CZAJNIK - NACZYNIE DO GOTOWANIA WODY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

IMBRYK to:

czajnik - naczynie do gotowania wody (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: IMBRYK

IMBRYK to:

CZAJNIK (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZAJNIK - NACZYNIE DO GOTOWANIA WODY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.107

BRYTFANNA, NURT, NIECKA, UJĘCIE WODNE, CYBORIUM, CEDZAK, PÓŁMISEK, PRZEWÓD PIERSIOWY, KOCZKODAN NADOBNY, PARCIE KORZENIOWE, WĘGORZOKSZTAŁTNE, MLECZNIK, STAW OSADOWY, CYBORIUM, WANIENKA, PELOMEDUZOWATE, DIBIASI, SEJSZE, WAZA, KOPALINA LECZNICZA, ŻYŁA JAJNIKOWA, DELFIN COMMERSONA, EKSYKATOR, TOPIEL, BARYŁKA, KARAFKA, ANAGLIF, PRZEWODNIENIE HIPERTONICZNE, WIDELEC, PODPŁOMYK, KOLUMNA, PRZEPUST, RURMUS, PUCHAR LEJKOWATY, JEZIORO ENDOREICZNE, ERLENMAYERKA, KAJMAK, KANAŁ, KOTŁOWNIA, ARMATKA WODNA, INIEKCJA STRUMIENIOWA, KADŹ, KAMIONKA, ŻYŁA RAMIENNO-ŁOKCIOWA, MOTYLOWIEC, TANK, TALERZ, SŁONOLUB, MŻAWKA, GALARETKA, ARYBALLOS, PLEUSTOFIT, DORADY, KIELISZEK, LASTRYKO, TĘTNICA BIODROWA WSPÓLNA, PIASEK WODNOLODOWCOWY, SZLAUF, PRÓBA WODY, KIPIEL, CYKL HYDROLOGICZNY, PUCHAR DZWONOWATY, KONCHA, PATENA, BATYTERMOMETR, BIAŁUCHA, NAJEŻKA, CZERPNIA WODY, TERMOS, ŚCIEK, LEMONIADA, TORFOWISKO WYSOKIE, TORFOWISKO WISZĄCE, TYTAN, WULKAN BŁOTNY, ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, PELIKAN, ALEMBIK, ABISAL, RYTON, ZAPORA WODNA, FERMENTOR, WYŻĘCIE, KOKILKA, HYDROMETEOR, PIŁOKSZTAŁTNE, JAZ, RABARBAR, PIWKO, KONEW, SYFON, TOPIELISKO, CEBER, WARSTWA WODONOŚNA, CHLEB, MISKA, MORŚWIN SZARY, TRASZKA OGNISTA, GLUTYNA, WANIENECZKA, ŻYŁA NERKOWA, CYLINDER MIAROWY, ORSZADA, ODWODNIENIE, HYDROFOBOWOŚĆ, DYSPENSER, HYDROMETRIA, DZBANEK NA KWIATY, CZAJNIK, CISTA, KAŁAMARZ, HYDRIA, CZERPACZ, HŁADYSZA, TRASZKA SARDYŃSKA, TRYBULARZ, HŁADYSZA, LOTNISKO, GAROSMANCJA, OCEAN, MISA EWORSYJNA, NACZYŃKO, BICZ WODNY, KOKOSZKA, PSTRĄG, POJEMNOŚĆ POLOWA, CZARKA, GLUTEN, TALERZ, EWAPOROMETR, DZBANEK DO ŚMIETANY, RÓG, WODY PODZIEMNE, ZROSŁOGŁOWE, MŁAK, CZAJNIK, CZERPACZ, CHMURA KŁĘBIASTO-WARSTWOWA, DZBANEK, DELUWIUM, CZASZA, ŚLAD TOROWY, LEMNID, KACZKA, KONEWKA, OPŁYW, PROBÓWKA, TORPEDA LOTNICZA, MAŹNICA, TOPIELISKO, RAK RZECZNY, MLEKO W PROSZKU, GŁĘBINA, GAR, KAPKA, KUSKUS, KOCIOŁ WIROWY, KONCHA, MASA PAPIEROWA, PUCHAR, ŻARŁACZ CZARNOPŁETWY, KUBEŁ ZIMNEJ WODY, LINIA BRZEGOWA, KOREK, NACZYNIE, BOJLER, INTERSTYCJAŁ, MINISTRANT WODY, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, AMFORA KULISTA, ZAWÓR DENNY, ELOPSOWATE, OLSZYNA, OKRĘT NAWODNY, PINGWIN ADELI, LÓD GRUNTOWY, ŻYŁA NADOCZODOŁOWA, DIATERIA, FASA, RONDEL, BRYTFANKA, WODY FLUWIOGLACJALNE, CHŁODNIA KOMINOWA, DRĘTWA PSTRA, TONIE, BUTELKA, CZAJNICZEK, CZARKA, PERLATOR, PIEZOMETR, DZBANEK NA WODĘ, HYDROFOR, CZERPAK, BOLA, SPODECZEK, SKYFOS, LODOWIEC SZELFOWY, NAPŁYW, CIASTO, SOSJERKA, MAŹNICA, SPLUWACZKA, SOLNICZKA, BAŃKA, PARAZYTOFIT, MAKUTRA, GUJOT, KROPIELNICA, DELFIN NADOBNY, UCIĄG, KAMIZELKA RATUNKOWA, KINGSTON, BLASZANKA, CUKIERNICA, ALKOHOL ABSOLUTNY, LOG, TĘCZA, PRĄD MORSKI, KORYTKO, MNICH, WANNA, SAGAN, KUFEL, ŻYŁA ŚRODKOWA SIATKÓWKI, RUCH EUSTATYCZNY, LEMONIADA, NAWILŻACZ, NACZYNIE OZDOBNE, TERMOS, FORMA ODLEWNICZA, KANALIZACJA BURZOWA, DASHI, AMPUŁKA, DZBAN, PATERA, PRZESYŁ, DONICA, KILWATER, GÓRA PODWODNA, SIWAK, KALATOS, OCEAN, FILIŻANKA, KUCHENKA ELEKTRYCZNA, NALEŚNIK, KOCIOŁ KONDENSACYJNY, LITERATKA, DELFIN CHILIJSKI, RZEŹBA KRASOWA, AMFORA , ZLEWKA, TYGIEL, KAPOK, DELFIN MALAJSKI, OBSZAR WODNY, LANIE WOSKU, SKORUPA, MEZOZAURY, SIEĆ, TERMOHYDROMETR, DEKANTER, KARMIDEŁKO, POJEMNOŚĆ POLOWA GLEBY, SPŁUKIWACZ, LITR, WAZONIK, JEZIORO PRZEPŁYWOWE, PARSYZM, SKOPEK, WALCZAK, KOŁBAŃ, MORŚWIN BEZPŁETWY, DELFIN RISSO, KOLENIOKSZTAŁTNE, CEMBROWANIE, SYFON, KLOSZ, STAN WODY, ECHOSONDA, BOMBONIERKA, MAKARON, TRAWERS, BUDOWLA PIĘTRZĄCA, WODOWSTRĘT, SOPEL, IKEBANA, DIODON, CINERARIUM, WODY ARTEZYJSKIE, DONICA, INTERSTYCJAL, CINERARIUM, ŁOŻYSKO, MŁAK, WĘGORZ AMERYKAŃSKI, ŻYŁA TWARZOWA, KUBECZEK, ZNICZ, KADŹ, ?KIERAT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.107 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZAJNIK - NACZYNIE DO GOTOWANIA WODY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZAJNIK - NACZYNIE DO GOTOWANIA WODY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
IMBRYK czajnik - naczynie do gotowania wody (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

IMBRYK
czajnik - naczynie do gotowania wody (na 6 lit.).

Oprócz CZAJNIK - NACZYNIE DO GOTOWANIA WODY sprawdź również:

człon nieruchomy mechanizmu ,
postać łuszczycy występująca głównie u dorosłych, o najcięższym przebiegu; wysiewowi zmian towarzyszy wysoka gorączka, osłabienie, zły stan ogólny, w części przypadków z zagrożeniem życia włącznie ,
rurki we włosach ,
Tigrisoma fasciatum - gatunek ptaka z rodziny czaplowatych (Ardeidae) ,
produkt rozkładu drewna ,
francuski malarz i grafik (1686-1755), prace do bajek La Fontaine'a, sceny polowań, portrety, kartony do gobelinów ,
Notoungulata - wymarły rząd prymitywnych ssaków kopytnych; żyły w okresie od kredy po plejstocen, zamieszkując Amerykę Południową i Północną oraz Azję ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
miasto i port we wsch. Tunezji nad Morzem Śródziemnym, ośrodek handlowy regionu uprawy oliwek ,
zaczerwienienie skóry na twarzy, często będące następstwem emocji, zmęczenia, gorąca albo mrozu ,
porządek, praworządność, dobrobyt ,
w budownictwie: element służący do mocowania części budowli w sposób uniemożliwiający ich przemieszczenie ,
Falco columbarius columbarius - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku drzemlik (Falco columbarius) ,
muzułmanka walcząca z krzyżowcami ,
część pokładu, która znajduje się ponad pułapem chodnika górniczego ,
księżyc ,
Kozak-powstaniec, uczestnik hajdamaczyzny, ruchu chłopskiego przeciw uciskowi szlachty polskiej na prawobrzeżnej Ukrainie w XVIII w ,
Atypus affinis - gatunek pająka z rodziny gryzielowatych; jeden z trzech gatunków występujących w Polsce i będący pod ochroną prawną; gatunek ten zamieszkuje wyłącznie Europę i małe obszary Afryki Północnej, spotykany w południowej Anglii, Danii, sporadycznie także w Rosji, Szwecji, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Holandii i Algierii ,
wypiek, wypiekanie, pieczenie ,
podatek od spekulacyjnych transakcji walutowych, z którego dochód miał być przeznaczony na wyrównanie nierówności społecznych ,
biolog, specjalista od ekologii ,
proces uruchamiania się, startowania aplikacji, programu lub komputera ,
sportowe spodnie męskie o krótkich bufiastych nogawkach ,
trójbok - figura geometryczna będąca wielokątem o trzech bokach; także kształt zbliżony do takiego wieloboku ,
ciężka jazda polska ze skrzydłami u ramion w XVI/XVIII w ,
pojazd silnikowy o małej mocy przeznaczony do wykonywania niewielkich prac manewrowych i ciągnięcia lekkich pociągów ,
w wiertnictwie; chwytak ząbkowy ,
straciła przyjaciela (w piosence) ,
samolot myśliwski lub pilot takiego samolotu ,
logika wolna od założeń ontologicznych, takich jak założenie niepustości dziedziny

Komentarze - CZAJNIK - NACZYNIE DO GOTOWANIA WODY. Dodaj komentarz

5+5 =

Poleć nas znajomym:

x