COŚ, CO STANOWI DUŻE OBCIĄŻENIE DLA CZŁOWIEKA, UNIEMOŻLIWIA MU RUCH, MYŚLENIE, PARALIŻUJE W SYTUACJI, W KTÓREJ SIĘ ZNALAZŁ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CEMENTOWE BUTY to:

coś, co stanowi duże obciążenie dla człowieka, uniemożliwia mu ruch, myślenie, paraliżuje w sytuacji, w której się znalazł (na 13 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CEMENTOWE BUTY

CEMENTOWE BUTY to:

kloc cementu, w którym umieszcza się nogi osób, mających umrzeć przez utopienie (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "COŚ, CO STANOWI DUŻE OBCIĄŻENIE DLA CZŁOWIEKA, UNIEMOŻLIWIA MU RUCH, MYŚLENIE, PARALIŻUJE W SYTUACJI, W KTÓREJ SIĘ ZNALAZŁ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.049

PRÓŻNIA SPOŁECZNA, WYROŚLE, KĘDZIERZAWOŚĆ, ZWIERZĘ, ŁAŹNIA RZYMSKA, WEZGŁÓWEK, STANICA WODNA, KOŚCIEC MORALNY, PANAMA, SAMOWOLKA, INSTYNKT ZACHOWAWCZY, TWÓRCA, HAIŃSKI, FOTOEDYTOR, NARCIARSTWO KLASYCZNE, CHROMATOGRAFIA GAZOWA, FINAŁ, FRONT STACJONARNY, PARZONKA, KONFIGURACJA, KRATA, ANALOG, OPRAWKA, KOLEJ LINOWA, LOTNY FINISZ, TRÓJNIAK, ENERGETYKA CIEPLNA, KOMORA FERMENTACYJNA, ZŁOŚLIWOŚĆ, ANALIZA FUNKCJONALNA, ZGRZYBIAŁOŚĆ, SPLOT KRZYŻOWY, ZŁOŻE GRUNTOWE, POJAWIENIE SIĘ, PODRÓŻ, MOBIL, KURIER PODHALAŃSKI, OOLIT, ODNAWIACZ, MIOPIA, FIRMAMENT, STRZELNICA, KOWALNOŚĆ, KONTEMPLATOR, ABSTRAKCJONISTA, GEOLOGIA, GICZOŁ, KROATYSTYKA, SŁODZIAK, WĘGLOWODAN, WYRĄB, TOR ODSTAWCZY, MODUŁ, MAFIJNOŚĆ, ODSUW, DZIENNIKARZ, ANOMALIA UHLA, LEPSZOŚĆ, BABRAŁA, PŁYTA KONTYNENTALNA, ARCHIWISTA, KONTRGAMBIT WINAWERA, DOROBEK, TERAPIA BEHAWIORALNA, MONTOWNIA, ZASTAWKA AORTALNA, CIĄGNIK PRZEGUBOWY, GORE-TEX, WŁOSEK, NIL, OCKHAMIZM, DRAŃSTWO, ELEGANT, JEDYNE, POWOLNOŚĆ, NIUCHACZ, UREID, RELACJA PUSTA, CHOROWITOŚĆ, SOK JELITOWY, KOLOKACJA, ŁUPEK, GAUSS, ZGORZEL GAZOWA, WIGOŃ, UKŁAD ODNIESIENIA, KROSNY, MANDRYL, CIASNOTA, KAMIEŃ OZDOBNY, PIES RODZINNY, ZUPA Z GWOŹDZIA, ROZWAŻNOŚĆ, MĄDROŚĆ, CZYNOWNICTWO, NOC, PORUSZENIE, POLITYKA DYSKONTOWA, ŚRUTA SŁONECZNIKOWA, LOSOWOŚĆ, DOWÓD WPROST, SINIAK, OSZCZĘDNOŚĆ, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, WERSYFIKACJA, ZESKOK, BAZA PŁYWAJĄCA, BZDURA, PSYCHOGERIATRIA, KLIMAKS, ZWÓJ, BALDWIN, AZOR, TRYSKAWKA, TRZECIE OKO, APTECZKA, ZAUROPODOMORFY, KRYTYCZNOŚĆ, OBOWIĄZEK SZKOLNY, STROLLER, GODZINA REKTORSKA, TORT, ŁOMOT, LAPIDARNOŚĆ, SHONEN-AI, WOK, KORZEC, ORZECH KOKOSOWY, REZERWACJA, QUIZ, KOMÓRKA WŁOSKOWATA, DYNAMIZM, SPIRALA ARCHIMEDESA, PRZYTUŁEK, WAPIENNIK, PODŁOŚĆ, ŻABY SESZELSKIE, PRZEŚMIECHY, DOŚWIADCZENIE, TAJFUN, BROMELIA, CHRANCUSKI, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, ASFALT, BIODYNAMIKA, FRANKATURA WIELOKROTNA, STROP KLEINA, STAŁA SVEDBERGA, PUNKTUALNOŚĆ, COŚ, UMOWA BUKINGOWA, NAJDA, PIERWIASTEK CHEMICZNY, PRZEDMURZE, NEUROBLASTOMA, JEŹDZIK, HEBRAJSKI, CHIRURG PLASTYCZNY, NADFIOLET, KUREK, DWUWIERSZ, DŹWIGNIA, UŚMIECH SARDONICZNY, KLAKIER, MOMENT ZWROTNY, KWARCÓWKA, UKŁAD SAMODZIELNY, GORZKOŚĆ, POLIP, SREBRNA PAPROĆ, KAWKA, DYLATACJA CZASU, HAMULEC BEZPIECZEŃSTWA, ZDRADA, PODKŁADKA, ŁODYGA, CHOROBA BERGERA, AUTODROM, GĄSKA WIOSENNA, DETALISTKA, ŁZAWICA, PODZIAŁ METRYCZNY, RÓWNIK GALAKTYCZNY, WIDEŁKI, OBRZEŻEK, BROŃ RAKIETOWA, SZEW STRZAŁKOWY, NOŚNIK FUNKCJI, NIEROZUMNOŚĆ, TARAS WIDOKOWY, MUTACJA GENOWA, STREFA NIEBEZPIECZNA, BASEN MODELOWY, KOŁOMYJKA, JUGOSŁOWIAŃSKI, KRAMNICA, MIKROWENTYLACJA, INWESTYCJA, MŁOT, HARMONIKA, KULT ŚWIĄTYNNY, MIĘŚNIÓWKA GŁADKA, KRĘG SZCZYTOWY, DRUH, FILOLOGIA KLASYCZNA, KANCONA, ŚWIADECTWO, BAJKOWOŚĆ, KRYMINALISTYKA, PRZEKLEŃSTWO, ZESPÓŁ USTNO-TWARZOWO-PALCOWY, NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE, MINIKOSZYKÓWKA, WYDAWNICTWO SERYJNE, ODBIJANIE SIĘ, NAZWA BEZPRZEDMIOTOWA, RZEMIEŚLNICZEK, STRATEGIA, NIEBACZNOŚĆ, BEZJĘZYKOWE, KRET, SUPERKOMBINACJA, GÓRNICTWO WĘGLOWE, WIELKA CHOROBA, GOTOWIEC, WYOBRAŻENIE, NOWOWIERCA, KINOMANIAK, FREELANCERKA, DEMON, CECHA PSYCHICZNA, POKER ROZBIERANY, DASZEK OKAPOWY, OGIEŃ OLIMPIJSKI, SZARPAK, OBRZYDLIWOŚĆ, GODZINA PRAWDY, BUTELKA ZAPALAJĄCA, KAPELUSZ PANAMSKI, DOJŚCIE, RESTAURATOR, OPTYKA KRYSZTAŁÓW, PINCETA, PRECYPITAT, WARCHOŁ, ZDZIERSTWO, SYKATYWA, SCHRONISKO TURYSTYCZNE, PONUROŚĆ, DZIENNIK, PROTOTYPOWOŚĆ, CORONET, NAMOLNOŚĆ, ZŁOŻENIE BRONI, ROK PODATKOWY, GRZECZNOŚĆ, METEORYZM, KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA, SEN ZIMOWY, ŚCIEŻKA, KODYFIKATOR, TUŁACZ, REPERTUAR, NORMALKA, GRUPA, MINIMUM EGZYSTENCJI, GONIOMETRIA, POKER DOBIERANY, KLARK, KAWA ZBOŻOWA, FORTECA, HARDOŚĆ, ORANGUTAN SUMATRZAŃSKI, SEKURYTYZACJA, WIHAJSTER, LAMERSTWO, STAN ALARMOWY, MAGMA, INWAZJA, RUGBY, SZESNASTKA, MIEJSCE, OCHOTA, LEWORĘKI, POŚCIELÓWA, ANGLISTYKA, PSYLOFIT, TYSIĄC, ZIEMNIAK SKROBIOWY, PODUSZKA BALANSOWA, KOŁEK, WITALNOŚĆ, OBŁOK OORTA, SSAKI NIŻSZE, OSTRACYZM, ZAMÓWIENIE PUBLICZNE, WĘGAREK, SZKOŁA JEDNOKLASOWA, GAWRON, ?KARTUSZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.049 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

COŚ, CO STANOWI DUŻE OBCIĄŻENIE DLA CZŁOWIEKA, UNIEMOŻLIWIA MU RUCH, MYŚLENIE, PARALIŻUJE W SYTUACJI, W KTÓREJ SIĘ ZNALAZŁ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: COŚ, CO STANOWI DUŻE OBCIĄŻENIE DLA CZŁOWIEKA, UNIEMOŻLIWIA MU RUCH, MYŚLENIE, PARALIŻUJE W SYTUACJI, W KTÓREJ SIĘ ZNALAZŁ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CEMENTOWE BUTY coś, co stanowi duże obciążenie dla człowieka, uniemożliwia mu ruch, myślenie, paraliżuje w sytuacji, w której się znalazł (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CEMENTOWE BUTY
coś, co stanowi duże obciążenie dla człowieka, uniemożliwia mu ruch, myślenie, paraliżuje w sytuacji, w której się znalazł (na 13 lit.).

Oprócz COŚ, CO STANOWI DUŻE OBCIĄŻENIE DLA CZŁOWIEKA, UNIEMOŻLIWIA MU RUCH, MYŚLENIE, PARALIŻUJE W SYTUACJI, W KTÓREJ SIĘ ZNALAZŁ sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - COŚ, CO STANOWI DUŻE OBCIĄŻENIE DLA CZŁOWIEKA, UNIEMOŻLIWIA MU RUCH, MYŚLENIE, PARALIŻUJE W SYTUACJI, W KTÓREJ SIĘ ZNALAZŁ. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast