TO, ŻE KTOŚ NIE MA GUSTU, NIE POTRAFI WYBIERAĆ TEGO, CO JEST ELEGANCKIE, ŁADNE, TO, ŻE KTOŚ ŹLE WYGLĄDA I WYBIERA RZECZY NIEESTETYCZNE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIEGUSTOWNOŚĆ to:

to, że ktoś nie ma gustu, nie potrafi wybierać tego, co jest eleganckie, ładne, to, że ktoś źle wygląda i wybiera rzeczy nieestetyczne (na 13 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NIEGUSTOWNOŚĆ

NIEGUSTOWNOŚĆ to:

to, że coś jest nieeleganckie, nieładne, nie może być uznane za uniwersalnie estetyczne (na 13 lit.)NIEGUSTOWNOŚĆ to:

to, że coś jest niegustowne, nieeleganckie, niedelikatne, godzi w poczucie smaku i taktu (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO, ŻE KTOŚ NIE MA GUSTU, NIE POTRAFI WYBIERAĆ TEGO, CO JEST ELEGANCKIE, ŁADNE, TO, ŻE KTOŚ ŹLE WYGLĄDA I WYBIERA RZECZY NIEESTETYCZNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.692

NIECHLUJSTWO, KALUMNIATOR, BEZKIERUNKOWOŚĆ, GRZYB OKAZAŁY, ZDZIERUS, UWAŻNOŚĆ, BYSTROŚĆ, SALDO CYKLICZNE, PEDAGOGIKA SPECJALNA, INIEKCYJNOŚĆ, PATENT, POWSZECHNOŚĆ, WPŁYW, GATUNEK ZBIOROWY, ŁABĘDŹ, POTĘGA, CHEMIA NIEORGANICZNA, ZATRUDNIENIE, ATRYBUCJA GLOBALNA, WOLNE, OSTRIA, PRZYNĘTA, DEZINSTALACJA, REGIONALISTA, PYZA, SZKARADZIEŃSTWO, MĄKA ZIEMNIACZANA, ROŚLINY OSIOWE, MIEJSCE, ZGROMADZENIE ZAKONNE LAICKIE, ZBIEŻNOŚĆ PUNKTOWA, COSINUS, JEDNOLITOŚĆ, WYMIENIACZ, RETROGRADACJA, MIESZKANIE KOMUNALNE, TWIERDZENIE HAUSDORFFA O ŁAŃCUCHU MAKSYMALNYM, WYSOKOŚĆ BEZWZGLĘDNA, BIEGANINA, CHMURA WARSTWOWO-PIERZASTA, KOLATOR, WARIACYJNOŚĆ, GOŹDZIENIEC, STAWKA AWANSOWA, REAKCJA ZAPALNA, ARTEFAKT, NIETAKTOWNOŚĆ, WYSTAWNOŚĆ, PÓŁTRUP, KANAŁ ŻEGLOWNY, RACJONALIZM, WIEK POPRODUKCYJNY, MACIERZYSTOŚĆ, RAJFURSTWO, NAPIĘCIE DOTYKOWE, BONGOSY, OBWISŁOŚĆ, LIRA KORBOWA, DIABELSKOŚĆ, DYSCYPLINA POKAZOWA, NAPĘD RAKIETOWY, MAGNETON JĄDROWY, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, ZBIORNIK, CENA MAKSYMALNA, ANTYFAN, TWIERDZENIE WEDDERBURNA, POWIEŚĆ AUTOBIOGRAFICZNA, DZIERŻAWCA, ZARZĄDCA KOMPENSACJI, BARCZATKA, ŁABĘDZIA SZYJA, PATRYCJUSZ, KOSMETYK, PROMIENIE RENTGENOWSKIE, NIEZGRABA, ZAPASY, HOMOFONIA, PARA UPORZĄDKOWANA, NASIĄKLIWOŚĆ, OPASANIE, RAMKA ODCZYTU, URLOP WYCHOWAWCZY, PRZYSŁÓWEK, GANGSTERSTWO, PODRZĘDNIK, IKSIŃSKI, SOWIZDRZALSTWO, SWÓJ, PRZESZKADZAJKA, RETENCJA, OPAD, EKSTRAPOLACJA TRENDÓW, WILCZE STADO, MUR PRUSKI, ANALIZA LITERACKA, SWOBODA, OBCY, AS SERWISOWY, NIELUDZKOŚĆ, WOŁOWINA, SAMOBÓJCA, SZTUKA KONCEPTUALNA, PROAMERYKAŃSKOŚĆ, JAKOŚĆ, STRUŚ, KRWIOPIJCA, DŻDŻYSTOŚĆ, LEŚNY DZIADEK, INSTRUMENT POCHODNY O SYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, RĄB, SZKŁO ORGANICZNE, WYKAZ, NĘDZARZ, BĄCZEK, JĘZYK IZOLOWANY, GRAF MIESZANY, ŁOTR, WIELOMIAN JEDNORODNY, SEKCIARZ, REPREZENTACYJNOŚĆ, KAPRYŚNICA, WOJAK, KOMORNICA, KSIĘŻYCE HIPOKRATESA, WOLICJONALNOŚĆ, RZEŚKOŚĆ, ŚMIERDZIEL, ŚWIADKOWA, SĄŻNISTOŚĆ, NAPOMNIENIE, ELEKTROLIT, BEZDNO, PULSACJA, ATMORADIOGRAF, TEOLOGIA PASTORALNA, SKARB, SZNAPS, PICOWNIK, POWIEŚĆ DETEKTYWISTYCZNA, NICPOŃ, MITSUKURINA, OWAL, NON-IRON, GŁUPKOWATOŚĆ, SAMORZĄDNOŚĆ, BEZDENNOŚĆ, PLATT, CZERWONA KSIĘGA, LIST OKÓLNY, EKSTREMALNOŚĆ, HAKONOS, PORYWCZOŚĆ, ADVOCATUS DIABOLI, KRWIOBIEG, GRZYB NIEJADALNY, BLEDZIUCH, LOKATOR, ZARZEWIE, ACHEIROPITA, MIEJSCE, CZĄSTKA CIĘŻKA, NIEOKREŚLONOŚĆ, STALÓWKA, PAPROĆ DRZEWIASTA, CORONET, NEFROLEPIS WYSOKI, TEMPERATURA ABSOLUTNA, DEFENSOR, BĘCKI, KATEGORIA MUSZA, WIZUALNOŚĆ, GRUPA ABELOWA WOLNA, STANOWISKO OGNIOWE, GRZYBY ANAMORFICZNE, CIAŁO BEZPOSTACIOWE, MUMIA, SER PLEŚNIOWY, NOSICIEL, KARMAZYN, ORZESZEK ZIEMNY, ZBYTNIK, OKTAEDRYT, RETENCJA, EUROLAND, ŁOTEWSKOŚĆ, OPOŁEK, MATAMATOWATE, PRASSAKI, WESOŁOŚĆ, TAKTYK, GEODEZJA WYŻSZA, DELEGACJA, NISKOŚĆ, OBCY, KOMÓRKA SOMATYCZNA, INFLACJA KOREKCYJNA, BIEDAK, ZWODNICZOŚĆ, ZASTAŁOŚĆ, ŚPIĄCY KRÓLEWICZ, HOMOPOLISACHARYD, FORMA PRZESTRZENNA, SINUS, KOLEGIUM KARDYNALSKIE, UKŁAD ZAPŁONOWY, KAFETERIA ZAMKNIĘTA, ŻEBRO, MELODIA, CIAPOWATOŚĆ, REKIN OWSONA, UFNOŚĆ, FARBOWANY LIS, INFORMACJA, ODRZUT, BRYDŻ SPORTOWY, BIAŁY PUCH, GLINIASTOŚĆ, ASPOŁECZNOŚĆ, PLANETA TYPU JOWISZ, SPRAWDZIAN, BURAK, FIRMA KRZAK, KANIBALIZACJA, ANAL, CHROMOSOM AKROCENTRYCZNY, GRZEBIEŃ, ZWIERZĘ, ROZMIAR, DŻUNGLA, JAZDA BEZ TRZYMANKI, SUSZARKA, TWINNING, LICZBA DOSKONAŁA, LEWAR, PRZYBYSZKA, TWIERDZENIE PARISA-HARRINGTONA, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, KOŹLARZ RÓŻOWIEJĄCY, PŁACA ZASADNICZA, KŁUSAK FRANCUSKI, ŻAKOSTWO, KOLEGIUM, COCKTAIL, CHLORYN, WYCZERPYWALNOŚĆ, ARCHIWALNOŚĆ, NORMATYWISTYCZNA SZKOŁA PRAWA, DYSKONTYNUACJA, GŁUPEK, NIEWIERZĄCA, CUDZOŚĆ, ANALIZA SEKTOROWA, KOMONICZNIK SKRZYDLATOSTRĄCZKOWY, WŁAŚCIWOŚĆ, RZEKA, CIELĘCINKA, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, RECYTATYW, STADION OLIMPIJSKI, PROKURATOR, ORLICA, PROTOROZAUR, DEISTA, POWŁOKA, OKNO MODALNE, SIOSTRA KRWI, TRYNIDAD, PODEJŹRZON KSIĘŻYCOWY, KOLEGIUM KARDYNAŁÓW, KARP BEZŁUSKI, WIEWIÓRKA POSPOLITA, POBRATYNIEC, GOL SAMOBÓJCZY, PRZEBRZYDŁOŚĆ, ŁOMOT, SERCE, GRZECH POWSZEDNI, TORPEDA AKUSTYCZNA, PANNA, SYMETRIA FIGURY, KASZANKA, KOZIOŁ EUROPEJSKI, ŚMIECH PRZEZ ŁZY, PRYZMAT PENTAGONALNY, CHEMEX, ŚWIECA, ASOCJACJONISTA, TELEGRAF CHAPPE'A, PASKUDA, ROZWIĄZALNOŚĆ, LIROGON WSPANIAŁY, KASZA KUKURYDZIANA, WSPINACZKA LODOWA, ODZIERCA, ŁOŻYSKOWIEC, ANTECEDENCJA, PIĘKNOŚĆ, NIETYPOWOŚĆ, ?CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA DOSTĘPNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.692 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TO, ŻE KTOŚ NIE MA GUSTU, NIE POTRAFI WYBIERAĆ TEGO, CO JEST ELEGANCKIE, ŁADNE, TO, ŻE KTOŚ ŹLE WYGLĄDA I WYBIERA RZECZY NIEESTETYCZNE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TO, ŻE KTOŚ NIE MA GUSTU, NIE POTRAFI WYBIERAĆ TEGO, CO JEST ELEGANCKIE, ŁADNE, TO, ŻE KTOŚ ŹLE WYGLĄDA I WYBIERA RZECZY NIEESTETYCZNE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NIEGUSTOWNOŚĆ to, że ktoś nie ma gustu, nie potrafi wybierać tego, co jest eleganckie, ładne, to, że ktoś źle wygląda i wybiera rzeczy nieestetyczne (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIEGUSTOWNOŚĆ
to, że ktoś nie ma gustu, nie potrafi wybierać tego, co jest eleganckie, ładne, to, że ktoś źle wygląda i wybiera rzeczy nieestetyczne (na 13 lit.).

Oprócz TO, ŻE KTOŚ NIE MA GUSTU, NIE POTRAFI WYBIERAĆ TEGO, CO JEST ELEGANCKIE, ŁADNE, TO, ŻE KTOŚ ŹLE WYGLĄDA I WYBIERA RZECZY NIEESTETYCZNE sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - TO, ŻE KTOŚ NIE MA GUSTU, NIE POTRAFI WYBIERAĆ TEGO, CO JEST ELEGANCKIE, ŁADNE, TO, ŻE KTOŚ ŹLE WYGLĄDA I WYBIERA RZECZY NIEESTETYCZNE. Dodaj komentarz

6×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast