CIĘŻAR JAKIEGOŚ PRZEDMIOTU, CIAŁA, WYNIKAJĄCY Z SIŁY, Z JAKĄ ZIEMIA PRZYCIĄGA DANY OBIEKT - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WAGA to:

ciężar jakiegoś przedmiotu, ciała, wynikający z siły, z jaką Ziemia przyciąga dany obiekt (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WAGA

WAGA to:

przen. znaczenie, ocena, czy coś jest istotne (na 4 lit.)WAGA to:

przyrząd pomiarowy służący do wyznaczania masy ciał na zasadzie równoważenia sił lub wykorzystania zjawisk fizycznych (na 4 lit.)WAGA to:

w sporcie: ciężar ciała zawodnika kwalifikujący go do odpowiedniej kategorii; kategoria wagowa zawodników (na 4 lit.)WAGA to:

LIBRA; zodiakalny gwiazdozbiór równikowy, również znak Zodiaku (na 4 lit.)WAGA to:

zodiakalny gwiazdozbiór równikowy (na 4 lit.)WAGA to:

urządzenie do pomiaru masy lub ciężaru ciał (na 4 lit.)WAGA to:

doniosłość, ranga (na 4 lit.)WAGA to:

przyrząd w zodiaku (na 4 lit.)WAGA to:

ciężar lub znak zodiaku (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CIĘŻAR JAKIEGOŚ PRZEDMIOTU, CIAŁA, WYNIKAJĄCY Z SIŁY, Z JAKĄ ZIEMIA PRZYCIĄGA DANY OBIEKT". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.320

SKALA KELVINA, POZYCJA, WEJŚCIE, UDZIAŁ CZŁONKOWSKI, OKUPACJA, BOŻEK, PROBLEM DELIJSKI, SZMAT, GNIAZDO, TERMINAL KONTENEROWY, BLIŹNIĘTA ZROŚNIĘTE, ZIEMIA DIATOMOWA, APEL, KILODYNA, WĘZŁY, RETOZAUR, GAŁĄŹ, PIERWSZA JASKÓŁKA, MATURKA, OJCIEC, RAKIETA, MIESZEK, REAKCJA WYPROSTNA, SPOSTRZEŻENIE, ZŁOTA KLATKA, STUDIO NAGRANIOWE, KOMENTATORSTWO, EGZEMPLARZ, LEASINGODAWCA, POTENCJAŁ ZETA, OBIEKT GWIAZDOPODOBNY, DRAKOPELTA, SPROSNOŚĆ, WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA, MEZOMORFIK, DRENAŻ, SPEKTRUM, OKOP, PARANTODON, EPIZAUR, POTENCJA, WODOTRYSK, TEMPO, ABOLICJONIZM, WÓZEK INWALIDZKI, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, PEELING, AMORFIZM, SKWAPLIWOŚĆ, KANCIASTOŚĆ, STYMULACJA, PODŹWIĘK, TONAŻ, SĄCZEK, PODATNOŚĆ TRANSPORTOWA, KOMÓRKA, PLETYZMOGRAFIA, TEORIA GEOCENTRYCZNA, DZIAŁANIE, SAMODESTRUKCJA, BRZEG, INSTRUMENT POCHODNY O SYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, METAMER, ATRYBUCJA, ZIMNA WOJNA, OBIEKT PRZEJŚCIOWY, TRANZYCJA, ŚCIANKA WSPINACZKOWA, ZIEMIA, MIERNIK, PRAWDOPODOBIEŃSTWO WARUNKOWE, POSTAWA, GIGANTYZM EUNUCHOIDALNY, JESIOTRY, POSMAK, ZRZYNKA, RĘKOCZYNY, MAPA, HONGSZANOZAUR, POUNDAL, PRZEPUKLINA PĘPKOWA, DEFERENT, NOŻYCE CEN, PRZECIWSTAWIENIE, ZRZESZONY, MISJA WERYFIKACYJNA, UKŁAD ODNIESIENIA, ENTROPIA, POWINNOŚĆ, CENA DETALICZNA, EMISYJNOŚĆ, PRZEGRUPOWANIE, WAGA, OBCHODY, HIPERMOCARSTWO, ATRYBUCJA STABILNA, KRATER UDERZENIOWY, OBIEKT KUBATUROWY, DIAGNOZA RÓŻNICOWA, BOCZEK, CIAŁO DOSKONALE SZARE, ABSORPCJA, STRZYKWY, WZORY CRAMERA, ARANŻER, WŁĄCZNIK, MIĘSO, TRYB WARUNKOWY, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, BELKA STARTOWA, ZŁOŚLIWOŚĆ RZECZY MARTWYCH, KLER, CÓRKA ŚMIECIARZA, OBCIĄŻENIE STATYCZNE, OPUCHLIZNA, NIWA, ZARANIE, KAMIEŃ, KANADYJSKI CUTTING HORSE, PODATNOŚĆ, PUNKT LAPLACE'A, UZBRAJANIE SIĘ, GŁÓWNY REGULATOR TYLNY, KOSZT TRANSAKCYJNY, PASZTECIK, SPOIWO BUDOWLANE, PRZYBLIŻENIE, SYLWETKA, SOLÓWKA, ROPNIAK, EKWANT, POZYCJONOWANIE, DYSLOKOZAUR, KĄPIEL, NATURALIZM, DZIURA, PROTEZA, PLANETARIUM, KOLOR LOKALNY, MIŚ, CELOFYZY, POSUW, OTYŁOŚĆ, PEWNOŚĆ SIEBIE, KIESZONKA, PINGWIN TONIEC, TON, OKRĄGŁOŚĆ, SKARGA, HUK, UBRANIE OCHRONNE, RYSOPIS PAMIĘCIOWY, POJEMNOŚĆ TURYSTYCZNA, LB, SZYJA, WARUNEK WYSTARCZAJĄCY, PATOLOGIA, INFORMATOR, LĘK KASTRACYJNY, BRZĄKADŁO, OBRÓT, POND, FAZA, BATALION WARTOWNICZY, TEMPO, BARYCENTRUM, SPRĘŻYNA, KAMELEON, SEGMENT, LASONOGI, TEMPERATURA UPAŁU, ŁUSKA, DZIEŁO POŚREDNIE, ORBITOWANIE, PEŁZAK, ŻABA DARWINA, BALISTOKARDIOGRAM, SAMOODNOWA, KOHEZJA, BEZPRZYCZYNOWOŚĆ, KONTUR, ŚRODEK MASY, AZYMUT, KOMISJA, WAHADŁO, GEMMULA, KAMPYLODONISK, MEZOMORFIA, POŁOŻENIE, GŁOWOTUŁÓW, EMISJA TERMOELEKTRONOWA, PĘK, MOC CIEPLNA, WODA KAPILARNA, CZĘSTOTLIWOŚĆ ZAPASOWA, ZASIĘG, SYNTEZA, PRANA, OBIEG, CHOROBA, WZÓR, DRGANIE AKUSTYCZNE, LICENCJA, STRATEGIA, TENDENCJA, DŻIHAD, SPÓDNICZKA, NAPIĘCIE SPRĘŻYSTE, APORTACJA, FONOGRAM, GAŁĄŹ, OBIEKT FORTYFIKACYJNY, ŚCIANKA, WAŁ, KOLEJKA, OBIEKT, BYDŁO, NADNERCZE, PARZYSTOŚĆ, KAPITAŁ, TERMOGRAM, TOM, WRAŻENIE, BÓBR ZWYCZAJNY, KREACJONIZM, CENA, PARAMAGNETYZM, WAGA MUSZA, PRAWO OHMA DLA OBWODU MAGNETYCZNEGO, ODWŁOK, ŻABA LATAJĄCA KOSTNOGŁOWA, IMMERSJA, DOŁEK, CIOS, EKSPEDYCJA, WIZJER, ANALIZA WARTOŚCI, OŚ STRZAŁKOWA, GLOBUS, PODKŁAD, OBIETNICA WYBORCZA, PROMIEŃ ŚCIĄGAJĄCY, CIĘŻAR, EGZORCYZM, EFEKT CANTILLONA, EUROPAZAUR, LINA PORĘCZOWA, STAN, KAJDANY SKEFFINGTONA, ODLEŻYNA, PRĘDKOŚĆ UCIECZKI, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, BUCK, SAMORÓBKA, INDEKS LERNERA, PIKOWOLT, KSZTAŁTY, SZCZECIOSZCZĘKIE, CIAŁO BEZPOSTACIOWE, DIABOLO, ROZWÓRKA, WYSYPKA, KLAPKA, TELLURIUM, STYL PRZERZUTOWY, INSTRUMENT, DETEKTOR, REJESTR, POZIOM, OŁTARZYK PRZENOŚNY, PŁASZCZYZNA STRZAŁKOWA, ŁAMAŃCE, WSPÓŁPLEMIENIEC, WROTOWISKO, KOLOKWIUM, BALAST, SUKCESJA, PERIASTRON, POWIERZCHNIA STEROWA, POKER ROZBIERANY, PŁASKOZIEMIEC, PIRAT, SZKIC, SZRAF, ROZKRUSZ, GŁÓD NIKOTYNOWY, SASEKS, OBIEKT WESTCHNIEŃ, DYNAMIKA, OBRÓT SYNCHRONICZNY, CZYN SPOŁECZNY, OPĘTANIE, DEKOLT, DREN, OPRYSZCZKA POSPOLITA, ŚWIECA, ROZWARSTWIENIE, PRZEDPIERSIE, PRZEBARWIENIE, ?KOSMETYK KOLOROWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.320 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CIĘŻAR JAKIEGOŚ PRZEDMIOTU, CIAŁA, WYNIKAJĄCY Z SIŁY, Z JAKĄ ZIEMIA PRZYCIĄGA DANY OBIEKT się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CIĘŻAR JAKIEGOŚ PRZEDMIOTU, CIAŁA, WYNIKAJĄCY Z SIŁY, Z JAKĄ ZIEMIA PRZYCIĄGA DANY OBIEKT
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WAGA ciężar jakiegoś przedmiotu, ciała, wynikający z siły, z jaką Ziemia przyciąga dany obiekt (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WAGA
ciężar jakiegoś przedmiotu, ciała, wynikający z siły, z jaką Ziemia przyciąga dany obiekt (na 4 lit.).

Oprócz CIĘŻAR JAKIEGOŚ PRZEDMIOTU, CIAŁA, WYNIKAJĄCY Z SIŁY, Z JAKĄ ZIEMIA PRZYCIĄGA DANY OBIEKT sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - CIĘŻAR JAKIEGOŚ PRZEDMIOTU, CIAŁA, WYNIKAJĄCY Z SIŁY, Z JAKĄ ZIEMIA PRZYCIĄGA DANY OBIEKT. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

x