NOŚNIK DANYCH W POSTACI PASKA; ODCZYT DANYCH ODBYWA SIĘ PRZEZ PRZECIĄGNIĘCIE KARTY W CZYTNIKU REAGUJĄCYM NA ZMIANY POLA MAGNETYCZNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PASEK MAGNETYCZNY to:

nośnik danych w postaci paska; odczyt danych odbywa się przez przeciągnięcie karty w czytniku reagującym na zmiany pola magnetycznego (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NOŚNIK DANYCH W POSTACI PASKA; ODCZYT DANYCH ODBYWA SIĘ PRZEZ PRZECIĄGNIĘCIE KARTY W CZYTNIKU REAGUJĄCYM NA ZMIANY POLA MAGNETYCZNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.751

BEZGŁOWOŚĆ, BYSTROŚĆ, NIEROZEZNANIE, MEMBRANA, MALARZ, PARANOICZNE ZABURZENIE OSOBOWOŚCI, MISTRZU, SENTYMENT INWESTYCYJNY, RADIOKABINA, PEPINIERA, KAJMAN KROKODYLOWY, BAŁYK, ROŚLINA OWADOPYLNA, DASZEK, KONSONANS, PSYCHOLOGIA HUMANISTYCZNA, PLOTER GRAWERUJĄCY, MRAŹNICA, ROSA MIODOWA, CZYNNOŚĆ HANDLOWA, DEKOMPENSACJA, PORĘCZ, MLECZAJ LEPKI, BLEJTRAM, 1,4-BENZOCHINON, PTASIA GRYPA, RELIGIOZNAWCA, DACH MANSARDOWY, ANTYNATURALIZM, TELEFOTOGRAFIA, LINGWISTYKA DIACHRONICZNA, CHARAKTERYSTYKA, MUCHA, WIZA IMIGRACYJNA, SZWOLEŻER, OCTOWNIA, AGENCJA PŁATNICZA, PISANKA, KASZA KUKURYDZIANA, POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE, MISZCZU, BĄBEL, POCIĄG EKSPRESOWY, KLATCHIAŃSKI, WINDA, HAK, ZAJĄC, GRANICA CIĄGU, KRĄŻOWNIK POMOCNICZY, DOSTĘP, ŁAWA RZĄDOWA, KREOL, KOLEŻANKA PO FACHU, PŁYTA GŁÓWNA, MULTIPLET, PRZEPOJKA, KOTERIA, LEWICA, ANTROPONIMIA, DZIEDZICZENIE TYPU PISUM, KORONA, KONSEKRACJA, SZRANKI, ZDUN, NIEUPRZEJMOŚĆ, ŚCIGAŁKA, CHŁOPCZYCA, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, EMITOFAGIA, SUROGATOR, BACYTRACYNA, MUSZKIETON, DOS, ANTYBIOZA, BRONTOZAUR, SZEŚCIOBÓJ, KAPALIN, PRACUŚ, AGROWŁÓKNINA, KNEDLE, NARZECZEŃSTWO, SZANIEC, LISTWA, BOCZEK, GWIAZDA WOLFA-RAYETA, LATAWIEC, ZIEMIA ŚWIĘTA, PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, TURANIE, LIST ZASTAWNY, PRZEDPOLE, STARONORDYJSKI, INTERPRETATOR, RETRANSMISJA, SEMESTR LETNI, SZYKANA, LAGUNA, PEPERONI, PRASADAM, ELEKTRODYNAMIKA KWANTOWA, ANARCHISTA, SYZYGIA, WATA CELULOZOWA, KNIAZIENIE, USŁUGA OBCA, DEWALUACJA, WŁÓKIENKO KURCZLIWE, UKRES, OBRONA, HELLADA, GUANO, UŁUDA, MECENASOSTWO, IMAMIZM, KISIEL, TELEGRAF OPTYCZNY, BUDOWNICTWO, LALKA, CHŁOPEK-ROZTROPEK, ZANOKCICA CIEMNA, EPOKA PALEOMAGNETYCZNA, FELICIA, FILOZOFIA MATEMATYKI, BARWY NARODOWE, PALEOPATOLOGIA, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY, MASKA, ALTOSTRATUS, NAUKI POLITYCZNE, GIDRAN, MAZAJA, DRUGI PLAN, ODCIEK, POTENCJAŁ ZETA, KRAJOBRAZ KULTUROWY, POJAZD SILNIKOWY, DOMINATOR, KRZYWA ELIPTYCZNA, PIEPRZ, GRÓD, KRYSTALOCHEMIA, EDOMETR, AREOGRAFIA, ODPÓR, LANGUR WSPANIAŁY, FIZYK, ORBITA, AGROMETEOROLOGIA, LEKTURA, CHUTLIWOŚĆ, PRACA ORGANICZNA, ŁAWA MIEJSKA, ŁAPACZKA RUMOWISKA WLECZONEGO, ŁĄKOTKA, MIŚ, ETOLOGIA, BACH, WELUR, DYFUZOR, RDZA ZBOŻOWA, KARABON, GASTRONOM, ISLAMISTA, PRZEMYTNIK, KONWIKCJA, M, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, FIZJOPATOLOGIA, KRAWAT, NIEPODZIELNOŚĆ, APLIKANT ADWOKACKI, PRZYCZEPA CAMPINGOWA, BUJANIE, NIMFA, PODWÓJNY TROCHEJ, SKIBOB, KSIĘGA LITURGICZNA, KWARTALNIK, KATEGORYCZNOŚĆ, RESYNTEZA, KRYTYCZNA ANALIZA DYSKURSU, SIŁOWNIA WIATROWA, BURDON, BLANKERS, ŚLEPE ŹRÓDŁO, BÓBR KANADYJSKI, SILNIK SZEREGOWY, DYKTA, ROZLUŹNIENIE, HEKSAPTYK, RYTM, SAMOPAŁ, WIDZOWNIA, EROZJA ŚNIEŻNA, SMYCZ, GRUPA ARYLOWA, KANION PODMORSKI, SWAWOLNIK, PODKÓWECZKA, WIKTYMOLOGIA, RUCH PRECESYJNY, RODZINA NIEPEŁNA, DYLATACJA CZASU, KRĘG SZYJNY, AMORFICZNOŚĆ, NIEDOPRZĘD, KOSZULARZ, BARCZATKA GŁOGÓWKA, KSIĘGA METRYKALNA, KWAS KAMFOROWY, NADZÓR BANKOWY, EDUKATORKA, KALENDARZ GREGORIAŃSKI, ŁOWCA, MOLE, ZASPA, RZUT OSOBISTY, KRASNOLUDEK, SARKOIDOZA, FIZYKA, SUCHORYT, MIKROCHIRURGIA, PRODUKCJA PIERWOTNA, DOKUMENTACJA TECHNICZNA, PRZEBIEG, POSIADY GÓRALSKIE, PIEC OPOROWO-ŁUKOWY, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, KATAROWIE, POLIMORFIZM, MUSZKA, ARMATA, STOPA LĄDOLODU, UPADEK, SPÓŁKA CICHA, KOMUNIKACJA, SKRĘCENIE STAWU, ŻABA MARMURKOWANA, KOLCZATKA, FOKMASZT, PODZIAŁKA, REDYNGOT, GŁAGOLICA, KAPLICA PRZYCMENTARNA, STATEK, ŻEL, DEMOBILIZACJA, ZUCH, KRETOWISKO, DŻEZ, SPUSZCZENIE, ŚCIANA OGNIOWA, PIASTUN, CIAŁO SZTYWNE, METODA SCENARIUSZOWA, GLUKOZYNOLAN, RÓWNIK, IMMUNITET FORMALNY, MASZYNA TŁOKOWA, SAMOUK, BOCZNOTRZONOWIEC, DAR POMORZA, PAPIEREK LAKMUSOWY, DOPING, KATAKAUSTYKA, FILM ANIMOWANY, UDŹWIG, KLIMAKTERIUM, HISTORYK, EPICYKL, DYSK ZIP, WYJADACZ, RZEP, ŁĘKOTKA, RZĘSISTKOWICA BYDŁA, ŁUSKOWIEC, SEC, PUNK ROCK, TAKT TRÓJDZIELNY, NIMFAJON, DYPTYK, POMPA PROTONOWA, KANAŁ PACHWINOWY, SIŁACZ, PRÓG WYBORCZY, ZAKOLE, KOSTKOWANIE, AGREGAT, CHEMIZACJA ROLNICTWA, JĘZYK ŁACIŃSKI, DAMA DO TOWARZYSTWA, PTASZNIK KĘDZIERZAWY, OKRES PÓŁTRWANIA, PRZEZNACZENIE, TERAPIA STRUKTURALNA, MŁAK, MODERATOR, INSZA INSZOŚĆ, TRYCZNIK, ?REDA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.751 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NOŚNIK DANYCH W POSTACI PASKA; ODCZYT DANYCH ODBYWA SIĘ PRZEZ PRZECIĄGNIĘCIE KARTY W CZYTNIKU REAGUJĄCYM NA ZMIANY POLA MAGNETYCZNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NOŚNIK DANYCH W POSTACI PASKA; ODCZYT DANYCH ODBYWA SIĘ PRZEZ PRZECIĄGNIĘCIE KARTY W CZYTNIKU REAGUJĄCYM NA ZMIANY POLA MAGNETYCZNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PASEK MAGNETYCZNY nośnik danych w postaci paska; odczyt danych odbywa się przez przeciągnięcie karty w czytniku reagującym na zmiany pola magnetycznego (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PASEK MAGNETYCZNY
nośnik danych w postaci paska; odczyt danych odbywa się przez przeciągnięcie karty w czytniku reagującym na zmiany pola magnetycznego (na 16 lit.).

Oprócz NOŚNIK DANYCH W POSTACI PASKA; ODCZYT DANYCH ODBYWA SIĘ PRZEZ PRZECIĄGNIĘCIE KARTY W CZYTNIKU REAGUJĄCYM NA ZMIANY POLA MAGNETYCZNEGO sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - NOŚNIK DANYCH W POSTACI PASKA; ODCZYT DANYCH ODBYWA SIĘ PRZEZ PRZECIĄGNIĘCIE KARTY W CZYTNIKU REAGUJĄCYM NA ZMIANY POLA MAGNETYCZNEGO. Dodaj komentarz

3+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast