KOSODRZEWINA, KOSÓWKA WŁAŚCIWA, KOSÓWKA, PINUS MUGO - GATUNEK DRZEWA (LUB KRZEWU) IGLASTEGO NALEŻĄCY DO RODZINY SOSNOWATYCH (PINACEAE); WYSTĘPUJE NA TERENACH PASM GÓRSKICH EUROPY ŚRODKOWEJ I POŁUDNIOWEJ W PIĘTRZE KOSÓWKI POWYŻEJ REGLA GÓRNEGO, A PONIŻEJ PIĘTRA HAL - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SOSNA GÓRSKA to:

kosodrzewina, kosówka właściwa, kosówka, Pinus mugo - gatunek drzewa (lub krzewu) iglastego należący do rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje na terenach pasm górskich Europy Środkowej i Południowej w piętrze kosówki powyżej regla górnego, a poniżej piętra hal (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOSODRZEWINA, KOSÓWKA WŁAŚCIWA, KOSÓWKA, PINUS MUGO - GATUNEK DRZEWA (LUB KRZEWU) IGLASTEGO NALEŻĄCY DO RODZINY SOSNOWATYCH (PINACEAE); WYSTĘPUJE NA TERENACH PASM GÓRSKICH EUROPY ŚRODKOWEJ I POŁUDNIOWEJ W PIĘTRZE KOSÓWKI POWYŻEJ REGLA GÓRNEGO, A PONIŻEJ PIĘTRA HAL". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.379

BAWÓŁ, KAMIENICA, INSTRUKCJA MASKUJĄCA, ZMYWACZ, BEZLIST, KMIN, LIN, ROMUALD, ŻONISKO, KRĘPACZEK BIAŁOGARDŁY, PIESZCZAK RDZAWOPIERŚNY, SZEWRON, CZAPLA SIWA, KAPUSTA WŁAŚCIWA JAPOŃSKA, CZAPLA CZCZONA, WYMIOTNICA LEKARSKA, OKRĘŻNOŚĆ, KORAL CZERWONY, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, HEŁMIATKA, PUSTKOWIK SKALNY, SKANIA, STOCZNIA, KLAKSON RĘCZNY, DOKTOR, ALBATROS BIAŁOLICY, BIZON PRERIOWY, BACYTRACYNA, ARGUMENT, KULA, AFRIKAANS, BILBIL ŻÓŁTOOLIWKOWY, CASONA, SZAROTA DROBNA, KRUSZYNA, LISTA TRANSFEROWA, AMPUŁA, JURA, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, WYCHUCHOL PIRENEJSKI, INWESTOR, POMROWICA LESZCZYNÓWKA, LEPIECH, GRZANKI, LINIA LOTNICZA, PIERWSZY PLAN, BERNARD, SOPLICA AUSTRALIJSKA, PANNUS, FIŻON, HASZTAG, JEMIOŁUSZKA, ZYSK, BARCZATKA PIERŚCIENIÓWKA, DZIKIE WINO, WIGORCZYK LUCERNOWIEC, TULIPAN BATALINA, STRUDEL, DROZD, MAZER, SKORPENY, OLEJEK ETERYCZNY, KUROPATNIK, POTURU, STAROANGIELSKI, BLIŹNIACZOŚĆ, DZWONEK, SZADOK, BIEL, KRZYŻAK ŁĄKOWY, PRZECIWUTLENIACZ, ODWAGA, WIELOKSZTAŁTNOŚĆ, ODSUWACZ, FOTOGRAM, PUNKT GASTRONOMICZNY, SOLANKOWIEC, KASZALOT KARŁOWATY, JAGODZIAK WACHLARZOWATY, FOTOGRAM, DEKADA, KRZYŻAKOWATE, ZWIERCIADŁO TEKTONICZNE, MALTA, WZORZEC, PÓŁSKÓREK, SKALNIK POKREWNY, PRZYRZĄD OPTYCZNY, BASENIK, LIPA, WĘŻOGŁÓWKA ZACHODNIOAUSTRALIJSKA, ŻEBROWIEC ALGIERSKI, WĘGORZ, DRŻĄCZKA, ŁAPKA, IZBA, JODŁA GÓRSKA, ANTYLOPA WIDŁOROGA, HIROLA, SYGNALIZATOR, OBJAW ZASŁONOWY, ASTER MAACKA, PRZEDNÓWEK, COLCANNON, BRAZYLIJSKOŚĆ, PÓŁGOLF, WAPITI, ROWER, LYGODIUM, BAGNIK DŁUGOKOŃCZYSTY, DZIERZYK PSTROGŁOWY, TURAK FIOLETOWY, SARDELA KALIFORNIJSKA, CHOROBA ZAWODOWA, BRZEŻNIK STRUMIENIOWY, GODZ, ZIEMIA ODNIESIENIA, ZESTRÓJ INTONACYJNY, STEREOTAKSJA, OBROSTKA, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, KOLONISTA, AGENDA, PARODIA, OPĘTANIE, OSTRIA, KOSTRZEWA MIOTLASTA, STONÓG SZORSTKI, BALSAM, BAGNIK, FOTOJONIZACJA, WYSYPKA, STOŻEK WULKANICZNY, ŻÓŁWIAK PAWI, PALISADA, TARPAN, UKŁAD URBANISTYCZNY, EGZEKUTYWA, PRZESTĘPNOŚĆ, ZEW KRWI, BARWY, BUŃCZUK, KOMISARZ, CIEK, JODŁA MANDŻURSKA, MAŁPA, PARZĘCHLIN SZEŚCIORZĘDOWY, CHONDRYT WĘGLISTY, PŁOMYKÓWKA NOWOGWINEJSKA, KOŃ, RÓWNANIE DIOFANTYCZNE, WĄTLIK, NASTAWIENIE, KARTOFELEK, SARDYNELA, INWAZJA, GŁUPTAK GALAPAGOSKI, PŁASKOMERZYK POKREWNY, MIŁOŚĆ, CZART, BAWÓŁ KRÓTKOROGI, PRYMITYW, PUNKT SPUSTOWY, KRWAWNIK KOWNIATKOLISTNY, MAKINTOSZ, MODRASZEK WIESZCZEK, SKALNIK DROBNY, BYSTRZYK KOPELANDA, PŁASZCZENIEC ZGIĘTOLISTNY, CZASOWNIK FRAZOWY, JODŁA GRECKA, MUSTEL ARGENTYŃSKI, BARCZATKA OSINÓWKA, CHOMIK RUMUŃSKI, POMOC, PASSA, ŻABA POMIDOROWA, TAKIR, STADNICZKA SPIŻOWA, BAZA ZAOPATRZENIOWA, INGUSZKA, ODMIENIEC AMERYKAŃSKI, NERCZYŁUSK WYNIOSŁY, ZAĆMIENIE, PETREL WĘDROWNY, PĘTLA, RZEKOTKA, NAJA, AQUAFABA, ARAUKARIOWATE, GORYCZKA, SARONG, ODSTRZAŁ, SUROWOŚĆ, EMBARGO, PRZEPROST, KLASMODOZAUR, BEŁKACZEK ZACHODNI, PSZCZOLINKA RUDA, KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, SKRZYDLIK TĘGOSZCZECINOWY, ZACHŁYST, SPOT, URONAUTES, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, SZCZUR WĘDROWNY, ŻABA ZEBRONOGA, TUSZKA, PROSTAGLANDYNA, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, BOCIAN BIAŁOBRZUCHY, WCIERKA, INTROMISJA, PROMIENIOWANIE, OSMYK, NEKTARYNKA, VIRGA, FAJKA, KOSZULKA, MUTACJA ZMIANY SENSU, ZBAWICIELKA, KOJARZENIE, CIEMIERZYCA, PĘTLICA, BILBIL SUMATRZAŃSKI, LEMIESZ, PRZEDROSTEK, GRZEBIENICA BRAZYLIJSKA, ZESPÓŁ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, LODÓWKA, PONIKŁO AUSTRIACKIE, GÓRALSKI, TERAPENA WODNA, MRÓWKOJAD TRÓJPALCZASTY, SPIRYT, PELONEUSTES, KOSZAR, PĘDNIK OKRĘTOWY, KOMBATANT, KUKIEL DŁUGOSTERNY, PŁUCZKA, BURZYK ŻÓŁTODZIOBY, CZECZOTKA, PODMIOT LOGICZNY, LUZYTANOZAUR, SZERSZEŃ KSIĄŻĘCY, FLOTA, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, GRANICA WIECZNEGO ŚNIEGU, DYDELF, SYTA, MASTYKS, AGAWOWE, KOTERYJNOŚĆ, FIGOWIEC POSPOLITY, DUK, SZUFLA, BRODA, PODEJŹRZON MARUNOWY, WĘŻOJAD FALISTY, BOZIA, PIWO, POWINOWACTWO, AUSTRONEZYJCZYK, BODZIEC, CZYKARA, KONTAKT, ASYSTENTKA, REFORMA ROLNA, PAS, FILEMONKA, KLON, TRZPIENNIK SOSNOWIEC, SIEĆ KOLEJOWA, SORGO ZWYCZAJNE, DASZEK, ŻABA ORANŻERYJNA, POZIEWNIK, KACZKA, CZYNNOŚĆ ŁĄCZENIOWA, KRYPTOGRAFIA ASYMETRYCZNA, ADWOKAT, WIERZBA PŁACZĄCA, HURTNICA PODOBNA, KOSTRZEWA CZARNIAWA, GOŁĘBIARZ, BIAŁY, FIOLET GORYCZKI, MAJA, ORGANIZM, SZUWAR WYSOKOTURZYCOWY, LICYTACJA, BARCZATKA MALINÓWKA, DUMPING, ŚWIERK WSCHODNI, POTŁUMEK ZIELONAWY, WYŚCIGI, BUDKA, SZMOTŁOCH PROSTOLISTNY, ?NADZIENIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.379 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOSODRZEWINA, KOSÓWKA WŁAŚCIWA, KOSÓWKA, PINUS MUGO - GATUNEK DRZEWA (LUB KRZEWU) IGLASTEGO NALEŻĄCY DO RODZINY SOSNOWATYCH (PINACEAE); WYSTĘPUJE NA TERENACH PASM GÓRSKICH EUROPY ŚRODKOWEJ I POŁUDNIOWEJ W PIĘTRZE KOSÓWKI POWYŻEJ REGLA GÓRNEGO, A PONIŻEJ PIĘTRA HAL się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KOSODRZEWINA, KOSÓWKA WŁAŚCIWA, KOSÓWKA, PINUS MUGO - GATUNEK DRZEWA (LUB KRZEWU) IGLASTEGO NALEŻĄCY DO RODZINY SOSNOWATYCH (PINACEAE); WYSTĘPUJE NA TERENACH PASM GÓRSKICH EUROPY ŚRODKOWEJ I POŁUDNIOWEJ W PIĘTRZE KOSÓWKI POWYŻEJ REGLA GÓRNEGO, A PONIŻEJ PIĘTRA HAL
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SOSNA GÓRSKA kosodrzewina, kosówka właściwa, kosówka, Pinus mugo - gatunek drzewa (lub krzewu) iglastego należący do rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje na terenach pasm górskich Europy Środkowej i Południowej w piętrze kosówki powyżej regla górnego, a poniżej piętra hal (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SOSNA GÓRSKA
kosodrzewina, kosówka właściwa, kosówka, Pinus mugo - gatunek drzewa (lub krzewu) iglastego należący do rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje na terenach pasm górskich Europy Środkowej i Południowej w piętrze kosówki powyżej regla górnego, a poniżej piętra hal (na 11 lit.).

Oprócz KOSODRZEWINA, KOSÓWKA WŁAŚCIWA, KOSÓWKA, PINUS MUGO - GATUNEK DRZEWA (LUB KRZEWU) IGLASTEGO NALEŻĄCY DO RODZINY SOSNOWATYCH (PINACEAE); WYSTĘPUJE NA TERENACH PASM GÓRSKICH EUROPY ŚRODKOWEJ I POŁUDNIOWEJ W PIĘTRZE KOSÓWKI POWYŻEJ REGLA GÓRNEGO, A PONIŻEJ PIĘTRA HAL sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - KOSODRZEWINA, KOSÓWKA WŁAŚCIWA, KOSÓWKA, PINUS MUGO - GATUNEK DRZEWA (LUB KRZEWU) IGLASTEGO NALEŻĄCY DO RODZINY SOSNOWATYCH (PINACEAE); WYSTĘPUJE NA TERENACH PASM GÓRSKICH EUROPY ŚRODKOWEJ I POŁUDNIOWEJ W PIĘTRZE KOSÓWKI POWYŻEJ REGLA GÓRNEGO, A PONIŻEJ PIĘTRA HAL. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast