MONETA LUB BANKNOT (DAWNIEJ) O WARTOŚCI 50 GR - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PIĘĆDZIESIĘCIOGROSZÓWKA to:

moneta lub banknot (dawniej) o wartości 50 gr (na 23 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MONETA LUB BANKNOT (DAWNIEJ) O WARTOŚCI 50 GR". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.937

KADASTER, SZLUFKA, WYBIEG, HAJDAWERY, REGUŁA AKSJOMATYCZNA, BIAŁA BIERKA, SUKCESIK, STEMPEL, DIAGNOZA, TRACKBALL, PIENIĄDZ ELEKTRONICZNY, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, ŚRODKI PIENIĘŻNE, EŁK, KORONA, STEK, EUFORBIA, SAKLA, NIDERLANDZKI, TENIS STOŁOWY, UPRAWNIENIE ADMINISTRATORSKIE, PRACA, APANAŻE, RYNKA, SNIFFER, KAPUSTA KISZONA, STOŻEK WULKANICZNY, DZWONNICA, GULASZ IRLANDZKI, ŻUPA, DIAGRAM FAZOWY, ARABSKI, LICZARKA, AKCJA IMIENNA, MASZOPERIA, WSPÓŁUCZENNICA, LAWA PODUSZKOWA, GWIAZDA WIELOKROTNA, MAKINTOSZ, GRANDA, ASTROTURFING, KREDYT PAŃSTWOWY, NACIEK JASKINIOWY, POWSINOGA, METR, FRYWOLITKI, WARP, WIR PYŁOWY, TERYNA, RĄCZNIK, MANTY, SCENARIUSZ, WODA, SZALKA PETRIEGO, MÓRG, BLIN, IZOMER, POGROM, DOCHODZĄCA DZIEWCZYNA, WUEF, TYSIĄC, NOGA, LAMBREKIN, UNDEAD, OLEFINA, OSOBNIK, PAPRYKA, ODWROTNOŚĆ, PRECYPITACJA, KOSTKA, ATAK RAKIETOWY, HULAKA, BELKOWANIE, PROMENADA, DOCHTÓR, SUBSYDIUM EKSPORTOWE, FONDUE SEROWE, DRENAŻ LIMFATYCZNY, KÓŁKORODEK, ŚCIANA, KONFIGURACJA, ZARZĄD, MORDOKLEJKA, KORYTKO, SZWALNIA, BŁĘKITNY OLBRZYM, LUD, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, POKŁAD STATKU, POŁYKACZ, POLEPA, FALA, ROZLEGŁOŚĆ, PUSZKA, ROBOCIK, STAN, HERB, ZAPARZACZ, MNICH, WINDA, DZIERŻAWCA, GLORIETA, GUMBAD, BACIK, RYLEC, WAFELEK, PLASTYKA, PROSAK, ANGIELSKI, PUNKT MOTORYCZNY, NEOGOTYK, BALECIK, STROIK, CZAS PÓŁTRWANIA, WARZONKA, TUNICZKA, GŁOWNIA, KAPUŚCIANY ŁEB, TRIO, BARWY PAŃSTWOWE, IRRADIACJA, KASZUBSKI, PRZESTRZEŃ, OSĘK, GRZĘDA, REKOMENDACJA, PROSUMENT, WIOŚLARKI, KSIĘGA, KOLEŻANKA PO FACHU, ANGIELSKA FLEGMA, PLUSKWIAK RÓWNOSKRZYDŁY, NAWIERZCHNIA, PRAKTYKA, KOCIOŁ WIROWY, ORDYNACJA PROPORCJONALNA, RACA, KRATKA KSIĘCIA WALII, GODNOŚĆ, BOTY, ALKIERZ, MYKOHETEROTROF, PROCES, OPŁATA MIEJSCOWA, ZBIEŻNOŚĆ PUNKTOWA, KONSERWA, OBIONE, BUDLEJA, SYGNAŁ, FIOLET GENCJANY, KORZYSTNOŚĆ, WAGA, IMPEDIMENTA, CZYNNOŚCI DOWODOWE, PRADZIAD, JEDENASTKA, METFORMINA, INTROMISJA, KLASER, BLASZKA, FINAŁ, TRÓJKĄT MAŁŻEŃSKI, WARIACJE, EMISJA, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, SINGIEL, BAT, GATUNEK SYNCHRONICZNY, ŁAPÓWKARSTWO, HUCUŁ, KONSYGNATARIUSZ, CHŁOSTA, CZYTNIK, SIEDMIOKROTNOŚĆ, BYSTROŚĆ, ZEZWŁOK, MATERIAŁ SKALNY, ROGAINING, MBIRA, SZMIRA, PAROBEK, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, FAST FOOD, TRYPTYK, DYKTATURA, CYC, CERES, ZJAWISKO THOMSONA, PROFIL KAUZALNY, PŁYWACZEK, TRUKCZASZY, CHÓR, KRÓCICA, NAJEM OKAZJONALNY, MINA, BIAŁOZÓR, PRĄTNIKOWE, PERFUZJA, OBSERWATOR, MOLESKIN, BEZ APTECZNY, GIROSKOP, NERCZYŁUSK, PAL, WIELKOŚĆ, ZAPALENIE, STREFA HEMIPELAGICZNA, ŁAPACZ, AKTYWATOR ENZYMATYCZNY, BIOCYD, GLUKOMETR, NACZYNIAK KRWIONOŚNY JAMISTY, SZLAMIEC, NAMIAR, RACJONALNA IGNORANCJA, DOBRA SUBSTYTUCYJNE, SAKLA, WŁOSKOWATOŚĆ, LAGUNA, MOTOR, GRZYB NADRZEWNY, SYMPATYKOMIMETYK, AROMAT, KARCZOWISKO, MEDYCYNA REGENERACYJNA, LAWATARZ, KOTLET POŻARSKI, TŁO, KULCZYBA, BITUMIZACJA, SZEŚĆDZIESIĄTKA, STEP, PŁEĆ, MIGOTANIE GWIAZD, SAMOGŁOSKA CENTRALNA, ZMYWACZ, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA MACICY, ZAWISAK, AZOTAN(V), OPAD, VIRGA, RUCHY EPEJROGENICZNE, PŁUCZKA WIERTNICZA, RÓJ, PUSZYSTOŚĆ, ZIARENKOWIEC, MELIORACJA WODNA, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, CYBORIUM, SAMOGŁOSKA ŚRODKOWA, DYSZKANCIK, PLUJKA, SEMINARIUM, EMISJA, BENTAL, PŁETWA STEROWA, BROKAT, TREL, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, ROZNOSICIEL, ODSZCZEPIEŃSTWO, OSĘKA, WĘZEŁ MAŁŻEŃSKI, TRÓJZĄB, ALUMNAT, FILOLOGIA GERMAŃSKA, ALRAUNA, KOLORYT, PIEPRZ MNISI, POŁYKACZ, NIETOPERZ, ABONAMENT, PAPIER ŚWIATŁOCZUŁY, REGULARNOŚĆ, INWALIDA WOJSKOWY, LEKCJA, PATRYLINEARNOŚĆ, WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE, SUROWOŚĆ, POŻYCZKA, ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA, NEUROMEDIATOR, SPEAKER, ZIMNE NÓŻKI, ADWOKAT DIABŁA, CROSS, DAMAST SKUWANY, POLICJA, OBLECH, CIĄGŁOŚĆ FUNKCJI, NIEREZYDENT, KARTA TYTUŁOWA, FOTEL KLUBOWY, BONOŃCZYK, GŁOWNIA, KANTONISTA, GŁĄBIK, BROSZURA, PŁEĆ, ?STANDARD EMISYJNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.937 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MONETA LUB BANKNOT (DAWNIEJ) O WARTOŚCI 50 GR się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MONETA LUB BANKNOT (DAWNIEJ) O WARTOŚCI 50 GR
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PIĘĆDZIESIĘCIOGROSZÓWKA moneta lub banknot (dawniej) o wartości 50 gr (na 23 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PIĘĆDZIESIĘCIOGROSZÓWKA
moneta lub banknot (dawniej) o wartości 50 gr (na 23 lit.).

Oprócz MONETA LUB BANKNOT (DAWNIEJ) O WARTOŚCI 50 GR sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - MONETA LUB BANKNOT (DAWNIEJ) O WARTOŚCI 50 GR. Dodaj komentarz

5×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast