ZWIĄZEK KILKU PAŃSTW, KTÓRE JEDNOCZĄ SIĘ W CELU OSIĄGNIĘCIA JAKIEGOŚ CELU, W MYŚL JAKIEJŚ IDEI ITP - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KONFEDERACJA to:

związek kilku państw, które jednoczą się w celu osiągnięcia jakiegoś celu, w myśl jakiejś idei itp (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KONFEDERACJA

KONFEDERACJA to:

od czasów Zjednoczonego Królestwa Polskiego do rozbiorów: lokalny lub ogólnopaństwowy związek szlachty, duchownych lub mieszczan utworzony dla osiągnięcia jakiegoś celu (na 12 lit.)KONFEDERACJA to:

związek; grupa utworzona przez partie, miasta, instytucje (na 12 lit.)KONFEDERACJA to:

południowe stany USA próbujące dokonać secesji i biorące udział w wojnie secesyjnej; w latach 1861-1865 stworzyły one własne państwo (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZWIĄZEK KILKU PAŃSTW, KTÓRE JEDNOCZĄ SIĘ W CELU OSIĄGNIĘCIA JAKIEGOŚ CELU, W MYŚL JAKIEJŚ IDEI ITP". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.503

TURANIEC, SZTURMAK, SZTUKA UŻYTKOWA, TELECENTRUM, ZGNICIE, TRUNKING, GŁĘBINA, MŁODOHEGLISTA, PLENUM, PRAGERMAŃSKI, PUSZCZALSKA, STARA MALEŃKA, ROZKŁAD, BAGAŻ, GONDOLA, KIBOLSTWO, OMASZTOWANIE, LINOWIEC, SZATAN, RAMA, FENYLOHYDRAZYNA, HORMON ANTYMÜLLEROWSKI, KONTRAKT MENEDŻERSKI, KARKAS, TWORZYWO DO PRODUKCJI CERAMIKI, KARMNIK AUTOMATYCZNY, SAMOCHWALCA, SOCJOBIOLOG, SZEREG HARMONICZNY, FLEKAINID, GALARETKA, DRABINKA, JASMONID, WCINKA, ERGOTERAPIA, KRÓTKOWIDZTWO, ROPA, GAWĘDA, BYLICA BOŻE DRZEWKO, PLACÓWKA RODZINNA, HOWARDYT, LICZEBNIK ZBIOROWY, SKARGA, PRZECIWNAKRĘTKA, PRZEGRODA, WYBRZEŻE ŚRODKOWE, LĄG, ARABESKA, ŁAWA MIEJSKA, SIŁA NOŚNA, BOHATER NEGATYWNY, PRZECIĘTNIACTWO, ARMIA, PARAGAMMACYZM, FLACHA, STYL MOTYLKOWY, EKSKLUZYWIZM, MŁODZIEŃCZA KIFOZA, ROZRYWKA, AMORFIZM, TRASZKA ZWYCZAJNA, SKOCZNIA NARCIARSKA, ANTYGWAŁTY, KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, DROŻDŻOWNIA, DIASTOLE, NORMA REAKCJI GENOTYPU, ROZDZIELANIE IZOTOPÓW, PRZEZIERNIK, SEKULARYZACJA, NAUKI POLITYCZNE, PRACE KONSERWACYJNE, BENEFICJENTKA, KUKLIK SZKARŁATNY, PLOMBA, TURANIEC, DZIDZIA-PIERNIK, KOMAR, PODATEK MAJĄTKOWY, MIKROOTWÓR, JEŻOWIEC, PERILLA ZWYCZAJNA, ELABORACJA, MIASTO OGRÓD, GETTO, ELEKTRODA KALOMELOWA, OKRĄŻENIE, JODEK, ELITARYSTA, ALKOHOL BUTYLOWY, MOSTEK SCHERINGA, MAKINTOSZ, CZARODZIEJ, WIRTUALIZACJA, SEDES, REALIZM MAGICZNY, WIELOMĘSTWO, PETARDA, NAKO, TRIADA CARNEYA, KONFEKCJONER, PIŻMAK, GNIAZDKO, KONODONT, DYFERENCJACJA, MORA, KYNOLOG, DUCH OPIEKUŃCZY, HELIOFIZYKA, SAMORZĄD, TEST, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, RETROGRESJA, TAŚMA MONATAŻOWA, ŚWISTUŁA, PROPAGACJA, URODA, RIGAUDON, EUROPA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, ALGRAFIA, TASIEMIEC NIEUZBROJONY, NAŚLADOWNICTWO, SALA, KASETON, RÓW TEKTONICZNY, POLIMORFIZM, ARSENAŁ, WYOBRAŻENIE, MORZE ADRIATYCKIE, CHIROPTEROLOG, JĘZYK INDIAŃSKI, KORZYŚĆ, ŚPIĄCZKA, ASESOR KOLEGIALNY, SZKŁO WENECKIE, HEMATOLOGIA, SITCOM, PORZĄDEK SPIĘTRZONY, SIEĆ WAN, PAKIET KLIMATYCZNY, NARAKA, SPÓŁGŁOSKA SZUMIĄCA, ALTERNATYWA, HAKER, DUALNOŚĆ, PAS PLANETOID, ŚLIZG STAWOWY, SKANDYNAWISTA, KLUCZ TELEGRAFICZNY, KIFOZA, GARDEROBIANKA, DIATERMIA, WAŁ, WICI, CZUMAK, FIRMAMENT, NIEUNIKNIONOŚĆ, NEOGAULLIZM, GEOFIT RYZOMOWY, OPTYKA, WYSŁANNIK, FIRMAMENT, DŻDŻOWNICA, STOPKA, SPŁYW GRAWITACYJNY, SAMOZATRATA, KOZOJEBCA, CZTERDZIESTKA, ZYGOTARIANIN, PYTANIE RETORYCZNE, MISTERIUM, SKŁAD, NEUROPRZEKAŹNIK, BASKINKA, PRZEKSZTAŁCENIE TOŻSAMOŚCIOWE, UBIJAK, SZEŚĆDZIESIĄT SZEŚĆ, HALA TARGOWA, MÓWNOŚĆ, PRZESTRZEŃ WEKTOROWA, SYNEREZA, KONTROLKA, ORGANISTKA, DACH ŁAMANY, PRZYKRYCIE, FENOLAN, OPIEKA PALIATYWNA, POŁAĆ, HAK, ŻEGLARZ, SOLIDARNOŚĆ, PRAWO RUSKIE, KRAJE KOMUNISTYCZNE, FENTANYL, OPERA, POŻYCZKA, DWUPRZYMIERZE, POŁOWA, LINIA PODSTAWOWA, CYRK, PONTICELLO, WYKROCHMALENIE SIĘ, NIEWYPAŁ, BARSZCZ BIAŁY, MIKROCHEMIA, KONSTRUKTYWIZM SPOŁECZNY, TRANSGRESJA, SALON, ŻABA KATOLICKA, KUPRÓWKA, ŚCIANA FUNDAMENTOWA, HOLTER EKG, REUMATOLOGIA, ZWÓJKOWATE, BONANZA, ATRAKCJA, SEQUEL, ZWIĄZEK, SEJSMOAKUSTYKA, WOLA, WZMACNIACZ OPERACYJNY, OCZEKIWANIE INFLACYJNE, PORZĄDEK DZIENNY, SET, SYMETYKON, RÓWNANIE STANU, PRODUKCJA, POCHŁANIACZ, KARCZMA, AUTOTELICZNOŚĆ, POROZUMIENIE PŁACOWE, FILOZOFIA KRYTYCZNA, SZWEDZKI, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, WYPIÓR, SEMINARZYSTA, RURALISTYKA, ZWIĄZEK SPORTOWY, ODMIANA HERBOWA, IDIOM, ŚWIADOMOŚĆ, FICTIO PERSONAE, PŁOTKA, ZRĘCZNOŚĆ, IRRADIACJA, KOSZT ZAPEWNIENIA JAKOŚCI, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA DOSTĘPNA, FILM PSYCHOLOGICZNY, POJEDYNEK, CHRAPY, CYTACIK, ANTROPOLOGIZM, ROBER, POJAZD KOLEJOWY, NIEZNAJOMY, SELENOGRAFIA, PROZODIA, STENGA, RĘKA OPADAJĄCA, IRONIA ROMANTYCZNA, ODROSTY, ENDOPSAMMON, HAJS, SARDELOWATE, KŁUSAK ORŁOWSKI, RAUBITTER, MAREMMANO, ZESPÓŁ TUMARKINA, MAPNIK CAGLE'A, OKRUTNIK, USZKODZENIE, PIRACTWO, AKINEZJA, MECHANIKA PRECYZYJNA, MASZT, ALDROWANDA, KUWERTURA, BRODAWKA, CYSTOLIT, WANNA, PRZESYP, KURACJA UDERZENIOWA, MECHANIKA STATYSTYCZNA, KONWERGENCJA, PIERWSZA JASKÓŁKA, CIEŚŃ NADGARSTKA, LAICKOŚĆ, BARWICA DREWNA, PIŻMOSZCZUR, SZANIEC, MINERALOGIA GENETYCZNA, POCIĄG OSOBOWY, RODZAJ MĘSKONIEŻYWOTNY, MAGISTERKA, ADBLOCK, NADZIEWARKA, REAKCJA NIEODWRACALNA, ZALEW, SZORY, ?RYBA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.503 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZWIĄZEK KILKU PAŃSTW, KTÓRE JEDNOCZĄ SIĘ W CELU OSIĄGNIĘCIA JAKIEGOŚ CELU, W MYŚL JAKIEJŚ IDEI ITP się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZWIĄZEK KILKU PAŃSTW, KTÓRE JEDNOCZĄ SIĘ W CELU OSIĄGNIĘCIA JAKIEGOŚ CELU, W MYŚL JAKIEJŚ IDEI ITP
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KONFEDERACJA związek kilku państw, które jednoczą się w celu osiągnięcia jakiegoś celu, w myśl jakiejś idei itp (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KONFEDERACJA
związek kilku państw, które jednoczą się w celu osiągnięcia jakiegoś celu, w myśl jakiejś idei itp (na 12 lit.).

Oprócz ZWIĄZEK KILKU PAŃSTW, KTÓRE JEDNOCZĄ SIĘ W CELU OSIĄGNIĘCIA JAKIEGOŚ CELU, W MYŚL JAKIEJŚ IDEI ITP sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - ZWIĄZEK KILKU PAŃSTW, KTÓRE JEDNOCZĄ SIĘ W CELU OSIĄGNIĘCIA JAKIEGOŚ CELU, W MYŚL JAKIEJŚ IDEI ITP. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast