W PSYCHOLOGII: TEORIA ZAKŁĄDAJĄCA, ŻE WSZELKI ROZWÓJ ORAZ ZACHODZĄCE ZMIANY I ICH PRZEBIEG SĄ UWARUNKOWANE GENETYCZNIE, JEDNOSTKA DZIEDZICZY OKREŚLONE CECHY PO PRZODKACH (GŁÓWNIE PO RODZICACH), A POSIADANY GENOTYP WYWIERA WPŁYW NA JEJ ROZWÓJ, W CIĄGU KTÓREGO CECHY POSIADANE JUŻ W MOMENCIE URODZENIA TYLKO SIĘ UWIDACZNIAJĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NATYWIZM to:

w psychologii: teoria zakłądająca, że wszelki rozwój oraz zachodzące zmiany i ich przebieg są uwarunkowane genetycznie, jednostka dziedziczy określone cechy po przodkach (głównie po rodzicach), a posiadany genotyp wywiera wpływ na jej rozwój, w ciągu którego cechy posiadane już w momencie urodzenia tylko się uwidaczniają (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NATYWIZM

NATYWIZM to:

w antropologii kulturowej: dążenie do zachowania zagrożonej tożsamości kulturowej danej zbiorowości ludzkiej, poprzez autoafirmację jej kultury, podkreślenie tubylczości (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W PSYCHOLOGII: TEORIA ZAKŁĄDAJĄCA, ŻE WSZELKI ROZWÓJ ORAZ ZACHODZĄCE ZMIANY I ICH PRZEBIEG SĄ UWARUNKOWANE GENETYCZNIE, JEDNOSTKA DZIEDZICZY OKREŚLONE CECHY PO PRZODKACH (GŁÓWNIE PO RODZICACH), A POSIADANY GENOTYP WYWIERA WPŁYW NA JEJ ROZWÓJ, W CIĄGU KTÓREGO CECHY POSIADANE JUŻ W MOMENCIE URODZENIA TYLKO SIĘ UWIDACZNIAJĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.035

ANATOMIA, SYDERYT, MIERZWA, TWARDZINA, ELEKTRODYNAMIKA KLASYCZNA, TOPIELEC, KWADRAT MAGICZNY, CIĄG POLIGONOWY, NEOROMANTYZM, WSTRZYMANIE, BELKA, WSCHODY, DOL, TEMPERATURA ZAPŁONIENIA, POPYT, KOD GENETYCZNY, PÓJDŹKA, JOTTABAJT, DEWELOPER, KLEJ, KAUCZUKOWIEC, FARSZ, APOSTOLSTWO ŚWIECKICH, PROKSEMIKA, WYRWIZĄB, AUGSBURG, TRZY KARTY, BAKTERIA, BRĄZAL, ZASTAWKA AORTALNA, FRYGORIA, NADZÓR BANKOWY, SZYBKI PANCERNIK, DEISTA, SZKOLARSTWO, PRZĘDZIWO, PUNKT WYJŚCIA, LIPID, FIRMAMENT, STOŻEK DEPRESYJNY, LIQUID, BŁĘDNY OGNIK, PROCES GEOLOGICZNY, JĘZYK PASZTO, IMPREGNAT, ODŁAM, INTEL, ODSTRZAŁ REDUKCYJNY, DZIEŻA, POCIĄGŁOŚĆ, ZASADA PRODUKTYWNOŚCI, WIDOWNIA, TERAPSYDY, IKAR, BARION, IMIONNIK, HYBRYDYZACJA KWASÓW NUKLEINOWYCH, MINUTA, GWICHT, ŻURNALISTA, PRODUKT LECZNICZY, PRZEDGÓRZE, SOLFUGI, ŁAŹNIA ŁAŃCUSZKOWA, SALAMANDRA EGEJSKA, BIOLOGIA, SAMORZUTNOŚĆ, KECZUOWIE, POJAZD, WYROK PRAWOMOCNY, ALERGEN POKARMOWY, WIEK DOROSŁY, REAKCJA BEZWARUNKOWA, JEDNOSTKA CZĘSTOTLIWOŚCI, BAT MICWA, LEZGINKA, IMMUNOFARMAKOLOGIA, EWALUACJA BIEŻĄCA, RYBOŁÓWSTWO, GŁUPI, LIOFILIZACJA, ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE, DIABELSKI WYNALAZEK, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, ERA EOFITYCZNA, RYSOWNICA, STOPOFUNT, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, MUSZLA, CIAŁKO SZKLISTE, POMURNIK, CYKL MIESIĘCZNY, NIEŚPIESZNOŚĆ, OBŻER, KASA, CICHY WSPÓLNIK, ZDROWIE, BŁĘDNOŚĆ, OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW, LANDRYNKA, ROZNOSICIEL, ZAKOPCENIE, TATARSKI, SAMOCHÓD SPORTOWO-UŻYTKOWY, KANONISTYKA, BUZKASZI, SEGMENTACJA, BRUDNA ROBOTA, FROTKA, PAMIĘĆ BUFOROWA, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY, KARZEŁ, PION, ANTYMONARCHISTA, KOŃ ANGLO-NORMANDZKI, WULWODYNIA, EKSPARTNERKA, WINKULACJA, ŻABA KRZYKLIWA, POMORZE ŚRODKOWE, CZERWONE ŚWIATŁO, GAL, MIMETYZM, OPATRUNEK OSOBISTY, WIELKA CHOROBA, BURGOS, GÓWNOZJAD, WIELOPŁETWIEC, REJESTRANT, ANOMALNA PERTURBACJA, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, LEBERA, CEWA, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, AGROPROMOCJA, NIEWYPAŁ, SKOCZKOWE, KONWENT, PASYWIZM, TELEKOMUTACJA, GŁADYSZ PAPROCIOWATY, KESON, OSAD FLUWIOGLACJALNY, INTELIGENCJA PŁYNNA, PRZEJŚCIÓWKA, BIOGEOGRAFIA, FAKULTET, ALKALOID, ZESPÓŁ POREWASKULARYZACYJNY, ROBEREK, DYGNITARZ, TENDENCJA, GEN SKACZĄCY, WESOŁOŚĆ, HAPLOID, AKT OSKARŻENIA, GIGATONA, PRÓBA NUKLEARNA, CHWYT PONIŻEJ PASA, YB, ZWIERCIADŁO, GARDEROBA, ORGANIZATOR JĄDERKA, ZLEWKA, TRUPOJAD, RADIESTETA, GWIAZDA WOLFA-RAYETA, STULEJARZ, PLICHTA, UNCJA JUBILERSKA, BRODAWKA STÓP, PĘD ROŚLINNY, RYBONUKLEOZYD, MARCHEW, ŁUSZCZARNIA, RADIANT, METKA, PRZYLEPNOŚĆ, PODWÓJ WIELKI, NURNIK, SOCZEWKA SCHODKOWA, ZNAK JAKOŚCI, TRZPIEŃ, KLESZCZ POSPOLITY, POJAZD JEDNOŚLADOWY, GUNIAK, IMIENINY, OROGENEZA HERCYŃSKA, KOMISJA BUDŻETOWA, OFIAKODON, NIETOPERZE OWADOŻERNE, BOYFRIEND, ZASADA EKWIPARTYCJI, GENERAŁ, KORONKARZ, PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC, ROZSADNIK, ZESZYT W LINIE, OBRAZEK, KAWA Z MLEKIEM, ZASIĘG, PĘCINA, ALGEBRA LINIOWA, PARAROTACYZM, SZLACHTA CHODACZKOWA, CEPISKO, ZNAMIENNOŚĆ STATYSTYCZNA, METEORYZM, MASKA, SOGDYJSKI, BANTENG, LAICKOŚĆ, ERA, KONTRAMARKARNIA, PAPIER KREDOWY, INDYGOWIEC, POPYT INWESTYCYJNY, BOMBRAMREJA, TORRENCE, HISTORIA, BIKRON, MAH JONG, ROŚLINA NACZYNIOWA, STROIK, SOCZEWKA ELEKTRONOWA, MARMOZETA BIAŁA, GNIAZDO, DRAMAT SĄDOWY, WAT, TAKT, MAK NIEBIESKI, KRÓTKOWZROCZNOŚĆ, OWOC, NIESTRAWNOŚĆ, PRZEWOŹNIK, STECHIOMETRIA, TANYSTROF, BEHAWIORYZM, JAMRAJE, HALOFIL, ŁUK BLOCZKOWY, HOMER, AGENEZJA NERKI, PARSEK, BANKRUCTWO, PARAFIA, KOCZKODAN ZIELONOSIWY, APATIA, ROTATOR, WIDLICZKA, MAŁOŚĆ, BIELICE, SAMOISTNOŚĆ, PODMUCH, POCHODNA, WYKONANIE, PUB, SERWER WIDEO, ASOCJACJA GWIAZD, ZARZĄDZENIE, POJAW MASOWY, JEŻYNA GRUCZOŁOWATA, OBUDOWA, NAWIERZCHNIA KOLEJOWA, MIĘSOŻERCA, OSTRYGOJAD, KONCERT, OTWÓR STRZAŁOWY, SKALENOEDR, OSPALSTWO, DOŚWIADCZENIE WAZONOWE, PROMIEŃ ALFA, NACIEK, URABIALNOŚĆ, CNOTLIWA ZUZANNA, ŁUT, BIOLOGIA EWOLUCYJNA, PSEUDOPAŁANKA NASKALNA, OBUWIE ORTOPEDYCZNE, BIAŁA MAGIA, WYŁAWIACZ TALENTÓW, DŁAWIDUDA, PRYNCYPAŁ, FUNT IRLANDZKI, BIURO, BAWEŁNA BT, BIRIANI, WIDŁY, FITOGEOGRAFIA, SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA, DAGLEZJA SINA, RAZ, CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA, OBSZAR PRZESTRZENI PUBLICZNEJ, EMBRIOGENIA, WODA, BOCZNICA, LOG, PUSTY ŁEB, ?INSTAGRAMERKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.035 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W PSYCHOLOGII: TEORIA ZAKŁĄDAJĄCA, ŻE WSZELKI ROZWÓJ ORAZ ZACHODZĄCE ZMIANY I ICH PRZEBIEG SĄ UWARUNKOWANE GENETYCZNIE, JEDNOSTKA DZIEDZICZY OKREŚLONE CECHY PO PRZODKACH (GŁÓWNIE PO RODZICACH), A POSIADANY GENOTYP WYWIERA WPŁYW NA JEJ ROZWÓJ, W CIĄGU KTÓREGO CECHY POSIADANE JUŻ W MOMENCIE URODZENIA TYLKO SIĘ UWIDACZNIAJĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W PSYCHOLOGII: TEORIA ZAKŁĄDAJĄCA, ŻE WSZELKI ROZWÓJ ORAZ ZACHODZĄCE ZMIANY I ICH PRZEBIEG SĄ UWARUNKOWANE GENETYCZNIE, JEDNOSTKA DZIEDZICZY OKREŚLONE CECHY PO PRZODKACH (GŁÓWNIE PO RODZICACH), A POSIADANY GENOTYP WYWIERA WPŁYW NA JEJ ROZWÓJ, W CIĄGU KTÓREGO CECHY POSIADANE JUŻ W MOMENCIE URODZENIA TYLKO SIĘ UWIDACZNIAJĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NATYWIZM w psychologii: teoria zakłądająca, że wszelki rozwój oraz zachodzące zmiany i ich przebieg są uwarunkowane genetycznie, jednostka dziedziczy określone cechy po przodkach (głównie po rodzicach), a posiadany genotyp wywiera wpływ na jej rozwój, w ciągu którego cechy posiadane już w momencie urodzenia tylko się uwidaczniają (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NATYWIZM
w psychologii: teoria zakłądająca, że wszelki rozwój oraz zachodzące zmiany i ich przebieg są uwarunkowane genetycznie, jednostka dziedziczy określone cechy po przodkach (głównie po rodzicach), a posiadany genotyp wywiera wpływ na jej rozwój, w ciągu którego cechy posiadane już w momencie urodzenia tylko się uwidaczniają (na 8 lit.).

Oprócz W PSYCHOLOGII: TEORIA ZAKŁĄDAJĄCA, ŻE WSZELKI ROZWÓJ ORAZ ZACHODZĄCE ZMIANY I ICH PRZEBIEG SĄ UWARUNKOWANE GENETYCZNIE, JEDNOSTKA DZIEDZICZY OKREŚLONE CECHY PO PRZODKACH (GŁÓWNIE PO RODZICACH), A POSIADANY GENOTYP WYWIERA WPŁYW NA JEJ ROZWÓJ, W CIĄGU KTÓREGO CECHY POSIADANE JUŻ W MOMENCIE URODZENIA TYLKO SIĘ UWIDACZNIAJĄ sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - W PSYCHOLOGII: TEORIA ZAKŁĄDAJĄCA, ŻE WSZELKI ROZWÓJ ORAZ ZACHODZĄCE ZMIANY I ICH PRZEBIEG SĄ UWARUNKOWANE GENETYCZNIE, JEDNOSTKA DZIEDZICZY OKREŚLONE CECHY PO PRZODKACH (GŁÓWNIE PO RODZICACH), A POSIADANY GENOTYP WYWIERA WPŁYW NA JEJ ROZWÓJ, W CIĄGU KTÓREGO CECHY POSIADANE JUŻ W MOMENCIE URODZENIA TYLKO SIĘ UWIDACZNIAJĄ. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

x