MECHANIZM (ELEMENT STRON WWW) SŁUŻĄCY DO POBIERANIA OD UŻYTKOWNIKÓW ICH ADRESÓW E-MAIL, KTÓRE SĄ KATALOGOWANE W BAZACH DANYCH I UŻYWANE DO WYSYŁANIA OKREŚLONYCH INFORMACJI (NP. NEWSLETTERA CZY OFERT HANDLOWYCH) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SUBSKRYPCJA to:

mechanizm (element stron WWW) służący do pobierania od użytkowników ich adresów e-mail, które są katalogowane w bazach danych i używane do wysyłania określonych informacji (np. newslettera czy ofert handlowych) (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SUBSKRYPCJA

SUBSKRYPCJA to:

przedpłata, która zapewnia nabycie i otrzymanie danego utworu, publikacji, wydawnictwa po jego ukazaniu się (na 11 lit.)SUBSKRYPCJA to:

forma tzw. zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w spółce akcyjnej (w odróżnieniu od podwyższenia warunkowego i celowego) - zarząd tej spółki oferuje w drodze ogłoszenia akcje, co do których służy akcjonariuszom prawo poboru (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MECHANIZM (ELEMENT STRON WWW) SŁUŻĄCY DO POBIERANIA OD UŻYTKOWNIKÓW ICH ADRESÓW E-MAIL, KTÓRE SĄ KATALOGOWANE W BAZACH DANYCH I UŻYWANE DO WYSYŁANIA OKREŚLONYCH INFORMACJI (NP. NEWSLETTERA CZY OFERT HANDLOWYCH)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.547

OGIEŃ, ŻÓŁW NOROWY, ZDANIE, KRENELAŻ, CZASOWNIK FRAZOWY, DYPTYCH, TERMOGENEZA ADAPTACYJNA, NEKROPOLIA, FALKONA, BIAŁA ARMIA, TRANSFER, IMADEŁKO, MIRAŻ, ALTERNATYWA, KWAS, DIAGNOSTYKA PREIMPLANTACYJNA, ŁĄCZNIK ŻALUZJOWY, IMAK NARZĘDZIOWY, ELEKTRODA WSKAŹNIKOWA, TORPEDA, BIOFLAWONOID, PRZĘSŁO, TRZPIEŃ, SOS, HAMULEC BEZPIECZEŃSTWA, TULEJKA, KUCZBAJA, ROZBIÓR GRAMATYCZNY, GLIKOPEPTYD, PĘCZEK PRZEDSIONKOWO-KOMOROWY, PRZENIKLIWOŚĆ, POCHŁANIACZ, WIOŚNIANKA, STATEK TRANSPORTOWY, UPRAWNIENIE ADMINISTRATORSKIE, RUCHY TALASOGENICZNE, DNO KWIATOWE, CZEPLIWOŚĆ, GRAJCAR, KSIĘGA HODOWLANA, APARAT, KWALIFIKACJA, ARYTMIA, ŚCIANA, KIEŁ, TRAM, HYDRA, ZASTAWA STOŁOWA, BASZTA, ISTLE, LICYTACJA, TRAKT, BADANIE ANKIETOWE, APEL, SIŁA POCIĄGOWA, JASZCZ, SĄCZEK, RETORTA, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, TARCZA HAMULCOWA, DREWNO WCZESNE, EKSCYTOTOKSYNA, GIMBAZA, REGRESJA, ZAPIS, KROŚNIAK, RYBOSOM, STAŁA, ŚWIATŁO CZERWONE, BIOGEN, RYNEK TERMINOWY, PROMIEŃ, ELEMENT ODSTAJĄCY, ZABÓR, KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH, ŹREBIĘ, AEROBIC, KONKLUZJA, PODŚWIADOMOŚĆ, WODOPÓJKI, STRUKTURA FUNKCYJNA, CZYNNIK, BROŃ KLASYCZNA, BRODAWKA, FORTECA, HIPERAKUMULACJA, BIJNIKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, ATRAPA, UPOLITYCZNIENIE, ASYLABIZM, POŻAR, JAJKO PO FRANCUSKU, SPUST, MŁYNEK ODPADKÓW ORGANICZNYCH, PANTOGRAF, KĄDZIOŁEK, ANALFABETYZM EMOCJONALNY, PISMO PROCESOWE, PRZEMIENNIK AMATORSKI, SPIRALA, AGRESJA ELEKTRONICZNA, UMOWA KONTRAKTACJI, KONFEKCJA, ŹRÓDŁO INFORMACJI, ŁOPATA, PRZYWIDZENIE, PROMOCJA, GENEZA, EPITET, KARABINEK, STĄGIEW, DIALOG SPOŁECZNY, HETEROZJA, SAMOPAŁ, JĘZYK ŻYWY, WIBROAKUSTYKA, KAMERALNOŚĆ, MORZE ADRIATYCKIE, BLISKOŚĆ, ZAPYCHACZ, SPIKER, KONFRONTACJA, RUSZT, ALMANACH, MOŹDZIERZ KASZARSKI, WYCIĄG TALERZYKOWY, STEREOTAKSJA, WYRAZ, ELEMENT ROZDZIELCZY, SILNIK RAKIETOWY, JEGGINSY, ALIMENTACJA, PASCHA, STRZYKAWKA, KOJEC, ELEKTROSTAT, PRZEWÓD ELEKTRYCZNY, PRZEPITA, WOS, KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, FLUID, KONSYGNATARIUSZ, PIUSKA, SZACHY KORESPONDENCYJNE, ZALEWA, EKONOMIA POZYTYWNA, STUDIO FOTOGRAFICZNE, ODPUST, KLASTER DYSKOWY, TELLURIUM, TYPOLOGIZACJA, STILO, CYKL, SĄDOWNICTWO POLUBOWNE, TRZPIEŃ, TRANSMISJA, KOMITET, MILCZĄCA ZGODA, JĘZYK FLEKSYJNY, IZBA OBRACHUNKOWA, SOLUBILIZACJA MICELARNA, MARS, KAWA, SŁUŻEBNOŚĆ, DYSK MAGNETOOPTYCZNY, SMERFETKA, KAMERDYNER, JĘZYKI CHIŃSKO-TYBETAŃSKIE, DOBRA, DRĄŻEK STEROWY, KANCELARIA TAJNA, TACHOGRAF, KOTEW, AMALAKA, STRUNA ŚCIĘGNISTA, PŁOCHACZE, PNEUMATOLIZA, LOGIKA MODALNA, STYLON, BIONIKA, WYPALARKA, ZDRADA, CZYNNIK ABIOTYCZNY, SZCZELINA BRZEŻNA, TAJNE NAUCZANIE, BEZKLASOWOŚĆ, KRAJCZY KORONNY, MB, OBSADKA, GRA NA ZWŁOKĘ, PRZENOŚNIK TAŚMOWY, ODTWARZANIE, NAFCIARSTWO, DRĄG TŁOKOWY, BUFOR, BAYES, SKÓRNICTWO, HYDRAZYD, EKSYKATOR, TYMPANON, OFICYNA DRUKARSKA, PRZEWODZIK, BEZAN ŻAGIEL, STUDIO FOTOGRAFICZNE, MINIATURKA, CYLINDER, UROMETR, SUBSKRYBENT, DYPTYK, LIGATURKA, BRUKSELA, BŁĄD EKOLOGICZNY, DOPEŁNIENIE ORTOGONALNE, KOLUBRYNA, ZRZYNKA, PULWERYZATOR, HISTORYZM, ZWIERZĘ, METODA GRADIENTU SPRZĘŻONEGO, CHORĄGIEW, KOREK PAROWY, MECHANIZM OBRONNY, PROGRAM NAPRAWCZY, BASZTA, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, ODBOJNIK, KŁAM, CUDOWNY OWOC, FRANKATURA PROWIZORYCZNA, NIEZAWISŁOŚĆ, IDIOFON, QUIZ, OKAP, PACZYNA, PROBLEM DECYZYJNY, DOBRO WOLNE, BLOK WSCHODNI, NIEGOTOWOŚĆ, HYDRIA, OBSADA, SYSTEM, OBRĘCZ, NIEDOMÓWIENIE, TWIERDZENIE WEDDERBURNA, REFERENDUM GMINNE, CZUJNIK CHEMICZNY, SAMOUCZEK, IGIEŁECZKA, BUFET, IMPLIKATURA, PRZECIWWAGA, KOŃCÓWKA, TAMBURYN, SPRZĘG, MACIERZYŃSKI, KWIZ, WCZEP, INSTRUMENT MUZYCZNY, DOMENA PUBLICZNA, CIĘGNO NAPĘDOWE, OLTP, CHŁODNIA KOMINOWA, KAUZALIZM, PRÓBNIK, BLANKIETOWOŚĆ, SYSTEM POMIAROWY, POROŚL, UKŁAD LIMBICZNY, TŁOK, TOLERANCJA, DOCHÓD GWARANTOWANY, BEZAN, SPRYCHA, ARGUMENT, SILNIK KOREKCYJNY, RACA, MECHANIZM JEZDNY, ARRAU, KULBAKA, JUMPER, INCYTATOR, ZACISZNOŚĆ, POMIESZCZENIE PRZYNALEŻNE, PRZEKŁADKA, ZEBRA, TYGIEL, KABESTAN, KLUCZ SESYJNY, RADAR GEOLOGICZNY, WEŁNIAK, BLU-RAY DISC, ROŚLINA POŻYTKOWA, OBEDIENCJA, PRAWO POWIELACZOWE, OŚWIETLENIE, ANTYŻYDOWSKOŚĆ, JARZMO, MASCARA, REEDUKACJA, ?BIURO PODAWCZE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.547 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MECHANIZM (ELEMENT STRON WWW) SŁUŻĄCY DO POBIERANIA OD UŻYTKOWNIKÓW ICH ADRESÓW E-MAIL, KTÓRE SĄ KATALOGOWANE W BAZACH DANYCH I UŻYWANE DO WYSYŁANIA OKREŚLONYCH INFORMACJI (NP. NEWSLETTERA CZY OFERT HANDLOWYCH) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MECHANIZM (ELEMENT STRON WWW) SŁUŻĄCY DO POBIERANIA OD UŻYTKOWNIKÓW ICH ADRESÓW E-MAIL, KTÓRE SĄ KATALOGOWANE W BAZACH DANYCH I UŻYWANE DO WYSYŁANIA OKREŚLONYCH INFORMACJI (NP. NEWSLETTERA CZY OFERT HANDLOWYCH)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SUBSKRYPCJA mechanizm (element stron WWW) służący do pobierania od użytkowników ich adresów e-mail, które są katalogowane w bazach danych i używane do wysyłania określonych informacji (np. newslettera czy ofert handlowych) (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SUBSKRYPCJA
mechanizm (element stron WWW) służący do pobierania od użytkowników ich adresów e-mail, które są katalogowane w bazach danych i używane do wysyłania określonych informacji (np. newslettera czy ofert handlowych) (na 11 lit.).

Oprócz MECHANIZM (ELEMENT STRON WWW) SŁUŻĄCY DO POBIERANIA OD UŻYTKOWNIKÓW ICH ADRESÓW E-MAIL, KTÓRE SĄ KATALOGOWANE W BAZACH DANYCH I UŻYWANE DO WYSYŁANIA OKREŚLONYCH INFORMACJI (NP. NEWSLETTERA CZY OFERT HANDLOWYCH) sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - MECHANIZM (ELEMENT STRON WWW) SŁUŻĄCY DO POBIERANIA OD UŻYTKOWNIKÓW ICH ADRESÓW E-MAIL, KTÓRE SĄ KATALOGOWANE W BAZACH DANYCH I UŻYWANE DO WYSYŁANIA OKREŚLONYCH INFORMACJI (NP. NEWSLETTERA CZY OFERT HANDLOWYCH). Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

x