WYZNACZONY CZAS PRZEZNACZONY NA DOKONANIE ODPOWIEDNICH CZYNNOŚCI PRAWNYCH; PO JEGO UPŁYWIE UPRAWNIENIE DO DOKONANIA CZYNNOŚCI WYGASA, A JEJ DOKONANIE JEST POZBAWIONE SKUTKÓW PRAWNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PREKLUZJA to:

wyznaczony czas przeznaczony na dokonanie odpowiednich czynności prawnych; po jego upływie uprawnienie do dokonania czynności wygasa, a jej dokonanie jest pozbawione skutków prawnych (na 9 lit.)TERMIN PREKLUZYJNY to:

wyznaczony czas przeznaczony na dokonanie odpowiednich czynności prawnych; po jego upływie uprawnienie do dokonania czynności wygasa, a jej dokonanie jest pozbawione skutków prawnych (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYZNACZONY CZAS PRZEZNACZONY NA DOKONANIE ODPOWIEDNICH CZYNNOŚCI PRAWNYCH; PO JEGO UPŁYWIE UPRAWNIENIE DO DOKONANIA CZYNNOŚCI WYGASA, A JEJ DOKONANIE JEST POZBAWIONE SKUTKÓW PRAWNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.527

LEMING, PERFORACJA, SOKOLE OKO, PRZYCZÓŁEK, GLIZA, KEFIR, FIRMA KRZAK, TRĄDZIK, CIEŃ, PIES UŻYTKOWY, ABLACJA, PRAKTYCZNOŚĆ, SATELITA, WIARA, PRZESTĘPNOŚĆ, ŁAGODNOŚĆ, DRINK, CZYNNOŚĆ KARMICZNA, ŻÓŁWIE MIĘKKOSKÓRE, ŁAJDACKOŚĆ, KOMPAKTOWOŚĆ, ŁAGODNOŚĆ, ODCHYLENIE STANDARDOWE W POPULACJI, KĄPIEL LECZNICZA, CARGO, WSZECHWŁADNOŚĆ, HELIOFIZYKA, PAŃSTWO W PAŃSTWIE, KAMPYLODONISK, NIEPRZENIKLIWOŚĆ, DOMINANTA, KONCERT, ŻYWOŚĆ, RELING, SAMOWOLKA, POLARYZACJA ANODOWA, LEKSYKOSTATYSTYKA, TEMPERATURA BEZWZGLĘDNA, PROSTNICA, ZYSK INFLACYJNY, OBRONA, OSTATNI, PODPORA, MIKROARCHITEKTURA PROCESORA, TOWARZYCHO, GAZA, ŁAKOMY KĄSEK, PROSTOŚĆ, FAZA, WONNOŚĆ, FORMA, PRZESŁUCHANIE, POSZKODOWANA, EKAPIERWIASTEK, STAWKA AWANSOWA, MODRASZEK ORION, TRUP, ZACHOWAWCZOŚĆ, WIĄŚL, POBOŻNE ŻYCZENIE, PLUS DODATNI, KREWETKA NAKRAPIANA, PIERWOMRÓWKA ŻWIROWA, PERKOZEK BIAŁOSKRZYDŁY, PÓŁZAWODOWIEC, WZROST ZEROWY, MURZYN, ODDANIE, CHROMOSOM SUBMETACENTRYCZNY, APROKSYMACJA, ARTROLEPTY, PORZĄDNICKI, PISMO LINEARNE, WORLD OF WARCRAFT, KOSZT POSZUKIWANIA INFORMACJI, DYMISJA, EMYDOPS, PLEJADY, PRODUKT KRAJOWY BRUTTO PER CAPITA, CZERECHA, AKCENT, NAMIAR, ZWODNICZOŚĆ, WAGON TOWAROWY, TEKSTYLNY, NUKLEOTYD, SZCZENIĘCTWO, TELEGRAF CHAPPE'A, MIKROSOCZEWKA, WYROSTEK RYLCOWATY, ZAGRANIE, UŁAMEK WŁAŚCIWY, GRUPA IMIENNA, INFORMACJA GENETYCZNA, CYCERO, HÄNDEL, SPULCHNIACZ, DINAR CHORWACKI, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, GRZYB STROJNY, PIGMENT, KNECHT, KRET EUROPEJSKI, WSPÓŁRZĘDNOŚĆ, ANACHRONICZNOŚĆ, KONFESJONAŁ, TEMPERATURA ZAPŁONIENIA, PASYWNOŚĆ, ŁUG, PAPROTKA ZWYCZAJNA, PACA, NIEOKRZESANIEC, KWAS ŻOŁĄDKOWY, KUGLARSKOŚĆ, PODZIEMIE, PEJORATYW, SZKOŁA NOWEJ EWANGELIZACJI, KWAS NALIDYKSOWY, MODEL HERBRANDA, LEASING KAPITAŁOWY, DANE BIOMETRYCZNE, MALFORMACJA MACICY, MORENA DENNA, PODSZEWKA, SZYBKOZŁĄCZKA, WOZÓWKA, IRONICZNOŚĆ, SPIRALA, PODGRZEWACZ, ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE, BADANIA SYSTEMOWE, CHWOŚCIK BURAKA, MANUFAKTURA, WAŁ BRZEGOWY, TICINOZUCH, PAŃSTWO UNITARNE, MOBILIZACJA, LAMPA BENZYNOWA, KULTURA STARTEROWA, WRODZONY BRAK JELITA GRUBEGO, KONTRAKT MENADŻERSKI, ZESTAWIK, SORBENT, TARCZKA, ŁAPA, TORPEDA AKUSTYCZNA, PRAWO BUDOWLANE, GILOTYNA HUME'A, POMPA TŁOKOWA, TURANIE, PARAMAGNETYK, RZECZNIK UBEZPIECZONYCH, ROBOTA, WYSPA KONTYNENTALNA, NIELOGICZNOŚĆ, TUŁÓW, RAJDÓWKA, CHOMIK AZERSKI, PENDŻABSKI, KANONIA, SROGOŚĆ, PIRYDOKSAMINA, SZCZELINA LODOWCOWA, ADWOKAT, ŁAMACZ LODU, PAJĄCZEK, ŚLICZNOŚĆ, BIELINKOWATE, NAWAŁNIK POPIELATY, WAŁEK, SALAFIZM, BĄK, IMPULSYWNOŚĆ, ATRAKCYJNOŚĆ, FALISTOŚĆ, KONTROLKA, WERSOLOGIA, KANCIASTOŚĆ, ZEBRA STEPOWA, CECHA PODZIELNOŚCI, JĘZYK, POLAROGRAFIA, KOSMETYK SAMOCHODOWY, IMMUNOSUPRESJA, MIŚ, ŚLEDZIU, NIEUŻYWALNOŚĆ, MOL, MSZAK, OLEJÓWKA, KAMUFLAŻ, KOMUNIKATYWNOŚĆ, SABOT, UBOGOŚĆ, IZOPRENOID, SAMURAJ, TRATWA RATUNKOWA, FELLINI, KYNOTERAPIA, MEBEL, SYLOGIZM, NUMERYCZNY MODEL TERENU, INFLACJA PŁACOWA, MARUDA, MORA, FUNDUSZ MIESZANY, MACIERZYŃSKOŚĆ, HEKSAPLOID, OBSIEW, AKRECJA, SUBSTYTUCYJNOŚĆ, ŚMIESZKA, PRZESTRZEŃ ZWARTA, FENKAMFAMINA, SAMOURZECZYWISTNIANIE, AZTREONAM, ANAEROBIOZA, ANOMIA, UPOJNOŚĆ, MAŁPY ZWIERZOKSZTAŁTNE, KILKAKROTNOŚĆ, TLENOWNIA, KWAŚNOŚĆ, JEDNOSTRONNOŚĆ, USTAWA EPIZODYCZNA, ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE, WĄTŁOŚĆ, TURANIEC, ANTAGONISTA, DODATEK PASZOWY, WAŁECZEK, PLANETA TYPU JOWISZ, TYSIĄCKROTNOŚĆ, MINÓG JAPOŃSKI, ORLI NOS, UPADŁOŚĆ, KREDYT KONSUMPCYJNY, NIEGOSPODARNOŚĆ, LIBRACJA, SZORSTKOŚĆ, ŻYWIZNA, BREST, KRYTERIUM CAŁKOWE, CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY, ANTYSZCZEPIONKOWIEC, RAKIETNICA, PRAGMATYCZNOŚĆ, ŁĄCZE TELEKOMUNIKACYJNE, SPOT, FORDON, PROFILAKTYKA JODOWA, WINNOŚĆ, MASZYNA SYNCHRONICZNA, ZAPIS, NIEZBĘDNOŚĆ, NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, KAPUŚCIANA GŁOWA, WZORZEC, MLECZAN, ZLECENIE PŁATNICZE, GODŁO MAPY, PODPOKŁAD, PŁASZKA, OMNIPOTENCJA, INKOHERENCJA, KARDIOMIOPATIA, RACHUNEK KOSZTÓW, GRAF PRZEDZIAŁOWY, POCIĄG EKSPRESOWY, ZWALISTOŚĆ, POLE ŹRÓDŁOWE, PASMO PRZEPUSTOWE, KOŃ WIELKOPOLSKI, RÓŻDŻYCA POSPOLITA, KOBIECA RĘKA, ANIMALIZM, KOMA, NICPOŃ, REMAT, WOSKOWATOŚĆ, STYGOKSEN, CHOROBA OBSESYJNO-KOMPULSYJNA, STEROWANIE HYDRAULICZNE, ROZPRAWA, FERMATA, MAŚLAK CZERWONY, POBOŻNOŚĆ, SKRZYPŁOCZE, ZDERZAK, APEREA, JĘZYK TAMILSKI, MDŁOŚĆ, KUTER TORPEDOWY, SPRZĘŻENIE ZWROTNE UJEMNE, CZUB, ZADUPIE, MODRASZEK KORYDON, INDIAŃSKI, HIPIS, ?STÓŁ ZABIEGOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.527 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYZNACZONY CZAS PRZEZNACZONY NA DOKONANIE ODPOWIEDNICH CZYNNOŚCI PRAWNYCH; PO JEGO UPŁYWIE UPRAWNIENIE DO DOKONANIA CZYNNOŚCI WYGASA, A JEJ DOKONANIE JEST POZBAWIONE SKUTKÓW PRAWNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: WYZNACZONY CZAS PRZEZNACZONY NA DOKONANIE ODPOWIEDNICH CZYNNOŚCI PRAWNYCH; PO JEGO UPŁYWIE UPRAWNIENIE DO DOKONANIA CZYNNOŚCI WYGASA, A JEJ DOKONANIE JEST POZBAWIONE SKUTKÓW PRAWNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PREKLUZJA wyznaczony czas przeznaczony na dokonanie odpowiednich czynności prawnych; po jego upływie uprawnienie do dokonania czynności wygasa, a jej dokonanie jest pozbawione skutków prawnych (na 9 lit.)
TERMIN PREKLUZYJNY wyznaczony czas przeznaczony na dokonanie odpowiednich czynności prawnych; po jego upływie uprawnienie do dokonania czynności wygasa, a jej dokonanie jest pozbawione skutków prawnych (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PREKLUZJA
wyznaczony czas przeznaczony na dokonanie odpowiednich czynności prawnych; po jego upływie uprawnienie do dokonania czynności wygasa, a jej dokonanie jest pozbawione skutków prawnych (na 9 lit.).
TERMIN PREKLUZYJNY
wyznaczony czas przeznaczony na dokonanie odpowiednich czynności prawnych; po jego upływie uprawnienie do dokonania czynności wygasa, a jej dokonanie jest pozbawione skutków prawnych (na 17 lit.).

Oprócz WYZNACZONY CZAS PRZEZNACZONY NA DOKONANIE ODPOWIEDNICH CZYNNOŚCI PRAWNYCH; PO JEGO UPŁYWIE UPRAWNIENIE DO DOKONANIA CZYNNOŚCI WYGASA, A JEJ DOKONANIE JEST POZBAWIONE SKUTKÓW PRAWNYCH sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - WYZNACZONY CZAS PRZEZNACZONY NA DOKONANIE ODPOWIEDNICH CZYNNOŚCI PRAWNYCH; PO JEGO UPŁYWIE UPRAWNIENIE DO DOKONANIA CZYNNOŚCI WYGASA, A JEJ DOKONANIE JEST POZBAWIONE SKUTKÓW PRAWNYCH. Dodaj komentarz

3×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast