Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: WYZNACZONY CZAS PRZEZNACZONY NA DOKONANIE ODPOWIEDNICH CZYNNOŚCI PRAWNYCH; PO JEGO UPŁYWIE UPRAWNIENIE DO DOKONANIA CZYNNOŚCI WYGASA, A JEJ DOKONANIE JEST POZBAWIONE SKUTKÓW PRAWNYCH

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PREKLUZJA to:

wyznaczony czas przeznaczony na dokonanie odpowiednich czynności prawnych; po jego upływie uprawnienie do dokonania czynności wygasa, a jej dokonanie jest pozbawione skutków prawnych (na 9 lit.)TERMIN PREKLUZYJNY to:

wyznaczony czas przeznaczony na dokonanie odpowiednich czynności prawnych; po jego upływie uprawnienie do dokonania czynności wygasa, a jej dokonanie jest pozbawione skutków prawnych (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYZNACZONY CZAS PRZEZNACZONY NA DOKONANIE ODPOWIEDNICH CZYNNOŚCI PRAWNYCH; PO JEGO UPŁYWIE UPRAWNIENIE DO DOKONANIA CZYNNOŚCI WYGASA, A JEJ DOKONANIE JEST POZBAWIONE SKUTKÓW PRAWNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.457

PROGRAMOWALNOŚĆ, DZISIEJSZOŚĆ, ZŁOTE RUNO, PRAPŁETWIEC ABISYŃSKI, PRĄDNICA TACHOMETRYCZNA, COŚ, BENZYNA CIĘŻKA, PRĄŻEK, TEKST POBOCZNY, PATRON, TWIERDZENIE WEDDERBURNA, ORZECZNIK PRZYMIOTNY, REMAT, POSZKODOWANA, PRZEZIERNIK, ZAINTERESOWANIE, PARK, TORFOWISKO NISKIE, KWAS LIZERGOWY, WORECZKOWY, MIEDZIANE CZOŁO, FIRCYK, INSTRUMENT PERKUSYJNY MEMBRANOWY, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA, CZAS STREFOWY, PRAGMATYCZNOŚĆ, REPREZENTACJA GRAFU, BLOKADA, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, SOLO, CARGO, NAPINACZ, POKRZYWDZONA, ROZPACZLIWOŚĆ, NIEZBĘDNOŚĆ, KLEJÓWKA, KLUBOWICZKA, PRAWO WYBORCZE, AUDYTOR, STREFA EURO, PRECEDENSOWOŚĆ, CYZELER, ADIDAS, STRASZAKI, DRUK OFFSETOWY, AJDUKIEWICZ, BELLADONA, ANALIZA RYZYKA, PODOBNOŚĆ, MUZYKA PROGRAMOWA, ARALAZHDARCHO, ZASIEDZIAŁOŚĆ, SPONDYLOSOMA, NIETAKTOWNOŚĆ, FORMACJA, HYDROZOL, REKIN, LAMA, NIEOKREŚLONOŚĆ, MARATON, ZABAWA, WIZA WJAZDOWA, AGENCJA, GĘSTOŚĆ, FILTR GĄBKOWY, POGODNOŚĆ, BASZTA, KOŚĆ ZĘBOWA, HUSYTKA, ZAJĄC SZARAK, PIRAMIDA FINANSOWA, GODZINA WYCHOWAWCZA, PRAWO WSPÓLNOTOWE, ROBOTY DROGOWE, PRZEKAŹNIK, MŁYNOWY, GORĄCY CZAS, PSYCHOLOGIA ANALITYCZNA, RADYKALNOŚĆ, WSZECHDOSKONAŁOŚĆ, LÓD MARTWY, MACIERZYŃSKOŚĆ, HEDONIZM, ZGIĘCIE PODESZWOWE, ZERO ABSOLUTNE, PROFESOR, KASZANA, DINAR CHORWACKI, EGZYSTENCJALISTA, TUBULOPATIA, ANDANTINO, UTWÓR WKŁADOWY, POWIETRZNIA, POLISA LOKACYJNA, ZUPA Z GWOŹDZIA, DYTYRAMB, ZWĘŻENIE JELITA GRUBEGO, TORFOWIEC ODGIĘTY, TOŻSAMOŚĆ, PRZESTRZEŃ SPÓJNA, OPŁATA STEMPLOWA, KRONOZAUR, ZESZYT W LINIE, WYWIAD RZEKA, HYDROŻEL, IDIOMAT, PROBLEM BAZYLEJSKI, KODOWANIE SIECIOWE, LEŚNY DZIADEK, GOŁOGŁOWY, SZYBKOZŁĄCZE, ZALESZCZOTEK POSPOLITY, STAŁA, GABLOTA, ZBOCZENIEC, BEZBOLESNOŚĆ, MATEMATYKA STOSOWANA, ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY, STRUKTURY, DRIBLER, ODPRAWA CZASOWA, BROŃ RADIOLOGICZNA, PUNKT NIECIĄGŁOŚCI, WIERTACZ, GRYMAŚNIK, PLATON, ELBAIT, BIELICE, CEREBROZYD, NIEUSTANNOŚĆ, BEZKONKURENCYJNOŚĆ, MĘŻNOŚĆ, DURNOŚĆ, CZAS OCHRONNY, STŁUCZENIE, OSZCZĘDNOŚĆ, PROCES GLEBOTWÓRCZY, CHALKOGRAFIA, PRZEMYŚLNOŚĆ, PRECYZJA, POZOSTAŁOŚĆ, UKŁAD POZAPIRAMIDOWY, SZYMPANS, NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, KĄT MIĘDZY PROSTĄ A PŁASZCZYZNĄ, ŻABA ZWINKA, JOŁOP, RÓŻKOWIEC LIPOWY, WĘZEŁ ZŁODZIEJSKI, KORYTARZ POWIETRZNY, ŁOTEWSKI, ŻART, STREFA WOLNOCŁOWA, PRÓBNIK, OSIĄG, ZGNIŁOŚĆ, KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH, RAD, CYWILNOŚĆ, PARKING, KONTRAKT TERMINOWY, TAUTOLOGIA, ŁYSIENIE POSPOLITE, ZWIERZCHNOŚĆ, MORTADELA, PRACOHOLICZKA, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, GRUPA TOPOLOGICZNA, CIAMAJDOWATOŚĆ, WIELORYB, ADMINISTRATORSTWO, GŁADKOŚĆ, RYTUAŁ, MAŁOWARTOŚCIOWOŚĆ, MIKROFON CEWKOWY, GOOGLE INC, DOBRO PODSTAWOWE, NAWALANKA, ŻYWOTNOŚĆ, UKRZYWDZONY, OWOLAKTARIANIN, KOZIOŁ EUROPEJSKI, POŁAWIACZ MIN, ZEGAR MOLEKULARNY, ZASTOINA, PERYPATETYKA, MEBEL, OSET, KREDA, SWOBODA, UWAŻNOŚĆ, AKCENT, GRZEJNIK KONWEKCYJNY, HIPOKRYTA, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, ŚW. AUGUSTYN, PACAN, KUTNER, WSPÓLNY ZASÓB, INDYWIDUALIZM, FILOZOFIA KRYTYCZNA, NIEGRZECZNOŚĆ, RYTM, PIŁOKSZTAŁTNE, POZYCJA, ŚNIEG, BAT MICWA, OSTROŻNOŚĆ, ZWIERZĘ, KAPITAŁ OBCY, ZAKRĘT, MIASTO WOJEWÓDZKIE, PASOŻYT, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, SAMODESTRUKCJA, SZEREG ROZBIEŻNY, OWOC, ZWINNOŚĆ, ZWROT, PŁYWANIE, ORKA NAJMNIEJSZA, NASIADÓWKA, IDIOFON, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, KOREK PAROWY, BERA, KOŃ ŚLĄSKI, CYTOLOGIA, BANKOWOŚĆ SPÓŁDZIELCZA, PRZODOMÓZGOWIE, TAŚMOWY, CIENKA SKÓRA, POKAZOWOŚĆ, TON HARMONICZNY, ZMYŚLNOŚĆ, WOSKOWATOŚĆ, ŻAŁOSNOŚĆ, PAPROTNICA, MANEWROWY, SZALEŃSTWO, ANTYLOPA DERBIEGO, AUTSAJDER, DACHÓWKA ZAKŁADKOWA, RÓWNOWAŻNIK DAWKI POCHŁONIĘTEJ, OBŁUDNIK, JĘZYK MASZYNOWY, MEGAPOZYTYW, IMPLEMENTACJA, SINUS, NIEOCZYWISTOŚĆ, KLIMAT STEPOWY, TOWAROWIEC, INDYJSKI, EGZEMPLARZ SYGNALNY, WYJADACZ, REFORMATOR, AKROPOL, HYPOSTYL, GĄSZCZ, FORMA, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, MIERNIK CYFROWY, ROTAWIRUS, PRZEJRZYSTOŚĆ, RETORSJA, WYRAZ PODSTAWOWY, TEMAT, USTRÓJ RODOWY, LICZEBNIK, MASZT, NAGOŚĆ, PRZECIĘTNIACTWO, OLEJARZ, BLOKADA ALKOHOLOWA, BEZRĄBEK, SŁUPICA, DYSKRECJONALNOŚĆ, LINIA, BIOGEN, MAKAK JAPOŃSKI, OSET SINY, ŁOWCA GŁÓW, PROTOROZAUR, KONWENT, PROTEKTORAT, OGNIWO MOKRE, MURARKA RUDA, FERMENTACJA CYTRYNOWA, DELFIN HEKTORA, FIZYCZNOŚĆ, SKUBANIEC, SKORPION CESARSKI, POCISK ODŁAMKOWY, BLACHÓWKA, MĘDREK, PROSTY, CIEMNA ENERGIA, PRAKTYCZNOŚĆ, ROZBIERANKA, WAŁEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.457 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: wyznaczony czas przeznaczony na dokonanie odpowiednich czynności prawnych; po jego upływie uprawnienie do dokonania czynności wygasa, a jej dokonanie jest pozbawione skutków prawnych, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: WYZNACZONY CZAS PRZEZNACZONY NA DOKONANIE ODPOWIEDNICH CZYNNOŚCI PRAWNYCH; PO JEGO UPŁYWIE UPRAWNIENIE DO DOKONANIA CZYNNOŚCI WYGASA, A JEJ DOKONANIE JEST POZBAWIONE SKUTKÓW PRAWNYCH to:
Hasło Opis krzyżówkowy
prekluzja, wyznaczony czas przeznaczony na dokonanie odpowiednich czynności prawnych; po jego upływie uprawnienie do dokonania czynności wygasa, a jej dokonanie jest pozbawione skutków prawnych (na 9 lit.)
termin prekluzyjny, wyznaczony czas przeznaczony na dokonanie odpowiednich czynności prawnych; po jego upływie uprawnienie do dokonania czynności wygasa, a jej dokonanie jest pozbawione skutków prawnych (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PREKLUZJA
wyznaczony czas przeznaczony na dokonanie odpowiednich czynności prawnych; po jego upływie uprawnienie do dokonania czynności wygasa, a jej dokonanie jest pozbawione skutków prawnych (na 9 lit.).
TERMIN PREKLUZYJNY
wyznaczony czas przeznaczony na dokonanie odpowiednich czynności prawnych; po jego upływie uprawnienie do dokonania czynności wygasa, a jej dokonanie jest pozbawione skutków prawnych (na 17 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x