RODZINA JĘZYKOWA OBEJMUJĄCA KILKA JĘZYKÓW UŻYWANYCH PRZEZ ESKIMOSÓW I ALEUTÓW NA PÓŁNOCNYCH KRAŃCACH AMERYKI (ALASKA, GRENLANDIA, PÓŁNOCNA KANADA) I SYBERII (PÓŁWYSEP CZUKOCKI, WYSPA BERINGA) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JĘZYKI ESKIMOSKO-ALEUCKIE to:

rodzina językowa obejmująca kilka języków używanych przez Eskimosów i Aleutów na północnych krańcach Ameryki (Alaska, Grenlandia, północna Kanada) i Syberii (Półwysep Czukocki, Wyspa Beringa) (na 24 lit.)JĘZYKI ESKIMOSKOALEUCKIE to:

rodzina językowa obejmująca kilka języków używanych przez Eskimosów i Aleutów na północnych krańcach Ameryki (Alaska, Grenlandia, północna Kanada) i Syberii (Półwysep Czukocki, Wyspa Beringa) (na 23 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZINA JĘZYKOWA OBEJMUJĄCA KILKA JĘZYKÓW UŻYWANYCH PRZEZ ESKIMOSÓW I ALEUTÓW NA PÓŁNOCNYCH KRAŃCACH AMERYKI (ALASKA, GRENLANDIA, PÓŁNOCNA KANADA) I SYBERII (PÓŁWYSEP CZUKOCKI, WYSPA BERINGA)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.460

NIDA, JELEŃ KOŃSKI, ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, PSYCHOANALIZA, OSOBOWOŚĆ ANALNA, KREOLKA, NORA, HEBRAJSZCZYZNA, STYR, KOMIN, KOLIŚCIAKOWATE, GLIPTODONTY, ZEBRULA, ISEO, BRACHYLOFOZAUR, ETIOPSKI, PONY AMERYKAŃSKI, ŻYŁA OCZNA DOLNA, PROCH, SERBOCHORWATYSTYKA, OKULARKI, CZARNY JEŹDZIEC, NERCZYŁUSK WYNIOSŁY, BATIAL, CYK, PODGŁOŚNIOWE ZAPALENIE KRTANI, KAKAO, DAVIS, KREWETKA ZMIENNA, WEKSEL WŁASNY, METR, LABOKANIA, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, KÓZKI, SYSTEM PRZEDSTAWICIELSKI, KONSULTANTKA, KONFIGURACJA, ARTROLEPTOWATE, DRAKONOWATE, PUMA, PĘK, SZYNEL, KULKÓWKOWATE, CZECZEŃSKI, KULIK MNIEJSZY, CZOŁO, HORTENSJOWATE, RACICZNICOWATE, LANTANA, OTWÓR WYLOTOWY, CYTWAR, OPĘTNIK, MONOPOL FISKALNY, ZORZA PORANNA, UZNAM, CISA, JĘZYKI FIŃSKOMARYJSKIE, KOSTKOWANIE, GNIOTOWNIK, POLARYZACJA CHROMATYCZNA, MIKROOTWÓR, LENIWCOWATE, AGENCJA PŁATNICZA, PIEC INDUKCYJNY, EFEKT ELIZY, KANAŁ, OKUPOWANIE, RZEKOTKA KARŁOWATA, SZATA SPOCZYNKOWA, PRZEPUKLINA UDOWA, KOKLUSZ, OPIEKA PERINATALNA, ŚWISTAK CZARNOGŁOWY KAMCZACKI, ROZEJM, RYZYKO NIEWYGASŁE, LITURGIA ALEKSANDRYJSKA, BYLICA GLISTNIK, ALI, SPOTKANIE MODLITEWNE, CHODNIK, KONTRGAMBIT PHILIDORA, TEST PASKOWY, WYSEPKA, FAKTURA, WŁAZ, MIECHEROWATE, MOAKI, TERMITIERA, UBÓJ, TRZMIEL OZDOBNY, GĘŚLIKI PODHALAŃSKIE, MINERAŁ ZABARWIONY, SERCE JASIA, TYP WIDMOWY, DOSTYCZNA, RÓJ, GWAJAKOWIEC CZCZONY, KRĄŻENIE MÓZGOWE, PRZESŁANIE, TELEFONIA KOMÓRKOWA, FORD, CUKRZYCA, WOODSTOCK, WAZONKOWCOWATE, NOTOHIPSYLOFODON, ODRA, ŻYWA LEKCJA, PIĘCIORNIK NISKI, LABORATORIUM ODWOŁAWCZE, SKULICE, OKŁADNICZKOWATE, PISMO URZĘDOWE, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-WYBUCHOWA, MAŁPY SZEROKONOSE, MCHY LIŚCIASTE, CHANTY-MANSYJSK, PROSIAKOWATE, IGRZYSKA, SAMOGŁOSKA NOSOWA, MENNONICI, MOLESTACJA, PIETROW, TUKA, DRĘTWA KALIFORNIJSKA, LATYNOAMERYKANIN, BESKIDNIK, OŚ PORTALOWA, CHORWACKI, LEGWAN GŁUCHY, HOMINIDY, GŁOWNIA KUKURYDZY, SKARBEK, FREUD, SZUWOZAUR, PROTEKCJA, OSKIJSKI, POHYBEL, KOTYLOZAURY, KOPROSTANOL, BEZTORBIKOWATE, WIEWIÓRECZNIKOWATE, KAUTOPIREIOFAGIA, PADACZKA AUDIOGENNA, JĘZYKI SEMITO-CHAMICKIE, WIĘZOZROST WŁÓKNISTY, TYBELAKOWATE, BAMBUSOWCE, KURONIÓWKA, CHODNIK PRZECIWMINOWY, STONOGOWATE, REGUŁA SARRUSA, MATAMATOWATE, MIERIS, PODUSZKOWIEC, LINIA OPÓŹNIAJĄCA, PODATEK WYRÓWNAWCZY, BROŃ, KOMANCZKA, SZERSZEŃ EUROPEJSKI, IGUANA, KRAJ NORDYCKI, GRUPA ALKILOWA, PENSUM, REGIMENTARZ, CHOROBA DUCHA, SKAKUNOWATE, RETOROMAŃSKI, ZYDWESTKA, USTERZENIE RUDLICKIEGO, FOLIARZ, SKWIR, FILIPIN, KECALKOATL, DETEKTOR JONIZACYJNY, BEGINKI, NAWIETRZNIK, KOLUMNADA, KOŚCIÓŁ KATOLICKI, URSONOWATE, CZASOWNIKI, SKAFOGNATY, RODZAJ GRAMATYCZNY, NADZÓR OCHRONNY, INŻYNIERIA WIEDZY, UŻYTECZNOŚĆ CAŁKOWITA, HAKONOSOWATE, NEFROSTOMIA, WENDAT, WYLOT, CHRZEST, OJCZYZNA, ENDOMIKORYZA, WYRZUT, KACZKA DZIENNIKARSKA, LATAWCE, ZBÓR, GAMBUZJA, OCHRONA GATUNKOWA, CZEPIEC, WYŚCIGÓWKA, OKNO MODALNE, POSKOCZOWATE, ZDOLNOŚĆ POZNAWCZA, SAN, PŁASZCZYZNA CZOŁOWA, INFLACJA BUDŻETOWA, KĄSACZOWATE, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, OKOCENIE SIĘ, OBWÓJ, NOCEK OSTROUSZNY, GEOMETRIA EUKLIDESOWA, STAJANIE, OSTROLOTY, MOST EINSTEINA-ROSENA, RODZINA PSZCZELA, BŁONA DOPOCHWOWA, KADETT, ŻER, HALSZTUCH, PROLIFERACJA, JEŻOZWIERZOWATE, NIOBRARAZAUR, PARDWA, MIKROFON STYKOWY, BENTLEY, BOŻODAJNIA, DERMODAKTYL, HISZPAŃSKI LODZIK, OWCA OLKUSKA, BABESZJOZA PSÓW, GOFFEROWATE, KRZYŻOWE, STAROGRECKI, SZCZUROSKOCZKOWATE, WARSTWOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, GAMEPLAY, HAMARTIA, OPODATKOWANIE, ŁUK BRWIOWY, IGM, HOLTER, OSTRYGA, ADWEKCJA, PIERWSZY WERTYKAŁ, JAJKO, LALKA, MURZYŃSKI, PREFINANSOWANIE, SILNIK SZEREGOWY, LINIA ŻEŃSKA, DRABINA ANALGETYCZNA, KACZKA CHIŃSKA, KURATOR SĄDOWY, AKANTOWATE, INFORMACJA NAUKOWA, CZARNA MOWA, SPOŁECZNA WYDAJNOŚĆ PRACY, LAS OCHRONNY, ARIZONAZAUR, AUROR, WALES, SKRYTOSKRZEL, JĘZYKI AUSTROAZJATYCKIE, NISZCZUKOKSZTAŁTNE, PAŁECZKI NAPIERA, LEK PRZECIWLĘKOWY, PTERANODONY, ARAGOŃSKI, PTERODAUSTRO, SZAFA GRAJĄCA, MONILIOZA, QUENYA, KWIATECZEK, KONWEJER, SZYPUŁA, DZIEKANAT, KLEJNOTNIKOWATE, ESKONTO, ŚNIEĆ, PŁOTKARZ, GORĄCZKA HAVERHILL, POLIMER FLUOROWY, MILION OPERACJI NA SEKUNDĘ, ALFONS, PROMIENIOWANIE TERMICZNE, OLIWNIKOWATE, PLANTAN, PILARZOWATE, MACEDOŃSKI, TRANSLATOR, KANGUR RUDY, PAŁĄK, KAUCJA GWARANCYJNA, FRACTOSTRATUS, UKOŚNIKOWATE, RYBOŁÓWSTWO, DOM RODZINNY, TEATR, ?POLITYKA SPOŁECZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.460 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZINA JĘZYKOWA OBEJMUJĄCA KILKA JĘZYKÓW UŻYWANYCH PRZEZ ESKIMOSÓW I ALEUTÓW NA PÓŁNOCNYCH KRAŃCACH AMERYKI (ALASKA, GRENLANDIA, PÓŁNOCNA KANADA) I SYBERII (PÓŁWYSEP CZUKOCKI, WYSPA BERINGA) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: RODZINA JĘZYKOWA OBEJMUJĄCA KILKA JĘZYKÓW UŻYWANYCH PRZEZ ESKIMOSÓW I ALEUTÓW NA PÓŁNOCNYCH KRAŃCACH AMERYKI (ALASKA, GRENLANDIA, PÓŁNOCNA KANADA) I SYBERII (PÓŁWYSEP CZUKOCKI, WYSPA BERINGA)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JĘZYKI ESKIMOSKO-ALEUCKIE rodzina językowa obejmująca kilka języków używanych przez Eskimosów i Aleutów na północnych krańcach Ameryki (Alaska, Grenlandia, północna Kanada) i Syberii (Półwysep Czukocki, Wyspa Beringa) (na 24 lit.)
JĘZYKI ESKIMOSKOALEUCKIE rodzina językowa obejmująca kilka języków używanych przez Eskimosów i Aleutów na północnych krańcach Ameryki (Alaska, Grenlandia, północna Kanada) i Syberii (Półwysep Czukocki, Wyspa Beringa) (na 23 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JĘZYKI ESKIMOSKO-ALEUCKIE
rodzina językowa obejmująca kilka języków używanych przez Eskimosów i Aleutów na północnych krańcach Ameryki (Alaska, Grenlandia, północna Kanada) i Syberii (Półwysep Czukocki, Wyspa Beringa) (na 24 lit.).
JĘZYKI ESKIMOSKOALEUCKIE
rodzina językowa obejmująca kilka języków używanych przez Eskimosów i Aleutów na północnych krańcach Ameryki (Alaska, Grenlandia, północna Kanada) i Syberii (Półwysep Czukocki, Wyspa Beringa) (na 23 lit.).

Oprócz RODZINA JĘZYKOWA OBEJMUJĄCA KILKA JĘZYKÓW UŻYWANYCH PRZEZ ESKIMOSÓW I ALEUTÓW NA PÓŁNOCNYCH KRAŃCACH AMERYKI (ALASKA, GRENLANDIA, PÓŁNOCNA KANADA) I SYBERII (PÓŁWYSEP CZUKOCKI, WYSPA BERINGA) sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - RODZINA JĘZYKOWA OBEJMUJĄCA KILKA JĘZYKÓW UŻYWANYCH PRZEZ ESKIMOSÓW I ALEUTÓW NA PÓŁNOCNYCH KRAŃCACH AMERYKI (ALASKA, GRENLANDIA, PÓŁNOCNA KANADA) I SYBERII (PÓŁWYSEP CZUKOCKI, WYSPA BERINGA). Dodaj komentarz

8+9 =

Poleć nas znajomym:

x