KOD JĘZYKOWY TYPOWY DLA DANEGO ŚRODOWISKA (WEDŁUG BERNSTEINA WŁAŚCIWY DLA KLASY ROBOTNICZEJ), NAJCZĘŚCIEJ PROSTY, UBOGI, PODSTAWOWY, ZAWIERAJĄCY SKRÓTY, NIEDOMÓWIENIA, BŁĘDY GRAMATYCZNE I POTOCYZMY; PROSTA, PODSTAWOWA FORMA KOMUNIKACJI ROZUMIANA GŁÓWNIE PRZEZ PEWNĄ OGRANICZONĄ GRUPĘ UŻYTKOWNIKÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOD OGRANICZONY to:

kod językowy typowy dla danego środowiska (według Bernsteina właściwy dla klasy robotniczej), najczęściej prosty, ubogi, podstawowy, zawierający skróty, niedomówienia, błędy gramatyczne i potocyzmy; prosta, podstawowa forma komunikacji rozumiana głównie przez pewną ograniczoną grupę użytkowników (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOD JĘZYKOWY TYPOWY DLA DANEGO ŚRODOWISKA (WEDŁUG BERNSTEINA WŁAŚCIWY DLA KLASY ROBOTNICZEJ), NAJCZĘŚCIEJ PROSTY, UBOGI, PODSTAWOWY, ZAWIERAJĄCY SKRÓTY, NIEDOMÓWIENIA, BŁĘDY GRAMATYCZNE I POTOCYZMY; PROSTA, PODSTAWOWA FORMA KOMUNIKACJI ROZUMIANA GŁÓWNIE PRZEZ PEWNĄ OGRANICZONĄ GRUPĘ UŻYTKOWNIKÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.823

MATKA-POLKA, PŁONNIK WŁAŚCIWY, NITROZWIĄZEK, KRATA DYSTRYBUTYWNA, OSPA PRAWDZIWA, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, WARUNKOWANIE, FOLKLOR, KARBONATYT, PATOGEN, PAŃSTWO WSCHODNIOFRANKIJSKIE, BURZA PIASKOWA, HIERARCHIA, CHOROBA DARLINGA, SPLOT, NAUCZANIE DOGMATYCZNE, PROGRAM, GRÓB SKRZYNKOWY, MARKETING SKOJARZENIOWY, EKSPRES KOLBOWY, MUSZKA, KIJANKA, SCHIZOFRENIA KATATONICZNA, WIĘZOZROST WŁÓKNISTY, KURIER PODHALAŃSKI, OGÓŁ, ZIARNIAK, JUDASZ, MWERU, ŚWIATŁA MIJANIA, PARK ETNOGRAFICZNY, POIDEŁKO, CHOROBA DZIEDZICZNA, GNF, TERATOGEN, UTA, EFEKT DOPPLERA, MONOTELETA, MARSZAND, BRZOZA CZARNA, LNICZNIK, JAJO, FORMA, CZYNNOŚĆ GOSPODARCZA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA, BLOCZEK, NOWINKARSTWO, GALIA, SOBÓR, KURPIE, CIEŃ, ZNAK CZASU, TRIADA, LUGER, WRZÓD TRAWIENNY, KROTNOŚĆ, NEKROMANCJA, GIMNASTYKA, SZUWAR WŁAŚCIWY, SYMULACJONIZM, URABIALNOŚĆ, MARTWY CIĄG, BAL, HEROSTRATYZM, AKUSTYKA ARCHITEKTONICZNA, ZADANIE, DAWCA NARZĄDÓW, UKŁAD LOMBARDZKI, EDAFOZAURY, ZAPŁATA, KOTNIK, FIORD, ROZKAZ PERSONALNY, ARCHITEKTONIKA, MASOŃSKOŚĆ, TERYTORIUM, UGX, TŁUSZCZYK DZIECIĘCY, KOŁDRA, HARLEQUIN, ZAKRES REAKCJI, WYLĘG, POŁUDNIK GEOGRAFICZNY, POBYT STAŁY, PIT, TRASA, ETIOPSKI, ZABAWKA, RÓŻOKRZYŻ, CHAŁAT, ODMIENIEC AMERYKAŃSKI, USŁUGA OBCA, WIGOŃ, SŁUŻBA ZASADNICZA, BOLA, DŁUG TLENOWY, PRZYRZĄD OPTYCZNY, MORDWIN, BUDAPESZTAŃCZYK, WIELKOSZCZUR, MUNDANIA, INSTRUMENT PRZEJŚCIOWY, ALTANNIK ARCHBOLDA, DINOZAUROMORFY, PAŃSTWO ZACHODNIOFRANKIJSKIE, KONDOR, RAJD DAKAR, WARIACJE, KRATA ROZDZIELNA, NULKA, STROIK, TRANSPORTEREK, PING-PONG, OSMOZA, SYSTEM INSTANCYJNY, MIRAŻ, LOŻA PRASOWA, WSPÓŁCZYNNIK PRZYROSTU NATURALNEGO, ELEKTRA, WYCISK, PRZEPUKLINA PĘPKOWA, WĄSONOGI, POGOŃ ZA RENTĄ, PAKIET, ZESPÓŁ CHOROBOWY, EPIFIT, SZYJA, HYDROKSYKWAS, MANTO, ZŁOTY DEWIZOWY, SZKOLNOŚĆ, GRADIENT, HOLTER EKG, ZABÓR, MATURKA, MELANODERMA, METODA AGLOMERACYJNA, ZADYSZKA, MIĘTA KĘDZIERZAWA, KSZTAŁT, MAPA AKUSTYCZNA, LOŻA WOLNOMULARSKA, CZARNY PIOTRUŚ, KĄT ŚRODKOWY, DEBRA, OKRĄG APOLONIUSZA, KARLIK KUHLA, HURYCKI, CZUCHUNIA, AKTUALIZM, CANAVERAL, NEUROHORMON, KLAN, ŚMIERĆ KWALIFIKOWANA, MILANEZ, JAZ ZASTAWKOWY, HKD, OSET, SMOCZEK, REGUŁA INFERENCYJNA, ANALIZA SYSTEMOWA, BABKA, EKONOMIA INSTYTUCJONALNA, SARNIAK, MĄCZNIAK RZEKOMY, PROLETARIUSZ, STARY MALUTKI, MELODIA, TATUAŻ, WARIACJA, SAŁATKA, CHOROBA WODUNKOWA, KRYPTOKOMUNIZM, MNOŻNA, POWSTANIE CHMIELNICKIEGO, INŻYNIERIA SPOŁECZNA, NAREW, PRAWO RUSKIE, SPIKER, EKSTRAKCJA, KREWETKA ELEGANCKA, REZYDENT, URLOP ZDROWOTNY, TAŚMOWY, KREDYT POMOSTOWY, ROK, KGS, ROBOTA, UDAWANIE, DOŚWIADCZENIE, REFORMA ROLNA, OWOC SZUPINKOWY, KABINA, PRĘDKOŚĆ OBROTOWA, POSTRACH, CZYSTKA ETNICZNA, TWIERDZENIE O RZĘDZIE, TREKKING, POROŚLE, K.K, FLAMENCO, HUF, CAŁUN, GERRYMANDERING, BON OŚWIATOWY, SZKLIWO CERAMICZNE, STEP AMERYKAŃSKI, SZAFUNEK, MIÓD, ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH, ZATOKA, RZĘSISTKOWICA ŚWIŃ, CHRZEST, STYL, GAMBIR, BOHEMA, ŁUPEK GRAFITOWY, TESLA, SZLAGON, PIŻMOSZCZUR, ŁEMKOWSZCZYZNA, KURCZ, ŁUT, MUTUALIZM, REAKCJA BIURETOWA, ŁEBA, GARDZICIEL, REPARACJA WOJENNA, POSTING, OWCA KAMERUŃSKA, NOUMENON, KOKTAJL, RACJONALIZM WZGLĘDNY, PILOTÓWKA, CZEPIEC, STRYCHULEC, MINIPIŁKA, SZCZERBAK, PARANDŻA, MOMENT TEORETYCZNY, WSKAŹNIK PRZELICZENIOWY, MIARKOWNIK SPALANIA, MRÓWKA URALSKA, WARTOŚĆ NOMINALNA, ESKORTOWIEC, BRYŁA KORZENIOWA, DOWÓD POŚREDNI, WISKOZA, CUKIER INWERTOWANY, LAWATERZ, WARZONKA, CMENTARZ, STAJANIE, OSAD EOLICZNY, REGULACJA CEN, ROŚLINA ALIMENTACYJNA, JĘZYKI KAUKASKIE, KELWIN, FAWELA, SCHOLARYZACJA, GATUNEK POGRANICZNY, TETRAETYLOOŁÓW, ŻERDNIK, PION, MODERUNEK, MIKROSATELITA, ZJAWISKO ZENERA, GEOMELOFAGIA, DWUDZIESTY DRUGI, KAPITAŁ REZERWOWY, NOSOROŻEC AFRYKAŃSKI, ŚLAD, MOSTEK, ESCUDO GWINEJSKIE, KONTRDEMONSTRACJA, CZERNINA, BOĆWINA, KANTYNA, PODWIELOKROTNOŚĆ, SPORT MOTOROWY, POGROBOWIEC, STACJA KLIENCKA, ŻEREMIA, CAPSTRZYK, STOJAK, TOMBAK, STEREOTAKSJA, BELWEDER, KASZA PERŁOWA, DŁUGOSZYJ PIŁKOWANY, STRAJK JAPOŃSKI, BEGINKI, LANDO, ATRYBUCJA WEWNĘTRZNA, KOŃ FIORDZKI, OWSIANKA, RUNDA HONOROWA, PSKÓW, SIARKA RODZIMA, ?BREWIARZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.823 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOD JĘZYKOWY TYPOWY DLA DANEGO ŚRODOWISKA (WEDŁUG BERNSTEINA WŁAŚCIWY DLA KLASY ROBOTNICZEJ), NAJCZĘŚCIEJ PROSTY, UBOGI, PODSTAWOWY, ZAWIERAJĄCY SKRÓTY, NIEDOMÓWIENIA, BŁĘDY GRAMATYCZNE I POTOCYZMY; PROSTA, PODSTAWOWA FORMA KOMUNIKACJI ROZUMIANA GŁÓWNIE PRZEZ PEWNĄ OGRANICZONĄ GRUPĘ UŻYTKOWNIKÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KOD JĘZYKOWY TYPOWY DLA DANEGO ŚRODOWISKA (WEDŁUG BERNSTEINA WŁAŚCIWY DLA KLASY ROBOTNICZEJ), NAJCZĘŚCIEJ PROSTY, UBOGI, PODSTAWOWY, ZAWIERAJĄCY SKRÓTY, NIEDOMÓWIENIA, BŁĘDY GRAMATYCZNE I POTOCYZMY; PROSTA, PODSTAWOWA FORMA KOMUNIKACJI ROZUMIANA GŁÓWNIE PRZEZ PEWNĄ OGRANICZONĄ GRUPĘ UŻYTKOWNIKÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOD OGRANICZONY kod językowy typowy dla danego środowiska (według Bernsteina właściwy dla klasy robotniczej), najczęściej prosty, ubogi, podstawowy, zawierający skróty, niedomówienia, błędy gramatyczne i potocyzmy; prosta, podstawowa forma komunikacji rozumiana głównie przez pewną ograniczoną grupę użytkowników (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOD OGRANICZONY
kod językowy typowy dla danego środowiska (według Bernsteina właściwy dla klasy robotniczej), najczęściej prosty, ubogi, podstawowy, zawierający skróty, niedomówienia, błędy gramatyczne i potocyzmy; prosta, podstawowa forma komunikacji rozumiana głównie przez pewną ograniczoną grupę użytkowników (na 14 lit.).

Oprócz KOD JĘZYKOWY TYPOWY DLA DANEGO ŚRODOWISKA (WEDŁUG BERNSTEINA WŁAŚCIWY DLA KLASY ROBOTNICZEJ), NAJCZĘŚCIEJ PROSTY, UBOGI, PODSTAWOWY, ZAWIERAJĄCY SKRÓTY, NIEDOMÓWIENIA, BŁĘDY GRAMATYCZNE I POTOCYZMY; PROSTA, PODSTAWOWA FORMA KOMUNIKACJI ROZUMIANA GŁÓWNIE PRZEZ PEWNĄ OGRANICZONĄ GRUPĘ UŻYTKOWNIKÓW sprawdź również:

Scorpiones - rząd pajęczaków o wielkości od 13 do nawet ponad 180 mm, zamieszkujących zarówno obszary tropikalne (od lasów deszczowych po tereny pustynne), jak i wysokogórskie tereny okresowo przykrywane śniegiem; skorpiony charakteryzują się obecnością kolca jadowego na ostatnim segmencie odwłoku ,
uchwyty, trzonki ,
następny dzień ,
mieszkanka Macedonii, kobieta pochodzenia macedońskiego ,
miasto w płd. części Mołdawii; przemysł spożywczy ,
kategoria gramatyczna czasownika, wskazująca na powtarzalność działania ,
elektryczna sieć komunikacyjna ,
śródziemnomorski statek żaglowiosłowy ,
oratorstwo, sztuka pięknego mówienia ,
ktoś nieobliczalny, po kim nie wiadomo czego można się spodziewać ,
przeznaczenie w testamencie czegoś dla osoby spoza grona spadkobierców ,
klawesy ,
'... na Chios', obraz ,
jednorazowy ładunek dla dźwigu ,
substancja, którą nasyca się: tkaninę, drewno, papier, materiał budowlany celem nadania im przynajmniej jednej z następujących właściwości: niezwilżalność, niepalność, odporność na działanie chemikaliów, odporność na kurczliwość bądź gniotliwość, nieprzepuszczalność gazów ,
samica słonia ,
urządzenie służące do kalibracji mierników poziomu dźwięku SLM ,
ptak z rzędu gołębi, ziarnojad o brązowo-szarym upierzeniu, w Polsce od 1947 r., chroniona ,
ruch taśmy filmowej ,
włosy Boba Marleya ,
redakcyjny zapas artykułów ,
roczna lub dwuletnia roślina warzywna pochodzenia śródziemnomorskiego; jadalne liście ,
filet śledziowy z przyprawami zwinięty w rulonik i zamarynowany ,
Orthonyx novaeguineae - gatunek ptaka z rodziny ziemnodrozdów (Orthonychidae) ,
Calamagrostis hartmaniana - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
związek chemiczny, który w reakcji z kwasem przyjmuje protony tworząc sól ,
wstrząs ciała z zimna, emocji lub objaw chorobowy ,
osoba pisząca programy komputerowe ,
dramatopisarz hiszpański (1807-56), moralizatorskie komedie, dramaty historyczne, tragedie ,
miasto będące stolicą Wielkiej Brytanii i Anglii położone w jej południowo-wschodniej części

Komentarze - KOD JĘZYKOWY TYPOWY DLA DANEGO ŚRODOWISKA (WEDŁUG BERNSTEINA WŁAŚCIWY DLA KLASY ROBOTNICZEJ), NAJCZĘŚCIEJ PROSTY, UBOGI, PODSTAWOWY, ZAWIERAJĄCY SKRÓTY, NIEDOMÓWIENIA, BŁĘDY GRAMATYCZNE I POTOCYZMY; PROSTA, PODSTAWOWA FORMA KOMUNIKACJI ROZUMIANA GŁÓWNIE PRZEZ PEWNĄ OGRANICZONĄ GRUPĘ UŻYTKOWNIKÓW. Dodaj komentarz

6×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast