JEDNA Z FAZ OŻYWIENIA GOSPODARCZEGO, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ KOŃCEM WZROSTU PRODUKCJI, ZATRUDNIENIA, INWESTYCJI, POPYTU I CEN; PODCZAS TEJ FAZY WYMIENIONE WARTOŚCI UTRZYMUJĄ SIĘ NA WYSOKIM POZIOMIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FAZA ROZKWITU to:

jedna z faz ożywienia gospodarczego, charakteryzująca się końcem wzrostu produkcji, zatrudnienia, inwestycji, popytu i cen; podczas tej fazy wymienione wartości utrzymują się na wysokim poziomie (na 12 lit.)



Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNA Z FAZ OŻYWIENIA GOSPODARCZEGO, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ KOŃCEM WZROSTU PRODUKCJI, ZATRUDNIENIA, INWESTYCJI, POPYTU I CEN; PODCZAS TEJ FAZY WYMIENIONE WARTOŚCI UTRZYMUJĄ SIĘ NA WYSOKIM POZIOMIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.986

SPAWALNIK, SIATKA, BALISTYKA WEWNĘTRZNA, SŁUP OŚWIETLENIOWY, FERRIMAGNETYZM, NORMA REAKCJI, ŚLEDZIONA WĘDRUJĄCA, CZTEROTAKT, DIALOG, RECESJA LODOWCA, REPORTAŻ, RADIOMECHANIK, ZOOFAG, GRACZ, GRAFIKA INŻYNIERSKA, POROZUMIENIE PŁACOWE, CARILLON, TERMODYNAMIKA STATYCZNA, SATURACJA, OOLOGIA, PIĄTE PRZEZ DZIESIĄTE, ŁOPATONOGI, EKSPULSJA, MŁYNEK DO ODPADKÓW, ODSTĘPCA, KUC DARTMOOR, DRZEWO KAUCZUKOWE, MAK, SKÓRNIK, SKRĘTKOWCE, CHŁONIAK, GOSPODARKA PLANOWA, MUFLA, PRZERWANIE, KOSTIUM HISTORYCZNY, ZALANIE SIĘ, BAZA SPOŁECZNA, SPRAWNOŚĆ, STACJA POMP, CZERWOŃCZYK NIEPAREK, CEREMONIA HERBACIANA, STENWANTA, WYROK UNIEWINNIAJĄCY, KOSMOPOLITYCZNOŚĆ, ASPIRANT, MESJANIZM, OBRONA BAŁTYCKA, ELEMENT TOCZNY, ROZWOJOWE ZABURZENIE MOWY, GEOLOGIA ZŁÓŻ, POLONIZATOR, JĘZYKI CHIŃSKOTYBETAŃSKIE, KONKURENCJA, GOSPODARKA ŚWIATOWA, ROZKŁAD GEOMETRYCZNY, MUTACJA GENOWA, OGÓR, WOLA BOŻA, TKACZ, LEMONIADA, JĘZYK AJNOSKI, JĘZYK ETIOSEMICKI, GUZ ZŁOŚLIWY, WYKRZYKNIK, ŚPIĄCZKA INSULINOWA, KUPIEC, WODZIK, SIŁA, SKRUPULANT, AGENEZJA NERKI, MORDOBICIE, MIMETYZM, ANALIZA KOSZTÓW, PRAWICA, PUNK, NIENOWOCZESNOŚĆ, DWUSTUZŁOTÓWKA, AMETYST, GRYZONIE, ROZCHÓD, GRENADIER PANCERNY, CABERNET SAUVIGNON, KLINKIER, PTASZNIK GOLIAT, KASYNO, BAZA, TROMPA, ROTACJA, ŁUPEK DACHOWY, TRIADA CHARCOTA, OGNISKO, ALTERNAT, BARCZATKA, CYNGIEL, KOMBINACJA ALPEJSKA, RUSKI, LEKKI KARABIN MASZYNOWY, ORGAN PROMULGACYJNY, ODWYKÓWKA, BARWY WOJENNE, RARYTAS, KNOCKDOWN KARATE, OCTOWNIA, NEUROFIZJOLOGIA KLINICZNA, ZWÓJKI, RADCA, BLIŹNIAKI, MODERNIZM, MATKA BIOLOGICZNA, SAMOPAŁ, DEALPACK, MAŁY REALIZM, ORANT, FONDUE MIĘSNE, PUŁK, PIĘĆSETZŁOTÓWKA, OSTATNIE PODRYGI, BŁYSTKA OBROTOWA, STYLIKOODWŁOKOWE, BAWEŁNA STRZELNICZA, FEDERACJA, EKRAN FLUORESCENCYJNY, USTNIK, ŻOŁDAK, NADBUDOWA, KOLAUDACJA, CUKINIA, STROFA ALCEJSKA, OMOCZNIA, MNIEJSZOŚĆ, SEPTYMOLA, VERTIKAL, NAJDUCH, KOŁNIERZ, WEGETARIANIN, EKSTREMISTYCZNOŚĆ, POTRZEBA, NIEWYPAŁ, ORTODONCJA, GRUBA LINIA, MARIMBA, SKUP INTERWENCYJNY, OSADY DENNE, ZRZĄDZENIE, ROZWAŻNOŚĆ, PAUPER, SIEWKA, ILUZYJNOŚĆ, GINEKOMASTIA, DYSTORSJA, DACH MANSARDOWY, BAŃKA, DRAMAT, ARCHITEKTKA WNĘTRZ, LINIJKA, LOTNE PIASKI, ZDZIADZIENIE, GLORIA, FILET, WIEDENKI, GRUSZKA ZIEMNA, CENA ZAMKNIĘCIA, KENIJSKI, SĄD REJESTROWY, BOŚNIA, MIESZALNIK, PUNKT RÓWNONOCNY, KATOLICKOŚĆ, ANHYDRYTOWIEC, ZESPÓŁ INSTRUMENTALNY, LOGIKA DEONTYCZNA, POMPIER, KOŁEK, PIKNIK, CASUS, SINIAK, MORFOFONEMIKA, BOOT, ABISAL, BEZWARTOŚCIOWOŚĆ, GALICYJSKI, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, SKALA PORÓWNAWCZA, KOSZARY SZYJOWE, FASOLA SZPARAGOWA, PLATFUS, REGENERATOR, IMAGE, POWÓD, PASEK MAGNETYCZNY, OPOZYCJA, PŁYTA OCEANICZNA, WAPIEŃ MUSZLOWY, KĄPIEL KWASOWĘGLOWA, REZYGNACJA, SUBREGION, PĘCHERZYCA, PALATALIZACJA, ROZTERKA, AUTOTELICZNOŚĆ, MIĘSIEŃ PIRAMIDOWY, POZBYCIE SIĘ, MIDAZOLAM, OŚRODEK AKADEMICKI, ODPYLNIA, KOSTIUM, PRZESŁUCHANIE, GRZEBIEŃ, SŁOWA, LEGWAN GŁUCHY, KICZUA, ZAKRES REAKCJI, CZAPA POLARNA, WIDZENIE PERYFERYJNE, PRZYCZYNA MATERIALNA, MECHANIKA PRECYZYJNA, ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA, POLIGINIA, BATON, ZALEŻNOŚĆ, OSIEMDZIESIĄTKA, FICTIO PERSONAE, RAGLAN, CHONDRYTY, BEZDEŃ, TOŻSAMOŚĆ ALGEBRAICZNA, PRZEDMORZE, KONTROLING, APOSTATA, ZBIEŻNOŚĆ PUNKTOWA, NATYWIZM, SOSNA MASZTOWA, KOROZJA ATMOSFERYCZNA, CZYSTA INFLACJA, PŁOTKA, PLAMISTOŚĆ, CZERSKA, SZMIRA, KOŁEK, POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE, PAPILOT, JELEŃ DAVIDA, WIZAŻYSTA, GENOMIKA PORÓWNAWCZA, WĘZEŁ, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU A, WDROŻENIOWIEC, PUSZKA, MANTYLA, SUWNICA POMOSTOWA, DEATH METAL, UNIŻENIE, BRYANT, MANDARYNKA, TEST SPRAWNOŚCIOWY, DOM WIELORODZINNY, DEONTOLOGIA WETERYNARYJNA, PREPAID, ROZCIĄGNIĘCIE SIĘ, GRUCZOŁ OPUSZKOWO-CEWKOWY, TECHNOKRACJA, KOŃ KABARDYŃSKI, POLIMORFIZM, OGAREK, PROTOHISTORIA, OTWORZENIE DUSZY, INFLACJA OTWARTA, PRZEKŁADNIA CIĘGNOWA, LALKARSTWO, TERAPIA FOTODYNAMICZNA, PARAGENEZA, JĘZYK GURAGE, FAHRENHEIT, GEREZA KRÓLEWSKA, SUKA, BORSUK, KOKILKA, ODWSZALNIA, CZAPKA NIEWIDKA, GAWIALOWATE, PRZEDPORCIE, INFOBOKS, DESZCZ, HOMARY, POPRZEDNICZKA, WYRÓB CUKIERNICZY, ORGANISTKA, WSTECZNOŚĆ, DROGA, TEMPERATURA ROSY, NERWIAKOWŁÓKNIAKOWATOŚĆ, WODA GEOTERMALNA, KOMORA MINOWA, ŻABKA, MILICJA, NATRYSK, ZAKŁADNIK, KOKSIAK, NANERCZ, ?SYSTEM KONSORCYJNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.986 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNA Z FAZ OŻYWIENIA GOSPODARCZEGO, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ KOŃCEM WZROSTU PRODUKCJI, ZATRUDNIENIA, INWESTYCJI, POPYTU I CEN; PODCZAS TEJ FAZY WYMIENIONE WARTOŚCI UTRZYMUJĄ SIĘ NA WYSOKIM POZIOMIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDNA Z FAZ OŻYWIENIA GOSPODARCZEGO, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ KOŃCEM WZROSTU PRODUKCJI, ZATRUDNIENIA, INWESTYCJI, POPYTU I CEN; PODCZAS TEJ FAZY WYMIENIONE WARTOŚCI UTRZYMUJĄ SIĘ NA WYSOKIM POZIOMIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FAZA ROZKWITU jedna z faz ożywienia gospodarczego, charakteryzująca się końcem wzrostu produkcji, zatrudnienia, inwestycji, popytu i cen; podczas tej fazy wymienione wartości utrzymują się na wysokim poziomie (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FAZA ROZKWITU
jedna z faz ożywienia gospodarczego, charakteryzująca się końcem wzrostu produkcji, zatrudnienia, inwestycji, popytu i cen; podczas tej fazy wymienione wartości utrzymują się na wysokim poziomie (na 12 lit.).

Oprócz JEDNA Z FAZ OŻYWIENIA GOSPODARCZEGO, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ KOŃCEM WZROSTU PRODUKCJI, ZATRUDNIENIA, INWESTYCJI, POPYTU I CEN; PODCZAS TEJ FAZY WYMIENIONE WARTOŚCI UTRZYMUJĄ SIĘ NA WYSOKIM POZIOMIE sprawdź również:

Scorpiones - rząd pajęczaków o wielkości od 13 do nawet ponad 180 mm, zamieszkujących zarówno obszary tropikalne (od lasów deszczowych po tereny pustynne), jak i wysokogórskie tereny okresowo przykrywane śniegiem; skorpiony charakteryzują się obecnością kolca jadowego na ostatnim segmencie odwłoku ,
uchwyty, trzonki ,
następny dzień ,
mieszkanka Macedonii, kobieta pochodzenia macedońskiego ,
miasto w płd. części Mołdawii; przemysł spożywczy ,
kategoria gramatyczna czasownika, wskazująca na powtarzalność działania ,
elektryczna sieć komunikacyjna ,
śródziemnomorski statek żaglowiosłowy ,
oratorstwo, sztuka pięknego mówienia ,
ktoś nieobliczalny, po kim nie wiadomo czego można się spodziewać ,
przeznaczenie w testamencie czegoś dla osoby spoza grona spadkobierców ,
klawesy ,
'... na Chios', obraz ,
jednorazowy ładunek dla dźwigu ,
substancja, którą nasyca się: tkaninę, drewno, papier, materiał budowlany celem nadania im przynajmniej jednej z następujących właściwości: niezwilżalność, niepalność, odporność na działanie chemikaliów, odporność na kurczliwość bądź gniotliwość, nieprzepuszczalność gazów ,
samica słonia ,
urządzenie służące do kalibracji mierników poziomu dźwięku SLM ,
ptak z rzędu gołębi, ziarnojad o brązowo-szarym upierzeniu, w Polsce od 1947 r., chroniona ,
ruch taśmy filmowej ,
włosy Boba Marleya ,
redakcyjny zapas artykułów ,
roczna lub dwuletnia roślina warzywna pochodzenia śródziemnomorskiego; jadalne liście ,
filet śledziowy z przyprawami zwinięty w rulonik i zamarynowany ,
Orthonyx novaeguineae - gatunek ptaka z rodziny ziemnodrozdów (Orthonychidae) ,
Calamagrostis hartmaniana - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
związek chemiczny, który w reakcji z kwasem przyjmuje protony tworząc sól ,
wstrząs ciała z zimna, emocji lub objaw chorobowy ,
osoba pisząca programy komputerowe ,
dramatopisarz hiszpański (1807-56), moralizatorskie komedie, dramaty historyczne, tragedie ,
miasto będące stolicą Wielkiej Brytanii i Anglii położone w jej południowo-wschodniej części

Komentarze - JEDNA Z FAZ OŻYWIENIA GOSPODARCZEGO, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ KOŃCEM WZROSTU PRODUKCJI, ZATRUDNIENIA, INWESTYCJI, POPYTU I CEN; PODCZAS TEJ FAZY WYMIENIONE WARTOŚCI UTRZYMUJĄ SIĘ NA WYSOKIM POZIOMIE. Dodaj komentarz

8+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast