WYNALEZIONE W XIX WIEKU PRZEZ JOSEPHA MARIE JACQUARDA URZĄDZENIE DZIEWIARSKIE POZWALAJĄCE NA TWORZENIE SKOMPLIKOWANYCH, WIELKOFORMATOWYCH WZORÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MASZYNA ŻAKARDOWA to:

wynalezione w XIX wieku przez Josepha Marie Jacquarda urządzenie dziewiarskie pozwalające na tworzenie skomplikowanych, wielkoformatowych wzorów (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYNALEZIONE W XIX WIEKU PRZEZ JOSEPHA MARIE JACQUARDA URZĄDZENIE DZIEWIARSKIE POZWALAJĄCE NA TWORZENIE SKOMPLIKOWANYCH, WIELKOFORMATOWYCH WZORÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.763

SPRZĘŻNICE, STRAWIŃSKI, JĘZYKI DARDYJSKIE, LIDAR, ŁUK DŁONIOWY, ZAĆMA STARCZA, KIRASJER, CHUNCHUZ, GRYNDERSTWO, KARDIOIDA, RÓG, KANTOŃSKI, CIRTH, MUZYKA WSPÓŁCZESNA, PALLADIANIZM, TRĄDZIK MŁODZIEŃCZY, EKSPRES DZBANKOWY, OYEREN, FENIRAMINA, MISJE, JUWENALIA, SZOPKARSTWO, TERMOLUMINESCENCJA, WIZA, DSS, ZGNILEC ZŁOŚLIWY, POWIEŚĆ SENSACYJNA, BINDOWNICA, SERYCYNA, HYDROLOKATOR, KONWEJER, GĘŚLIKI PODHALAŃSKIE, REGRES, PUNKT FILTRACYJNY, TON, BURSZ, BERGAMOTKA ZŁOCISTA, ASTRON, SYMPOZJON, JĘZYK, JĘZYK PIECZYŃSKI, HIPOTEZA POMOSTOWA, WSTAWA, OFIKLEJDA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, BLONDYNA, SUMATOR, POLATUCHA, FARAMUSZKA, SUPERKLIENT, POMPA CIEPŁA, KOCIOŁ DEFEKACYJNY, PAENULA, TILBURY, EGOISTKA, UJGURSKI, KORWETA, DZIERŻAWCA, KOPIARKA, KURANT, SZEW KOSTNY, REZERWAT ARCHEOLOGICZNY, KROTNICA, ALTOSTRATUS, CELESTA, MATKA, SERBO-CHORWACKI, KOMPLEKS KASTRACYJNY, KANAŁ PACHWINOWY, PUGET, OWCA OLKUSKA, PUŁAP DYNAMICZNY, PAŚNIK, CIELĘCE LATA, LAJKRY, BAZYLIKA, KOMBAJN ZBOŻOWY, IMMUNOSUPRESJA, MOŻNOWŁADZA, SPÓŁGŁOSKA ZWARTA, STOPKA, PIŻMAK AMERYKAŃSKI, PROTEGA, JEZUITA, MOA, PULOWER, DOBRA KONSUMPCYJNE, NAPIĘCIE MIĘŚNIOWE, SFERA DYSONA, FLAK, ESPADON, ODDZIAŁYWANIE ELEKTROSŁABE, BROŃ ŚRUTOWA, WŁĄCZNIK, HEMON, KOMBAJN, URZĄDZENIE POMIAROWE, BUTELKA LEJDEJSKA, SAONA, SPLOT SZYJNY, ZOOEKDYSON, RACHUNEK BIEŻĄCY, PODGRZYBEK TĘGOSKÓROWY, PODANIE, ANARCHIZM SYNDYKALISTYCZNY, SZERSZEŃ EUROPEJSKI, FILM NOIR, JEEP, MAŁY SZLEM, CHOROBA MARIE-STRÜMPLLA-BECHTEREWA, ROK, MODELUNEK, INTELIGENCJA WERBALNA, SEKWANA, CHWOŚCIK BURAKOWY, SONDA, ROZKAZ DZIENNY, CHOROBA STARGARDTA, RETORYCZNOŚĆ, STÓŁ, NAGOLENNIK, SZWABSKI, EMBLEMAT, TYFUS OSUTKOWY, WDOWI GROSZ, WKŁAD DEWIZOWY, KRYPTOKOMUNIZM, ŚRUTOWNIK, FOCUS, TEORIA REKURSJI, MANEWR PRINGLE’A, FLINTPAS, MAŁCUŻYŃSKI, ANTYCIAŁO, ARESZT, POMPKA INSULINOWA, PŁATNOŚĆ KOMPENSACYJNA, KERATOPLASTYKA, EMOTIKONKA, REJESTR, LISTWA, MARZEC, CIŚNIENIE KIERUNKOWE, SURFING, LICZNIK ABONENCKI, POLAROGRAFIA, GEOMETRIA WYKREŚLNA, DOLINA U-KSZTAŁTNA, URZĄDZENIE, STRONA, GRUPA ALGEBRAICZNA, GOJ, ARIANIE, SUKCESJA UNIWERSALNA, MARUDER, MONDRIAN, KREDYT KONSUMENCKI, ASTRA, TAYLORYZM, RĘKAWICA, FIGURA ZASZCZYTNA, WYMIENIACZ, SŁUP, NACISK, REFERENDUM GMINNE, FITOEKDYSON, ŻAGIEW, ALGORYTM JAKOBIANOWY, BRUK MORENOWY, PENSJA, SZAFA GRAJĄCA, MOTARKA, TEBY, PRZETWORNIK, KWATERUNEK, CZARNY FILM, EPOKA GIERKOWSKA, TRYBUT, GLIGLIŃSKI, ZBITEŃ, FEREZJA, JUDASZ, CZYSTA, WIKKA, INTENSJONALNOŚĆ, BLOKADA ALKOHOLOWA, GRUPA PROPYLOWA, KESON, KWAS, SELSYN, ANORAK, URANIZM, POLSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, DŻINSY, OBSŁUGIWANIE, PÓŁANALFABETYZM, TSUNAML, GŁOWA CUKRU, KOK, MIRAKL, SOKOLE OKO, BIEŻNIA, PRZEDSTAWIENIE, SEMAFOR, SUPERKOMBINACJA, ANALIZATOR, WYKRYWACZ KŁAMSTWA, APARAT TELEFONICZNY, KOŁOWACIZNA, SIOŁO, ZAKWATEROWANIE PRZEJŚCIOWE, SSANIE, CUDZOŻYWNOŚĆ, PRASAD, UNIA PERSONALNA, WYPŁYW, DZIENNIK URZĘDOWY, TRYGON, TETRIS, SILNIK ELEKTRYCZNY, UCHO IGIELNE, WIRUSY DSDNA-RT, LINEARYZM, POCHŁANIACZ GAZÓW, NALEWAK, POKÉMON, MIKROSKOP OPTYCZNY, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, PÓŁGOLF, PRZYCZEPA KEMPINGOWA, INFLACJA KOSZTOWA, TRYCHOMONADOZA ŚWIŃ, OLEJ RYCYNOWY, FOTEL ROZKŁADANY, WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA, CIASTO PARZONE, KOMPAKT, DRABINA ANALGETYCZNA, SOCHACZKI, DWUDZIESTOLATKA, PALEMONETKA ZMIENNA, APOLLIŃSKOŚĆ, SKOK TŁOKA, WEHIKUŁ, HYGROPSAMMON, HARAD, REPULSOR, SPORRAN, KAPILARNOŚĆ, NAGMINNE PORAŻENIE DZIECIĘCE, PETYHORZEC, CIUPAGA, OTW, PANNA NA WYDANIU, STAGNACJA LODOWCA, NORIKER, PTAK ŁOWNY, ZAKAŻENIE OPORTUNISTYCZNE, FRANK MONAKIJSKI, AUTOMAT, SZYNKA SZWARCWALDZKA, REGULATOR WATTA, JĘZYK LONGOBARDZKI, DZIECKO, MIASTO STAROŻYTNE, BOŻODAJNIA, KANGUR OLBRZYMI, OSTROGI, MASZYNA ELEKTROSTATYCZNA, SYNKOPA, SZCZUDŁO, KRZYŻYK, BANKOWOŚĆ PRYWATNA, BIEGUN NIEBIESKI, ISTAR, PLOTER, KWAGGA, REKUPERATOR CIEPŁA, POPIELNIK, PUNK ROCK, UTYLITARYZM, BALKONIK, KARABON, POLAROGRAF, PRZESTRZELENIE, PRZEMYT PLECAKOWY, ZROŚLAK, SILNIK, CECHOWNIK, ZNAK NAWIGACYJNY, USTAWA, SPOTKANIE MODLITEWNE, LINIE BEAU, ŚWIADECTWO DEPOZYTOWE, FRACHT DYSTANSOWY, MANDYLION, DUR OSUTKOWY, KHUZDUL, SREBRNY EKRAN, ?FRYGIJKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.763 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYNALEZIONE W XIX WIEKU PRZEZ JOSEPHA MARIE JACQUARDA URZĄDZENIE DZIEWIARSKIE POZWALAJĄCE NA TWORZENIE SKOMPLIKOWANYCH, WIELKOFORMATOWYCH WZORÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYNALEZIONE W XIX WIEKU PRZEZ JOSEPHA MARIE JACQUARDA URZĄDZENIE DZIEWIARSKIE POZWALAJĄCE NA TWORZENIE SKOMPLIKOWANYCH, WIELKOFORMATOWYCH WZORÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MASZYNA ŻAKARDOWA wynalezione w XIX wieku przez Josepha Marie Jacquarda urządzenie dziewiarskie pozwalające na tworzenie skomplikowanych, wielkoformatowych wzorów (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MASZYNA ŻAKARDOWA
wynalezione w XIX wieku przez Josepha Marie Jacquarda urządzenie dziewiarskie pozwalające na tworzenie skomplikowanych, wielkoformatowych wzorów (na 16 lit.).

Oprócz WYNALEZIONE W XIX WIEKU PRZEZ JOSEPHA MARIE JACQUARDA URZĄDZENIE DZIEWIARSKIE POZWALAJĄCE NA TWORZENIE SKOMPLIKOWANYCH, WIELKOFORMATOWYCH WZORÓW sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - WYNALEZIONE W XIX WIEKU PRZEZ JOSEPHA MARIE JACQUARDA URZĄDZENIE DZIEWIARSKIE POZWALAJĄCE NA TWORZENIE SKOMPLIKOWANYCH, WIELKOFORMATOWYCH WZORÓW. Dodaj komentarz

5+8 =

Poleć nas znajomym:

x