RODZAJ STATKU SŁUŻĄCY DO PRZEWOZU UROBKU WYDOBYTEGO PRZEZ POGŁĘBIARKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZALANDA to:

rodzaj statku służący do przewozu urobku wydobytego przez pogłębiarki (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SZALANDA

SZALANDA to:

błotniarka; duża barka przystosowana do przewożenia szlamu (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ STATKU SŁUŻĄCY DO PRZEWOZU UROBKU WYDOBYTEGO PRZEZ POGŁĘBIARKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.842

OSTRY DYŻUR, ŚWIĘTO, INKASO, BACYTRACYNA, RELING, PŁOMYK, ŻÓŁWIE MUŁOWE, JARZMO, SPORT POŻARNICZY, OCZKO, MEKSYKAŃSKI, DŻIHAD, NORA, ALLEMANDE, SABAT, TANYSTROF, OSKARŻENIE, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, EWOLUCJA NARCIARSKA, OSAD DELUWIALNY, FUNDUSZ STRUKTURALNY, LUANCHUANRAPTOR, SKWIR, KROTOCHWILA, JAMRAJ BRUNATNY, CZYNNOŚĆ EGZEKUCYJNA, GORĄCZKA DUM-DUM, SZPITALNICTWO, RÓWNOWAŻNIK ELEKTROCHEMICZNY, RUCHOMY PIASEK, EGZEMPLARYZM, OBRYWAK, NORMA REAKCJI GENOTYPU, MIKANIT, PIRAMIDA NERKOWA, KLAPA, LUK, MAJTEK, SKLEPIENIE NIECKOWE, SZPILKA, TRANSPORTER OPANCERZONY, MIEŃSZEWIZM, KUC FELIŃSKI, DIARIUSZ SĄDOWY, KRĘGARSTWO, SINOWENATOR, ARTYKULATOR, BLASZKOWIEC, GAZÓWKA, DWUPŁCIOWOŚĆ, SEKWENCJA PALINDROMOWA, ASTER LANCETOWATY, ŻŁÓB LODOWCOWY, GARUDIMIM, PŁYN RINGERA, OFIDYFILIA, DZIÓBKOWIEC, TRĄBKA EUSTACHIUSZA, CYKLON, RYNNA, STRAŻNICA, PRZEPOJKA, SZANTUNGOZAUR, WYDAJNOŚĆ PRACY, ARBA, ZANOKCICOWATE, NAGANIACZ, BRODAWNIK RÓŻNOOWOCKOWY, KUŁACTWO, ISTAR, CYFRA, CYRK, PRASADA, TERAPENA, CHOROBA GIANOTTIEGO-CROSTIEGO, RZEŻUSZNIK, KONDORRAPTOR, FOSFORYLACJA SUBSTRATOWA, LEGISLATYWA, DOBRO PRYWATNE, FILIACJA, OWAL KARTEZJUSZA, ROZWIELITKA, BRAZILOZAUR, ZDOLNOŚĆ POZNAWCZA, KONCERZ, TRASZKA GRZEBIENIASTA NADDUNAJSKA, WIRTUALIZACJA, OLCHA, CEMENTACJA, YALE, POŁUDNIK ZEROWY, FLASZA, FILM INTERAKTYWNY, KASZEL SUCHY, BOM, RODZAJ GRAMATYCZNY, INŻYNIERIA WIEDZY, WCIĄGACZ, CIBOTIOWATE, BAINOCERATOPS, TELEDETEKCJA, PIECHUR, SPLOT, ALARM OZONOWY, ROZCINACZ, MIECZ DWURĘCZNY, SKANINGOWY MIKROSKOP ELEKTRONOWY EMISYJNY, TABAKIERKA, TEOLOGIA CHRZEŚCIJAŃSKA, EKSPRES DZBANKOWY, BEJCA, CHONDRYT WĘGLISTY, HOLTER EKG, KAPOTKA, DIORAMA, DRYFTER, GĄSKA, KEJA, RODZINA NIEPEŁNA, PROTOZUCH, MARSPIKIEL, PŁASZCZYZNA CZOŁOWA, GENDER, ENTEROTOKSYNA, SZKAPLERZ, SSAK, GROTSTENSZTAG, ZWÓD, OBROTÓWKA, KUKIEŁKA, PARAZYTOFIT, PODWODZIE, ZACHYLNIK, KITEL, KREDKA ŚWIECOWA, ASFODEL, ZARZUELA, PATAGOZAUR, ŚRODEK ODWOŁAWCZY, CHOROBA HECKA, SĄD GRODZKI, METKOWNICA, ABLACJA, OKULARKI, DUR PLAMISTY, TURIAZAUR, UBÓJ, STRADIVARIUS, AKCJA ZAŁOŻYCIELSKA, FRACHT DYSTANSOWY, SZTRANDOWANIE, SKUPIA, SIAOZAUR, KREWETKA WIŚLANA, USZYSKO, KOZA, NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, DYKTA, INFUŁA, WALCZAK, LINKA, STRUNOWCE, TELESKOP ZWIERCIADLANY, KODOWANIE PRZEDROSTKOWE, JOIK, KALIMBA, NEOKLASYCYZM, KOŹLAK, KERSTSTOL, WELWICZJA, DOMEK, HIBERNACJA, ŁEBA, BARIERA, HIPEASTRUM, STACJA ORBITALNA, RUMIAN DWUBARWNY, TRYMETR JAMBICZNY CZYSTY, PELHAM, PRZESTRZEŃ LINIOWA, JEDNOSTKA ZALEŻNA, TARTINKA, BOŻNICA, OSTRONOS, SZTAG, PRZEWÓD ODGROMOWY, DYSZKANT, PANEL PODŁOGOWY, HALSOWANIE, CZASOPISMO NAUKOWE, WĘZEŁ TKACKI, WIDZENIE SKÓRNE, PRZEWIERCIEŃ, PEDERPES, BIERWIONO, WZÓR WILLISA, REJESTR, KAPUZA, UFNOŚĆ KONSUMENCKA, FOTEL ROZKŁADANY, DALEKOPIS, SONDA, ŁÓDŹ OKRĘTOWA, SKOWYT, RENTA SZKOLENIOWA, KRYPA, ZAWÓR DENNY, FOKBRAMSEL, PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA, HISTORYCYZM, CHEBZAUR, KWEZYTOZAUR, POLITYKA ENERGETYCZNA, RAZSOLNIK, ZIZANIA, PEDAŁÓWKA, SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE, OPSONINA, MEDYCYNA REGENERACYJNA, KATEGORIALNOŚĆ, INGRESJA MORSKA, KOMISJA NADZWYCZAJNA, ZESPÓŁ LĘKU UOGÓLNIONEGO, AMMOZAUR, KARTA KREDYTOWA, SKAŃSKI, JELITO PROSTE, KOHEZJA, KINGORIA, EUTANAZJA, REGENERACJA, STORCZYK, NASIĘŹRZAŁ, DYSTANS, LINIA WODORU 21 CM, CHARLES, CZARNA PLAMISTOŚĆ LIŚCI KLONU, PŁATOWIEC, KOŁO WERTYKALNE, ODCZYN TUBERKULINOWY, AWANTAŻ, IUE, SZMIZETKA, ARMILLA, CHONDROSTEOZAUR, SIT ŻABI, POKAL, DOCHÓD OSOBISTY, CZUCIE TRZEWNE, GRUSZKA, KURATOR SĄDOWY, CYPRZYK CZTEROKLAPOWY, REFLEKTOR, POMADKA, LĄDOWNIK KSIĘŻYCOWY, WILCZY DÓŁ, NAJDA, PRODUKT GLOBALNY, BALSA, PAGAJ, WZORZEC ANALITYCZNY, STRZAŁKA KIERUNKOWA, SKALA, SPRAWNOŚĆ, OWOCNIK, SAONA, KRYPTOKOMUNIZM, OPIEKUN, SZCZYRK, GAZELE, OKRES PRZEDRZYMSKI, PALNIK ARGANDA, NIL, NADPRZESTRZEŃ, PASTERNAK, SER, PERYSKOP ODWRACALNY, TEŚCIK, ŁUSZCZAK, BRYGANTYNA, KŁĘBUSZEK, NAKO, WIEDŹMIN, SZCZI, JĘZYKI ESKIMOSKOALEUCKIE, TERRINA, MLECZNIK, AKREDYTYWA, OSTAJNICA, GRZYB CHRONIONY, CZEPEK, SYMULATOR LOTU, BĄK, JEDNORÓG, MAKROPLATA, KONTYNUATOR, FILTR CYFROWY, PRAWO OHMA, ?KROTNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.842 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ STATKU SŁUŻĄCY DO PRZEWOZU UROBKU WYDOBYTEGO PRZEZ POGŁĘBIARKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ STATKU SŁUŻĄCY DO PRZEWOZU UROBKU WYDOBYTEGO PRZEZ POGŁĘBIARKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZALANDA rodzaj statku służący do przewozu urobku wydobytego przez pogłębiarki (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZALANDA
rodzaj statku służący do przewozu urobku wydobytego przez pogłębiarki (na 8 lit.).

Oprócz RODZAJ STATKU SŁUŻĄCY DO PRZEWOZU UROBKU WYDOBYTEGO PRZEZ POGŁĘBIARKI sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - RODZAJ STATKU SŁUŻĄCY DO PRZEWOZU UROBKU WYDOBYTEGO PRZEZ POGŁĘBIARKI. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast