CZAS TRWANIA POŁĄCZENIA TELEFONICZNEGO DANEGO RODZAJU, DLA KTÓREGO USTALONO OPŁATĘ JEDNOSTKOWĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

IMPULS to:

czas trwania połączenia telefonicznego danego rodzaju, dla którego ustalono opłatę jednostkową (na 6 lit.)IMPULS TELEFONICZNY to:

czas trwania połączenia telefonicznego danego rodzaju, dla którego ustalono opłatę jednostkową (na 18 lit.)JEDNOSTKA TARYFIKACYJNA to:

czas trwania połączenia telefonicznego danego rodzaju, dla którego ustalono opłatę jednostkową (na 22 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: IMPULS

IMPULS to:

uczucie, czynnik fizyczny lub biochemiczny powodujący specyficzną reakcję receptorów nerwowych lub innej komórki; bądź rozpoczynający ciąg reakcji w układach: nerwowym lub hormonalnym, zmiana środowiska zewnętrznego, w którym znajduje się dana komórka lub narząd (na 6 lit.)IMPULS to:

coś, co motywuje człowieka do działania, często jest nagłe, czasem krótkotrwałe (na 6 lit.)IMPULS to:

nośnik informacji, sygnał, np. w postaci fali radiowej (na 6 lit.)IMPULS to:

czas trwania połączenia telefonicznego danego rodzaju, dla którego ustalono opłatę jednostkową (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZAS TRWANIA POŁĄCZENIA TELEFONICZNEGO DANEGO RODZAJU, DLA KTÓREGO USTALONO OPŁATĘ JEDNOSTKOWĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.732

AZA, TRYB ŻYCIA, KĄT WEWNĘTRZNY, IMPULS ELEKTROMAGNETYCZNY, CIEKŁY KRYSZTAŁ, PINGWIN MAŁY, MEWKA, STAN NIEUSTALONY, MIECH, SARDYNELA HISZPAŃSKA, MARZANNA, ZARZĄD, OBUSIECZNOŚĆ, NALEGANIE, GUMA ARABSKA, PRZYSŁÓWEK, PUNA, RELACJA PRZECIWSYMETRYCZNA, KWIATON, KAOLIN, PROPORCZYK, DAMKA, KONTRALT, SĄD SZCZEGÓŁOWY, ODSIADKA, GOŁYSZEK, KONTRAKT TERYTORIALNY, ROZSTAW BOŚNIACKI, OBWÓD ŁOWIECKI, KOSZMAR, HALIBUT CZARNY, POŁĄCZENIE, ECHOMETR, GUTAPERKOWE, FACJA, PACHISI, WSZECHŚWIAT, KINO, WYCHUCHOL UKRAIŃSKI, RÓG MGŁOWY, KUFA, SNOW, DUKLA CHODNIKOWA, AZYL, JUWENALIA, CIERNIOPLĄT, BENEFIS, MAIŻ, DNI STUDENTA, KOKPIT, RYTM, RYBA UKWIAŁOWA, ANATANA INDYJSKA, AZOR, BARCZATKA FRANKOŃSKA, SOLIDNOŚĆ, ŻÓŁWIAK KOLCOWATY, NIEWIDKA, LIWERUNEK, LEMUR WARI, OSCYPEK, ŻARŁACZ SZARY, STYL KOLONIALNY, QUIZ, DOŻYWOCIE, OOLOGIA, KÓŁKO GRANIASTE, CZAS SŁONECZNY, KNYSZ, CZASOMIERZ, DUŻY PION, BEDŁKA, POŁĄCZENIE SZEREGOWE, FIGIEL, SAŁATA, ZAPYTANIE OFERTOWE, STROIK, KLOAKA, WIEŻYCZKA STRZELNICZA, RÓG SZOTOWY, FIRLETKA, UCZELNIA, KRZYŻAK OGRODOWY, KOPALINA PODSTAWOWA, ZEGAR, TROP, METEORYT KAMIENNY, WIENIEC, ŚMIGŁO O ZMIENNYM KĄCIE NATARCIA, DOWÓD RZECZOWY, GOSPODARSTWO NISKOTOWAROWE, ARENDA, STAMPPOT, TOWARZYCHO, DELIKT KONSTYTUCYJNY, PRZEŁOM, NOSACZ, STANDARDBRED, TENIS, JEŻYNA, DWÓJECZKA, PŁETWIANKA DORII, PARK PRZEMYSŁOWY, STEROWANIE MINIMALNO-KWADRATOWE, PACHCIARZ, LICZBA MASOWA, NATURALIZM, HYDROTECHNIKA, STYL, PROWANSALSKI, POLOWIEC, KOSZ, PRÓŻNIAK, PANICZ, ŻYTO KONSUMPCYJNE, LEWO, DONŻUAŃSTWO, MONOCUKIER, MATURA POMOSTOWA, OSA, MIEDZIOWIEC, KAIMAK, ŚRODEK, KOMPLEKS IMMUNOLOGICZNY, NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA, IMIGRACJA ZAROBKOWA, MLECZKO, WILCZY DÓŁ, PODGRZYBEK, LATEN, ZŁĄCZE, WODA PODSKÓRNA, FILLO, ŻARTOWNIŚ, TYK, ZAKON MĘSKI, DIAGRAM FAZOWY, WANAD, SCHIZOFRENIA KATATONICZNA, KORYTARZ EKOLOGICZNY, KRYSZTAŁ NAŚLADOWCZY, GŁOS STROIKOWY, SPORT KWALIFIKOWANY, MAKROELEMENT, WĘDRÓWKA PIERZENIOWA, KRET SZCZOTKOOGONIASTY, PLANETARIUM, PRÓBA SAMOBÓJCZA, SERAJ, DOŻYWOCIE, MALARSTWO ŚCIENNE, GEN RECESYWNY, LAUR, REID, SPOTKANIE WARSZTATOWE, AURORA, EKSPERT, KOPALINA LECZNICZA, KRÓLEWICZĄTKO, KARABIN WYBOROWY, ZAKON ŻEBRZĄCY, SYSTEM KOMPUTEROWY, UNIWERSUM, LANTANOWIEC, PARAOLIMPIADA, WIDZ, TABU, ULICA, GRAD, PRAPŁETWIEC CZARNY, LEKTORIUM, PODUSZKA, KOMUNIA, DEWALUACJA, TARCZA NUMEROWA, KAWOWIEC, BALON ZAPOROWY, ZGRYWA, MAŁA OJCZYZNA, OBIJACZ, ODBIÓR, WYPRAWA, CHERA AUSTRALIJSKA, BIUROKRACJA, OBSTAWA KAMIENNA, CENOBIORCA, ANIMALIZM, INSPEKTOR SZKOLNY, DÓŁ GNILNY, PSYCHIATRIA REPRESYJNA, LITERATURA ODPUSTOWA, ERYTROCYT, SKLEP ZOOLOGICZNY, MADŻONG, FAZA GÓROTWÓRCZA, UCHO IGIELNE, OBÓZ KONCENTRACYJNY, SZTUKATERIA, ALUMNAT, OBSZAR ALIMENTACYJNY, PRZESILENIE RZĄDOWE, FURUNKULOZA, RÓWNIK NIEBIESKI, FUKS, SARDYNELA KAMERUŃSKA, REKAMIERA, WALUTOWY KONTRAKT FUTURE, DEFICYT EKONOMICZNY, SŁOWNICTWO, WYGON, BODZIAK, DZIAŁKA, SPOKÓJ, MINÓG MORSKI, SANITARIUSZ, INTERGLACJAŁ, CIAŁO SZTYWNE, JĘZYK SZTUCZNY, ELEMENT ROZDZIELCZY, DOBRY WUJEK, SYGNAŁ ŚWIERGOTOWY, SAŁATKA SZOPSKA, PAMPA, JABŁOŃ DOMOWA, MUSZKA, POWIEŚĆ PANORAMICZNA, PREFERENCJA, PSOTA, PIGUŁKA ANTYKONCEPCYJNA, KASARNIA, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-6, ŹRÓDŁO, EGZEMPLARYZM, ŁABĘDŹ, NORI, BARIERA ARCHITEKTONICZNA, JASZCZURKA WĘŻOWATA, MEDALION, KUCZBAJA, KAMIEŃ BUDOWLANY, PRZENIKALNOŚĆ MAGNETYCZNA, SEKWENCJA PALINDROMOWA, ZAPŁODNIENIE HETEROLOGICZNE, JESIOTRY, HALIT, KWARTET FORTEPIANOWY, TEKTONIKA, WZGLĄD, ZMIANA, DIPLOID, TABLETKA ANTYKONCEPCYJNA, SALAMANDRA KAUKASKA, AGORA, OPĘTANY, HARMONIKA, OBSZAR METROPOLITALNY, MĄCZNIK, KONTRAKT WOJEWÓDZKI, PRZEKAŹNIK STATYCZNY, OLIGOPOL, FUNDUSZ PORĘCZENIOWY, SANDAŁOWIEC, MNICH, HEKSAPLOID, CHIPPENDALE, SZARPANKA, SĄD DRUGIEJ INSTANCJI, MELODYCZNOŚĆ, TOJAD SMUKŁY, ATRYBUT, GORĄCE ŹRÓDŁO, SPOCZYNEK, ANTYWESTERN, MONOPOL, TEMAT SŁOWOTWÓRCZY, OBJĘTOŚĆ, FIGURA OGRANICZONA, KIESZONKA, KONWENCJONALIZM, FIZYKA WIELKICH ENERGII, KONFIGURACJA ELEKTRONOWA, MŁODZIEŃCZOŚĆ, DZIECKO EPOKI, KOPULACJA, APARAT TELEFONICZNY, SMOK, ARKA, KRZYŻAK ROGATY, SZYSZKOWIEC, MIEDNICZKA, KASETON, LOTNISKO, NÓŻ DO CHLEBA, JĘZYK IZOLUJĄCY, DIORAMA, KORWINIZM, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, UCHA, POSIADY GÓRALSKIE, ?KOSZT BEZPOŚREDNI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.732 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZAS TRWANIA POŁĄCZENIA TELEFONICZNEGO DANEGO RODZAJU, DLA KTÓREGO USTALONO OPŁATĘ JEDNOSTKOWĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CZAS TRWANIA POŁĄCZENIA TELEFONICZNEGO DANEGO RODZAJU, DLA KTÓREGO USTALONO OPŁATĘ JEDNOSTKOWĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
IMPULS czas trwania połączenia telefonicznego danego rodzaju, dla którego ustalono opłatę jednostkową (na 6 lit.)
IMPULS TELEFONICZNY czas trwania połączenia telefonicznego danego rodzaju, dla którego ustalono opłatę jednostkową (na 18 lit.)
JEDNOSTKA TARYFIKACYJNA czas trwania połączenia telefonicznego danego rodzaju, dla którego ustalono opłatę jednostkową (na 22 lit.)

Definicje krzyżówkowe

IMPULS
czas trwania połączenia telefonicznego danego rodzaju, dla którego ustalono opłatę jednostkową (na 6 lit.).
IMPULS TELEFONICZNY
czas trwania połączenia telefonicznego danego rodzaju, dla którego ustalono opłatę jednostkową (na 18 lit.).
JEDNOSTKA TARYFIKACYJNA
czas trwania połączenia telefonicznego danego rodzaju, dla którego ustalono opłatę jednostkową (na 22 lit.).

Oprócz CZAS TRWANIA POŁĄCZENIA TELEFONICZNEGO DANEGO RODZAJU, DLA KTÓREGO USTALONO OPŁATĘ JEDNOSTKOWĄ sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - CZAS TRWANIA POŁĄCZENIA TELEFONICZNEGO DANEGO RODZAJU, DLA KTÓREGO USTALONO OPŁATĘ JEDNOSTKOWĄ. Dodaj komentarz

2×2 =

Poleć nas znajomym:

x