RURA LUB RYNNA DO ODPROWADZANIA WODY PODSADZKOWEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LUTNIA to:

rura lub rynna do odprowadzania wody podsadzkowej (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: LUTNIA

LUTNIA to:

instrument zaliczny do instrumentów strunowych szarpanych, pochodzący z arabskiej Hiszpanii, charakteryzujący się gruszkowatym kształtem pudła rezonansowego, dość szeroką i krótką szyjką oraz główką umieszczoną pod kątem prostym w stosunku do szyjki (na 6 lit.)LUTNIA to:

gwiazdozbiór nieba północnego (na 6 lit.)LUTNIA to:

gwiazdozbiór w obrębie nieba północnego (na 6 lit.)LUTNIA to:

strunowy, szarpany instrument muzyczny pochodzenia arabskiego (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RURA LUB RYNNA DO ODPROWADZANIA WODY PODSADZKOWEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.763

CHIŃSZCZYZNA, PRZYRODNIA SIOSTRA, ODSZCZEPIEŃSTWO, WELON, OKOLE, MARCIN, SKÓRZAK, BUJANIE, ALOES, REDUTA, MELON, ŚRODEK MASY, MATOWOŚĆ, LOKATOR, AEDICULA, KABEL, FONOGRAM, ANGIELSKI, SATELITA, OWADY, KURACJA WSTRZĄSOWA, HARCAP, ANIMIZM, REZYDUUM, FRONTALE, FLUIDYZACJA, FILTR, OPIS, ZAKOP, CERATA, BLOKADA, CZAPKA TEKTONICZNA, NIEPRZYCHYLNOŚĆ, HANKA, PIEPRZYK, LALKA, ORKA, ABLUCJA, NIEBIOSA, POSUW, NALEWKA, KIOSK, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, SZCZĘKOWIEC, PALCÓWKA, PODMALÓWKA, PASTISZ, INTERIOR, SZPULA, LITWAK, STAN DEPRESYJNY, JEŻOWIEC, CZARNY PUNKT, TREPY, STAROWINA, MASA, PODZIEMIE, KLEDONISMANCJA, DZIAŁANIE, POLKA, CIAŁO, DYPTYCH, ORTEZA, ZUPA, SŁODZIAK, POŁĄCZENIE WPUSTOWE, OKUCIE, WINO, WIECHA, JAMA, CEMENT, POMPA OBIEGOWA, KRZYŻ MALTAŃSKI, MILCZĄCA ZGODA, DYSKRETKA, BLOK, UPOLITYCZNIENIE, KONURBACJA, ANTYBIOTYK, NIEWIERNOŚĆ, SALWA, CIĘŻKIE DZIAŁA, GĄSKA, BARYCENTRUM, TUBA, POWSZECHNOŚĆ, TANGO, RAK DŁUGOSZCZYPCOWY, KOCIOŁEK WIETRZENIOWY, JABŁOŃ KWIECISTA, KAZAMATA, KULT, BOCIANIEC, LOKACJA, SZKLANKA, RADIOMAGNETOFON, BYCZEK, ŻABOT, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, KIERKI, MECENASKA, ŁACINNIK, PROFITENT, GUMA, WODY PODZIEMNE, DESER, ANHYDRAZA WĘGLANOWA, DZIEŁO OTWARTE, KURACJA, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, KASECIAK, BLOKHAUZ, EMISJA WTÓRNA, TWIST, SOWIECKOŚĆ, REFLEKS, GWAŁT, BAGAZJA, PALIWO GAZOWE, RODNIK, KOLET, KUKIEŁKA LESSOWA, UDAR MÓZGOWY, POTOP, MUZYK, RPG, METAL, TONGA, BORDER, ZASILANIE SIECIOWE, POROST, KOZAK, POWŁOKA, ROPOWICA KŁĘBU, BANK DOMICYLOWY, POLEPA, NARÓD, LAK, ANSAMBL, ZAWISAK, WYTRZESZCZ, ANDANTINO, SZWABSKI, JEDNOSTKA UCZESTNICTWA, NIEDOROZWÓJ, GUZ NEUROENDOKRYNNY PRZEWODU POKARMOWEGO, CZAS PRZESZŁY, CUDOTWÓR, OSTRUŻYNY, CZWORONÓG, NIEPRAWDOPODOBIEŃSTWO, KANAŁ PRZERZUTOWY, TERYNA, PLAMICA, JASTRZĘBIE OKO, SALAMANDRA KAUKASKA, ERUPCJA FREATYCZNA, ZDENERWOWANIE, WYLICZANKA, BULION, KOMPOTIERKA, CZYSTKA, ODTWÓRCA, BETON ŻUŻLOWY, DALBA, PRZEZWISKO, PRZEPIĘCIE, NIEDYSPONOWANIE, MISA EWORSYJNA, KROKIEW, SAMOURZECZYWISTNIENIE, SOLNISKO, FAB LAB, SPOINA, DOMENA MAGNETYCZNA, DOCHTÓR, GORCZYCZNIK, PRĄD, TELEWIZJA HD, PAJAC, PEDOFILIA, PODATEK IMPORTOWY, WINIETA, KAPSLA, KARAFKA, GĄBKA, KOLUMBARIUM, ZJAWISKO THOMSONA, MIŃSZCZANIN, SAMOWYSTARCZALNOŚĆ GOSPODARCZA, RUBASZKA, DOŁEK, POMPA INFUZYJNA, ARTYSTA, MIKROMETR, FASCYNATOR, WARSTWA, KOLAUDACJA, KĘS, IRRADIACJA, JEDNOSTKA OBJĘTOŚCI CIAŁ SYPKICH, NIESTAWIENNICTWO, RELISZ, DYSCYPLINA, CHARYZMAT, ZROSŁOGŁOWE, DELFIN MALAJSKI, MALUNEK, ŁAMACZ BLOKADY, SINFONIA, DOBYTEK, UDERZENIE, CHARAKTER, DEWELOPER, WYRAZ, ABORDAŻ, SALWA BURTOWA, NÓŻ BOJOWY, SZAŁAŚNICTWO, PRZEWÓD SŁUCHOWY, KAPITUŁA GENERALNA, SEKCJA RYTMICZNA, BIOREMEDIACJA, ANTENA MIKROPASKOWA, JEJMOŚĆ, PARTIA, RÓŻYCZKOPRĄTNIK KANADYJSKI, TRANSKRYPCJA, APRETURA, ANTENA KIERUNKOWA, AZJATA, SZTUCZNY LÓD, EDAM, GROWL, OPŁYW, MIKROOTWÓR, MYKOHETEROTROF, OŚWIECICIEL, CUGANT, SALTARELLO, SAFARI, BERET, BRYTFANKA, KALIPSO, POMOC, ROTMISTRZ, WARSZTAT, WERBENA, OBŁĘK, HARMONIJKA, ONE-LINER, POPLECZNICTWO, ATONIA, ŻURAWIK, PILOT, CZESKI BŁĄD, BUDOWA SŁOWOTWÓRCZA, ZWORKA, GRZYB, GIRLANDA, IBERYSTYKA, DOBRO SUBSTYTUCYJNE, RESPIRATOR, RZEKOTKA KRZYŻOWA, ZBLIŻENIE, OSOWIAŁOŚĆ, RUMIEŃ LOMBARDZKI, CHORWACKOŚĆ, ŁACINNICZKA, LICZBA PRZESTĘPNA, DIAGNOSTYKA, ODWIERT, INDIANIN, OGOŃCZA ZACHODNIA, SCHEDA, SPŁONKA, BARWICA, MASZYNOWNIA, MENISK, ZYSK, WRZECIONO, KARAFKA, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, SAMOGONKA, MIŁOŚĆ FRANCUSKA, AZJATA, KOCIOŁ SUFOZYJNY, PINGWIN ANTARKTYCZNY, YORKSHIRE PUDDING, POKREWIEŃSTWO, DEOKSYRYBONUKLEAZA, KOŁNIERZ, LEWOSKRZYDŁOWY, LIST PASTERSKI, PAŁANKA, CHOROBA SYROPU KLONOWEGO, FRAMUGA, SYSTEM, POTENCJAŁ ZETA, ?LEK PRZECIWNOWOTWOROWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.763 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RURA LUB RYNNA DO ODPROWADZANIA WODY PODSADZKOWEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RURA LUB RYNNA DO ODPROWADZANIA WODY PODSADZKOWEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LUTNIA rura lub rynna do odprowadzania wody podsadzkowej (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LUTNIA
rura lub rynna do odprowadzania wody podsadzkowej (na 6 lit.).

Oprócz RURA LUB RYNNA DO ODPROWADZANIA WODY PODSADZKOWEJ sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - RURA LUB RYNNA DO ODPROWADZANIA WODY PODSADZKOWEJ. Dodaj komentarz

9+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast