STRUKTURA ORGANIZACYJNA LUB SCHEMAT ORGANIZACYJNY, STANOWIĄCY HIERARCHICZNY UKŁAD LUB PROCES ZŁOŻONY Z TRZECH ELEMENTÓW: DECYZYJNEGO (ANALIZA SYTUACJI I DEFINIOWANIE ZADAŃ), WYKONAWCZEGO (REALIZACJA ZADAŃ) ORAZ INFORMACYJNEGO (PRZEPŁYW INFORMACJI) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SYSTEM ZARZĄDZANIA to:

struktura organizacyjna lub schemat organizacyjny, stanowiący hierarchiczny układ lub proces złożony z trzech elementów: decyzyjnego (analiza sytuacji i definiowanie zadań), wykonawczego (realizacja zadań) oraz informacyjnego (przepływ informacji) (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STRUKTURA ORGANIZACYJNA LUB SCHEMAT ORGANIZACYJNY, STANOWIĄCY HIERARCHICZNY UKŁAD LUB PROCES ZŁOŻONY Z TRZECH ELEMENTÓW: DECYZYJNEGO (ANALIZA SYTUACJI I DEFINIOWANIE ZADAŃ), WYKONAWCZEGO (REALIZACJA ZADAŃ) ORAZ INFORMACYJNEGO (PRZEPŁYW INFORMACJI)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.223

TLENEK, AGREGACJA, NIEWYCZUWALNOŚĆ, IZBA, DZIEŁO ŻYCIA, SAMOLOT MYŚLIWSKI, ZEW KRWI, ROŚLINA ZARODNIKOWA, ZESPÓŁ, ANALIZA TRANSAKCYJNA, KONTRAST, PASZTETÓWKA, ALBULOWATE, WYPAD, PRZEZIERNIK, PRZEPITKA, PĘTLA, PISZCZEK, KOALICJANT, TETRAPOD, KĄT OSTRY, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, JĘZYK AZERBEJDŻAŃSKI, SKLEPIENIE, DYBUK, PRÓBNIK, SPŁONKA, KLEPISKO, SYNTEZA WZROKOWA, PORFIRYNA, KARTUZJA, ZAPALENIE TRZUSTKI, AZOLLA KAROLIŃSKA, DWUSTER, KONGRES WIEDEŃSKI, S.Y, SKRZYNKA POCZTOWA, PACHT, IGLASTE, FORYŚ, FARBA DRUKARSKA, BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE, KOD GENETYCZNY, ROZKRUSZ, NASIĘŹRZAŁ, DANIO, RZYGACZ, ŚLONSK, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, NANERCZ, ARABSKI, PŁUG, KRĄŻENIE OBWODOWE, CHIŃSKI, IWO, FLUORESCENCJA, WYRĘBA, INTRATA, PIŁA, CHOROBA BOSTOŃSKA, IRENA, WRÓG, MAGNESIK, DESOCJALIZACJA, TEORIA DECYZJI, JĘZYKOZNAWSTWO SYNCHRONICZNE, KREM, KRATA ROZDZIELNA, HORYZONT, CHOMIK SYRYJSKI, MIŁORZĄB, KOMPLEKS SUBDUKCYJNY, OBSZAR METROPOLITALNY, SYMULATOR LOTU, CZERWIENIDŁO, DEKARBONIZACJA WODY, BURŁAK, ECCHI, ELASTYK, REPLIKATOR, ORBITA, OWADZIARKI, STAWIANIE, EKRAN, TEKTONIKA, DOLAR AMERYKAŃSKI, DOJRZEWANIE, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, KRUPNIK, PLASTYKA, SPOIWO BUDOWLANE, SAMOGŁOSKA CENTRALNA, TUŁACZ, BANDERA, ŁĄCZNIK MIĘDZYSYSTEMOWY, KOSMOGRAFIA, CZATA, WOKALIZM, DZIADZIENIE, BRĄZOSZ, GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA, MARATON, HRABINI, MILANEZ, ANALIZA EKONOMICZNA, SRAKA, PIEKARNIK, GLOBUS, ZATOPIONA DEPRESJA, ANTYOKSYDANT, ADWENTYSTA, KOŁO PODBIEGUNOWE, DYMINUCJA CHROMATYNY, AWIZO, METRYKA, PODATEK SOLIDARNOŚCIOWY, INTERMEZZO, MROK, STATYWIK, SKRYBA, OBIONE, SCHIZOFRENIA PARANOIDALNA, DROGI RODNE, TYTULIK, PARA MINIMALNA, SPÓŁGŁOSKA WARGOWA, RZUTKA, FILTR, PRODUKT TRADYCYJNY, ALTERNATA, RAFA, BILL, PRZYLŻEŃCE, JOTTABIT, PROSUMENT, TRYGONOMETRIA, OLEJ LNIANY, REFORMATOR, APOLOGIA, CHÓR, GRÓB SKRZYNKOWY, ZAKON KONTEMPLACYJNY, NIESTOSOWNOŚĆ, MORWA, CIĄG, HIPOTEZA MGŁAWICY SŁONECZNEJ, ELEGIA, OBRAZEK, CYKL METONA, ANALEPTYK, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, KITAJKA, IZOLACJA, AUTOMOBIL, DYFERENCJACJA, SKŁAD WOLNOCŁOWY, NUDZIARZ, SŁUŻBA DYŻURNA, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, ZORZA, AEDICULA, FRATER, PULPIT, PRZESTRZEŃ LINIOWA, ANTYLOPA KROWIA, MINIATURA FORTEPIANOWA, OSTROWIANKA, BEZPIECZEŃSTWO INFORMATYCZNE, PRZEDZIAŁ, PRZYLEPNOŚĆ, WIDŁOZĄB BERGERA, SPŁUKIWANIE, SERIA, KAMERA TELEWIZYJNA, RYBOTERAPIA, OPUCHLIZNA, DROŻDŻOWNIA, BRODZIK, WOKALIZA, FIGOWIEC POSPOLITY, NADWYŻKA, JĘZYK KIPCZACKI, KŁUSAK AMERYKAŃSKI, SMOCZEK, GRUPA WSPARCIA, SŁOWIANOFILSTWO, SZAMBELAN PAPIESKI, LETARG, BAZYLISZEK, SKALA, WAFEL, RENESANSOWOŚĆ, ŻÓŁW WIELKOGŁOWY, WŁOCHACZ, TYTUŁ NAUKOWY, DRÓB, KUTER, CHEMOATRAKTANT, SŁUP, NIEUCTWO, NEON, KOZIA NÓŻKA, MIASTO STAROŻYTNE, ORGAN SPÓŁKI, MYŚLIWIEC, SERBOCHORWACKI, KOSZULKA, PRZECIEK, BLUZA, OKUPACJA, LINGWISTYKA STOSOWANA, ZIARNECZKO, PUCH, TEKA, POSTERUNEK, ORTOPEDIA, ŁĄCZNIK ELEKTRYCZNY, POCENIE, DREWNO KĘDZIERZAWE, LOFIX, WAZOWIE, MNISZEK, OKSYDAZA KSANTYNOWA, ZADANIE, WELON, STRACH BIERNY, LEGENDA, KĘPKA, RETOROMAŃSKI, MIECZ, GANC EGAL, ÓSEMKA, ZNAK, BAZA LOTNICZA, DANIE CZARNEJ POLEWKI, PIEC GRZEWCZY, AKTYWISTA, KOSZULKA, FILTR GÓRNOPRZEPUSTOWY, CENTRALA TELEFONICZNA, SOLITER, ZWINNOŚĆ, KALKA, FAKTORYZACJA, LOKACJA ATELIEROWA, HELMIOTOLOGIA, PIWO, BULWA, SKRZYDŁA, BARBARYZM, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, PRZERÓB, TRYPLET, NOOBEK, ODWROTNOŚĆ, BROŃ ARTYLERYJSKA, RYFLA, BRYKLA, SUBSTANCJA ODŻYWCZA, MIESZANKA, MINERAŁ, PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA, LODOWIEC PIEDMONTOWY, MORENA BOCZNA, PIĄTA WODA PO KISIELU, ŁAPANIE, ŻMIJA KARŁOWATA, ŚMIECIARZ, K.K, STRZYKWY, SZEWRON, OKUPACJA, TAPIR CZAPRAKOWY, GEMFIBROZYL, WIDZENIE MASZYNOWE, KOD IDENTYFIKACYJNY, OBERWANIE CHMURY, DOBA, ŻYŁA JĘZYKOWA, CHOMIK TYBETAŃSKI, GŁOWA PAŃSTWA, PRZERYWACZ BLOKADY, KOPS, WYKUSZ, KORZENIONÓŻKI, BŁONNIK, SIEKIERA, PORA, PASZTET, POCISK PODKALIBROWY, PIEC, IZOTERMIA, PODATEK KOŚCIELNY, ZAMEK, RUCHY DIKTYOGENICZNE, UKŁAD OPTYCZNY, ODSYŁACZ, SUPPORT, WRĄB, ?E-LIQUID.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.223 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STRUKTURA ORGANIZACYJNA LUB SCHEMAT ORGANIZACYJNY, STANOWIĄCY HIERARCHICZNY UKŁAD LUB PROCES ZŁOŻONY Z TRZECH ELEMENTÓW: DECYZYJNEGO (ANALIZA SYTUACJI I DEFINIOWANIE ZADAŃ), WYKONAWCZEGO (REALIZACJA ZADAŃ) ORAZ INFORMACYJNEGO (PRZEPŁYW INFORMACJI) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STRUKTURA ORGANIZACYJNA LUB SCHEMAT ORGANIZACYJNY, STANOWIĄCY HIERARCHICZNY UKŁAD LUB PROCES ZŁOŻONY Z TRZECH ELEMENTÓW: DECYZYJNEGO (ANALIZA SYTUACJI I DEFINIOWANIE ZADAŃ), WYKONAWCZEGO (REALIZACJA ZADAŃ) ORAZ INFORMACYJNEGO (PRZEPŁYW INFORMACJI)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SYSTEM ZARZĄDZANIA struktura organizacyjna lub schemat organizacyjny, stanowiący hierarchiczny układ lub proces złożony z trzech elementów: decyzyjnego (analiza sytuacji i definiowanie zadań), wykonawczego (realizacja zadań) oraz informacyjnego (przepływ informacji) (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SYSTEM ZARZĄDZANIA
struktura organizacyjna lub schemat organizacyjny, stanowiący hierarchiczny układ lub proces złożony z trzech elementów: decyzyjnego (analiza sytuacji i definiowanie zadań), wykonawczego (realizacja zadań) oraz informacyjnego (przepływ informacji) (na 17 lit.).

Oprócz STRUKTURA ORGANIZACYJNA LUB SCHEMAT ORGANIZACYJNY, STANOWIĄCY HIERARCHICZNY UKŁAD LUB PROCES ZŁOŻONY Z TRZECH ELEMENTÓW: DECYZYJNEGO (ANALIZA SYTUACJI I DEFINIOWANIE ZADAŃ), WYKONAWCZEGO (REALIZACJA ZADAŃ) ORAZ INFORMACYJNEGO (PRZEPŁYW INFORMACJI) sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - STRUKTURA ORGANIZACYJNA LUB SCHEMAT ORGANIZACYJNY, STANOWIĄCY HIERARCHICZNY UKŁAD LUB PROCES ZŁOŻONY Z TRZECH ELEMENTÓW: DECYZYJNEGO (ANALIZA SYTUACJI I DEFINIOWANIE ZADAŃ), WYKONAWCZEGO (REALIZACJA ZADAŃ) ORAZ INFORMACYJNEGO (PRZEPŁYW INFORMACJI). Dodaj komentarz

2×5 =

Poleć nas znajomym:

x