ELASTYCZNY TORLEN, POLSKA PRZĘDZA UZYSKIWANA PRZEZ TERMICZNĄ MODYFIKACJĘ (TEKSTUROWANIE) TORLENU, UŻYWANA DO WYROBÓW DZIEWIARSKICH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ELASTOR to:

elastyczny torlen, polska przędza uzyskiwana przez termiczną modyfikację (teksturowanie) torlenu, używana do wyrobów dziewiarskich (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ELASTOR

ELASTOR to:

tkanina, dzianina z przędzy o tej samej nazwie (na 7 lit.)ELASTOR to:

polska nazwa przędzy uzyskiwanej przez termiczną modyfikację jedwabiu poliestrowego (torlenu), używany do wyrobu tkanin w przemyśle jedwabniczym (na 7 lit.)ELASTOR to:

sztuczna tkanina (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ELASTYCZNY TORLEN, POLSKA PRZĘDZA UZYSKIWANA PRZEZ TERMICZNĄ MODYFIKACJĘ (TEKSTUROWANIE) TORLENU, UŻYWANA DO WYROBÓW DZIEWIARSKICH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.567

DZIEWIĘCIU, ABCHASKI, DZIEDZICZENIE POZAJĄDROWE, SEJMIK RELACYJNY, AKTUALNOŚCI, INGRESJA MORZA, DUR PLAMISTY, FORMALIZM JONESA, CZEK PODRÓŻNICZY, EHDV, KATAKAUSTYKA, URZĄDZENIE WEJŚCIA, EKSTENSJA, STARONORDYCKI, OKUPACJA, GHUL, KLAMRA, OWCA WIELKOPOLSKA, WIBROBETON, SZKŁO MĄCONE, WIĘZIENIE, DEWALUACJA, WIGONIA, FRACHT DYSTANSOWY, POLACTWO, AUTOSAN, PODSZEWKA, ŚWIADCZENIE, BADANY, NAKO, DŹWIGNIA FINANSOWA, BIFFA, KORMORAN JAPOŃSKI, SPUST, JĘZYK PIECZYŃSKI, ŚMIECH, NASZYWANIE, LICENCJA OTWARTA, GRUZIŃSKI, KOKCYDIOZA, ZWŁÓKNIENIE TORBIELOWATE, KARMEL, RYK, PAMIĘĆ MASOWA, JOGURT, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, ZAPAŚNICTWO, LICENCJA PRZYMUSOWA, SZALUPA, JUTRZYNA, MAŁCUŻYŃSKI, MONARCHIA ELEKCYJNA, INWERT, PREDYSPOZYCJA, GENERAŁ, KLINGOŃSKI, DZICZ, BROŃ, ZBIORNIK RETENCYJNY, WEKSEL WŁASNY, REGENERAT, DELEGATURA, DYSZA, CYZELATORSTWO, ESENCJA, FILOLOGIA POLSKA, RAPORT FISCHLERA, IMIESŁÓW NIEODMIENNY, KWATERA OKIENNA, ZABÓR, INKWIZYCJA, NOOSFERA, OBRĄCZKA, ŚRODEK PSYCHOAKTYWNY, STEP AMERYKAŃSKI, ŚMIECH, SUKCESJA UNIWERSALNA, ORTALION, PROGRAMOTWÓRCZOŚĆ, ISTAR, PROPINACJA, DŁUGOŚĆ GALAKTYCZNA, ZGNILEC AMERYKAŃSKI, ADRIA, PASTORAŁKA, ANEKSJA, CEKHAUZ, AGAR, APOLLIŃSKOŚĆ, PRAWO BIOTA-SAVARTA, INFLACJA AKADEMICKA, MUSZTRA, KASZKIET, DZIERŻAWCA, GUMA NATURALNA, POCISK NIEPENETRACYJNY, KUREK, HAMARTIA, MANDYLION, CZYNNOŚĆ FAKTYCZNA, ŚW. PIOTR, SONDA, NIEPRZYSWAJALNOŚĆ, PLATFORMA SATELITARNA, CHOROBA PROMIENNA, SARSAT, KOWALSTWO, PĘCHERZYCA ENDEMICZNA, TOKSYNA SINICOWA, KB, PANORA, KRĄŻENIE WROTNE, DŁUGODZIÓB, ZEPPELIN, SITCOM, PIRAMIDA NERKOWA, TKANKOWY AKTYWATOR PLAZMINOGENU, TRYBUT, FIRMÓWKA, FAJKA WODNA, ZAGRANIE, UNISONO, IMAMIZM, STER, PENSUM, JAŚNIA, CZYNNOŚĆ HANDLOWA, ŻARÓWKA, OBELISK, WIELKI SZLEM, MNOŻENIE PRZEZ SKALAR, WIDZENIE SKÓRNE, KOSZT SPRZEDAŻY, CUCHA, TROP, PROMIENISTOŚĆ WZROKOWA, ANTECEDENCJA, RAK PRĘGOWATY, JEZIORO ENDOREICZNE, MASA PAPIEROWA, KURIER PODHALAŃSKI, WIATRY, MITRA, TERMITIERA, GMT, WOLEC, PRZEWÓD WYTRYSKOWY, TELEGRAF CHAPPE'A, OKUPOWANIE, HYGROPSAMMON, SMENTARZ, PROSZEK, SERYCYNA, GRUCHOT, DEPRAWACJA, ROŚLINA SPOŻYWCZA, PROFESJA, COTELE, JĘZYK WEGETUJĄCY, WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKOWA, JĘZYK STARO-CERKIEWNO-SŁOWIAŃSKI, MĄKA ORKISZOWA, BROŃ RADIOLOGICZNA, SZPAK, KRAJOBRAZ KULTUROWY, MANIERKA, UCHO, TUNICELA, J.A, ABFARAD, ZAPIEKS, MORENA DENNA, CHEMOLAK, OBLIGACJA KOMUNALNA, ESTRAGON, TROJAK, NÓŻ FIŃSKI, CEKAUZ, MONOPOL FISKALNY, SZAPA, AU, TANCERKA, BIERNE PRAWO WYBORCZE, BŁONNIK, BIDON, FRYGORIA, WOLA BOŻA, SZYDEŁKO, BACCART, OPAT KOMENDATORYJNY, CHOROBA CUSHINGA, WYCIERACZKA, PRZEWIELEBNOŚĆ, AVENSIS, BAZA ODSETKOWA, MŁYNEK, OSŁONKA RDZENNA, SAJAN, REDYNGOT, SZARMEZA, DIAGNOZA, GRYS, ABSZTYFIKANT, LAPAROSKOPIA, ŚRODEK OWADOBÓJCZY, LIGROINA, TECHNIKA OPERACYJNA, GALANTERIA, WOŁGA, TON, SZWAJCER, AMPEROGODZINA, DRABINIAK, GĘŚLIKI PODHALAŃSKIE, KASTYLIJSKI, ASTMA, RZEŻUSZNIK, JĘZYK BEMBA, NIEWZAJEMNOŚĆ, CAP, WAŁ, TAJEMNICA DZIENNIKARSKA, DARMOCHA, SCENA ROZBIERANA, HUBA, KOCZKODAN ASKANIUS, MAŁY SZLEM, ŁUK MONGOLSKI, OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE, TWEED, CHŁYST, KAUCJA GWARANCYJNA, SŁONECZNOŚĆ, INSTRUMENT ELEKTRONICZNY, OFERTA WARIANTOWA, INDUKCYJNOŚĆ, ŁAŃCUCH, BUFFETING, SPADKOBIERSTWO, JEDNOSTKA ZALEŻNA, WYDMUSZKA, TWIERDZENIE HILBERTA O ZERACH, BEZTORBIKI, OBERLANDER, ŚWIETLÓWKA, KOŁO MAŁE, LIST ŻELAZNY, KROWIANKA, ZOOEKDYSON, CHOROBA RDZY, ALARM OZONOWY, SERPENTYNA, HIBERNACJA, SKALA LIDYJSKA, JĘZYK KRASNOLUDÓW, SENIORAT, BLOKADA EKONOMICZNA, HERETYK, ZANOKCICOWATE, INTROSPEKCJONIZM, AZYMUT, LAJKRA, LEPTOSPIROZA, PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC, SPICHRZA, WOJSKO, STAL SPRĘŻYNOWA, KUBRAK, GRĄD SUBATLANTYCKI, PISIA, MIKROFON WĘGLOWY, ZARZĄDZENIE, ROZGRZESZENIE, HETERYK, SOS MONACHIJSKI, WATA, MERMOZ, ARIANE, KRÓWKA, GŁOS, RAMIENICA POSPOLITA, KÓŁKO I KRZYŻYK, KUKŁA, SABOT, GLIGLIŃSKI, ILOCZYN MIESZANY, CIĘCIA BUDŻETOWE, ADAMPOL, METALMANIA, JAZZÓWKA, KRETOWINA, FUNDUSZ STRUKTURALNY, DETEKTOR JONIZACYJNY, CARRUCA, ZANIECZYSZCZENIA, SZYNKA SZWARCWALDZKA, CELOWNIK, ZIEMIA OBIECANA, LENINÓWKA, ?JĘZYKI KAUKASKIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.567 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ELASTYCZNY TORLEN, POLSKA PRZĘDZA UZYSKIWANA PRZEZ TERMICZNĄ MODYFIKACJĘ (TEKSTUROWANIE) TORLENU, UŻYWANA DO WYROBÓW DZIEWIARSKICH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ELASTYCZNY TORLEN, POLSKA PRZĘDZA UZYSKIWANA PRZEZ TERMICZNĄ MODYFIKACJĘ (TEKSTUROWANIE) TORLENU, UŻYWANA DO WYROBÓW DZIEWIARSKICH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ELASTOR elastyczny torlen, polska przędza uzyskiwana przez termiczną modyfikację (teksturowanie) torlenu, używana do wyrobów dziewiarskich (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ELASTOR
elastyczny torlen, polska przędza uzyskiwana przez termiczną modyfikację (teksturowanie) torlenu, używana do wyrobów dziewiarskich (na 7 lit.).

Oprócz ELASTYCZNY TORLEN, POLSKA PRZĘDZA UZYSKIWANA PRZEZ TERMICZNĄ MODYFIKACJĘ (TEKSTUROWANIE) TORLENU, UŻYWANA DO WYROBÓW DZIEWIARSKICH sprawdź również:

w urządzeniach transportujących urobek w górnictwie: przypięty do łańcucha lub liny element poprzeczny, przesuwający materiał ,
Orgyia antiqua, Orgyia recens, Tussock moths - motyl z rodziny brudnicowatych; występuje na otwartych terenach z zagajnikami, mniej gęstych lasach ,
nieduży, odkryty samochód napędzany energią elektryczną z akumulatora ,
lekka opona rowerowa bez dętki stosowana w kolarstwie ,
badanie, doświadczenie, test służące weryfikacji hipotezy, dążeniu do zanegowania lub potwierdzenia czegoś ,
okres wzrostu i rozwoju roślin obejmujący intensywne procesy życiowe od siewu do zbioru uprawianej rośliny ,
amerykański dyrektor ,
głos męski, pośredni między tenorem o basem; śpiewak o takim głosie ,
azjatyckie drzewo lub krzew o jadalnych słodkich owocach podobnych do jeżyn, liście morwy białej są pokarmem gąsienic jedwabnika morwowego ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
Ebenaceae - rodzina roślin z rzędu wrzosowców ,
grupa dyscyplin naukowych zajmujących się badaniem Biblii; obejmuje ona: introdukcję biblijną, egzegezę biblijną Starego i Nowego Testamentu oraz teologię biblijną ,
antykoagulant - lek spowalniający, utrudniający lub uniemożliwiający krzepnięcie krwi; stosowany w profilaktyce zakrzepic różnego pochodzenia oraz w leczeniu istniejących zakrzepów w żyłach o powolnym przepływie krwi ,
mały siennik ,
cecha działań, zachowań, rozumowań: to, że coś nie podlega jakimś regułom, jest nielogiczne, niespójne, nieprzewidywalne, pozbawione właściwego uzasadnienia, nie wynika z przyjętych przesłanek ,
klaun, artysta cyrkowy rozśmieszający publiczność ,
wyłudzony papieros ,
światowej sławy śpiewaczka francuska (1740-1802) ,
dowolny punkt na powierzchni lub w głębi ziemi, którego potencjał nie zmienia się pod wpływem prądu spływającego z rozpatrywanego uziomu ,
dowódca jednostki pływającej ,
kieł dzika ,
obelisk ,
miasto w płn. części Bangladeszu; przemysł spożywczy, cementowy ,
mikronawóz stosowany do zapobieganiu chorób roślin wynikających z niedoboru boru ,
stłuczka na szosie ,
bohaterka elementarza ,
tępy człowiek, najczęściej przy tym prosty ,
styl przemów ze specyficzną dla siebie organizacją tekstu, argumentacją i figurami retorycznymi ,
narzędzie rolnicze do ręcznego młócenia zboża ,
imię psa Nel

Komentarze - ELASTYCZNY TORLEN, POLSKA PRZĘDZA UZYSKIWANA PRZEZ TERMICZNĄ MODYFIKACJĘ (TEKSTUROWANIE) TORLENU, UŻYWANA DO WYROBÓW DZIEWIARSKICH. Dodaj komentarz

4+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast