JĘZYK UŻYWANY PRZEZ OK. 130 MLN MIESZKAŃCÓW JAPONII ORAZ JAPOŃSKICH EMIGRANTÓW NA WSZYSTKICH KONTYNENTACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JĘZYK JAPOŃSKI to:

język używany przez ok. 130 mln mieszkańców Japonii oraz japońskich emigrantów na wszystkich kontynentach (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JĘZYK UŻYWANY PRZEZ OK. 130 MLN MIESZKAŃCÓW JAPONII ORAZ JAPOŃSKICH EMIGRANTÓW NA WSZYSTKICH KONTYNENTACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.318

SZEPT, NERECZNICA BORRERA, ŁABA, STAWKA KAPITACYJNA, OKOP, HIDŻAB, RETENCJA, SYRENY, NOSOWOŚĆ, CHMURA ŚREDNIA WARSTWOWA, MODULACJA SKROŚNA, MESJASZ, TŁUSZCZAK, LUMPKA, DOWÓD REJESTRACYJNY, PÓŁGOLF, PRZEWÓD, ODŁÓG, CZUHANIA, UGODA RESTRUKTURYZACYJNA, SOBÓR, JĘZYK DARDYJSKI, MOWA POZORNIE ZALEŻNA, LEPNIAK, ADWOKAT, LOTOS, DŹWIGNIA FINANSOWA, EMETYK, NUTA, SYSTEM ARGENTYŃSKI, PENDYNKA, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, SALAMANDRA ANATOLIJSKA, DZIENNIKARKA ŚLEDCZA, RETORSJA, SZERPA, GNÓJ, PŁYN TKANKOWY, KIERZYNKA, NOUMENON, KURATORKA, ŻÓŁWIE MUŁOWE, TUNIKA, OŚ OPTYCZNA, GĄGOŁ, GORĄCZKA DUM-DUM, ROŚLINA OLEJKODAJNA, EDIAKARAN, MASTYKS ASFALTOWY, CHOROBA MARIE-STRÜMPLLA-BECHTEREWA, GRA WYŚCIGOWA, MARZEC '68, SAN, BŁONA MIELINOWA, OBIEKT GWIAZDOPODOBNY, PIGUŁKA WIEDZY, DYSZA, GASTROENTEROLOGIA, MODRASZEK ALKON, NOMINALNOŚĆ, GRECKI, SKACZELE, RUMIEŃ NAGŁY, SYNTETYK, LAMPA DÖBEREINERA, TENIS, JĘZYK MARTWY, KARŁĄTKOWATE, OPĘTANIE, OGÓLNOSŁOWIAŃSKOŚĆ, STRZEMIĘ, JAZZ, KOMÓRKA, MANIPULATOR, POWRÓT, KOSTIUM, DOM AKADEMICKI, ŁUSKOKSZTAŁTNE, ROFEKOKSYB, ALGOAZAUR, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, PONADZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY, WASĄG, NAUKI GEOGRAFICZNE, KINDER NIESPODZIANKA, FAWELA, CZAPLA BIAŁOLICA, BIRMAŃSKI, STYGON, LEKTORAT, SAKRAMENT, GŁOWICA, ANALIZA KONKURENCJI, JEDNOSTKA AVOIRDUPOIS, RELACJA PRZECHODNIA, CIŚNIENIE KIERUNKOWE, INŻYNIERIA MECHANICZNA, PIASEK WODNOLODOWCOWY, JOGURCIK, WANGA BŁĘKITNA, PROLIFERACJA, DATOUZAUR, KAPROZUCH, ELDAR, KLOPIDOGREL, SIWAPITEK, IRGA POMARSZCZONA, WŁOSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, REDUKTOR CIŚNIENIA, OFIAKOMORFY, NAGŁOŚNIENIE, MOTYLICA WĄTROBOWA, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, EMALIA, BAIERA IMMUNOLOGICZNA, AUTYZM, GEOMELOFAGIA, POLSKI, UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW, STAROPOLSZCZYZNA, GARIBALDCZYK, OŚWIĘCIM, PRAWO KONSTYTUCYJNE, MASA STARTOWA, NANOFILTRACJA, CZARNY MAKAK CZUBATY, REFERENDUM LOKALNE, PŁASKLA, WEDGE, CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY, FILIPIN, SOFTBALL, ORGAN RENTOWY, RDZA ZBOŻOWA, OSIOŁ DOMOWY, JEDNOSTKA ZALEŻNA, KREDYT SKUPOWY, TERMINAL PROMOWY, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, FOTEL ROZKŁADANY, NARRACJA POLIFONICZNA, KAPITAN, SERBISTYKA, SAMBENITO, SATELITA SZPIEGOWSKI, JĘZYK AUSTRONEZYJSKI, BIEL, POSTĘP GEOMETRYCZNY, KĄT PEŁNY, AKTYWISTA, EWAPOTRANSPIRACJA, USTERZENIE MOTYLKOWE, CZAPRAK, APPALOOSA, RETORYCZNOŚĆ, POKÓJ NAUCZYCIELSKI, HULA, ALZACKI, LIBERALIZM SOCJALNY, BLASTOMYKOZA PÓŁNOCNOAMERYKAŃSKA, ORTOPTYCZKA, ROZSTRZYGALNOŚĆ, DAROCHA, BOREWICZ, OKRES PRZEDRZYMSKI, LEGA APOSTOLSKI, JAZZÓWKA, DUSZNOŚCI, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, TYRANIA, SUPERLICENCJA, BRDA, UFNOŚĆ KONSUMENCKA, EBRO, HORMON PŁCIOWY, ARBITRAŻ, HISZPAN, SZWAJCARSKI KOŃ SPORTOWY, LAKTOOWOWEGETARIANIN, UJGURSKI, SPORRAN, GANSU, HOLTER, WENTYLACJA GRAWITACYJNA, KOREKTA WŁASNA, SZPERACZ, POLONEZ, SIOGUN, COCKNEY, LISZAJ BIAŁY, ZYDWESTKA, OLEANDER, PERKOZ DWUCZUBY, PUDLINGOWANIE, ABONAMENT, SUKMANA, SOKOLE OKO, TŁUMACZKA, WERTYKULACJA, KAMELEON LIŚCIOWATY, BIOPOLIMER, YPRES, RAD, BRODACZ MONACHIJSKI, PSEUDOPAŁANKA NASKALNA, JEZIORO POLIMIKTYCZNE, BAJA, KONTROLA DOSTĘPU, MUZEUM, KOSZULA, KOREK PAROWY, DEZASEMBLER, AKORDYKA, GORZOWIANKA, CERATA, ESENCJA, KASA MIESZKANIOWA, SAMOWYLECZENIE, BARONG, BIOMECHANIKA, SOCZEWKA FRENSELA, APORT, OBLIGACJA RESTRUKTURYZACYJNA, BEZSZPARKOWCE, ESPERANTO REFORMITA, BAZYLIANIE, OTRZEWNA, CZYSTA FORMA, PLATYPTERYG, WAPNO NIEGASZONE, ESAKI, JODAN(VII) SODU, TELEZAKUPY, DEWOLUCJA, GEOMETRIA EUKLIDESOWA, BARIERA WEJŚCIA, PRĄD ZAWIESINOWY, OTSU, PIEPRZ BIAŁY, PIERŚCIEŃ, STREFA CISZY, TERMY, TEMAZEPAM, TRIADA CURRARINO, RADCA PRAWNY, JĘZYK ESPERANTO, HEKSAGONALNE SZACHY POLSKIE, DOLINA U-KSZTAŁTNA, DWUBÓJ KLASYCZNY, GALIARDA, CZŁOWIEKOWATE, ARSENAŁ, PRAWO ROZWOJOWE BAERA, PILARKA RAMOWA, KARTEL, SZWEDZKI, KORNET, PAJĘCZAKI, WALIDACJA, AMINEK ZĘBODŁUBKA, NOTARIUSZ, DARMOCHA, KONWOLUCJA, SPÓŁGŁOSKA NOSOWA, PASEK MAGNETYCZNY, OKULTACJA, PROPYL, EFEKT WPIERANIA, POŚREDNIK UBEZPIECZENIOWY, BRZESZCZOTEK CZARNY, FASETA, GNIAZDO SIECIOWE, SPLENDID ISOLATION, EKSPRES KOLBOWY, NIIGATA, DRUKARKA ROZETKOWA, PRYWATYZACJA KAPITAŁOWA, WOW, PAN STOP, HELIOSFERA, ULOT, NORWESKI, STO OSIEMDZIESIĄT STOPNI, DROGA POŻAROWA, KOKLUSZ, SPRAWNOŚĆ, EUROPALETA, SONDA, URANIZM, EPISTOLOGRAFIA, PLEMIĘ, WINA, MIĘKKI ENTER, NARA, GALLIZACJA, DAWKA PROMIENIOWANIA, EKONOMIA NORMATYWNA, KALKA KREŚLARSKA, KOMÓRKA WŁOSKOWATA, ?PELORUS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.318 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JĘZYK UŻYWANY PRZEZ OK. 130 MLN MIESZKAŃCÓW JAPONII ORAZ JAPOŃSKICH EMIGRANTÓW NA WSZYSTKICH KONTYNENTACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JĘZYK UŻYWANY PRZEZ OK. 130 MLN MIESZKAŃCÓW JAPONII ORAZ JAPOŃSKICH EMIGRANTÓW NA WSZYSTKICH KONTYNENTACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JĘZYK JAPOŃSKI język używany przez ok. 130 mln mieszkańców Japonii oraz japońskich emigrantów na wszystkich kontynentach (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JĘZYK JAPOŃSKI
język używany przez ok. 130 mln mieszkańców Japonii oraz japońskich emigrantów na wszystkich kontynentach (na 13 lit.).

Oprócz JĘZYK UŻYWANY PRZEZ OK. 130 MLN MIESZKAŃCÓW JAPONII ORAZ JAPOŃSKICH EMIGRANTÓW NA WSZYSTKICH KONTYNENTACH sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - JĘZYK UŻYWANY PRZEZ OK. 130 MLN MIESZKAŃCÓW JAPONII ORAZ JAPOŃSKICH EMIGRANTÓW NA WSZYSTKICH KONTYNENTACH. Dodaj komentarz

5×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast