Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: PŁAT NIEPRZYTWIERDZONEGO DO PODŁOŻA ŚNIEGU, KTÓRY PRZESUWA SIĘ PO OBLODZONYM PODŁOŻU; MOŻE STANOWIĆ SAMA LAWINĘ ŚNIEŻNĄ LUB POWODOWAĆ PORUSZANIE SIĘ INNYCH KAWAŁKÓW ŚNIEGU, TWORZĄCYCH LAWINĘ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DESKA ŚNIEŻNA to:

płat nieprzytwierdzonego do podłoża śniegu, który przesuwa się po oblodzonym podłożu; może stanowić sama lawinę śnieżną lub powodować poruszanie się innych kawałków śniegu, tworzących lawinę (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PŁAT NIEPRZYTWIERDZONEGO DO PODŁOŻA ŚNIEGU, KTÓRY PRZESUWA SIĘ PO OBLODZONYM PODŁOŻU; MOŻE STANOWIĆ SAMA LAWINĘ ŚNIEŻNĄ LUB POWODOWAĆ PORUSZANIE SIĘ INNYCH KAWAŁKÓW ŚNIEGU, TWORZĄCYCH LAWINĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.379

DEASEMBLACJA, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, CHAŁTURNICTWO, DOMINIUM, METALIK, GONDOLA, KONSOLA, SIANO, TREN, LEWOSKRZYDŁOWY, SMUTNI PANOWIE, BARWA, TŁUMIK, PRASA, KWASICA, LAKIER, FAZA, PIES RODZINNY, OJCIEC, CHOROBA PLUMMERA, POWSTANIE, PARANOIK, RELIKWIA, NIEWYRAŹNOŚĆ, GŁASZCZEK WARGOWY, GUANO, BASENIK, SKAŁA MACIERZYSTA, ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, RUCH BEZWIZOWY, ZAPACH, MUCHA, PIRAT, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, BAZYLISZEK, KONEW, REGRESJA, GRZYBIARSTWO, PŁYWACTWO, NIEUMARŁY, ZMIERZCH CYWILNY, ANOMALIA UHLA, PURPURA, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, KOŃ BERBERYJSKI, LOGIKA NIEFREGOWSKA, STYLISTA, DOMY, NATARCZYWOŚĆ, KOMPARYCJA, ABLACJA LODOWCOWA, DUSZA, SPADOCHRONIARKA, ATRAPA, CICHA MSZA, RATING, RAGOUT, UNIŻENIE, PODOBIZNA, TROMBOPLASTYNA, CIĄŻA, WĄŻ, MRÓWKA PNIOWA, SIEDMIOMILOWE BUTY, LATYNIZATOR, DODATEK RODZINNY, POTENCJAŁ, GEOLOGIA ZŁÓŻ, STRZELBA, DROGA, ZAKON MNISI, ŚWIATŁO, KAPITAŁ SPOŁECZNY, KATAPULTA, BEZAN, WIATROWNICA, PÓŁCIEŃ, CEL, SZCZOTKA, AEROLOGIA, KOLEJ, CHROMOSOM HOMOLOGICZNY, WIĘZIENIE, ROŚLINA SŁONOLUBNA, JADŁOSPIS, SZKOŁA, ZAPOŻYCZENIE, FIRMÓWKA, BOMBERKA, HARCERKA, NIEPOKORNOŚĆ, HARMONIJKA, OPĘTANIE, AURORACERATOPS, ZMOTORYZOWANY, PLOMBA, DYWDYK, KOOPERANT, BŁONA ZEWNĘTRZNA, ŚCIANKA, SARI, LAJKRA, LINIA ŚREDNICOWA, EKLIPTYKA, STOJAK, CZESKI, ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA, TAROT, CZARDASZ, PRZEDMURZE, JAZDA BEZ TRZYMANKI, BIURO PARLAMENTARNE, LAWATERZ, MASZTÓWKA, CHŁOSTA, ASTRAGALOMANCJA, KOCZ, KONTRGAMBIT GIANUTIO, SZCZODRZENIEC, MAPA SZTABOWA, OSIEMDZIESIĄTKA, ROZETKA, GEMISTA, MUTACJA ZMIANY SENSU, TUNIKA, MAREMMANO, SZPITALNIK, NIECUŁKA, WŁADZUCHNA, KWIAT LOTOSU, LEK IMMUNOSUPRESYJNY, DIZAJNERKA, WOSZCZEK, REZONANS MAGNETYCZNY JĄDROWY, RZEKOTKA KRZYŻOWA, MISTRZ, BASZŁYK, UPRAWNIENIE ADMINISTRATORSKIE, POPYCHLE, BERŻERKA, GŁODOWANIE, MIKROMACIERZ BIAŁKOWA, ARSENAŁ, CZECZOTKA, SISLEY, MINA, MATRONA, CHOROBA WOLMANA, LAWENDA, PASCHA, SESJA POPULARNONAUKOWA, AUTOMOBILKLUB, NAŁOGOWOŚĆ, PIĘTNO, NEUROPATIA, ZAJĄC, KAMIKAZE, WIKTYMIZACJA, SZKIC TOPOGRAFICZNY, SPÓŁKA HOLDINGOWA, HIPOTROFIA, OTWARTOŚĆ, BRZYDAL, ISLANDZKOŚĆ, PARASZKA, SKARPETKA, MASŁO CZOSNKOWE, CENOTWÓRCA, RYBA MAŚLANA, PISTOLET, ALUZJA LITERACKA, MIKROSKOP MONOOKULAROWY, WARTOŚCIOWOŚĆ, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, ZAWODOWIEC, DROGÓWKA, BIOLOG, TEORIA KOLEJEK, GŁÓG, AREOSCELIDY, TORBACZE, SEMITKA, TOPR, STOIK, GĘSTE, GRANULOCYT, MORZE MIĘDZYKONTYNENTALNE, GOTOWIEC, PLUS DODATNI, KLIPA, GŁADYSZ PAPROCIOWATY, SZCZELINA BOCZNA, DOGADZANIE SOBIE, PRZECIWSTAWIENIE, BAGAŻOWY, NIEWAŻNOŚĆ, BELKOWANIE, TYGIEL, GRANULOMA, METACENTRUM, GRADACJA, KOB ŚNIADY, JĘZYKI SINOTYBETAŃSKIE, ZABYTEK NIERUCHOMY, SĄD DRUGIEJ INSTANCJI, FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY, ŚMIERDZĄCE JAJO, KUPCZYK, KRYMINALISTYKA, AKSJOMAT, SZAKAL, STRZAŁKA, IMADŁO ŚLUSARSKIE, POLEWKA, UCHO, KAPSUŁA ZRZUTOWA, UPADŁOŚĆ, ZASTANOWIENIE, WROTKARSTWO ARTYSTYCZNE, WĄTEK, WIDŁY, GRAMATYK, STYL GRZBIETOWY, HABANERA, BOLSZEWICY, CZTEROWARTOŚCIOWOŚĆ, PIERŚCIEŃ LICZB CAŁKOWITYCH, OBWODNICA AUTOSTRADOWA, MECHANIZM JEZDNY, LEVEL, EKRAN, SPADAJĄCA GWIAZDA, MONOCHROMATYZM, PRAWIDŁO, CZAS TERAŹNIEJSZY, KOMBUCZA, OLEJ LNIANY, SAROS, LAPIS-LAZULI, MISIEK, SATELITA GEOSTACJONARNY, POTPOURRI, MIARKA, NOGA, SOLARKA, KAMIEŃ OBRAZY, SAMOGONKA, KAJZER, KONTO, CZWARTY, TENOR DRAMATYCZNY, MIŚ, PRÓBA JĄDROWA, WARIACJA, SĄCZEK, KURHAN, ŻÓŁTACZKA, WIRTUOZOSTWO, BREKOWY, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, GEOLOGIA NAFTOWA, SUBSTRAT, STOSUNEK, TOREBKA BOWMANA, FILM SCIENCE-FICTION, TEOLOGIA NATURALNA, SARKOFAG, PAŹDZIERZ, ODMIANA UPRAWNA, LOTNISKO, ZESPÓŁ TUMARKINA, LORDOSTWO, ZBIEŻNOŚĆ, ORTOGRAFIA, PATRYCJUSZ, SPOŻYCIE, ZASTOINA, ASTRONOMIA POZYCYJNA, MECHANIKA KONSTRUKCJI, FIRMA WYDMUSZKA, CZTEROWIERSZ, GNIAZDO, NAKRYCIE GŁOWY, PAJAC, KARTANA, MODEL REDUKCYJNY, PROPORZEC, GRUSZKA, DWUPŁAT, DEKLARACJA, PISMO CERKIEWNE, PUSZKA, ZJAWISKO, PRZYPAŁ, LEK PRZECIWLĘKOWY, STYPENDIUM, AKWIZYTOR, PÓJDŹKA, GANOIDY KOSTNE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.379 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: płat nieprzytwierdzonego do podłoża śniegu, który przesuwa się po oblodzonym podłożu; może stanowić sama lawinę śnieżną lub powodować poruszanie się innych kawałków śniegu, tworzących lawinę, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PŁAT NIEPRZYTWIERDZONEGO DO PODŁOŻA ŚNIEGU, KTÓRY PRZESUWA SIĘ PO OBLODZONYM PODŁOŻU; MOŻE STANOWIĆ SAMA LAWINĘ ŚNIEŻNĄ LUB POWODOWAĆ PORUSZANIE SIĘ INNYCH KAWAŁKÓW ŚNIEGU, TWORZĄCYCH LAWINĘ to:
Hasło Opis krzyżówkowy
deska śnieżna, płat nieprzytwierdzonego do podłoża śniegu, który przesuwa się po oblodzonym podłożu; może stanowić sama lawinę śnieżną lub powodować poruszanie się innych kawałków śniegu, tworzących lawinę (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DESKA ŚNIEŻNA
płat nieprzytwierdzonego do podłoża śniegu, który przesuwa się po oblodzonym podłożu; może stanowić sama lawinę śnieżną lub powodować poruszanie się innych kawałków śniegu, tworzących lawinę (na 12 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x