Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: SILNIK ELEKTRYCZNY, KTÓREGO WIRNIK OBRACA SIĘ RUCHEM PRZERYWANYM, OBROTOWYM O ŚCIŚLE USTALONYM KĄCIE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SILNIK SKOKOWY to:

silnik elektryczny, którego wirnik obraca się ruchem przerywanym, obrotowym o ściśle ustalonym kącie (na 13 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SILNIK SKOKOWY

SILNIK SKOKOWY to:

krokowy; silnik otrzymujący energię elektryczną powodującą nieciągły, skokowy ruch wirnika (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SILNIK ELEKTRYCZNY, KTÓREGO WIRNIK OBRACA SIĘ RUCHEM PRZERYWANYM, OBROTOWYM O ŚCIŚLE USTALONYM KĄCIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.859

KRÓLEWICZĄTKO, PREZYDENCJALIZM, ZDOBYWCA, ŻABY BEZJĘZYCZNE, OFICER ASTRONAWIGACYJNY, KONTYNGENT TARYFOWY, ZESPÓŁ LHERMITTE'A, UPADEK, LORI, PINGWIN BIAŁOBREWY, SIATKA, OBUDOWA, WKRĘTKA, SPRAWNOŚĆ, SMAR MASZYNOWY, NOMENKLATURA BINOMINALNA, TĘTNICA SKRONIOWA, FTYZJOLOG, ZBOŻE OZIME, SŁOŃ, OCZKO, POJAZD MECHANICZNY, SZKARADZIEJSTWO, PODWÓJ WIELKI, PROLIFERACJA, SAROS, JĘZYKI TURAŃSKIE, AUREOLA, DZIURKA, ROBAK, TUBKA, OKRES DOSTOSOWAWCZY, KRYSZNAIZM, PRYNCYPIALISTKA, DEKANTER, ZWIERZĘ, KORDYT, NAWÓJ, TEORIA MODELI, ZUPKA CHIŃSKA, ŁUK JARZMOWY, FILM SF, WAMPIREK, OSIOŁ, ERYTRODERMIA ŁUSZCZYCOWA, SUCHORYT, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, TEORIA GRAFÓW, SZERMIERZ, BEZKIERUNKOWOŚĆ, BRACTWO KURKOWE, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI MITRALNEJ, INSTALATOR, NABOJKA, ELEGANTKA, ASTRONOM, NAPIĘTEK, DRESIARZ, KINO DROGI, BIURO LUSTRACYJNE, SPEŁNIENIE, DOGADZANIE SOBIE, CHOROBA BERGERA, OKOWITA, OSTRY BRZUCH, PÓŁOKRĄG, OLIGOMER, LUTNIA, ZUŻYCIE, MONIT, NÓŻ, SSAK OWADOŻERNY, ZAZDROŚĆ, CIEMNOBLASZEK, NOZDRZE TYLNE, CHARLESTON, SOLFUGI, OTĘPIENIE, BŁONA PŁYWNA, KANAŁ KRĘGOWY, WYŁĄCZNOŚĆ NEGOCJACYJNA, GENTIL, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, CANTUS FIRMUS, BABA JĘDZA, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, HOMO NOVUS, TELEGRAFIA, CZYNNIK WZMACNIAJĄCY, ANODA, TINTA, ANTYCYKLON, NEOTENIA, BAWOLE OKO, INTERNACJONAŁ, HUTA SZKŁA, AFROCHRZEŚCIJAŃSTWO, KROK PÓŁROZKROCZNY, FAŁD GŁOSOWY, TEFILIM, CHOROBA UNVERRICHTA-LUNDBORGA, BETON ŻUŻLOWY, OFIAKODONTY, OPIEKUN, ROZBÓJNIK, ROZDRABNIACZ ODPADKÓW ORGANICZNYCH, OSTATNIA POSŁUGA, ZAPAŚNICTWO, GŁADYSZEK TĘPOLISTNY, LAWA TRZEWIOWA, ROZWARSTWIENIE SPOŁECZNE, OPRYSZCZKA WARGOWA, OBŻARCIUCH, APTAMER, LEISZMANIOZA TRZEWNA, PRZEKAŹNIK STATYCZNY, SIDLISZ PIWNICZNY, RADIOBIOLOG, KUMOTER, BAKARAT, PODPORA, ZAKOCHANY, OBRZĘK ZŁOŚLIWY, PUNKT PRZYSŁONECZNY, INFORMACJA, MUMIA, PRZYGOTOWANIE, JĘZYK DAHALIK, ANDRUS, TRENT, MUCHY W NOSIE, POKÓJ, WYRZEKANIE, WZMACNIACZ OPERACYJNY, BLEŻNIA, RADIOWIEC, DYWERGENCJA, NUDYSTA, SZPRYCA, FOTEL DENTYSTYCZNY, WYBRZEŻE ŚRODKOWE, ASZKENAZKA, ANTROPONIMIA, UWAŻNOŚĆ, ANARCHISTKA, AERAL, BIAŁY MARSZ, TRÓJKĄT, SOS MUŚLINOWY, ŁUSZCZYCA STAWOWA, POWIEŚĆ BRUKOWA, EP, GEOFAG, LEGENDA, BAS, OBIEGNIK, ODLEWNIA, SALWINIOWCE, TĘŻYCZKA, ZODIAK, NIRWANA REZONANSOWA, KONCERT, NADMIERNA SENNOŚĆ, SZCZOTECZKA, ŻUŻLOBETON, METODOLOGIA, ZLEWKA, KOMORNIK, OŚCIEŻNICA, STREFA TROFOLITYCZNA, PROFESOR, JELEC, CHOROBA BRUGADÓW, EFEKT KAPILARNY, ŁOMOTANIE, ASYRYJSKI, CHŁOPAK DO BICIA, CZAKRA, ŁASKAWCA, WIECZERNIK, DWUCUKIER, PEPTON, ALT, GROMADA, NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA, LIGAWA, WAGON BAGAŻOWY, EKONOMIA POLITYCZNA, BABIZM, TELEKOMUTACJA, WZGLĄD, PIKIEL, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, LODOWIEC DOLINNY, CZŁOWIEK INTERESU, ALGI, TEATR MUZYCZNY, ERGASTULUM, TWARDZIAK, KOŁBAŃ, ASZKENAZYJCZYK, WYZIEWY, KABAŁA, WAHNIK, GONIOMETRIA, SILNIK OBCOWZBUDNY, PAS PLANETOID, OŚRODEK, CLELANDINA, LITERATURA PIĘKNA, ARETOLOGIA, DZISIEJSZOŚĆ, PARCH, KAMIEŃ SŁONECZNY, TEATR LALEK, LOSOWANIE PROSTE, PROCES DOSTOSOWAWCZY, SPRINTER, GEODEZJA, FEERIA, DEOKSYGUANOZYNA, WYŚCIG, SZÓSTKA, DRUMFILL, PSYCHOTERAPIA BEHAWIORALNA, ALERGEN POKARMOWY, WARSTWA PERYDOTYTOWA, POTÓWKA, ŻĄDŁÓWKI, KARŁO, SZOPEN, SEN NA JAWIE, NADBUDOWA, STADION, KOMIK, HUN, SKAŁA MACIERZYSTA, PĘCINA, GATUNEK KATADROMOWY, SURFAKTANT, ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY, SKORUPIAKI, CANZONETTA, TURANOWIE, SPORT KWALIFIKOWANY, PRZEWÓD OPONOWY, SZLAK ŻEGLUGOWY, PRZYGOTOWALNIA, ZYGOTARIANIN, SHOARMA, DZIESIĄTKA, PRĄD MORSKI, BOA KRÓTKOOGONOWY, NIEROZEZNANIE, GWAŁTOWNOŚĆ, ŚLUZAK, CHMURA WARSTWOWA, TARANTELLA, ADRES KORESPONDENCYJNY, BIEGUN, SZKLIWO, ZGROMADZENIE ZAKONNE, SAMOGRAJ, ZWIĄZANIE SIĘ, ANTYPSYCHOLOGIZM, KINEZJOLOGIA, ŻART, ENCYKLOPEDYSTA, KAMERALNOŚĆ, ELEMENT NIEROZKŁADALNY, SZEŚĆDZIESIĄTKA, GIPS, ZASADA D'ALEMBERTA, PRZEWÓD ZAMKNIĘTY, MODEL REDUKCYJNY, SIEDEMDZIESIĄTKA, LABORANT, KURS STAŁY, PSYCHOZA SCHIZOFRENICZNA, TRÓJBÓJ, MONOCUKIER, RADIOELEKTRONIKA, INNSBRUCK, ESPADRYLA, WYKONANIE, CHRUPKOŚĆ, DOWÓD NIEKONSTRUKTYWNY, LEWICOWOŚĆ, PINGWIN BIAŁOOKI, NADKRWISTOŚĆ, PSYCHOTANATOLOGIA, MOIETA, KOMÓRKA WŁOSKOWATA, PRZEPRÓCH, SKIBOB, GARBATKA ZYGZAKÓWKA, ROMANISTYKA, CHOROBA WERLHOFA, ZŁOTÓWKA, MAGNOLIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.859 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: silnik elektryczny, którego wirnik obraca się ruchem przerywanym, obrotowym o ściśle ustalonym kącie, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SILNIK ELEKTRYCZNY, KTÓREGO WIRNIK OBRACA SIĘ RUCHEM PRZERYWANYM, OBROTOWYM O ŚCIŚLE USTALONYM KĄCIE to:
Hasło Opis krzyżówkowy
silnik skokowy, silnik elektryczny, którego wirnik obraca się ruchem przerywanym, obrotowym o ściśle ustalonym kącie (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SILNIK SKOKOWY
silnik elektryczny, którego wirnik obraca się ruchem przerywanym, obrotowym o ściśle ustalonym kącie (na 13 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x