PROCES, KTÓRY POLEGA NA TAKIM ROZWOJU KRAJU, KTÓRY ZMIERZA DO ZWIĘKSZENIA UDZIAŁU PRZEMYSŁU, TECHNIKI W GOSPODARCE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

INDUSTRIALIZACJA to:

proces, który polega na takim rozwoju kraju, który zmierza do zwiększenia udziału przemysłu, techniki w gospodarce (na 16 lit.)UPRZEMYSŁOWIENIE to:

proces, który polega na takim rozwoju kraju, który zmierza do zwiększenia udziału przemysłu, techniki w gospodarce (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROCES, KTÓRY POLEGA NA TAKIM ROZWOJU KRAJU, KTÓRY ZMIERZA DO ZWIĘKSZENIA UDZIAŁU PRZEMYSŁU, TECHNIKI W GOSPODARCE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.417

NANOFILTRACJA, ACAPPELLA, ROK KOŚCIELNY, BOCHOLT, PROCES BUDOWLANY, HIPPIS, FITOHORMON, DYREKCJA, FORMUŁKA, DYFUZJA CHEMICZNA, KRESKA, SKRYBA, WIELOMIAN SYMETRYCZNY, SALZBURG, BARCZATKA RYMIKOLA, WINIFIKACJA, PLAN SYTUACYJNY, PŁYWAK, KEIGHLEY, GEN WIELOKROTNY, PIERWSZAK, DUKLA CHODNIKOWA, KLIKALNOŚĆ, PRZESIEK, KUPLER, RUSINKA, CHEMIA POWIERZCHNI, HAITAŃSKI, WCINKA, MENDOZA, NOMADA, TROGLODYTA, KANONISTYKA, CZŁOWIEK INTERESU, DEZAKTYWACJA, JASION, SUPERPRZEBÓJ, WYZWANIE, CHARAKTERYSTYKA, ZWYCIĘŻYCIEL, EROZJA GLACJALNA, ZARODEK, UBEZPIECZENIE EMERYTALNE, STREFA EKONOMICZNA, ROZKŁAD MORALNY, POBORCA, WICEHRABIA, REZONATOR, UMIERANIE, SERCE W PRZEŁYKU, CZESTER, POLITYKA PRZESTRZENNA, KONTRPOCHÓD, INTERPRETER, AWANGARDA, MOC WYTWÓRCZA, PODATEK EKOLOGICZNY, FETYSZ, SOZOLOGIA, KUŹNICTWO, PISMO FONETYCZNE, WILK, NIEWRAŻLIWOŚĆ, TERMODYNAMIKA FENOMENOLOGICZNA, JĘZYK KREOLSKI, ROZWÓJ RODOWY, PASKUDNIK, WYRAZ SAMODZIELNY, SAMOUNICESTWIENIE, PROCES POSZLAKOWY, GAROWY, TAMARYND, ROLNICTWO EKOLOGICZNE, STAROSTA, GUANABANA, NAMIOT TLENOWY, KURATORIUM OŚWIATY, METODY, CYKADA WIELOLETNIA, PIORUNOCHRON, MUMIA, KUNMING, PAPROTNIKI, DENITRYFIKATOR, ŻOŁDAK, CHRONOMETRAŻYSTA, SYRENI GŁOS, POSIADŁOŚĆ, STRUNA ŚCIĘGNISTA, KONDENSATOR ELEKTRYCZNY, WYDMIKUFEL, FISZBINOWCE, PLUSKWIAK RÓŻNOSKRZYDŁY, PRANKSTER, BEZUCZUCIOWOŚĆ, RENATURACJA BIAŁKA, PATOMECHANIZM, PIONIER, SYSTEM WBUDOWANY, PROJEKTANT, WÓŁ, BADYLARZ, FILEMON DZIOBOROGI, PIÓRNIK, SAMOCHÓD POŻARNICZY, SZYBKOŚCIOWIEC, PRACUŚ, TON, STŁUCZENIE, DOROSŁOŚĆ, BRYŁA LODU, SYGNAŁ ANALOGOWY, KARABIN SKAŁKOWY, TYKA, WYZWOLICIEL, CZĘŚĆ ZDANIA, LEJBIK, STOP-KLATKA, STARY MALUTKI, PSYCHOMANIPULACJA, SOLISTA, EKSPLANACJA, DIALOG OBYWATELSKI, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, FILTR WĘGLOWY, MISJONARZ, PRZEMIANA IZOENTROPOWA, USKOK, PUŁAPKA MALTUZJAŃSKA, CIELENIE LODOWCA, ZGNIŁY KOMPROMIS, OBRÓT POZAGIEŁDOWY, KALANETYKA, WSZYSTKOWIEDZĄCY, LEON, ZORBA, EKSHIBICJONISTKA, CYBERPUNK, GEST KOZAKIEWICZA, MOTYWIK, PSZCZOŁA MIODNA, NIEPRZENOSZALNOŚĆ, LOGOWANIE, TWÓR, MODEL NIEPARAMETRYCZNY, POMYŚLNY WIATR, PICUŚ, SZPULKA, OPOKA, BEZDŹWIĘCZNOŚĆ, AGREGATY MONETARNE, RUCH EKOLOGICZNY, DILER, RYCERZ-ROZBÓJNIK, JĘZYK KONGRESOWY, KONSTYTUCJA, BUDOWLANY, KITA, ZAWŁOTNIA, TRYTYLODONTY, ROZWÓJ POŚREDNI, KAMIKAZE, ANTYDETONATOR, WĄŻ POŻARNICZY, KONSULTANT, ZDROWIE, STRYJ, URZĄD SKARBOWY, BARYTON, MANAGER, CYWIL, TRUSIĄTKO, JARYZACJA, POTENTAT, KURANT, GILOTYNA, WACHLARZ, MŁODZIAK, MAGNESIK, POLICJA POLITYCZNA, PATRYCJUSZ, DOKTOR, MIŚ, NIEPODZIELNOŚĆ, GALAKTOLIPID, ENTODERMA, DYSZA, BAJKOPISARZ, SYGNAŁ ZIELONY, WYWIAD ANAMNESTYCZNY, ANTOWIE, SLALOMISTA, IMIGRANT, JEDNOLATEK, HORMON ROŚLINNY, PRZEMIANA POLITROPOWA, WSZECHŚWIAT ZAMKNIĘTY, ZWIJACZ, RYNEK LOKALNY, LOGIKA NIEFREGOWSKA, CIEPLUCH, BRUTAL, EKSPAT, WILKOWNIA, GĘSIAREK, POBOŻNOŚĆ, PRZENOŚNIK, HELIOMETR, PROCES DECYZYJNY, TRANSMUTACJA, BRACHET, WSZECHMOGĄCY, FOTOGRAFIA CYFROWA, GRZYB ZŁOTAWY, SZTOS, LUTÓWKA, CASUAL, USTAWODAWCA ZWYKŁY, POLNIK PÓŁNOCNY, AKSAMITKA, ZWIERACZ, TUCUXI, WYWIAD RZEKA, ONKOSFERA, ENDODERMA, CIĘŻKI SEN, DOBÓR KREWNIACZY, MĄŻ, OBCOKRAJOWIEC, PLEBEJUSZ, SZUM, RÓWNOLATEK, ODBITKA, FORK BOMBA, DUSZA CZYŚĆCOWA, REKRYSTALIZACJA, MIĘSIEŃ ODDECHOWY, WŁAZ, KOMPRESJA DYNAMIKI, PRÓBA, PATENT, BABA, AZULEN, ORTOGONALIZACJA GRAMA-SCHMIDTA, MINIVAN, SAMOIDENTYFIKACJA, GADACZ, RYNEK NIEFORMALNY, BECZKOWÓZ, FASOLKA SZPARAGOWA, WYBUCHOWOŚĆ, POJĘCIE, MERCER, MŁYNOWY, KASTRAT, BŁĄD STYLISTYCZNY, PARAPET, OWAD DOSKONAŁY, NADINTENDENT, CHAŁTURNIK, MEZZOTINTA, PROCES POLITROPOWY, SMRÓD, ANGLISTA, PIĄTOLIGOWIEC, MARTYNGAŁ, BAŁTOLOGIA, JĘZYK IZOLOWANY, TURANIZM, DEPRESJA CYKLICZNA, ŻYWY, TEORIA DOMINA, GEN HIPOSTATYCZNY, LEASINGODAWCA, NIEDOROZWÓJ, GÓWNOZJAD, KANALIK, ROZWOJOWE ZABURZENIE MOWY, EXPAT, GNIAZDO SIEROCE, IZRAELITA, REFRENISTA, BEZA, CYKL GOSPODARCZY, NABÓJ BOJOWY, STAND-UP, BEZCELOWOŚĆ, WĄŻ, JOGINI, BIEGACZ, REZYDENT DŁUGOTERMINOWY, WULKAN EKSPLOZYWNY, GOŚCINIEC, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY WSPÓŁCZESNY, OBSERWATOR STANU, FURGON, WATA, WOJSKA LĄDOWE, WYJĄTEK, ?DOMEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.417 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROCES, KTÓRY POLEGA NA TAKIM ROZWOJU KRAJU, KTÓRY ZMIERZA DO ZWIĘKSZENIA UDZIAŁU PRZEMYSŁU, TECHNIKI W GOSPODARCE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PROCES, KTÓRY POLEGA NA TAKIM ROZWOJU KRAJU, KTÓRY ZMIERZA DO ZWIĘKSZENIA UDZIAŁU PRZEMYSŁU, TECHNIKI W GOSPODARCE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
INDUSTRIALIZACJA proces, który polega na takim rozwoju kraju, który zmierza do zwiększenia udziału przemysłu, techniki w gospodarce (na 16 lit.)
UPRZEMYSŁOWIENIE proces, który polega na takim rozwoju kraju, który zmierza do zwiększenia udziału przemysłu, techniki w gospodarce (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

INDUSTRIALIZACJA
proces, który polega na takim rozwoju kraju, który zmierza do zwiększenia udziału przemysłu, techniki w gospodarce (na 16 lit.).
UPRZEMYSŁOWIENIE
proces, który polega na takim rozwoju kraju, który zmierza do zwiększenia udziału przemysłu, techniki w gospodarce (na 16 lit.).

Oprócz PROCES, KTÓRY POLEGA NA TAKIM ROZWOJU KRAJU, KTÓRY ZMIERZA DO ZWIĘKSZENIA UDZIAŁU PRZEMYSŁU, TECHNIKI W GOSPODARCE sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - PROCES, KTÓRY POLEGA NA TAKIM ROZWOJU KRAJU, KTÓRY ZMIERZA DO ZWIĘKSZENIA UDZIAŁU PRZEMYSŁU, TECHNIKI W GOSPODARCE. Dodaj komentarz

7×2 =

Poleć nas znajomym:

x