ZJAWISKO WZMOCNIENIA DŹWIĘKU SPOWODOWANE POBUDZENIEM CIAŁA SPRĘŻYSTEGO SĄSIADUJĄCEGO ZE ŹRÓDŁEM DŹWIĘKU DO DRGAŃ O TEJ SAMEJ CZĘSTOTLIWOŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

REZONANS to:

zjawisko wzmocnienia dźwięku spowodowane pobudzeniem ciała sprężystego sąsiadującego ze źródłem dźwięku do drgań o tej samej częstotliwości (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: REZONANS

REZONANS to:

reakcja na jakieś zdarzenie (na 8 lit.)REZONANS to:

zjawisko fizyczne zachodzące dla drgań wymuszonych, objawiające się wzrostem amplitudy drgań układu drgającego dla określonej częstotliwości siły wymuszającej (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZJAWISKO WZMOCNIENIA DŹWIĘKU SPOWODOWANE POBUDZENIEM CIAŁA SPRĘŻYSTEGO SĄSIADUJĄCEGO ZE ŹRÓDŁEM DŹWIĘKU DO DRGAŃ O TEJ SAMEJ CZĘSTOTLIWOŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.421

PÓŁSIOSTRA, KLASMODOZAUR, INTENCJONALIZM, SZOK CENOWY, POZIOMICA, CUDACZNOŚĆ, REPORTAŻ, REPETYCJA, KALAMONDIN, POLARYZACJA DIELEKTRYCZNA, SPADOCHRON, BARTNIK, PUSZKA, ROZKŁAD PRAWDOPODOBIEŃSTWA, LICZNIK ISKROWY, ZASADA, FIGURA, HIKORA, BURETA, ALIKOWTY, CIOS, WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI CIEPLNEJ, JAŁOWCÓWKA, WYPAD, SEGMENT, PARAGRAF, LAKTOGLOBULINA, MONOCHORD, KINESTEZJA, AURA, OMOMIŁEK, LASONOGI, HIPOPOTAMOWATE, PIONIZACJA, WYCIEK, TROJAŃCZYK, RAK, PRECESJA, OGÓR, FERROMAGNETYZM, PERYSELENIUM, POJAZD SPECJALNY, ORTEZA, PAWIAN, SYNTEZA JĄDROWA, PAZURNICE, ZORZA, MECENASKA, KATEDRA, RDZA ZBOŻOWA, SYNTETYZATOR, SASSAFRAS, DRESZCZ, WIGONIA, BARYCENTRUM, EMISJA WTÓRNA, PROTEZA, TARKA, ZJAWISKO GUNNA, SOCZEWKOWANIE, OBRZEŻKOWATE, KLEKOTKA, PRĘDKOŚĆ PRZYDŹWIĘKOWA, CZUBUTIZAUR, WĘZŁY, INTERFERENCJA RNA, ABERRACJA, POPRZECZNOZĘBNE, OLIWKA, ARABIKA, KARNACJA, PIEC KUCHENNY, PRĘDKOŚĆ OBROTOWA, TEKSASY, CHMIELOGRAB, GAMBIR, WIETRZENIE SOLNE, POZIOM NATĘŻENIA DŹWIĘKU, LOK AGNESI, JESIOTRY, FIKOŁEK, POGŁOS, EFEKT MNOŻNIKOWY, SŁODYCZ, KRYSZNAIZM, FUNKCJA CIĄGŁA, ARONIA, OKULTACJA, RIESLING, DOMINACJA NIEZUPEŁNA, ZŁUDZENIE INFLACYJNE, WYCHOWANIE FIZYCZNE, KULMINACJA, HETEROMORFIZM, WĄSKOŚĆ, PARARABDODON, LEON, INTERFEROMETR LASEROWY, PARA HOMOLOGICZNA, KORYFEUSZ, ANTONÓWKA, GRAB, BLIŹNIAKI, PUPCIA, CZYTELNICTWO, GRUSZKA, ANDROGYNIA, BEMOL, METALICZNOŚĆ, SYLWETA, PRZESŁONA, RETOZAUR, POWIELACZ CZĘSTOTLIWOŚCI, IDIOFON, NUTA, ENDOSZKIELET, SASAFRAN, KIKUTNICA CZERWONA, PLETYZMOGRAFIA, BICZ WODNY, OLCHA, BOLOMETR, DWUPŁCIOWOŚĆ, POWIETRZNIA, GENERATOR HARTLEYA, RZEKA AUTOCHTONICZNA, CZARNA WDOWA, OPRYSZCZKA, DŹWIĘCZNOŚĆ, PARADOKS EASTERLINA, NEOTENIA, GIPS, IDIOFON, MIRAŻ, PALUSZEK, ORBITOWANIE, MISIEK, KOŁNIERZYK, WYGIBAS, GWAJAKOWIEC, SKORZONERA, ŻOŁĘDNICA, MIOCEN, PSZENICA DURUM, NACZYNIA TĘTNICZE, BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA, REKIN, POGŁOS, PRZEKRÓJ GEOLOGICZNY, WIECZNE PIÓRO, KOCIOŁ FLUIDALNY, KWAZIKRYSZTAŁ, ZASADA MACHA, CZĘSTOTLIWOŚĆ RADIOWA, EPICYKL, SZYJKA UDOWA, NASKÓREK, WYBUCH WŁAŚCIWY, WF, TYP, HORYZONTALNY TRANSFER GENÓW, ZACHŁYŚNIĘCIE, FALA CENTYMETROWA, BEAR, ALKOHOLIZM, STRONNOŚĆ, ZIMNO, TRANZYCJA, ALOTROPIA, POMYŁKA, HETEROZJA, DOPOWIEDZENIE, WYGIBAS, NOWELIZACJA, PRZEPROST, BAWEŁNA, DYWDYK, KRYL ANTARKTYCZNY, DĄB, E-POCZTA, LUSITANOZAUR, RYTM BIOLOGICZNY, OBRÓT SYNCHRONICZNY, KRAJAN, REKIN OWSONA, AERODYNAMIKA, SAMOOKALECZENIE, OTYŁOŚĆ, TONIKA, ANALGEZJA, STAŁA MICHAELISA, MIŚ, WARTOŚĆ DODANA, APOSELENIUM, RÓWNOWAGA MAKROEKONOMICZNA, BERA, TYFTYK, ALASKACEFAL, GŁÓG, NAGŁOŚNIENIE, MODERN, EFEKT ELIZY, MEZOMORFIK, KLAPSA, KAPILARNOŚĆ, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, DEZAKTYWACJA, ALBINIZM, CZUCIE GŁĘBOKIE, BEŁKACZEK POSPOLITY, FONOGRAF, FILTR GÓRNOPRZEPUSTOWY, KLUCZ, SŁUCH MUZYCZNY, NADAJNIK TELEWIZYJNY, SYNTEZATOR, SZTUCZNY SATELITA, PUCHLINA, ZJAWISKO PATOLOGICZNE, FAWORYTKA, METAMERIA, DRGANIE, PRZYŚPIESZENIE DOŚRODKOWE, PRZEWRÓT, PSEUDOMORFIZM, ODWŁOK, SZAMPION, APARAT KIPPA, GWAJAK, EKRAN AKUSTYCZNY, DZWONY RUROWE, MIKROHADROZAUR, OPOZYCJA, ALPRAZOLAM, DIABOLO, BEZPOSTACIOWOŚĆ, ZAŻALENIE, WIR PIASKOWY, TŁUMIK, BLIŹNIĘTA SYJAMSKIE, OBWÓD MAGNETYCZNY, OSINA, OPIEKA PALIATYWNA, INTERSTADIAŁ, ZŁÓG WAPNIOWY, FALA WZROSTOWA, PORCELIT, BÓBR EUROPEJSKI, NEUTRALNOŚĆ PODATKOWA, PARCIE, JAMA GARDŁOWA, ATONALNOŚĆ, ZALESZCZOTEK POSPOLITY, ODWODZICIEL, REPETYCYJNOŚĆ, JABŁOŃ, WIELOPOSTACIOWOŚĆ, CZERWONA KAPUSTA, PIERWOTNA JAMA CIAŁA, ASEKURANT, SIKORY, SEKRECJA, BIZA, MALM, KAWA ZBOŻOWA, RÓWNIK, TYGODNIÓWKA, OPOZYCJA, FORMA, IRYGATOR, NEOGEN, PRĘDKOŚĆ KOSMICZNA, MIKROPACHYCEFALOZAUR, ŚRODEK ZNIECZULAJĄCY MIEJSCOWO, GREJPFRUT, BORÓWKA, ZJAWISKO WROGICH MEDIÓW, REGUŁA GLOGERA, POLATUCHA OLBRZYMIA, LIGOWIEC, PRZENIKLIWOŚĆ, SKRYTOSKRZELNE, DYSK KOMPAKTOWY, FLUIDYZACJA, BRZOZA, POLĘDWICA, KOŁOWRÓT, TONALNOŚĆ, HAMBURGER, APOZYCJA, ODGŁOS, AKSOLOTL MEKSYKAŃSKI, MARSYLIOWATE, NANERCZ, ŁACHOTKI, ZAKRZTUSZENIE, SILNIK UNIWERSALNY, AALEN, APASTRON, ?HANSUEZJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.421 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZJAWISKO WZMOCNIENIA DŹWIĘKU SPOWODOWANE POBUDZENIEM CIAŁA SPRĘŻYSTEGO SĄSIADUJĄCEGO ZE ŹRÓDŁEM DŹWIĘKU DO DRGAŃ O TEJ SAMEJ CZĘSTOTLIWOŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZJAWISKO WZMOCNIENIA DŹWIĘKU SPOWODOWANE POBUDZENIEM CIAŁA SPRĘŻYSTEGO SĄSIADUJĄCEGO ZE ŹRÓDŁEM DŹWIĘKU DO DRGAŃ O TEJ SAMEJ CZĘSTOTLIWOŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
REZONANS zjawisko wzmocnienia dźwięku spowodowane pobudzeniem ciała sprężystego sąsiadującego ze źródłem dźwięku do drgań o tej samej częstotliwości (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

REZONANS
zjawisko wzmocnienia dźwięku spowodowane pobudzeniem ciała sprężystego sąsiadującego ze źródłem dźwięku do drgań o tej samej częstotliwości (na 8 lit.).

Oprócz ZJAWISKO WZMOCNIENIA DŹWIĘKU SPOWODOWANE POBUDZENIEM CIAŁA SPRĘŻYSTEGO SĄSIADUJĄCEGO ZE ŹRÓDŁEM DŹWIĘKU DO DRGAŃ O TEJ SAMEJ CZĘSTOTLIWOŚCI sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - ZJAWISKO WZMOCNIENIA DŹWIĘKU SPOWODOWANE POBUDZENIEM CIAŁA SPRĘŻYSTEGO SĄSIADUJĄCEGO ZE ŹRÓDŁEM DŹWIĘKU DO DRGAŃ O TEJ SAMEJ CZĘSTOTLIWOŚCI. Dodaj komentarz

2×1 =

Poleć nas znajomym:

x