FORMA ZORGANIZOWANEGO ODPOCZYNKU DLA DZIECI W MIEJSCU ICH ZAMIESZKANIA, PODCZAS WAKACJI LETNICH LUB FERII - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PÓŁKOLONIA to:

forma zorganizowanego odpoczynku dla dzieci w miejscu ich zamieszkania, podczas wakacji letnich lub ferii (na 10 lit.)PÓŁKOLONIE to:

forma zorganizowanego odpoczynku dla dzieci w miejscu ich zamieszkania, podczas wakacji letnich lub ferii (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FORMA ZORGANIZOWANEGO ODPOCZYNKU DLA DZIECI W MIEJSCU ICH ZAMIESZKANIA, PODCZAS WAKACJI LETNICH LUB FERII". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.182

VERNE, ADIANTUM WŁOSY WENERY, USZYSKO, STARA DUPA, EUCHARYSTIA, UKŁAD NIEINERCJALNY, CZEPINY, OBORA DWORSKA, SZCZĘKOWIEC, KONKURENCJA DOSKONAŁA, RANA, ARABESKA, DECYMA, DYFERENCJA, OPĘTANIE, RERECORDING, KRYSZTAŁ DENDRYTYCZNY, NADZIEMNOŚĆ, TENOR BOHATERSKI, EUTEKTYKA, PODUSZKA, USTNIK, MORSZCZUK ATLANTYCKI, LAZARET, MANCA, MIZOPEDIA, PIEŚŃ, ZŁOTY DEWIZOWY, BEYER, GOŁYSZEK HAJNAŃSKI, RABATY, REAKCJA FOTOCHEMICZNA, JĘZYK WEWNĘTRZNY, POLARYZACJA BŁONY KOMÓRKOWEJ, MELON, GRUBOŚĆ, KONTAKCIK, STUPOR, KOLUMNA, CHÓR, OŻENEK, GŁUCHY TELEFON, INTERWAŁ, STAN, CZYNNIK NIECENOWY, POLEPA, TON, KANTON, WICI, FOTEL GINEKOLOGICZNY, GEST, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA, SOBÓR, DYSKALKULIA, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, UKŁAD FIZYCZNY, PLOTER TNĄCY, HAMSIN, WYŁĄCZNIK, BULANŻERIA, TRAIL, KOŃ ACHAŁ-TEKIŃSKI, CYGARNICA, KOREGENT, PARTIA, ŁAWNIK, MOSH, SKURCZ, EDYKUŁA, SEN, DZIECKO EPOKI, WINO, ADRES HOŁDOWNICZY, CEDZIDŁO, ROTOR, POGO, WŁASNOŚĆ, UMIEJĘTNOŚĆ MIĘKKA, APORT, KLASTER PRZEMYSŁOWY, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, BANDYTYZM, JEDNOSTKA CZASU, JAPOŃSKI, PRZEWÓD RATUNKOWY, WIZAWKA, KAPAR, HAFCIARSTWO, STACJA, SIEKIERA, DYSTRYBUCJA KOMPLEMENTARNA, PALATYNKA, AKOMPANIAMENT, SZCZEĆ, EKSPERYMENT OSMOLOGICZNY, ZROŚLAK, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, GETRY, PLACÓWKA RODZINNA, NORZYCA, WATAHA, KLERK, POTOMSTWO, HYDROPOLIP, PERSYFLAŻ, WRZUTA, CUMULONIMBUS, STRAPONTEN, DRESZCZ, FACET, TOREBKA BOWMANA, SPÓŁGŁOSKA SYCZĄCA, CIEŃ, NEUROPRZEKAŹNIK, MIEDZIONIKIEL, ŁAMACZ BLOKADY, HACJENDA, DOZYMETR, DOBRY, PELENG, KOLEC, ANGLOSASKI, BLOKHAUZ, MŁOT, FRYCOWE, METALOPROTEINA, MIKROMETR, DEMOSCENA, POTWIERDZENIE, ANETA, AUTOBUS SZKOLNY, SZCZĘK ORĘŻA, NADBITKA, OKRES PÓŁTRWANIA, WYZWANIE, NASTURCJA, ZBÓJNIKOWATE, EKSPULSJA, PACHOŁ, PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY, ZASIŁEK OKRESOWY, MARKA, WYSIEDLONY, ZWARA, AKINEZJA, DRUGIE DNO, BABINIEC, BALOTADA, DUCHOWY OJCIEC, SORBAT, ZABYTEK NIERUCHOMY, PARODOS, PRYMAT, NIAŃKA, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, RADCA, SKŁAD, DEFIBRYLACJA, KONCENTRAT, HAMULEC, CONCEPT ART, RUS, KOLORY NARODOWE, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-WYBUCHOWA, CIĘŻKA ARTYLERIA, FOKI, GOŁĄBECZEK, JAZGOT, ORBITA PARKINGOWA, TARPAN, FUNKCJONAŁ KWADRATOWY, KRETOWISKO, KOPROWINA, PRZEWŁOKA, ŚLIZGAWICA, PRZERYWACZ BLOKADY, ŁUPEK SAPROPELOWY, GATUNEK ITEROPARYCZNY, KOLIMATOR, DUCH, ARKA PRZYMIERZA, BAZA DANYCH, TRYMOWANIE, PRZYGOTOWANIE, MESA, CASTING, PAROWNICA, BENEFICJANT, KONTAKT, TRESKA, LATRIA, PIECZARKOWA, TERMOJONIZACJA, TOTEM, DZIATKI, IRRADIACJA, CYNIA, OBTŁUKIWANIE, OKOLE, DERESZOWATY, KUSAK, CHOROBA WRZODOWA, ZAPIS, WEŁNA, KASETON, BARAN, FRANCZYZA, CZYNNIK VON WILLEBRANDA, MARIMBA, STRINDBERG, PARKIET, DOBRA, KOSTUR, DEKOMPRESJOMETR, ZEGAR SZACHOWY, STOPOFUNT, WIELKI PALEC, DŁUBANKA, PAS BARKOWY, GRANULACJA, SNICKERS, NAFCIARSTWO, IMITATOR, WIELORYB, DOWÓD NIEKONSTRUKTYWNY, OPAD, DIATERMIA KRÓTKOFALOWA, BESZAMEL, DAKTYLOGRAFIA, ROLADA, KONTENER, GUZ, ESPRINGOLA, OSIEMNASTKA, LICO, NIM, SZACHULEC, CIĘCIE WARSTWIC, KSIĘŻULEK, ZIARNECZKO, MARZANNA, WIR PIASKOWY, JEDWAB, NIEBO, LAGUNA, KILOWAT, TRANSURAN, ANTEPEDIUM, STAN WOLNY, BLACKOUT, TURECKOŚĆ, LINIA, KŁOPOTANIE SIĘ, ZROBIENIE RUCHU, MENU KONTEKSTOWE, BATERIA WODOCIĄGOWA, PRZEDMIOT PRACY, EUROPA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, OBCHÓD, DRABIK DRZEWKOWATY, KONFIRMACJA, KOSZT KOMPARATYWNY, BORDER, ŁATA, WIENIEC, ZASADA, WIERTNICA, TAROT, SZPIEGÓWKA, KONFRONTACJA, FITOCYD, LANGUSTA POSPOLITA, LEWICOWOŚĆ, NUGAT, PRZYLĄDEK, KANAŁ BURZOWY, ANATOMIA WARSTWOWA, UKŁAD ZAPŁONOWY, KURAWONGA ZMIENNA, POZYCJA, ADRES POCZTOWY, IDIOM, ANTYKADENCJA, AWIONETKA, CIĘŻKI SPRZĘT, BRZYDACTWO, WIKARIUSZ, JĘZYK ROMAŃSKI, KOTLINA, PROGRAM WYBORCZY, ASOCJATYWNOŚĆ, DOŻYWOCIE, ORNAT, SPRZĘCIOR, SMORODINÓWKA, SKRZELOTCHAWKI, GRIECZANINOW, STYPENDIUM, KOCZ, ?ETAT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.182 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FORMA ZORGANIZOWANEGO ODPOCZYNKU DLA DZIECI W MIEJSCU ICH ZAMIESZKANIA, PODCZAS WAKACJI LETNICH LUB FERII się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: FORMA ZORGANIZOWANEGO ODPOCZYNKU DLA DZIECI W MIEJSCU ICH ZAMIESZKANIA, PODCZAS WAKACJI LETNICH LUB FERII
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PÓŁKOLONIA forma zorganizowanego odpoczynku dla dzieci w miejscu ich zamieszkania, podczas wakacji letnich lub ferii (na 10 lit.)
PÓŁKOLONIE forma zorganizowanego odpoczynku dla dzieci w miejscu ich zamieszkania, podczas wakacji letnich lub ferii (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PÓŁKOLONIA
forma zorganizowanego odpoczynku dla dzieci w miejscu ich zamieszkania, podczas wakacji letnich lub ferii (na 10 lit.).
PÓŁKOLONIE
forma zorganizowanego odpoczynku dla dzieci w miejscu ich zamieszkania, podczas wakacji letnich lub ferii (na 10 lit.).

Oprócz FORMA ZORGANIZOWANEGO ODPOCZYNKU DLA DZIECI W MIEJSCU ICH ZAMIESZKANIA, PODCZAS WAKACJI LETNICH LUB FERII sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - FORMA ZORGANIZOWANEGO ODPOCZYNKU DLA DZIECI W MIEJSCU ICH ZAMIESZKANIA, PODCZAS WAKACJI LETNICH LUB FERII. Dodaj komentarz

9+1 =

Poleć nas znajomym:

x