OKRĘT O SPECJALNYM PRZEZNACZENIU - SŁUŻĄCY JAKO BAZA DLA ŚCIŚLE OKREŚLONYCH ZESPOŁÓW OKRĘTÓW LUB WODNOSAMOLOTÓW, WYPOSAŻONY W WARSZTATY REMONTOWE, SKŁADY AMUNICJI, ŻYWNOŚCI, ZAPASY WODY SŁODKIEJ, POMIESZCZENIA KULTURALNO-ROZRYWKOWE, MIESZKALNE, KUCHNIE I ŁAŹNIE DLA ZAŁÓG - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OKRĘT-BAZA to:

okręt o specjalnym przeznaczeniu - służący jako baza dla ściśle określonych zespołów okrętów lub wodnosamolotów, wyposażony w warsztaty remontowe, składy amunicji, żywności, zapasy wody słodkiej, pomieszczenia kulturalno-rozrywkowe, mieszkalne, kuchnie i łaźnie dla załóg (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OKRĘT O SPECJALNYM PRZEZNACZENIU - SŁUŻĄCY JAKO BAZA DLA ŚCIŚLE OKREŚLONYCH ZESPOŁÓW OKRĘTÓW LUB WODNOSAMOLOTÓW, WYPOSAŻONY W WARSZTATY REMONTOWE, SKŁADY AMUNICJI, ŻYWNOŚCI, ZAPASY WODY SŁODKIEJ, POMIESZCZENIA KULTURALNO-ROZRYWKOWE, MIESZKALNE, KUCHNIE I ŁAŹNIE DLA ZAŁÓG". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.097

KOALICJANT, BĘBEN, BANIA, PIWO, KARAFKA, ENERGIA PIERWOTNA, BIZANTYNIZM, NAPÓJ WINOPOCHODNY, DOBRO PRYWATNE, JĘZYK NATURALNY, PESTO, EPONIM, POSREBRZANIE, PRZESTĘPNOŚĆ, MIEJSKOŚĆ, MASZYNKA, KAPSLA, MINUTA, DRELICH, PROGRAM UŻYTKOWY, ROPUCHA BLOMBERGA, FLAGOWIEC, WYPALANKA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, CZĘSTOKÓŁ, CARSTWO, NAROST, LUFA, ZAPASY, KOMEDIANTKA, TRZYMASZTOWIEC, DOSTĘP, ŚMIETANKA, BIREMA, MŁYN WODNY, WIELKI PORZĄDEK, OBEJŚCIE, MIESZANIEC, FORLANA, KOMETA JEDNOPOJAWIENIOWA, PRZESMYK, ENERGOELEKTRYK, PLEWKA, BI, TWIERDZENIE STONE'A O REPREZENTACJI ALGEBR BOOLE'A, KOMUNIA, BAGNO, AZOTAN(V), PALEC, BAŃKA, HISZPAŃSKI, POŚLAD, TRAP, POCHLEBCA, CYNADERKA, KONWENT, ŚRODOWISKO NATURALNE, CHŁOPOWINA, STREFA TROFOLITYCZNA, CHOROBA EULENBURGA, ZATOKA, BRZOZA, IBERYSTA, WIĆ, JAŁOWIEC, SPUSZCZENIE, OPOŃCZA, KAPISZON, KOSZULKA, PARALELIZM, BRZĘKACZ, TENOR, CZAS ZAPRZESZŁY, DROBNOUSTEK TRÓJPRĘGI, BOSSA NOVA, PRZEMYSŁ OBRONNY, OBUWIE ORTOPEDYCZNE, DEINSTALACJA, KALIMBA, KAUKAZ, CZTERDZIESTKA, BEFSZTYK, GOUDA, RYZYKO OPERACYJNE, ROZPAD, MIĘKKIE LĄDOWANIE, PRZYWODZICIEL, PLURALIZM, ELA, DEKLARACJA, CZUWANIE, OKLASK, PODKŁAD GEODEZYJNY, OBROŻA, DASZEK OKAPOWY, KLATKA, SZLAM, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, OPUS, GWIAZDKA, AKT, KURS, ZWŁOKI, SALAMI, KET, DRABINKA, SEMINARIUM, MAJDAN, KARAWANA, KOŁO PODBIEGUNOWE, CZYNNOŚĆ ŁĄCZENIOWA, SZPONA, FAWORYT, PEJORATYW, KIOSK, ANGIELCZYK, ZAPŁON, SYGNAŁ CIĄGŁY, PODŁOWCZY, ŁADOWANIE, HAKONOS, KONSUMENT, WIENIEC, ŚCIGACZ, KONTYNGENT, SAUTE, KRÓCICA, PRYMULA, OSTRZAŁ, ŻUPA, SUMATOR, ROŚLINA ŚWIATŁOŻĄDNA, UCHA, ORGANIZM MODYFIKOWANY GENETYCZNIE, CZARNUCH, POMROK, WACŁAW, KLESZCZOWATE, PIĘCIOGROSZÓWKA, PISTOLET NA WODĘ, DWUDZIESTY ÓSMY, SZCZELINA BRZEŻNA, TRASA, DERKA, MELOGRAF, SANSON, RESTYTUCJA GATUNKU, WPRAWKA, WIELORAK, JASZCZUR, KLAKA, DZIENNIK URZĘDOWY, CHARAKTERYSTYCZNOŚĆ, ŁOŻYSKO, POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE, CZWORONÓG, OBOL, MIŁOŚĆ, HEL, PÓŁSIOSTRA, MECENAT, DRĄŻEK STEROWY, RĘKAWICA, PROCES, POLARYZACJA DIELEKTRYCZNA, RÓWNANIE RÓŻNICOWE, BŁONICA NOSA, ŻONGLER, ASTRAGAL, MORŚWIN SZARY, MNICH, BOCZEK, AKATALEKSA, DYSALTERACJA, FITNESS CLUB, PREPARAT KONTAKTOWY, CZŁON PĘDOWY, SEKSTURYSTYKA, CIARKI, FREON, PŁETWAL, KUWETKA, CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, ESPRESSO, BURT, WPIERDOLKA, MOSTOWNICA, POKRZYWA, BIAŁA SZKOŁA, FUNKCJA COBBA-DOUGLASA, WADA DREWNA, MOSTEK, KAŁAMARZ, ODWODNIENIE IZOTONICZNE, RODNIK, DEWELOPER, ANYŻ, SADŹ, WYROBNICA, SĘK, JĘZYK, KURACJA SZOKOWA, ZAMSZ, GŁOWA, INTROIT, STAROWINA, OSŁONOWOŚĆ, ADALINA, SNOBISTYCZNOŚĆ, KAMERALNOŚĆ, GYMKHANA, GRAFIKA, LEPTOPLEURON, AWARIA, PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY, KIT, TRZECI ŚWIAT, BANIOR, RULIK, TERYTORIUM POWIERNICZE, CHUDOŚĆ, SCENARIUSZ, MACZUGA, KISZONKA, CZAJNIK, PISTOLET, FREGATA ŻAGLOWA, OBLICZE, ŻEBERKA, PEPICZKA, WOJSKA RAKIETOWE, TWIERDZENIE CAYLEYA-HAMILTONA, KOŁO HISTORII, KRA, DAO, ŚWIERK SREBRZYSTY, ŚWIATŁA MIJANIA, KNECHT, RISOTTO, JIM, MEDYCYNA ALTERNATYWNA, ŁOWCA GŁÓW, DREDNOT, LIMUZYNA, LEWIN, ŚLIWA, KANAPA, ELUWIUM, GALÓWKA, AKINEZJA, PARODOS, JĘZYK OBCY, TO COŚ, KREPA, SUBSYDIUM EKSPORTOWE, KILOMETR NA GODZINĘ, MINOWIEC, ANETA, CZUBEK, SPRZEDAWCA, WYKLUCZENIE, OFICER FLAGOWY, ILUZJA PIENIĄDZA, ANTYPKA, ŚLĄSKOŚĆ, ZAPONA, PAJĄCZEK, NAWIAS SYNTAKTYCZNY, TAŚMA KLEJĄCA, BOMBOWIEC STRATEGICZNY, OBCIĄŻENIE DYNAMICZNE, ŚLEPE WROTA, RADA, KOSTUR, KOMŻA, METAFIZYCZNOŚĆ, GÓRNICA, CIĄŻA, UPIĘCIE, TROLLING, JEZIORO PRZEPŁYWOWE, INSTYTUCJA KREDYTOWA, SIŁA NOŚNA, ZASADA WIELKODUSZNOŚCI, LAMA, TRIDUUM, FILM ANTYWOJENNY, SHITSTORM, KABRIOLECIK, DYWERSJA, WAFEL, STULETNIE JAJO, TAKT, KNAGA, MISIEK, ZABIEG, MESZ, BIERUT, ŁOTEWSKI, ?SYGNAŁ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.097 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OKRĘT O SPECJALNYM PRZEZNACZENIU - SŁUŻĄCY JAKO BAZA DLA ŚCIŚLE OKREŚLONYCH ZESPOŁÓW OKRĘTÓW LUB WODNOSAMOLOTÓW, WYPOSAŻONY W WARSZTATY REMONTOWE, SKŁADY AMUNICJI, ŻYWNOŚCI, ZAPASY WODY SŁODKIEJ, POMIESZCZENIA KULTURALNO-ROZRYWKOWE, MIESZKALNE, KUCHNIE I ŁAŹNIE DLA ZAŁÓG się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OKRĘT O SPECJALNYM PRZEZNACZENIU - SŁUŻĄCY JAKO BAZA DLA ŚCIŚLE OKREŚLONYCH ZESPOŁÓW OKRĘTÓW LUB WODNOSAMOLOTÓW, WYPOSAŻONY W WARSZTATY REMONTOWE, SKŁADY AMUNICJI, ŻYWNOŚCI, ZAPASY WODY SŁODKIEJ, POMIESZCZENIA KULTURALNO-ROZRYWKOWE, MIESZKALNE, KUCHNIE I ŁAŹNIE DLA ZAŁÓG
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OKRĘT-BAZA okręt o specjalnym przeznaczeniu - służący jako baza dla ściśle określonych zespołów okrętów lub wodnosamolotów, wyposażony w warsztaty remontowe, składy amunicji, żywności, zapasy wody słodkiej, pomieszczenia kulturalno-rozrywkowe, mieszkalne, kuchnie i łaźnie dla załóg (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OKRĘT-BAZA
okręt o specjalnym przeznaczeniu - służący jako baza dla ściśle określonych zespołów okrętów lub wodnosamolotów, wyposażony w warsztaty remontowe, składy amunicji, żywności, zapasy wody słodkiej, pomieszczenia kulturalno-rozrywkowe, mieszkalne, kuchnie i łaźnie dla załóg (na 10 lit.).

Oprócz OKRĘT O SPECJALNYM PRZEZNACZENIU - SŁUŻĄCY JAKO BAZA DLA ŚCIŚLE OKREŚLONYCH ZESPOŁÓW OKRĘTÓW LUB WODNOSAMOLOTÓW, WYPOSAŻONY W WARSZTATY REMONTOWE, SKŁADY AMUNICJI, ŻYWNOŚCI, ZAPASY WODY SŁODKIEJ, POMIESZCZENIA KULTURALNO-ROZRYWKOWE, MIESZKALNE, KUCHNIE I ŁAŹNIE DLA ZAŁÓG sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - OKRĘT O SPECJALNYM PRZEZNACZENIU - SŁUŻĄCY JAKO BAZA DLA ŚCIŚLE OKREŚLONYCH ZESPOŁÓW OKRĘTÓW LUB WODNOSAMOLOTÓW, WYPOSAŻONY W WARSZTATY REMONTOWE, SKŁADY AMUNICJI, ŻYWNOŚCI, ZAPASY WODY SŁODKIEJ, POMIESZCZENIA KULTURALNO-ROZRYWKOWE, MIESZKALNE, KUCHNIE I ŁAŹNIE DLA ZAŁÓG. Dodaj komentarz

9+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast