ZJAWISKO EKONOMICZNE W GOSPODARCE, PODCZAS KTÓREGO DOCHODZI DO BANKRUCTWA INSTYTUCJI FINANSOWYCH I BANKÓW, UPADŁOŚCI WIELU PRZEDSIĘBIORSTW, W WYNIKU CZEGO NASTĘPUJĄ ZWOLNIENIA GRUPOWE, REDUKCJA ETATÓW ITP - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KRYZYS GOSPODARCZY to:

zjawisko ekonomiczne w gospodarce, podczas którego dochodzi do bankructwa instytucji finansowych i banków, upadłości wielu przedsiębiorstw, w wyniku czego następują zwolnienia grupowe, redukcja etatów itp (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZJAWISKO EKONOMICZNE W GOSPODARCE, PODCZAS KTÓREGO DOCHODZI DO BANKRUCTWA INSTYTUCJI FINANSOWYCH I BANKÓW, UPADŁOŚCI WIELU PRZEDSIĘBIORSTW, W WYNIKU CZEGO NASTĘPUJĄ ZWOLNIENIA GRUPOWE, REDUKCJA ETATÓW ITP". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.230

RADIANT, WYMIOTY, KOLORYMETR OBIEKTYWNY, ZNOS, EMBLEMAT, POLIMODALNOŚĆ, MECZ MIĘDZYPAŃSTWOWY, GAZ WULKANICZNY, STOPKLATKA, SEKCJA ZWŁOK, GATUNEK ZBIOROWY, GAMEPLAY, PRZYWIDZENIE, WEJŚCIE, AVIZO, CYGANERIA, WYROBISKO GÓRNICZE, POLIGAMIA, AGAMIA, POŚLAD, SZKLIWO WULKANICZNE, PARAGRAF, PRZYSTAŃ, ASTROLOGIA NATURALNA, UDAR, KOMA, PROJEKT UNIJNY, A0, KOSZ, BELG, PIENIĄDZE, MODRZEW EUROPEJSKI, NUWORYSZ, WYCINEK KULI, SYFON, MIESZACZ, PEKTYNA, ECHOSONDA, SANTOS, KOPALINA STAŁA, PROMIENIOWANIE RENTGENOWSKIE, PROBLEM BAZYLEJSKI, FUZJA, PRĄD ZMIENNY, BROCHE, SKRZYNKA POCZTOWA, KWOTA BAZOWA, WIR PYŁOWY, TŁO, USKOK, STANOWISKO, MIESZALNOŚĆ NIEOGRANICZONA, PROCH CZARNY, KISZONKA, SMOG, INDIAŃSKI, KLON, UNIWERSALIZM, ATMOSFERA, BULGOTEK ŁAZIENKOWY, SKÓRA PERGAMINOWA, STUDIO FOTOGRAFICZNE, MIENIAK TĘCZOWY, NONAJRON, PIERŚNICA, POLE BEZŹRÓDŁOWE, BLOCZEK, RENATURACJA BIAŁKA, LAS DZIEWICZY, PRYSZNIC, LINIA, ZAJĄKNIĘCIE, ZAKŁAD, OGNIWO GAZOWE, WYRĘB, WPŁYWOWOŚĆ, SZATANISTKA, MODEL AMERYKAŃSKI, TYLCZAK ŁUKOWY, ASTRONOMIA, PLATFORMA WIDOKOWA, CHOROBA DEGOSA, PÓŁKREW, PLENUM, BRAMKA SAMOBÓJCZA, RYSUNEK TECHNICZNY, RADIOELEKTRONIKA, BALUT, SZEREG CZASOWY, DERMABRAZJA, SYSTEM CZASU RZECZYWISTEGO, ZAPROSZENIE, PALOTYN, ODNIESIENIE, MODULACJA SKROŚNA, FUNDUSZ STABILIZACYJNY, KLAWISZ, GOSPODARKA, FREGATA RAKIETOWA, FERROMAGNETYCZNOŚĆ, TRÓJPIENNOŚĆ, POSTRZELENIEC, OZNACZENIE, MASOWIEC, ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE, LIZOSOMALNA CHOROBA SPICHRZENIOWA, SZARPANKA, RERECORDING, PUDEŁKO, SUBFUNDUSZ, RZEŹNIA, STARZENIE MORALNE, PODJAZD, KAPITAŁ SPOŁECZNY, ZAKON MĘSKI, TEORIA MODUŁÓW, BABKA PIASKOWA, RATING KREDYTOWY, TABLOIDYZACJA, CZASZA, WAKACJE PODATKOWE, MECHANIKA STATYSTYCZNA, PRZYMIOTNIK ODCZASOWNIKOWY, JEDNOSTKA TARYFIKACYJNA, SSE, NORMATYWISTA, JONOGRAM, LOTNOŚĆ, UPIĘKSZENIE, CUDACZNOŚĆ, SILNIK WYSOKOPRĘŻNY, DEZINTEGRACJA MROZOWA, TRYUMF, BETON KOMÓRKOWY, EKRANIZACJA, WIZJA LOKALNA, CZASOWNIK NIEPRZECHODNI, MIESZEK, LICZEBNIK, BIJATYKA, WIEŻA KONTROLNA, UDAR SŁONECZNY, UCHWYT, STRUNA KOSMICZNA, ZUPINA, BOA KRÓTKOOGONOWY, KOLEGIUM KARDYNALSKIE, ROZTWÓR BUFOROWY, BRAMKA, MŁOT, ŻELAZNE PŁUCO, SŁUPEK STARTOWY, TELEWIZJA, GŁUPKOWATOŚĆ, NIETOPERZE OWOCOŻERNE, KASKADER, BIAŁA NOC, PIERWSZY SEKRETARZ, PSYCHIATRIA BIOLOGICZNA, KRIOSAR, DWUPRZODOZĘBOWCE, DIABELEC, MELASA, NARECZNICA, INDUKCJA ELEKTROSTATYCZNA, MIESZCZAŃSTWO, SIEROTA NATURALNA, PRUNELA, PŁACHETKA ZWYCZAJNA, ZESPÓŁ WEISENBACHERA-ZWEYMÜLLERA, GOŚĆ, KOCIOŁ SUFOZYJNY, TKANINA, CYKL ASTRONOMICZNY, FAKOEMULSYFIKATOR, STREFA PŁYWÓW, KAUCZUK BUTYLOWY, GLIKOGENOZA TYPU III, KWADRUPOL, BAZIN, SŁUP, PLACEK ZIEMNIACZANY, PRZERYWACZ BLOKADY, PIERWOTNA NUKLEOSYNTEZA, ARTYSTOSTWO, CIEKAWY, KWARTET FLETOWY, ROZBIEG, GNEJS OCZKOWY, GRUPA AZOWA, PRAWO MAJĄTKOWE, EKONOMIA PODAŻY, ZAPALENIE, SATANISTA, BELKA STARTOWA, UBRANIE OCHRONNE, CYNAMON, PROKURATOR, CARSKIE WROTA, CHROMOSOM SUBMETACENTRYCZNY, SZEWRON, CIĘŻAR DOWODU, KANO, NASŁUCHOWIEC, KAMPER, BILON, ALIENACJA RODZICIELSKA, OTWARTOPĘCHERZOWE, DOLOT, GICZ, UPÓR, RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH, ROZDZIELCA, SILNIK ODRZUTOWY, TEREN ZAMKNIĘTY, TAKTYKA, GENERALIZACJA KARTOGRAFICZNA, WIĄZANIE JONOWE, HISTORYZM CEGLANY, ZAKŁAD HANDICAP, PRZYGODA, DRABINKA POŻAROWA, UŁAMEK DZIESIĘTNY, WYROK PRAWOMOCNY, JAŚMINOWIEC WONNY, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, GŁOS, CHLEB PSZCZELI, OKRĘŻNICA, ARCHIWOLTA, MIEJSCE ZATRUDNIENIA, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, INFLACJA UKRYTA, OLEJ FUZLOWY, WIERNOŚĆ, ŻÓŁWIAK KOLCOWATY, IRRADIACJA, ZYSK INFLACYJNY, WZMACNIACZ, DOGRYWKA, ŹRÓDŁO, MEZOMORFIA, DECORUM, EGZOTYK, OSIOŁ, MAŁY PODATNIK, AGENCJA RATINGOWA, LOGOWANIE, WYSŁANIE, KOMPUTER KWANTOWY, RADIACJA ADAPTACYJNA, AGENT GOSPODARCZY, INSIMBI, BIAŁE NOCE, PIEC OPOROWY, WODOWSKAZ, TERATONA TROTYLU, CZOŁÓWKA, EUPELYKOZAURY, AURA, NIEKOMPETENTNOŚĆ, METAMORFIZM REGIONALNY, UCZUCIE, EROS, PLATFORMÓWKA, PRZYZWYCZAJENIE, AFERALNOŚĆ, PORT, ZJAWISKO PATOLOGICZNE, PLATFORMA PROCESOROWA, BODAK, WIROSZYBOWIEC, URLOP TACIERZYŃSKI, PERFORACJA, FRANTISEK, PELOMEDUZOWATE, MYSZ, KONSUL, POLIURETAN, BANK CENTRALNY, POPRZEWRACANIE, SKAFANDER, GOŁĄBECZEK, BENEFIS, SNIFFER, PRZEWÓD ODGROMOWY, DIORAMA, POSTĘP GEOMETRYCZNY, BUFFETING, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, KAMERTON, POLISOLOKATA, LANTANOWIEC, CLEARING, PENTAPLOID, PREPROCESOR, ZAWAŁ BLADY, KWASOWOŚĆ, KSIĄŻĄTKO, ?KARA PIENIĘŻNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.230 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZJAWISKO EKONOMICZNE W GOSPODARCE, PODCZAS KTÓREGO DOCHODZI DO BANKRUCTWA INSTYTUCJI FINANSOWYCH I BANKÓW, UPADŁOŚCI WIELU PRZEDSIĘBIORSTW, W WYNIKU CZEGO NASTĘPUJĄ ZWOLNIENIA GRUPOWE, REDUKCJA ETATÓW ITP się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZJAWISKO EKONOMICZNE W GOSPODARCE, PODCZAS KTÓREGO DOCHODZI DO BANKRUCTWA INSTYTUCJI FINANSOWYCH I BANKÓW, UPADŁOŚCI WIELU PRZEDSIĘBIORSTW, W WYNIKU CZEGO NASTĘPUJĄ ZWOLNIENIA GRUPOWE, REDUKCJA ETATÓW ITP
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KRYZYS GOSPODARCZY zjawisko ekonomiczne w gospodarce, podczas którego dochodzi do bankructwa instytucji finansowych i banków, upadłości wielu przedsiębiorstw, w wyniku czego następują zwolnienia grupowe, redukcja etatów itp (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KRYZYS GOSPODARCZY
zjawisko ekonomiczne w gospodarce, podczas którego dochodzi do bankructwa instytucji finansowych i banków, upadłości wielu przedsiębiorstw, w wyniku czego następują zwolnienia grupowe, redukcja etatów itp (na 17 lit.).

Oprócz ZJAWISKO EKONOMICZNE W GOSPODARCE, PODCZAS KTÓREGO DOCHODZI DO BANKRUCTWA INSTYTUCJI FINANSOWYCH I BANKÓW, UPADŁOŚCI WIELU PRZEDSIĘBIORSTW, W WYNIKU CZEGO NASTĘPUJĄ ZWOLNIENIA GRUPOWE, REDUKCJA ETATÓW ITP sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - ZJAWISKO EKONOMICZNE W GOSPODARCE, PODCZAS KTÓREGO DOCHODZI DO BANKRUCTWA INSTYTUCJI FINANSOWYCH I BANKÓW, UPADŁOŚCI WIELU PRZEDSIĘBIORSTW, W WYNIKU CZEGO NASTĘPUJĄ ZWOLNIENIA GRUPOWE, REDUKCJA ETATÓW ITP. Dodaj komentarz

6×7 =

Poleć nas znajomym:

x