PŁAT NIEPRZYTWIERDZONEGO DO PODŁOŻA ŚNIEGU, KTÓRY PRZESUWA SIĘ PO OBLODZONYM PODŁOŻU; MOŻE STANOWIĆ SAMA LAWINĘ ŚNIEŻNĄ LUB POWODOWAĆ PORUSZANIE SIĘ INNYCH KAWAŁKÓW ŚNIEGU, TWORZĄCYCH LAWINĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DESKA ŚNIEŻNA to:

płat nieprzytwierdzonego do podłoża śniegu, który przesuwa się po oblodzonym podłożu; może stanowić sama lawinę śnieżną lub powodować poruszanie się innych kawałków śniegu, tworzących lawinę (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PŁAT NIEPRZYTWIERDZONEGO DO PODŁOŻA ŚNIEGU, KTÓRY PRZESUWA SIĘ PO OBLODZONYM PODŁOŻU; MOŻE STANOWIĆ SAMA LAWINĘ ŚNIEŻNĄ LUB POWODOWAĆ PORUSZANIE SIĘ INNYCH KAWAŁKÓW ŚNIEGU, TWORZĄCYCH LAWINĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.145

ŚRÓDBŁONIAK KRWIONOŚNY ZŁOŚLIWY, PIEZOELEKTRYK, MIKROSOCZEWKA, SEKSTURYSTYKA, GALISYJSKI, ZAGRANIE, NOWELIZACJA, BAGNIK ZDROJOWY, BOHATER POZYTYWNY, FLUCV, MINERAŁ RELIKTOWY, STEP, OPĘTANIE, ZWYŻKA, PRZEZWISKO, SĘDZIA, REUMATOLOGIA, RADIO TAXI, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, DROZD, OKOLICA SZLACHECKA, KAJMAN KROKODYLOWY, ZBIORNIK BALASTOWY, OBWÓD REZONANSOWY, GAMELAN, SIEĆ KRYSTALICZNA, PSEFOLOGIA, WIRTUALIZACJA, KATAR SIENNY, ANDANTINO, NIEDOSŁUCH PRZEWODZENIOWY, MAŁŻEŃSTWO, GNOJOWNIK, PRZECZYSTOŚĆ, ADIUWANT, SANKI, TEUTON, NAZWA RODOWA, BARWA, PARAKAPPACYZM, GRUPA ETNICZNA, SAMOGON, OBRĘB EWIDENCYJNY, POŁĄCZENIE CIERNE, TAPAS, STROIK POJEDYNCZY PRZELOTOWY, PIEROGI, CYFRA, MUCHA, WŁOSY TETYDY, EKLEZJA, MONITOR, REAGINA, KWIATECZEK, DEKANTER, NIEPEWNOŚĆ, SKATING, MONTAŻ, KAPRYŚNIK, ORZECHÓWKA, EKSPOZYCJE KREDYTOWE, OPIEKUN FAKTYCZNY, OSOWSKI, AWIONETKA, RODZAJNIK OKREŚLONY, TENDENCJA, STRAWNOŚĆ, UNIŻANIE SIĘ, GŁOWA, MIKSER, ALGEBRA UNIWERSALNA, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, GRANICA, MIKROFILAMENT, ZAWIŁOŚĆ, PISECZNICZKA, NIEWYDAJNOŚĆ, KRAKELURA, TOREBKA, ZAGRYWKA, ZWŁOKI, KOZACY, CIEŃ, PARNIK, REFERENDUM GMINNE, SPŁYW GRAWITACYJNY, PIELGRZYM, WYŻYNKA, SUPORT, KRATKA, ELEGANT, SYNKOPA, SŁOWACKI, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, HAŁUSKI, ANARCHIZM, MISTRZ MURARSKI, BROŻEK, BAGAŻÓWKA, FILM OBYCZAJOWY, AKCJA ZAŁOŻYCIELSKA, PANNA W WIEKU POBOROWYM, PARAFARMACEUTYK, BIAŁORUSZCZYZNA, KARABINIER, KOŁO SEGNERA, SPRAWICIEL, PIDGIN, KAMIKADZE, RYNEK RÓWNOLEGŁY, RODZINA KATYŃSKA, PROPAROKSYTON, DELOKALIZACJA, KAMIEŃ NERKOWY, NASTROSZEK KĘDZIERZAWY, INFLACJA KOSMOLOGICZNA, GENETYKA POPULACYJNA, WYWŁASZCZENIE, PRZEKRÓJ, OLEWACTWO, NIEODWOŁYWALNOŚĆ, WYKSZTAŁCENIE PODSTAWOWE, TRANSPOZYCJA, STYL DOWOLNY, PSYCHOLOGIA HUMANISTYCZNA, TYMPANON, BIOLA, RYBA ŁAWICOWA, KOŁACZYK, ANILANA, NIEPRAWDOPODOBIEŃSTWO, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, OCZKO W GŁOWIE, SŁUŻEBNIK, WOLA BOŻA, CREPIDA, ALEURON, HIPOTELORYZM, SZEREG PROMIENIOTWÓRCZY, MACHNIĘCIE RĘKĄ, KAPITAŁ FINANSOWY, MARCHWIANE RĘCE, GŁASZCZEK WARGOWY, PHM, OKŁADKA, SZKIELET OSIOWY, PRZETARG NIEOGRANICZONY, SPÓŁGŁOSKA ASPIROWANA, ARTEFAKT, JAJECZNICA, STAŁA, SKRZYDŁO, ŻYDOWSKOŚĆ, ZAPALNIK UDERZENIOWY, CIENNIK, MARCOWY KAWALER, KLESZCZE, KAWA ROZPUSZCZALNA, ADAPTOWANIE SIĘ, STOS PACIERZOWY, STAW, BARCZATKA ŚLIWIENICA, EDYKUŁ, PĘTLA, OSTROMLECZ, UŚCISK, MAKSIMUM, BURZYK SZARY, LAWATERZ, PRÓCHNICZEK, PODRODZAJ, ŁOBODA, KALKA JĘZYKOWA, ALGORYTM RÓWNOLEGŁY, UBOŻENIE, LEŚNY DZIADEK, PRZESZKADZAJKA, SKALENOEDR, SZNAPS, MEDYCYNA SĄDOWA, MATERIAŁ KOMPOZYTOWY, SZACHOWNICA PUNNETTA, EFEKT PRIMAKOFFA, WĘZEŁ ZATOKOWY, KSENOBIOTYK, SUTKA, BOSTON, WNĘKA, BOLIMUSZKA, KLAKSON, SAKSOFONISTA BARYTONOWY, ZADOŚĆUCZYNIENIE, RUCH, WIELKOŚĆ FIZYCZNA, NYLON, UNIA REALNA, POGONIEC, ARC SIN, ETIOLOGIA, WYTRZYMAŁOŚĆ ELEKTRYCZNA, POBIAŁKA, WYŁĄCZNIK, SZKAPLERZ, EKSKLUZYWIZM, DZIURAWKA, CZASTUSZKA, ŻEBERKA, FORMA PÓŁTORALINIOWA, KREDYT ZAUFANIA, ELIMINACJE, KOS, OBUWIE ORTOPEDYCZNE, KSIĘGA METRYKALNA, SZKOCKOŚĆ, PAPIEROCH, UJŚCIE GARDŁOWE, MIĘKISZ SPICHRZOWY, NATARCZYWOŚĆ, KACZKA, AGREGATY MONETARNE, CHODZĄCA DOBROĆ, SKALEŃ AWENTURYNOWY, ELF, PRZECIER, NIEWYPARZONA GĘBA, PŁOW, JAZDA, ROZCHÓD, POLEW, PATOGEN, DRENAŻ, PRUSY, DZIEWCZYNIĄTKO, ŁOPATECZKA, EUROPOCENTRYZM, TECHNOLOGIA NIEORGANICZNA, WSPORNIK, RYNEK PRACY, NIEŻYCZLIWOŚĆ, BORDER, OTRUCIE, CZYTNIK, PANTERA ŚNIEŻNA, PROTEST, CZUMAK, ABLACJA LODOWCOWA, SIEĆ WAN, KOLANÓWKA, TŁUK PANCERNY, TRZMIEL PARKOWY, ROZWÓRKA, KETOKSYM, PODKASTING, TRĘDOWNIK, ŻÓŁW NATATOR, IZBA, PRZEKAZIOR, ŻYTO, WYWIAD, KOLOKWIUM HABILITACYJNE, GDERACTWO, UNIA, MASELNICZKA, CYBORG, PRZEDSIĘBIORSTWO, KWAS LINOLENOWY, ROŻEK, TRAGICZNOŚĆ, BRANIE PRZYKŁADU, KOKS ODLEWNICZY, INTERPRETER, LOGIKA WIELOWARTOŚCIOWA, KARTA, ANALITYK, ZGRZEBŁO, NEPALSKI, ASTROCYT, DZIURAWY WOREK, WIELKI ATRAKTOR, ŁUCZNY, BRYZOL, GÓRNICTWO, KIJANKA, KONSTRUKCJA SŁUPOWA, BODZIEC, DZIEŁO OTWARTE, COKÓŁ, LOKATA DYNAMICZNA, ONOMASTYKA, FILM SAMURAJSKI, PIGULARZ, FILET, MAJĘTNOŚĆ, ZAWARTOŚĆ, INDYKATOR, IMIĘ, POLAR, LITERATKA, LITERATURA WAGONOWA, ?ZŁOTKO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.145 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PŁAT NIEPRZYTWIERDZONEGO DO PODŁOŻA ŚNIEGU, KTÓRY PRZESUWA SIĘ PO OBLODZONYM PODŁOŻU; MOŻE STANOWIĆ SAMA LAWINĘ ŚNIEŻNĄ LUB POWODOWAĆ PORUSZANIE SIĘ INNYCH KAWAŁKÓW ŚNIEGU, TWORZĄCYCH LAWINĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PŁAT NIEPRZYTWIERDZONEGO DO PODŁOŻA ŚNIEGU, KTÓRY PRZESUWA SIĘ PO OBLODZONYM PODŁOŻU; MOŻE STANOWIĆ SAMA LAWINĘ ŚNIEŻNĄ LUB POWODOWAĆ PORUSZANIE SIĘ INNYCH KAWAŁKÓW ŚNIEGU, TWORZĄCYCH LAWINĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DESKA ŚNIEŻNA płat nieprzytwierdzonego do podłoża śniegu, który przesuwa się po oblodzonym podłożu; może stanowić sama lawinę śnieżną lub powodować poruszanie się innych kawałków śniegu, tworzących lawinę (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DESKA ŚNIEŻNA
płat nieprzytwierdzonego do podłoża śniegu, który przesuwa się po oblodzonym podłożu; może stanowić sama lawinę śnieżną lub powodować poruszanie się innych kawałków śniegu, tworzących lawinę (na 12 lit.).

Oprócz PŁAT NIEPRZYTWIERDZONEGO DO PODŁOŻA ŚNIEGU, KTÓRY PRZESUWA SIĘ PO OBLODZONYM PODŁOŻU; MOŻE STANOWIĆ SAMA LAWINĘ ŚNIEŻNĄ LUB POWODOWAĆ PORUSZANIE SIĘ INNYCH KAWAŁKÓW ŚNIEGU, TWORZĄCYCH LAWINĘ sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - PŁAT NIEPRZYTWIERDZONEGO DO PODŁOŻA ŚNIEGU, KTÓRY PRZESUWA SIĘ PO OBLODZONYM PODŁOŻU; MOŻE STANOWIĆ SAMA LAWINĘ ŚNIEŻNĄ LUB POWODOWAĆ PORUSZANIE SIĘ INNYCH KAWAŁKÓW ŚNIEGU, TWORZĄCYCH LAWINĘ. Dodaj komentarz

2×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast