ZJADANIE DREWNA PRZEZ CZŁOWIEKA (ZABURZENIE ŁAKNIENIA LUB STAN CHOROBOWY) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KSYLOFAGIA to:

zjadanie drewna przez człowieka (zaburzenie łaknienia lub stan chorobowy) (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZJADANIE DREWNA PRZEZ CZŁOWIEKA (ZABURZENIE ŁAKNIENIA LUB STAN CHOROBOWY)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.977

TEŚCIK, BRYLE, DYSKIETKA INSTALACYJNA, WĘGIERKA, HEGEMONICZNOŚĆ, NAJWIĘKSZY WSPÓLNY DZIELNIK, SKAŁA, MORWA, ODPŁYW, GWIZD, MIEJSCE, ŁUPEK WĘGLISTY, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, POŚCIELÓWKA, FONDUE SEROWE, KANADYJKA, PUNKT SPUSTOWY, ANGOL, LOT, ADIDAS, PANASONIC, ARMARIA, UDERZENIE, AFEKT, ORGANDYNA, RÓŻA, INFUŁA, CZYNNOŚĆ PRAWNA, WIERCIPIĘTKA, SZEW STRZAŁKOWY, DZIEDZICZNOŚĆ, LEKCJA, IMMUNOGLOBULINA, KUMA, POTENCJAŁ WYTWÓRCZY, NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE, KONTROLA DOSTĘPU, PIES DO TOWARZYSTWA, ZŁOŻE, KOKS, WIDMO ABSORPCYJNE, LINIA HODOWLANA, OPIESZAŁOŚĆ, ECU, ZNAJDKA, ANTOLOGIA, MAŁOWODZIE, PSYCHOANALIZA, AUTONOMIZM, BUDYŃ, UKŁAD NACZYNIOWY, KROKIEW, BIOTA, STARY BYK, KOLANO, CHOROBA WIRUSOWA, ŚWIECKOŚĆ, FILET, DOLA, WRĘGA, KARTA TYTUŁOWA, NERW, LITOTRYPSJA, RUG, KOŁNIERZ MARYNARSKI, KRATER, PŁAWKA, ADAMÓW, PĘCHERZ, WZÓR CHEMICZNY, ENERGIA, PLANISTYKA, DOLINA LODOWCOWA, NA PIESKA, ZBRODNIA PRZECIW LUDZKOŚCI, MARIMBA, RACHUNEK, CYBORGIZACJA, CECHA PODZIELNOŚCI, TŁUSZCZYK DZIECIĘCY, PERAK, SMERF, OKUPOWANIE, KURIER TATRZAŃSKI, OSPA, AKROBACJA LOTNICZA, TRESER, HACJENDA, HB, TRĄBA POWIETRZNA, RĘKAWICA, PISMO URZĘDOWE, WICI, LIMFOPENIA, DWÓJNIK, KINOTEATR, GYMKHANA, DEMORALIZACJA, POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI, DOBRO INWESTYCYJNE, BOGDANIEC, OSTENTACYJNOŚĆ, RAK AMERYKAŃSKI, LEK, BOTY, NIEŚWIADOMOŚĆ, PŁOMIEŃ, DWUDZIESTY, WYLEW, OCZY, ŁAWICA SKALNA, OBRÓT SPECJALNY, ALFABET FIKCYJNY, TURZYCA, BEZPOWROTNOŚĆ, DZIADZIENIE, KOOPERATOR, KARABIN BERDAN, LEK IMMUNOSUPRESYJNY, SZUM, GŁOWICA, WSPÓŁZAWODNICTWO, KOMPLEKS ŻYTNI, TEBY, MANDAT, AMFITEATR, KSIĄŻĘ, MACA, SPLĄTANIE, KREWNY, OKRĘT TRANSPORTOWY, BÓBR EUROPEJSKI, URANIZM, GNIAZDO, LIŚĆ ODZIOMKOWY, PING-PONG, BAZA LOTNICZA, KARABIN PLAZMOWY, DENDRODOA, OŚWIECICIEL, PUNK ROCK, PLEŚNIAK, PUEBLA, LIST MOTYWACYJNY, AKTYWISTA, WIKING, AGAMA, WOLNOBIEG, PALLADIANIZM, RACJONALIZM NATURALISTYCZNY, APOSTOŁ, KAPER, PRZYRZECZENIE HARCERSKIE, GRA KOMPUTEROWA, RELING, TERYTORIUM MANDATOWE, DZIADEK DO ORZECHÓW, ZABYTEK NIERUCHOMY, SIEĆ KOLEJOWA, OLEJ JADALNY, PARAFIA, SAURON, DOBYTEK, LEGALIZACJA PIERWOTNA, PŁACHTA, NIEPRAWDOPODOBIEŃSTWO, PAPROTNICA GÓRSKA, ARCYDZIEŁO, ŚRODEK PRAWNY, MORENA POWIERZCHNIOWA, KATOLICKOŚĆ, INKWIZYCJA, ASTROWIEŻYCZKA, SZTURWAŁ, ORZECH, OŻAGLOWANIE ROZPRZOWE, PATRONKA, TURECKI, DEPIGMENTACJA, PĘCHERZ, POR, LIPA, PIENIĄDZ DEPOZYTOWY, LUTERANIZM, KOLCOROŚL, SUBSTANCJA DODATKOWA, MAZER, HERBATA BIAŁA, DIABEŁEK, SPRAWIEDLIWOŚĆ, CIŚNIENIE ŻYLNE, ZAKON SZPITALNY, PENDŻAB, MARZEC, NABIERKA, ERPEG, LABORATORIUM REFERENCYJNE, ZALESZCZOTEK, ORŁORYB, KIJEK, MARKETING INWAZYJNY, MINIATURA, OWCZA WEŁNA, ORCZYK, KWASJA, DERMOKOSMETYK, BABOCHŁOP, TERMA, MYKOLOGIA, DWURÓG, BABULA, RÓJKA, GARDEROBA, MAGIERA, TELEFON ZAUFANIA, OPCJA WALUTOWA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, FANTOM, PROKURATURA APELACYJNA, TARPAN, PATOGENNOŚĆ, DOJRZAŁOŚĆ, PRZEWODNIK, ŚWIATŁO POSTOJOWE, TACHOGRAM, LINIA, JASKÓŁKA, WIELOKROTNOŚĆ, APARATOWNIA ŁĄCZNOŚCI DALEKOSIĘŻNEJ, DYMISJA, HANOWER, PRZEWÓD, ALERT, OKNO RADIOWE, WIR, DALMATYKA, PIŁA, ANDROGYNIZM, ZNAKOMITOŚĆ, MATKA, PRÓCHNICZEK, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, WYKRYWACZ MIN, PRACA SEZONOWA, SPÓJNIK ŁĄCZNY, NERWICA SPOŁECZNA, PIĘTNASTKA, MARKIZETA, JONIZACJA, KULT ŚWIĄTYNNY, UMOWA CYWILNOPRAWNA, ŚWIĄD PŁYWAKÓW, TYGRYSIE OKO, GENERAŁ, PRACE KONSERWACYJNE, KATOLICKOŚĆ, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, PROGRAM, INTENSJONALNOŚĆ, INSTRUMENT FINANSOWY, CERAMIKA SZNUROWA, PEDAŁÓWKA, GALASÓWKA, URODZENIE PRZYSPOSOBIONE, KOPEĆ, JĘZYK WEGETUJĄCY, DROGA POŻAROWA, METYZACJA, DŁUG TLENOWY, CZOŁÓWKA, IMPLIKACJA MATERIALNA, PRASOWANIE, CENTRUM, DOMICYL, SZERPA, WENTYLACJA GRAWITACYJNA, KONFIGURACJA, RUCHLIWOŚĆ, PRZEDŁUŻACZ, ETYL, TWARDA DUPA, ŁATKA, PLAGIAT, ZAWRÓT GŁOWY, MAJDAN, RADCA, DOŁEK, OBRZĘK GAZOWY, FOTOALBUM, DWUDZIESTOGROSZÓWKA, PIDGIN, HERBATA, TYRAŃSTWO, BANDANKA, SERWER WIDEO, NADFIOLET, CHAMSTWO, PRZEPUKLINA PĘPKOWA, GOLF, ?ISTAR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.977 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZJADANIE DREWNA PRZEZ CZŁOWIEKA (ZABURZENIE ŁAKNIENIA LUB STAN CHOROBOWY) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZJADANIE DREWNA PRZEZ CZŁOWIEKA (ZABURZENIE ŁAKNIENIA LUB STAN CHOROBOWY)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KSYLOFAGIA zjadanie drewna przez człowieka (zaburzenie łaknienia lub stan chorobowy) (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KSYLOFAGIA
zjadanie drewna przez człowieka (zaburzenie łaknienia lub stan chorobowy) (na 10 lit.).

Oprócz ZJADANIE DREWNA PRZEZ CZŁOWIEKA (ZABURZENIE ŁAKNIENIA LUB STAN CHOROBOWY) sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - ZJADANIE DREWNA PRZEZ CZŁOWIEKA (ZABURZENIE ŁAKNIENIA LUB STAN CHOROBOWY). Dodaj komentarz

1×4 =

Poleć nas znajomym:

x