KTOŚ MAJĄCY KOMPLEKSY, NIEŚMIAŁY, WYCOFANY; NAJCZĘŚCIEJ OKREŚLENIE UŻYWANE W STOSUNKU DO OSOBY NIEDOROSŁEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BRZYDKIE KACZĄTKO to:

ktoś mający kompleksy, nieśmiały, wycofany; najczęściej określenie używane w stosunku do osoby niedorosłej (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KTOŚ MAJĄCY KOMPLEKSY, NIEŚMIAŁY, WYCOFANY; NAJCZĘŚCIEJ OKREŚLENIE UŻYWANE W STOSUNKU DO OSOBY NIEDOROSŁEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.374

CZERWONY ZŁOTY, OCZKO, TENIS STOŁOWY, FIGURKA TANAGRYJSKA, DŻANNA, REGUŁA MINIMAKSU, SZTUKAMIĘS, KOMANDOR PORUCZNIK, EGZORCYZM, CHŁOPEK-ROZTROPEK, TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZA, HYDROMORFON, FASZYNA, SUPERMAN, LITURGIA, WBIEGNIĘCIE, RZECZPOSPOLITA, NEPOT, DONNA, GIBANIE, MELANCHOLIA, CUD, ŹDZIERSTWO, DYPTYCH, FRYCOWE, GRZECZNOŚĆ, BIDON, NIEUCZCIWOŚĆ, ŚWIEŻAK, HŁADYSZA, PSEUDOARTYSTA, MAŁY RUCH GRANICZNY, TRAKTOREK, ZAĆMIENIE, CHROMOSOM MARKEROWY, TYNKTURA, FELDSZLANGA, ADOPCJA, CEREMONIA, PRZEZNACZENIE, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA DŁONI I PODESZW, SMENTARZ, SPĘDZENIE PŁODU, BAT, CERIWASTATYNA, AMORY, MĘŻCZYZNA, BAL, AUTOPERCEPCJA, KRYPTOREKLAMA, SKARB, POGŁOS, PIERWORODZTWO, DOMINACJA, MYSZ, SĄD SKORUPKOWY, FOLKSDOJCZ, MIEDZIANE CZOŁO, MIEJSCE ZATRUDNIENIA, ROSŁOŚĆ, HUMANIZACJA PRACY, RAJZA, NIECIERPLIWOŚĆ, PULSAR, MAŁODUSZNOŚĆ, WEKSEL CIĄGNIONY, MECENAS, STÓŁ GIMNASTYCZNY, OKULARKI, AUTENTYCZNOŚĆ, POJEDYNKA, BOLEC, MIRAŻ, ALIKANT, KROK, KLĄTWA, PUSZYSTOŚĆ, KOKTAJL, KWADRUPOL, KERATOPLASTYKA, DRAG, SITAR, STARE PUDŁO, FPS, CZARNUSZKA, MIKROURAZ, DZIENNIKARKA ŚLEDCZA, STRZAŁECZKA, SZALKA PETRIEGO, MECHANIZM KORBOWY, OSCHŁOŚĆ, FIRMÓWKA, PANEW, BOŻY BOJOWNIK, KADŹ, PATYK, DOMEK KEMPINGOWY, WILDAMORA, CYGAN, OCENA, POSOKOWCE, BABOL, NAGOŚĆ, SALONOWIEC, CEREMONIAŁ, KLASKACZ, DZIECINA, ZALEŻNOŚĆ, CHROMATOGRAFIA GAZOWA, INTERESARIUSZ, PODKAST, DEGRADACJA SPOŁECZNA, WIĘZIEŃ, SEKRECJA, KLIMAT, PATER, ULTRABOOK, UBOGI KREWNY, TRANSAKCJA WIĄZANA, DEALPACK, WPIERDZIEL, MIEJSCE PRACY, ŻÓŁTOZIEM, USZKODZENIE, KATALOŃSKI, WYPIERDEK MAMUTA, ASPEKT, PASTORALE, ODMA OPŁUCNOWA, DWUNASTOZGŁOSKOWIEC, RUBASZNOŚĆ, WYCINANKA, PRZESADA, PERWERSYJNOŚĆ, GLOSA, TAJEMNICA DZIENNIKARSKA, CHODZĄCA REKLAMA, WIELKOROSJA, ŁACINA KUCHENNA, OSTRACYZM, NONA, KOSTKA, FORTISSIMO, BURŻUJ, DZIECINKA, AFIRMACJA, FINEZYJNOŚĆ, KAFTAN, SIODŁO JUCZNE, TAKTYK, PEŁNOMOCNICTWO, NIESUBTELNOŚĆ, POKÓJ, SKUTEK PRAWNY, ZBIÓR, SPOWIEDŹ, RODZINA PEŁNA, MEDALIK, INSTANCJA, MACHINACJA, BUFOR, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, STYLON, SZCZAWIK, ANTIDOTUM, KOMPETENCJA, OSZUKANIEC, SIFAKA BIAŁA, CZTERNASTY, NIEGOTOWOŚĆ, CHÓR, ŁOBUZIAK, MENU, SZEJK, UTYK, KONDYCJA FINANSOWA, CNOTA, OBLIG, ROZDWOJENIE JAŹNI, OBRONA WŁASNA, SAMOUPROWADZENIE, ULUBIENIEC, TRISTE, POLSKOJĘZYCZNOŚĆ, NACHALNOŚĆ, OSTOJA, PORZĄDNOŚĆ, PAKIET, MINIPIŁKA, BOGATE MEDIA, MAJSTER, KUBIZM ORFICZNY, NEPOTYSTA, PODGATUNEK, CASUAL, FAKT PRAWNY, BROJLER, FAJANS, SZKŁO, KMOTR, BALAST, PRÓCHNO, BARATERIA, APARATOWNIA ŁĄCZNOŚCI DALEKOSIĘŻNEJ, SPAD, SALA GIMNASTYCZNA, PLAC ZABAW, WIERTŁO STOMATOLOGICZNE, AGRARYZM, PIĘTNASTKA, CHRZEŚCIJANIZM, MIZOGINIA, NOŻYCE, RZEPNICA, KORYBANT, GEEK, SKRA, SYRENI GRÓD, PADACZKA AUDIOGENNA, UL, PRACOHOLIK, ADRES, MIECH, BUC, POŻĄDLIWOŚĆ, WOBLER, POSIADACZ ZALEŻNY, POSEŁ DIETETYCZNY, PCHACZ, ZWIĄZEK PARTNERSKI, BEZCIELESNOŚĆ, FECHTMISTRZ, TERCJA, POZEW, SZPILKA, SIEDLISKO, TRZYDZIESTY PIERWSZY, DOBRA WIARA, ŁAŃCUSZEK, WIEWIÓR, SZKAPLERZ, MEM, FREKWENCJA, NICPOŃ, ZŁY CZŁOWIEK, DRUT, LATERALNY TRANSFER GENÓW, OSTROŻNOŚĆ, BELKA, FRYWOLNOŚĆ, PŁAWA, KOCIOŁ, SYMBOL, FOTOKSIĄŻKA, PYSZCZEK, MULTIPLEKS, MONONUKLEOZA ZAKAŹNA, KOSTUR, KONWENT, NIKCZEMNOŚĆ, SZTUCZNY CZŁONEK, ADVOCATUS DIABOLI, MENAŻKA, BTV, PIERWSZY, SMOOTHIE, SŁODKOŚĆ, SEKUNDA, SSAK KRĘTOROGI, CLOWN, POTÓWKA, KAUTER, KACZYZM, WŁADCZOŚĆ, NAWIS, ODBIÓR, WPIERDOL, ZWIERZCHNIK, ROZDZIELANIE IZOTOPÓW, MESTO, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, TON, CIEMNA KARTA, BELECZKA, PIĘKNY JAŚ, LIBELLA, POPĘDLIWOŚĆ, DŻEMIK, TRZYNASTY, PRZECHOWANIE, KWINTA, BUTLONOS, DRUCIARZ, PRZYSTAWCA, LEGITYMACJA STUDENCKA, BUNT, PASANTE, REKREACJA, ZASTRZYK, ?SILNIK DOLNOZAWOROWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.374 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KTOŚ MAJĄCY KOMPLEKSY, NIEŚMIAŁY, WYCOFANY; NAJCZĘŚCIEJ OKREŚLENIE UŻYWANE W STOSUNKU DO OSOBY NIEDOROSŁEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KTOŚ MAJĄCY KOMPLEKSY, NIEŚMIAŁY, WYCOFANY; NAJCZĘŚCIEJ OKREŚLENIE UŻYWANE W STOSUNKU DO OSOBY NIEDOROSŁEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BRZYDKIE KACZĄTKO ktoś mający kompleksy, nieśmiały, wycofany; najczęściej określenie używane w stosunku do osoby niedorosłej (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BRZYDKIE KACZĄTKO
ktoś mający kompleksy, nieśmiały, wycofany; najczęściej określenie używane w stosunku do osoby niedorosłej (na 16 lit.).

Oprócz KTOŚ MAJĄCY KOMPLEKSY, NIEŚMIAŁY, WYCOFANY; NAJCZĘŚCIEJ OKREŚLENIE UŻYWANE W STOSUNKU DO OSOBY NIEDOROSŁEJ sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - KTOŚ MAJĄCY KOMPLEKSY, NIEŚMIAŁY, WYCOFANY; NAJCZĘŚCIEJ OKREŚLENIE UŻYWANE W STOSUNKU DO OSOBY NIEDOROSŁEJ. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

x