PUNKT ORBITY OKOŁOSŁONECZNEJ CIAŁA NIEBIESKIEGO POŁOŻONY NAJBLIŻEJ SŁOŃCA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PERYHELIUM to:

punkt orbity okołosłonecznej ciała niebieskiego położony najbliżej Słońca (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PERYHELIUM

PERYHELIUM to:

punkt orbity okołosłonecznej ciała niebieskiego najbliższy Słońcu; punkt przysłoneczny (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PUNKT ORBITY OKOŁOSŁONECZNEJ CIAŁA NIEBIESKIEGO POŁOŻONY NAJBLIŻEJ SŁOŃCA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.354

ŁASKOTKI, BLU-RAY DISC, PUNKT WYSOKOŚCIOWY, KRZYWA BALISTYCZNA, CHEMIA POWIERZCHNI, KILOMETR ZEROWY, ENERGIA SŁONECZNA, BREWICERATOPS, SOLARIUM, KRĄGŁOŚĆ, GIGANTYZM EUNUCHOIDALNY, WYGIB, PRZYZIEMIE, PTASZNIK WENEZUELSKI, STRZYKWY, STREFA PŁYWÓW, ENDOSKOPIA, SKAŻENIE CHEMICZNE, WYGIBAS, PUNKT WĘZŁOWY, KOŁOWRÓT, SZTUCZNY SATELITA, TATIZAUR, SECCHI, EROS, ZIELENIEC, PUNKT WIDZENIA, ŚWIT ASTRONOMICZNY, ZENIT, ZACHÓD, TWÓR SIATKOWATY, HIPERALGEZJA, PLANETOIDA TROJAŃSKA, PERYASTRON, CZAS SŁONECZNY, GWIAZDA PORANNA, WIERZCHOŁEK, STREFA MIĘDZYPŁYWOWA, BIEGUN POŁUDNIOWY, TASIEMIEC UZBROJONY, ELEWACJA, KSZTAŁTY, KULA ZIEMSKA, HERSCHEL, NEPTUN, NOC ŚWIĘTOJAŃSKA, RIBAT, SIŁA PŁYWOWA, PTASZNIK OGNISTY, ŁUG, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, GRUBOŚĆ, KOMÓRKA PIRAMIDALNA, ZBIÓR DYSKRETNY, ROK SYDERYCZNY, CIOS PONIŻEJ PASA, CIARKI, MISIO, MIEDNICZKA NERKOWA, SUMIK KORALOWY, KANTOR, PUNKT LANZA, BEZWŁAD, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, ROZPRUWACZ, ZWÓJ RDZENIOWY, HELIOFIZYKA, MECHANIKA STATYSTYCZNA, ZAKOŃCZENIE, POMROK, CZŁONEK, WUEF, NACZYNIE, STRZAŁKA MAŁA, SPLOT SZYJNY, STEREOTYPIA, WIATR SŁONECZNY, ŚWIECA, SŁABOŚĆ, SOMATOTOPAGNOZJA, KARDIOIDA, KONFIGURACJA, PIĘTA ACHILLESA, OGNISKO, HUZAR ZWYKŁY, ZMIERZCH ASTRONOMICZNY, KRUCHOŚĆ, JURA KRAKOWSKA, GALWEOZAUR, ELONGACJA, GENDER, WIBRACJA, ZAĆMIENIE, ROCZEK, EMISJA TERMOELEKTRONOWA, RUCH WSTECZNY, KAMELEON, BIEGUN, EMISYJNOŚĆ, ASPEKT, SÓWKI, OBCIĄŻENIE STATYCZNE, PROMIEŃ SŁOŃCA, ZMROK, PUNKT OGNIOWY, RADIOSEKSTANS, SPLOT SERCOWY, ENCKE, RAMADAN, RUCH, PLUTON, OSKÓREK, ZIEMIA ODNIESIENIA, PUNKT PROGRAMU, BOCCE, PRZEWRÓT, ZENIT, CHWOST, JAMA GARDŁOWA, DRĘTWOTA, MIECZOGONY, AMEBA, RETOZAUR, PLETYZMOGRAF, PRZEDPIERSIE, REZERFORD, APOSELENIUM, PŁETWA, MOTORYKA DUŻA, ZALESZCZOTEK POSPOLITY, APARAT GĘBOWY, WENUS, ŚRODEK, CIĘŻAR WŁAŚCIWY, HELIOSKOP, SERPULA, CHOROBA RUBARTHA, GEMINIDY, HIPOTROFIA, KRATER UDERZENIOWY, MEDYCYNA NUKLEARNA, APOASTRON, WIELBŁĄD JEDNOGARBNY, TONIKA, NOSOROŻEC PANCERNY, ZMROK, CÓRKA ŚMIECIARZA, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, OGÓRCZAK, BUGENAZAURA, POTENCJAŁ ZETA, ZADZIOR, PUNKT GASTRONOMICZNY, MYJNIA SAMOCHODOWA, PT, PALUSZEK, SYLWETA, KLAOZAUR, OŁÓW, HALLEY, PUNKT RASTROWY, MIESZACZ, PORUSZENIE, SZCZEPONOGI, TERMOMETR OWULACYJNY, BOWLS, WAGA, JĘZYK, POLE MAGNETYCZNE, SAROS, METEOROID, PUNKT MECZOWY, KĄT DEPRESJI, KUPEREK, BODY PAINTING, KOCZKODAN RUDY, NAPIĘCIE SPRĘŻYSTE, ROK, STACJA, SZEROKOŚĆ EKLIPTYCZNA, DRUGA STRONA MEDALU, AZYMUT, HONGSZANOZAUR, OPOZYCJA, OPÓR AERODYNAMICZNY, PODSTAWA, CIĄGOTY, HESPEROZAUR, ŁACHOTKI, AMBYSTOMY, WIRUS CHOROBY NIEBIESKIEGO JĘZYKA, PANCERZOWCE, DZIEŃ, DUPA, KWAZIKRYSZTAŁ, FAZA, PĘK PROSTYCH, ENTODERMA, AZYMUT, PEELING, WĘZEŁ, ANTARKTOPELTA, OMDLAŁOŚĆ, KULMINACJA, LIKORYN, APASTRON, SALAMANDROWATE, URNA KANOPSKA, KANGNAZAUR, GEMMULA, HELIOLATRIA, BIEGUN GEOMAGNETYCZNY, WĘZEŁ, KAMPYLODONISK, OPONKA, ORTOCENTRUM, SÓWKOWATE, ERYTRODERMIA ŁUSZCZYCOWA, KUPER, LUSITANOZAUR, SKYLAB, MIRA, JESIOTRY, GORĄCZKA DUM-DUM, DATOUZAUR, HELIOMETR, REZONANS, CIAŁO ACETONOWE, POSTAWA, ODRĘTWIENIE, PUNKT ZEROWY, FIZYKA STATYSTYCZNA, MIKROHADROZAUR, HELIOSFERA, ORBITOWANIE, TYLOCEFAL, ROBAK, PARTER OGRODOWY, OBSZAR WIEJSKI, INDUKCJA ELEKTRYCZNA, PROTUBERANCJA, CIERNIOGŁOWY, TROGLOFIL, TRÓJLIST POŁOŻONY, TYP ENDOMORFICZNY, GRUCZOŁ NADNERCZOWY, FIGURKA, NAMIAR, GRANULE, LUŹNOŚĆ, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, PODRYG, ODRZUT, MIŚ, POŚRÓDKI, CZUBUTIZAUR, KORYTOZAUR, CZUANDONGOCELUR, CHART, GLOBUS, TROFEUM ŁOWIECKIE, CHOROBA SEGAWY, BRAMKA, TAGUAN, DUPAL, PROCES FIZYCZNY, BEAR, OSPA WIETRZNA, REGENERACJA, KLASMODOZAUR, BAŃKA, ZŁÓG WAPNIOWY, HANSUEZJA, MROK, LOK AGNESI, BERDIAŃSK, PLANETARIUM, REGUŁA ALLENA, METACENTRUM, MERKURY, PUNKT LIMFATYCZNY, RADIANT, EKOSFERA, ODLEGŁOŚĆ ZENITALNA, PRZEŚCIERADŁO KĄPIELOWE, SARKOLEST, SINICA, MARS, PLANETA DOLNA, KAUKAZ, KOHEZJA, METODA OBJAWOWO-TERMICZNA, ODWROTNA STRONA MEDALU, ORBITA, GERANOZAUR, PUNKT, ROPUCHY NOSATE, FIGURA, WIRKI, ?FIKOŁEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.354 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PUNKT ORBITY OKOŁOSŁONECZNEJ CIAŁA NIEBIESKIEGO POŁOŻONY NAJBLIŻEJ SŁOŃCA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PUNKT ORBITY OKOŁOSŁONECZNEJ CIAŁA NIEBIESKIEGO POŁOŻONY NAJBLIŻEJ SŁOŃCA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PERYHELIUM punkt orbity okołosłonecznej ciała niebieskiego położony najbliżej Słońca (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PERYHELIUM
punkt orbity okołosłonecznej ciała niebieskiego położony najbliżej Słońca (na 10 lit.).

Oprócz PUNKT ORBITY OKOŁOSŁONECZNEJ CIAŁA NIEBIESKIEGO POŁOŻONY NAJBLIŻEJ SŁOŃCA sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - PUNKT ORBITY OKOŁOSŁONECZNEJ CIAŁA NIEBIESKIEGO POŁOŻONY NAJBLIŻEJ SŁOŃCA. Dodaj komentarz

5+8 =

Poleć nas znajomym:

x