Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: W PSYCHOLOGII: TEORIA ZAKŁĄDAJĄCA, ŻE WSZELKI ROZWÓJ ORAZ ZACHODZĄCE ZMIANY I ICH PRZEBIEG SĄ UWARUNKOWANE GENETYCZNIE, JEDNOSTKA DZIEDZICZY OKREŚLONE CECHY PO PRZODKACH (GŁÓWNIE PO RODZICACH), A POSIADANY GENOTYP WYWIERA WPŁYW NA JEJ ROZWÓJ, W CIĄGU KTÓREGO CECHY POSIADANE JUŻ W MOMENCIE URODZENIA TYLKO SIĘ UWIDACZNIAJĄ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NATYWIZM to:

w psychologii: teoria zakłądająca, że wszelki rozwój oraz zachodzące zmiany i ich przebieg są uwarunkowane genetycznie, jednostka dziedziczy określone cechy po przodkach (głównie po rodzicach), a posiadany genotyp wywiera wpływ na jej rozwój, w ciągu którego cechy posiadane już w momencie urodzenia tylko się uwidaczniają (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NATYWIZM

NATYWIZM to:

w antropologii kulturowej: dążenie do zachowania zagrożonej tożsamości kulturowej danej zbiorowości ludzkiej, poprzez autoafirmację jej kultury, podkreślenie tubylczości (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W PSYCHOLOGII: TEORIA ZAKŁĄDAJĄCA, ŻE WSZELKI ROZWÓJ ORAZ ZACHODZĄCE ZMIANY I ICH PRZEBIEG SĄ UWARUNKOWANE GENETYCZNIE, JEDNOSTKA DZIEDZICZY OKREŚLONE CECHY PO PRZODKACH (GŁÓWNIE PO RODZICACH), A POSIADANY GENOTYP WYWIERA WPŁYW NA JEJ ROZWÓJ, W CIĄGU KTÓREGO CECHY POSIADANE JUŻ W MOMENCIE URODZENIA TYLKO SIĘ UWIDACZNIAJĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.844

FIZJONOMIKA, CYKL KOSMICZNY, STACZ, PRZECIWCIAŁO, RYTOWNICTWO, MIERNIKOWCOWATE, SYRENA OKRĘTOWA, BOCIAN, CIĄG ARYTMETYCZNY, PAPIER PERGAMINOWY, ROTATOR, CHORĄGIEW, MYKOLOGIA, KASTRAT, GORĄCZKA DUM-DUM, REAKCJA BEZWARUNKOWA, ZWINIĘCIE ŻAGLI, APOSTILB, REGENERACJA, INSTAGRAMERKA, PŁASKONOS JASNOGŁOWY, KOŚĆ KULSZOWA, BAWOLEC, DOLAR BRUNEI, MIESIĄC, FINAŁ, METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO, TATAR, STAJE, NOWOZACIĘŻNY, MARMOZETA BIAŁA, INTERAKCJONIZM SYMBOLICZNY, TROPOSFERA, CHORWACKI, RYNEK KONTESTOWALNY, GEOGRAFIA FIZYCZNA, CIASTO DROŻDŻOWE, OWOLAKTARIANIN, ŚRÓDPIERSIE TYLNE, MAPNIK CAGLE'A, OKRĘG, NIESYMPATYCZNOŚĆ, MORWA, SOSNOWCE, EKSMĄŻ, OBSUW, PROFIL, PROGRAMOWANIE KWADRATOWE, WOŁYNOW, WPŁYWOWOŚĆ, BUKAT, BRAT SYJAMSKI, BABA JĘDZA, ALGIERSKI, PIES RODZINNY, PRZEPŁYW PIENIĘŻNY, KATAKAUSTYKA, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, PACHNOTKA UPRAWNA, ŻAKINADA, CENA ZAMKNIĘCIA, PUNKT ARTYKULACJI, ELASTOMERY, CERKIEWNY, WŁOCHACZ, ZBIÓR, WIDZENIE CENTRALNE, CZERWONE BERETY, ŚMIGACZ, EGZEKUTOR, GARNIZON, KNECHT, RAJZA, ŻYWOTOPISARZ, ŚWIT KALENDARZOWY, ISTOTA, PARK PRZEMYSŁOWY, KŁUSAK FRANCUSKI, ELEGIA, LAMINAT, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY, WIERTARKA, SILNIK NA BENZYNĘ, GASTRONOM, SYLWETKA, KORPUS, DIPLOBIONT, ANARCHISTA, ANTYLOPA KROWIA, TURANIZM, KOMUNIKACYJNOŚĆ, NAZWA ABSTRAKCYJNA, ILOŚCIOWA TEORIA PIENIĄDZA, STOPA, SIEWKA, KOMÓRKA PIRAMIDALNA, PODPORA, JĘZYK ALEUCKI, GEOFIT CEBULOWY, PUSZYSTOŚĆ, STO OSIEMDZIESIĄT STOPNI, TEORIA, UKŁAD ZAMKNIĘTY, KANAŁ BURZOWY, BAN, AKUMULACJA, OBÓZ KONDYCYJNY, MORFOFONEMIKA, SZCZUR, PALATALIZACJA, EPIFIT, WIEK NIEMOBILNY, NERWIAK PŁODOWY, STROIK PODWÓJNY, FOTEL ROZKŁADANY, KSIĄŻKOWOŚĆ, ŁOŻNICZY, MULAK, GÓRNICTWO WĘGLOWE, SIEROCTWO SPOŁECZNE, PRAKTYKA RELIGIJNA, PRZEPRÓCH, KINO DROGI, CZERNIDŁAK SZAROBLASZKOWY, CIAŁO AMORFICZNE, OTWARCIE RÉTIEGO, WITEKS CZCZONY, NALORFINA, CHARLES, MODEL, SENAT, PERIOD, WIĘZADŁO SIERPOWATE, PROSUMPCJA, SZTUKA MINOJSKA, PRACOWNIA, ROMANTYZM, KREOLKA, JEDNOSTKA ASTRONOMICZNA, REZERWA, LUSTRO, KAZALNICA, DYNAMIKA, SOSNA MASSONA, WYDATEK OSOBOWY, ENERGETYKA WODNA, KOŻUCH, ARTYSTKA, KORYTARZ EKOLOGICZNY, GICZ, WIĄŚLOWATE, ŚWIĄTKI, CZEPINY, KANONISTYKA, TORPEDA CIĘŻKA, INTERNAT, KARPLE, POŁOŻNICTWO, ALGEBRA BOOLE'A, ORĘŻ, WŁOSEK, UBARWIENIE OCHRONNE, PRÓBA, WŁÓKNO, MATECZNIK, ŁABUŃ DŁUGONOGI, ZATRUCIE SIĘ, WIZYTÓWKA, POZIOMKA WIRGINIJSKA, DOGI, CZAS LAPUNOWA, KONWENCJONALIZM, DNI OTWARTE, PRZEKŁADNIA CIERNA, PRACA INTERWENCYJNA, PIGMEJKA, JĘZYK ESKIMOSKI, OTWIERANIE DUSZY, GLORIETKA, ODWODNIENIE HIPERTONICZNE, CZERWONA FALA, NIEŻYCIOWOŚĆ, DŹWIGNIA FINANSOWA, POWIEŚĆ SENSACYJNA, LIŚCIENIE, SUTEK, KUC MERENS, CIĄG GEOMETRYCZNY, CYKL MIESIĘCZNY, SCHIZOFRENIA NIEZRÓŻNICOWANA, ZŁOTY REŃSKI, WIELOKOMÓRKOWCE WŁAŚCIWE, CHŁOPEK ROZTROPEK, TKANKA TWÓRCZA, BASZŁYK, AFEKTYWNOŚĆ, PRZESTRZEŃ ZWARTA, BIPOLARNOŚĆ, MYRMEKOFIL, BLASZKA SITOWA, SKRZYNIA, ŁAN FRANKOŃSKI, BIOGAZ, OPONA MÓZGOWO-RDZENIOWA, STOPKA, CHWYTAK, WYPADEK, HIPERFOKALNA, IDIOMAT, KACZKA NOROWA, MUSZKIETER, INFLACJA, NAPROMIENNIK, TRANSPARENCJA, CHINOWIEC, CENTRUM URAZOWE, KĄT PÓŁPEŁNY, SYNDROM, PODMIOT CZYNNOŚCI TWÓRCZYCH, HELMIOTOLOGIA, FILTR KALMANA, SPRZECIW, BIAŁORUSKI, PROFUNDAL, ORGANIZACJA POZARZĄDOWA, RÓJ, TELEMECHANIKA, PRAWIDŁO, JEDWABNIK, FILOLOGIA KLASYCZNA, PAPROĆ, SKNERSTWO, JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, DEALPACK, KAFETERIA DYSJUNKTYWNA, ENDEMIZM, PUŁAP TEORETYCZNY, UMOWA KOMPENSACYJNA, PRAWO CHEŁMIŃSKIE, REPETYCYJNOŚĆ, POCHŁANIACZ, GONIOMETRIA DYNAMICZNA, TUNEL, CD-R, OLDENBURGER, ZDZIADZIENIE, KATEGORIA URZĘDNICZA, BARWY WOJENNE, WALEC ELIPTYCZNY, WATAHA, SPADOCHRONIK WYCIĄGAJĄCY, OKOP, CANON, MARTWOTA, JANOWIEC, MAKROKOSMOS, CHOROBA HIRSCHSPRUNGA, PROSTA POTĘGOWA, MINIMALIZM, SZWEDZKI, KARLIK BIAŁOOBRZEŻONY, DOCHODZĄCA DZIEWCZYNA, TABLICA, ŁUPEK PARAFINOWY, PRÓCHNICZEK BŁOTNY, ZAWARTOŚĆ, TOR, DEKLINACJA NIJAKA, PARAFIA, TELLUREK, RUMB, ZŁOŻE OKRUCHOWE, BATERIA TERMOELEKTRYCZNA, SEMANTYKA FORMALNA, WIECZNA ZMARZLINA, PANCERZOWCE, CHODZĄCA DOBROĆ, TERAPIA REINKARNACYJNA, TEORIA GRUP, DŻEZ, FOTOCHROMY, SEKRET, GRYMAŚNICA, GŁOŚNIK ELEKTROMAGNETYCZNY, PRZEKOPNICA WIOSENNA, CZŁOWIEK, MUNICYPIUM, NAWROTOWOŚĆ, DZIĄSŁO, DIABELSKI MŁYN, TRENT, SZALEŃSTWO, NET, FAMA, KARBOMYCYNA, 2-AMINOETANOL, CZUJNIK POJEMNOŚCIOWY, HACKER, POMELO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.844 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: w psychologii: teoria zakłądająca, że wszelki rozwój oraz zachodzące zmiany i ich przebieg są uwarunkowane genetycznie, jednostka dziedziczy określone cechy po przodkach (głównie po rodzicach), a posiadany genotyp wywiera wpływ na jej rozwój, w ciągu którego cechy posiadane już w momencie urodzenia tylko się uwidaczniają, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W PSYCHOLOGII: TEORIA ZAKŁĄDAJĄCA, ŻE WSZELKI ROZWÓJ ORAZ ZACHODZĄCE ZMIANY I ICH PRZEBIEG SĄ UWARUNKOWANE GENETYCZNIE, JEDNOSTKA DZIEDZICZY OKREŚLONE CECHY PO PRZODKACH (GŁÓWNIE PO RODZICACH), A POSIADANY GENOTYP WYWIERA WPŁYW NA JEJ ROZWÓJ, W CIĄGU KTÓREGO CECHY POSIADANE JUŻ W MOMENCIE URODZENIA TYLKO SIĘ UWIDACZNIAJĄ to:
Hasło Opis krzyżówkowy
natywizm, w psychologii: teoria zakłądająca, że wszelki rozwój oraz zachodzące zmiany i ich przebieg są uwarunkowane genetycznie, jednostka dziedziczy określone cechy po przodkach (głównie po rodzicach), a posiadany genotyp wywiera wpływ na jej rozwój, w ciągu którego cechy posiadane już w momencie urodzenia tylko się uwidaczniają (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NATYWIZM
w psychologii: teoria zakłądająca, że wszelki rozwój oraz zachodzące zmiany i ich przebieg są uwarunkowane genetycznie, jednostka dziedziczy określone cechy po przodkach (głównie po rodzicach), a posiadany genotyp wywiera wpływ na jej rozwój, w ciągu którego cechy posiadane już w momencie urodzenia tylko się uwidaczniają (na 8 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x