARABIN AUTOMATYCZNY, PAPRYKARZ, DEKALKOMANIA, FREELANCERKA, HYDRIA, OPCJA WALUTOWA, POZIOM, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, NIEWINNA KREW, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, KRZYŻAKOWATE, DUKLA, WULGARYZM, KOMISANT, OBCHÓD, OBIPIĘTA, PROWINCJA, MARAN, ZASADA, UMOWA BARTEROWA, BIURO ŁĄCZNIKOWE, PRZEMYSŁÓWKA, SMOCZEK, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, LIWERUNEK, GIERASIMOW, STRUDEL, KRAKERULA, DIABEŁEK, POWAŁA, JUMPER, MOZAIKA, ZAJĄCZEK, KADŹ, REKOMBINACJA GENETYCZNA, REKRYSTALIZACJA, PIANA, ZNAJDEK, ŁASKUN, ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, KARAWAN POGRZEBOWY, DEROGACJA, STACJA, CZARNY KOŃ, PRYMITYW, PIANKA, LUDWIK, DROGA, ZGROMADZENIE CZYNNE, SZEŚCIOKROTNOŚĆ, DZIURKA, DUCHOWY OJCIEC, PIASTUNKA, REMONT ŚREDNI, ŚRODEK JAJOBÓJCZY, TEORIA INFORMACJI, AUTOCASCO, STEREOTYPIZACJA, BEZPIECZEŃSTWO BIERNE, RANEK, KACZKA, MASKA, LWIA CZĘŚĆ, PARTER OGRODOWY, ERPEG, PAROWIEC, CIEMNA KARTA, KONNICA, AKCEPTOR, POCHMIEL, WAGONIK, AKWIZYCJA, ZOONOZA, REID, HALLOWEEN, ŁÓŻKO PIĘTROWE, CZABAN, MIĘDZYRZĘDZIE, HIPOTEZA, ŁAPÓWKARSTWO, KUMOSTWO, GORGONZOLA, KRÓLOWA MATKA, ZWIĄZEK, POŚWIST, KOMPRESJA IMPULSÓW, PRE-PAID, CYWIL, CYTADELA, TUBA, TELEWANGELIZM, SROGOŚĆ, GAZOLINA, AZA, WYCHOWAWCZYNI, SKŁAD PODATKOWY, FUTERKO, GRZANKI, MIKOZA, LIRNIK, PROTEST SONG, IZOLAT, MIŚ, SAMOZAPŁON, SZLAK ŻEGLUGOWY, PRZEDMURZE, BUDKA LĘGOWA, FAWORYT, NEOPOZYTYWIZM, CHOREG, REAKCJA PODSTAWIANIA, ?NIEBOŻĘ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.116 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROCES PRZESYŁANIA DOWOLNEJ WIADOMOŚCI LUB DANYCH MIĘDZY NADAWCĄ (NADAJNIKIEM) A ODBIORCĄ (ODBIORNIKIEM), Z WYKORZYSTANIEM ZAPISU W ZROZUMIAŁYM DLA OBU STRON KODZIE, PO OKREŚLONEJ DRODZE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PROCES PRZESYŁANIA DOWOLNEJ WIADOMOŚCI LUB DANYCH MIĘDZY NADAWCĄ (NADAJNIKIEM) A ODBIORCĄ (ODBIORNIKIEM), Z WYKORZYSTANIEM ZAPISU W ZROZUMIAŁYM DLA OBU STRON KODZIE, PO OKREŚLONEJ DRODZE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TRANSMISJA proces przesyłania dowolnej wiadomości lub danych między nadawcą (nadajnikiem) a odbiorcą (odbiornikiem), z wykorzystaniem zapisu w zrozumiałym dla obu stron kodzie, po określonej drodze (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TRANSMISJA
proces przesyłania dowolnej wiadomości lub danych między nadawcą (nadajnikiem) a odbiorcą (odbiornikiem), z wykorzystaniem zapisu w zrozumiałym dla obu stron kodzie, po określonej drodze (na 10 lit.).

Oprócz PROCES PRZESYŁANIA DOWOLNEJ WIADOMOŚCI LUB DANYCH MIĘDZY NADAWCĄ (NADAJNIKIEM) A ODBIORCĄ (ODBIORNIKIEM), Z WYKORZYSTANIEM ZAPISU W ZROZUMIAŁYM DLA OBU STRON KODZIE, PO OKREŚLONEJ DRODZE sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - PROCES PRZESYŁANIA DOWOLNEJ WIADOMOŚCI LUB DANYCH MIĘDZY NADAWCĄ (NADAJNIKIEM) A ODBIORCĄ (ODBIORNIKIEM), Z WYKORZYSTANIEM ZAPISU W ZROZUMIAŁYM DLA OBU STRON KODZIE, PO OKREŚLONEJ DRODZE. Dodaj komentarz

4+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast