ZAGŁĘBIENIE W KORYCIE RZEKI WYŻŁOBIONE WIROWYM RUCHEM WODY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BANIOR to:

zagłębienie w korycie rzeki wyżłobione wirowym ruchem wody (na 6 lit.)



KOŁBAŃ to:

zagłębienie w korycie rzeki wyżłobione wirowym ruchem wody (na 6 lit.)



MISA EWORSYJNA to:

zagłębienie w korycie rzeki wyżłobione wirowym ruchem wody (na 13 lit.)



Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZAGŁĘBIENIE W KORYCIE RZEKI WYŻŁOBIONE WIROWYM RUCHEM WODY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 983

TERASA, OLSZYNA, GNOJOWNIK, ERUPCJA FREATYCZNA, RZEŹBA KRASOWA, ALKOHOL ROLNICZY, ŚLUZICE, MOTYLEK, MURAKOZI, ZEBRA RÓWNIKOWA, KRAS, BYSTRZYCA, SYFON, ŻARŁACZ CZARNOPŁETWY, TERMOBAROMETR, TAMA, LEJ KRASOWY, BONOBO, LODOWIEC SZELFOWY, TERAPENA WODNA, BORÓWIEC, GAWIAL, KORZENIONÓŻKI, MOKASYN MEKSYKAŃSKI, KARMELÓWKA, KONCENTRAT, CHLEB, ODPŁYW, KOTŁOWNIA, KOCIOŁ FLUIDALNY, DELFIN COMMERSONA, AERODYNAMIKA, ODSYP, DESZCZOWNICA, PORTWEIN, PŁYWACZEK, RÓW MELIORACYJNY, PERKOZEK AUSTRALIJSKI, ŚWIATŁA SYGNALIZACYJNE, LIPOLIZA, PODUSZKOWIEC, WIEŻA CIŚNIEŃ, HIPOPOTAM POSPOLITY, BRODNICA, MORŚWIN AZJATYCKI, JESIOTROWATE, WERTEB, ŚLIZGACZ, ZANURZENIE, TRASZKA SARDYŃSKA, PIŁONOSOWATE, ORANŻADA, DIBIASI, CZAPLA CZARNOBRZUCHA, JASŁO, SZOT, BYSTRZE, WUHAN, DELFIN BIAŁY, GRANITA, WNĘKA, EKOSFERA, NIEPRZEPUSZCZALNOŚĆ, BARYŁKA, WYLEW, WIECZNA ZMARZLINA, AMFIFIT, KINEZYTERAPIA, KREML, OKRĘT NAWODNY, NISZCZUKA DŁUGONOSA, ŁATA, BATERIA, DOLINA RYNNOWA, NAWAŁNIK ŻÓŁTOPŁETWY, SPIRALA ARCHIMEDESA, HYDROMETRIA, WAL BIAŁY, JELEC, LOT KOSZĄCY, KRATER, KANAŁ, WĄŻ, CZERPAK PATALASA, SIEĆ, WOZIWODA, SORBET, WODA KWASOWĘGLOWA, PARA WODNA, DELFIN DŁUGOSZCZĘKI, HYDROWĘZEŁ, REKTYFIKACJA SPIRYTUSU, POŚLIZGI, KIESZONKA, POMPA POŻARNICZA, WĘGORZOKSZTAŁTNE, RAPA, TRÓJNIAK, WODNOŚĆ, SZLAUCH, CHMURA, WĘŻORYBOWATE, ESTERAZA, MINISTRANT WODY, WODY PŁODOWE, KANAŁ, ZEMBRZYCE, PRZEWODNIENIE HIPOTONICZNE, DELFIN CZARNOGŁOWY, BASEN, KANALIZACJA DESZCZOWA, RAK KRAWIEC, STAW OSADOWY, JEŻÓWKA, TENDER, DYNAMIKA, TONIE, MUŁ, LOTNISKO, ŻÓŁW KILOWATY, ASANSOL, STRATOCUMULUS, LOG, PRYSZNIC, SOS SOJOWY, DOLINA MARGINALNA, EUSTAZJA, RANDERS, DELFIN CHILIJSKI, HYDROMETRIA, HALOFIL, KONCENTRAT, BETON GIPSOWY, KAPITANAT, JOSZT, SPITTAL, DYŻURNY RUCHU, CIURKADEŁKO, WULKAN BŁOTNY, RURMUS, GRZAŁKA, ZROSŁOGŁOWE, JEZIORO EPISZELFOWE, LIMNIGRAF, SAJKA, KOREK, OCEANNIK ŻÓŁTOPŁETWY, NAWAŁNIK WILSONA, KAJMAN, CIASTO, CHMURA KŁĘBIASTO-WARSTWOWA, DELFIN CHIŃSKI, SYROP ZŁOCISTY, ŚCIÓŁKOWANIE, JAZ, PIRANIOWATE, MAKARON, FOKA, KELWIN, BAIJI, EWAPOROMETR, BRZESZCZOTEK CZARNY, STEYR, OGOŃCZA ZACHODNIA, INTERSTYCJAL, ALTOCUMULUS, PSTRĄG, TURBINA WODNA, OSAD FLUWIOGLACJALNY, EPICYKL, KINGSTON, MATERIAŁ SKALNY, KILOMETR ZEROWY, SPŁYW, LASTRYKO, PIŁOKSZTAŁTNE, WAŁ, MONTANIA, MORŚWIN BURMEISTRA, ZBIORNIK, REKINY, NOSIWODA, DEZAKTYWACJA, POMPA OBIEGOWA, FALA WODNA, KAPIBARA, PIWO, STACJA POMP, KOCIOŁ, POJEMNOŚĆ POLOWA, DELTA, DORADY, STYGOFAUNA, TRZCINNIK, APRETURA, JEŻ WSCHODNI, ŻYZNOŚĆ WODY, MNICH, MORŚWIN KALIFORNIJSKI, SKAŻENIE, PŁYN SUROWICZY, ZBIEG, JEZIORO PRZEPŁYWOWE, LUTNIA, ŻARŁACZ BRUNATNY, ROKIETOWATE, LIAZA, KOMIN HYDROTERMALNY, ANAKONDA, SOLANKI, KORYTO, PRZEWODNIENIE HIPERTONICZNE, NIEFTIEGORSK, POJEMNOŚĆ POLOWA WODNA, PESCARA, SCYMNOWATE, RZEKA MEANDRUJĄCA, SILNIK WODNY, CUKIER BIAŁY, PANCERNIK DŁUGOOGONOWY, ALIGATOR CHIŃSKI, WYPAR, PIENISTOŚĆ, BAŃKA MYDLANA, KRAN, KOKOSZKA, SKIP, KOCIOŁ EWORSYJNY, ZAPRAWA, KAJENNA, HAKONOSOWATE, ŚLEDZIOWATE, STREFA PŁYWÓW, CZAJNICZEK, SYFON, WARUGA, AGREGAT POMPOWY, MALINIAK, UJĘCIE WODNE, SZYMPANS KARŁOWATY, ASTORIA, WODY ARTEZYJSKIE, ARMATKA WODNA, ROZGAŁĘZIENIE, URCEUS, LITR, MEANDER, FISZBINOWCE, PĘDNIK WODNOODRZUTOWY, PORA GODOWA, PIEZOMETR, DIODON JEŻYK, WODY PODZIEMNE, NISZA NIWALNA, WAŁ BRZEGOWY, PRZYPŁYW, MANEŻ, BASEN, DOK PŁYWAJĄCY, RICA, BOLEŃ, RUCH POSUWISTO-ZWROTNY, DELFIN WYSMUKŁY, KOZA SAANEŃSKA, CAPILLA, ODWODNIENIE, LIMONIADA, ZEGAR ASTRONOMICZNY, SŁUPEK STARTOWY, BOJLER, ABYSOBENTAL, RAK STAWOWY, CHWYTNIK, MULDA, KŁADKA, SSANIE, PEŁZAK, NKAYI, TONKIN, MIECZNIK, ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, DELUWIUM, UŁAN UDE, KINEZJOLOGIA, TERMOHYDROMETR, PARSYZM, TENDRZAK, SYGNALIZACJA ŚWIETLNA, SARDELOWATE, ZAPORA WODNA, STOPIEŃ WODNY, OSIOŁ, ŻEROMSKI, INIEKCJA STRUMIENIOWA, KAPKA, KALENDARZ SŁONECZNY, KORYTKO, KISIEL, ELSEYA ZĘBATA, ?WYLEW.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 983 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZAGŁĘBIENIE W KORYCIE RZEKI WYŻŁOBIONE WIROWYM RUCHEM WODY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ZAGŁĘBIENIE W KORYCIE RZEKI WYŻŁOBIONE WIROWYM RUCHEM WODY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BANIOR zagłębienie w korycie rzeki wyżłobione wirowym ruchem wody (na 6 lit.)
KOŁBAŃ zagłębienie w korycie rzeki wyżłobione wirowym ruchem wody (na 6 lit.)
MISA EWORSYJNA zagłębienie w korycie rzeki wyżłobione wirowym ruchem wody (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BANIOR
zagłębienie w korycie rzeki wyżłobione wirowym ruchem wody (na 6 lit.).
KOŁBAŃ
zagłębienie w korycie rzeki wyżłobione wirowym ruchem wody (na 6 lit.).
MISA EWORSYJNA
zagłębienie w korycie rzeki wyżłobione wirowym ruchem wody (na 13 lit.).

Oprócz ZAGŁĘBIENIE W KORYCIE RZEKI WYŻŁOBIONE WIROWYM RUCHEM WODY sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - ZAGŁĘBIENIE W KORYCIE RZEKI WYŻŁOBIONE WIROWYM RUCHEM WODY. Dodaj komentarz

2+6 =

Poleć nas znajomym:

x