PARIDAE - RODZINA PTAKÓW Z RZĘDU WRÓBLOWYCH (PASSERIFORMES); OBEJMUJE GATUNKI LĄDOWE, NADRZEWNE, ZAMIESZKUJĄCE PÓŁKULĘ PÓŁNOCNĄ I CAŁĄ AFRYKĘ; PTAKI TE CHARAKTERYZUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCYMI CECHAMI: OSIĄGAJĄ NIEWIELKIE ROZMIARY (ŚREDNIA DŁUGOŚĆ CIAŁA: 12-13 CM), MAJĄ KRÓTKIE SKRZYDŁA, OGON STOSUNKOWO DŁUGI, MAJĄ MAŁY, KRÓTKI DZIÓB (ODŻYWIAJĄ SIĘ OWADAMI), WIĘKSZOŚĆ CHARAKTERYZUJE SIĘ KONTRASTOWYM, NAJCZĘŚCIEJ CZARNO-BIAŁYM, UBARWIENIEM GŁOWY, MAJĄ 10 LOTEK I RZĘDU ORAZ 12 STERÓWEK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SIKORY to:

Paridae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes); obejmuje gatunki lądowe, nadrzewne, zamieszkujące półkulę północną i całą Afrykę; ptaki te charakteryzują się następującymi cechami: osiągają niewielkie rozmiary (średnia długość ciała: 12-13 cm), mają krótkie skrzydła, ogon stosunkowo długi, mają mały, krótki dziób (odżywiają się owadami), większość charakteryzuje się kontrastowym, najczęściej czarno-białym, ubarwieniem głowy, mają 10 lotek I rzędu oraz 12 sterówek (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PARIDAE - RODZINA PTAKÓW Z RZĘDU WRÓBLOWYCH (PASSERIFORMES); OBEJMUJE GATUNKI LĄDOWE, NADRZEWNE, ZAMIESZKUJĄCE PÓŁKULĘ PÓŁNOCNĄ I CAŁĄ AFRYKĘ; PTAKI TE CHARAKTERYZUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCYMI CECHAMI: OSIĄGAJĄ NIEWIELKIE ROZMIARY (ŚREDNIA DŁUGOŚĆ CIAŁA: 12-13 CM), MAJĄ KRÓTKIE SKRZYDŁA, OGON STOSUNKOWO DŁUGI, MAJĄ MAŁY, KRÓTKI DZIÓB (ODŻYWIAJĄ SIĘ OWADAMI), WIĘKSZOŚĆ CHARAKTERYZUJE SIĘ KONTRASTOWYM, NAJCZĘŚCIEJ CZARNO-BIAŁYM, UBARWIENIEM GŁOWY, MAJĄ 10 LOTEK I RZĘDU ORAZ 12 STERÓWEK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.376

POTRZEBA, MIT, BRUZDNICE, BRZDĄC, PŁYWANIE SYNCHRONICZNE, JESION, BOHOR, KRÓTKI DYSTANS, CZERWONAKI, ŚPIĄCZKA, KASZKIET, ZAĆMIENIE, ZNIECZULENIE, SZCZEKUSZKA SARDYŃSKA, DZIEŻA, ESENCJALIZM, HARUSPIK, TĘTNICA SKRONIOWA, PRODUCENT, ZUCHELEK, GORZELNICTWO, DELATOR, PERIOD, KONIEC, POWRÓT, DYFERENCJACJA, OSTROLOTY, SŁUŻBISTKA, LOT ŚLIZGOWY, ILUZJONIZM, EUTENIKA, NIENASYCENIEC, GOSPODARKA RYNKOWA, TRAKTOREK, HOLOGRAM, TOR WODNY, PASTRAMI, MOKRADŁOSZKA ZAOSTRZONA, SYGNIFIKATOR, PRZEPIÓRKA, AKOMODACJA, MAGDALENKA, WYBLINKA, FILEMON CIENKODZIOBY, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, DYFTERYT, ATOMIZM, AFERA KOPERKOWA, PODSKAKIWACZ, RAKOWATOŚĆ, HIMALAJE, TRAWY, ŚCIGAŁKA, NADLOTKA, GALUSKI, GRAFITYZACJA, CHOROBA LENEGRE'A, KONTRETYKIETA, RAJA BRUZDOWANA, PIĘĆDZIESIĄTKA, KLUB, GALISYJSKI, ŚLONSK, UCHWAŁA, BLOCZEK, KASZEL SUCHY, INFLACJA KOSMOLOGICZNA, RUCH RELIGIJNY, JEGGINSY, MACHANIE RĘKĄ, KORONIARZ BARWNOOGONIASTY, STARAJĄCY SIĘ, SORT MUNDUROWY, STEEL PAN, RAJD, DRUGIE ŚNIADANIE, BIBLISTYKA, SOCZEWKA ELEKTRONOWA, INTERAKTYWNOŚĆ, CARILLON, BEAR, KRZYŻOWANIE SPOJRZEŃ, AKTUALIZM, PAZURZEC USSURYJSKI, ARKA, NADŚWIADOMOŚĆ, KRYSZTAŁEK, RAJOWATE, JEDNOSTKA ILOŚCI INFORMACJI, TEORIA HOMOTOPII, SKANER, TAMBURYN, RÓŻNICA, CHOREG, TRÓJDŹWIĘK, CZASZKA, ŻYRAFA, CZUB, POWIEŚĆ Z TEZĄ, DEWALUACJA, PINGWIN PRZYLĄDKOWY, WCHŁANIANIE ZWROTNE, NIMB, BIAŁOZĄBKA DWUBARWICA, NIEUPRZEJMOŚĆ, MONONUKLEOZA ZAKAŹNA, NAPŁYW, PERKOZEK BIAŁOSKRZYDŁY, WALCOWNIA ZIMNA, ROCKOWIEC, CIASTO SKALNE, GAIK, ADHEZJA, GZA, CZAS URZĘDOWY, SKÓRZAK, OKO, JĘZYK MANSYJSKI, DISACHARYD, ROŚLINA FIKCYJNA, STRÓJ GÓRALSKI, BAKTERIA GRAM-UJEMNA, PLIK, PLISZKA, STYL MOTYLKOWY, ZIEMSKI, LĘDŹWIE, NAGÓRNIK, URLOP OKOLICZNOŚCIOWY, SOCZEWKA, BIELSZCZANIN, KOMPLEKSJA, ZAKWASZENIE, BAPTYSTERIUM, BACIK, EKOLOGIA MEDIÓW, JEŻ ZACHODNI, NERKA RUCHOMA, PTASZNIK WENEZUELSKI, GALION, OBŁOK OORTA, CZAPLA ŻÓŁTODZIOBA, UPADŁY ANIOŁ, MASZERUNEK, PRAWO RUSKIE, SAGAN, KATEGORIA URZĘDNICZA, MKLIK, LUŹNOŚĆ, NEGACJONISTA, BOCIAN, CZAPLA CZARNA, SANDBOX, MAKATKA, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, PRZECHOWALNICTWO, TURAS, FOXTROT, TERMOS BUFETOWY, AUTOTEMATYZM, PROTETYKA ORTOPEDYCZNA, CZERWONAK MAŁY, RADA STARSZYCH, ASTER GAWĘDKA, KOLEJ LINOWA, POPRAWNOŚĆ, JAMRAJE, LORD, CHORAŁ, PRACOWNIA RENTGENOWSKA, CZŁOWIEK INTERESU, DELHI, PAJĄCZEK, NAPIĘCIE KROKOWE, SILEZAUR, PŁUG TALERZOWY, BRZYTWOSTEREK, ESESMANKA, INSTALATOR, MARSJAŃSKI, ŻABA LATAJĄCA KOSTNOGŁOWA, PINGLE, BURRITO, WĄSATKI, GIGANTYZM PRZYSADKOWY, HYBRYDYCZNOŚĆ, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, LITRÓWKA, MODULARNOŚĆ, PLUSK, OBRONA HOLENDERSKA, MECHANIK SAMOCHODOWY, SPEDYTOR, ADMINISTRATYWISTA, LEJ, OŁTARZYK, GORYCZAK, JESIOTR, GENOMIKA PORÓWNAWCZA, MORFOLOG, BIAŁA NIEDZIELA, METEORYT ŻELAZNO-KAMIENNY, KRAŚNIK GORYSZOWIEC, BALSA, OSTREK, GRANICA KULTUR, SYNEREZA, MOWA WIĄZANA, JĘZYK AJNOSKI, WYCISK, PIERŚCIEŃ, MISKA, ZWYCZAJ LUDOWY, NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY, OBRÓT, AMORFIZM, DZIEWIĘTNASTKA, POPYT ELASTYCZNY, PRZYNĘTA, NOGA, PROMIENIOWANIE RELIKTOWE, TECHNIKA CYFROWA, PISMO SYLABICZNE, DOBYTEK, SKURCZ, REPETYCYJNOŚĆ, POIDEŁKO, ANTYNATURALIZM, KOCIOŁ, DERKA, DYPTYCH, DŁUGOSZPAR, KORBACZ, SUBLITORAL, METRAŻ, SŁUGA BOŻA, KRĄŻENIE OGÓLNE, FILM PŁASZCZA I SZPADY, POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE, POWSTANIE LISTOPADOWE, KONIK, FRUCZAK BUJANKOWIEC, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, LIRA, SKORUPIAKI WYŻSZE, OBJAW BRUDZIŃSKIEGO, SIERPODUDEK, STUDNICZEK PODZIEMNY, ANATOMIA ROZWOJOWA, MANDORLA, KOLBA, JĘZYKI AUSTROAZJATYCKIE, BIAŁA DIETA, BMW, PAS WŁĄCZENIOWY, SINIACZKI, KOPALNIA, ŚMIECISKO, FUNDUSZ PORĘCZENIOWY, ZUPA ŚMIECIOWA, NAKRĘTKA, ANATOMIA MIKROSKOPOWA, KOLCZUGA, LAMPA OSCYLOSKOPOWA, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, DŁAWIK, KAMERTON, KROPLÓWKA, SHOUNENAI, PSEUDOPAŁANKA NASKALNA, RUCHOMY PIASEK, RUCH SPÓŁDZIELCZY, MUZYKA KONKRETNA, ŻARŁACZOWATE, HARPIE, KARMIDEŁKO, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, UKŁAD DWUWIRNIKOWY PODŁUŻNY, POTAJNIK, STAŁA OPÓŹNIAJĄCA, MENISK, SOCJOPSYCHOLOGIA, PAKIET POMOCOWY, CIĄG ARYTMETYCZNY, PADEMELON, KOMBAJN ŚCIANOWY, NIOBRARAZAUR, POZYCJONER, BOBRY, RYBA, FRATER, WĘŻOWIDŁA, CEROWNIA, NASADKA, HUYGENS, HUCZEK, RUSZNIKARZ, WYKŁADNIA CELOWOŚCIOWA, OGLĄD, ?RÓJ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.376 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PARIDAE - RODZINA PTAKÓW Z RZĘDU WRÓBLOWYCH (PASSERIFORMES); OBEJMUJE GATUNKI LĄDOWE, NADRZEWNE, ZAMIESZKUJĄCE PÓŁKULĘ PÓŁNOCNĄ I CAŁĄ AFRYKĘ; PTAKI TE CHARAKTERYZUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCYMI CECHAMI: OSIĄGAJĄ NIEWIELKIE ROZMIARY (ŚREDNIA DŁUGOŚĆ CIAŁA: 12-13 CM), MAJĄ KRÓTKIE SKRZYDŁA, OGON STOSUNKOWO DŁUGI, MAJĄ MAŁY, KRÓTKI DZIÓB (ODŻYWIAJĄ SIĘ OWADAMI), WIĘKSZOŚĆ CHARAKTERYZUJE SIĘ KONTRASTOWYM, NAJCZĘŚCIEJ CZARNO-BIAŁYM, UBARWIENIEM GŁOWY, MAJĄ 10 LOTEK I RZĘDU ORAZ 12 STERÓWEK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PARIDAE - RODZINA PTAKÓW Z RZĘDU WRÓBLOWYCH (PASSERIFORMES); OBEJMUJE GATUNKI LĄDOWE, NADRZEWNE, ZAMIESZKUJĄCE PÓŁKULĘ PÓŁNOCNĄ I CAŁĄ AFRYKĘ; PTAKI TE CHARAKTERYZUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCYMI CECHAMI: OSIĄGAJĄ NIEWIELKIE ROZMIARY (ŚREDNIA DŁUGOŚĆ CIAŁA: 12-13 CM), MAJĄ KRÓTKIE SKRZYDŁA, OGON STOSUNKOWO DŁUGI, MAJĄ MAŁY, KRÓTKI DZIÓB (ODŻYWIAJĄ SIĘ OWADAMI), WIĘKSZOŚĆ CHARAKTERYZUJE SIĘ KONTRASTOWYM, NAJCZĘŚCIEJ CZARNO-BIAŁYM, UBARWIENIEM GŁOWY, MAJĄ 10 LOTEK I RZĘDU ORAZ 12 STERÓWEK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SIKORY Paridae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes); obejmuje gatunki lądowe, nadrzewne, zamieszkujące półkulę północną i całą Afrykę; ptaki te charakteryzują się następującymi cechami: osiągają niewielkie rozmiary (średnia długość ciała: 12-13 cm), mają krótkie skrzydła, ogon stosunkowo długi, mają mały, krótki dziób (odżywiają się owadami), większość charakteryzuje się kontrastowym, najczęściej czarno-białym, ubarwieniem głowy, mają 10 lotek I rzędu oraz 12 sterówek (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SIKORY
Paridae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes); obejmuje gatunki lądowe, nadrzewne, zamieszkujące półkulę północną i całą Afrykę; ptaki te charakteryzują się następującymi cechami: osiągają niewielkie rozmiary (średnia długość ciała: 12-13 cm), mają krótkie skrzydła, ogon stosunkowo długi, mają mały, krótki dziób (odżywiają się owadami), większość charakteryzuje się kontrastowym, najczęściej czarno-białym, ubarwieniem głowy, mają 10 lotek I rzędu oraz 12 sterówek (na 6 lit.).

Oprócz PARIDAE - RODZINA PTAKÓW Z RZĘDU WRÓBLOWYCH (PASSERIFORMES); OBEJMUJE GATUNKI LĄDOWE, NADRZEWNE, ZAMIESZKUJĄCE PÓŁKULĘ PÓŁNOCNĄ I CAŁĄ AFRYKĘ; PTAKI TE CHARAKTERYZUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCYMI CECHAMI: OSIĄGAJĄ NIEWIELKIE ROZMIARY (ŚREDNIA DŁUGOŚĆ CIAŁA: 12-13 CM), MAJĄ KRÓTKIE SKRZYDŁA, OGON STOSUNKOWO DŁUGI, MAJĄ MAŁY, KRÓTKI DZIÓB (ODŻYWIAJĄ SIĘ OWADAMI), WIĘKSZOŚĆ CHARAKTERYZUJE SIĘ KONTRASTOWYM, NAJCZĘŚCIEJ CZARNO-BIAŁYM, UBARWIENIEM GŁOWY, MAJĄ 10 LOTEK I RZĘDU ORAZ 12 STERÓWEK sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - PARIDAE - RODZINA PTAKÓW Z RZĘDU WRÓBLOWYCH (PASSERIFORMES); OBEJMUJE GATUNKI LĄDOWE, NADRZEWNE, ZAMIESZKUJĄCE PÓŁKULĘ PÓŁNOCNĄ I CAŁĄ AFRYKĘ; PTAKI TE CHARAKTERYZUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCYMI CECHAMI: OSIĄGAJĄ NIEWIELKIE ROZMIARY (ŚREDNIA DŁUGOŚĆ CIAŁA: 12-13 CM), MAJĄ KRÓTKIE SKRZYDŁA, OGON STOSUNKOWO DŁUGI, MAJĄ MAŁY, KRÓTKI DZIÓB (ODŻYWIAJĄ SIĘ OWADAMI), WIĘKSZOŚĆ CHARAKTERYZUJE SIĘ KONTRASTOWYM, NAJCZĘŚCIEJ CZARNO-BIAŁYM, UBARWIENIEM GŁOWY, MAJĄ 10 LOTEK I RZĘDU ORAZ 12 STERÓWEK. Dodaj komentarz

5+5 =

Poleć nas znajomym:

x