AKT PRAWNY, KTÓRY MODYFIKUJE LUB PRECYZUJE INNY, WCZEŚNIEJSZY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POPRAWKA to:

akt prawny, który modyfikuje lub precyzuje inny, wcześniejszy (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: POPRAWKA

POPRAWKA to:

drobne poprawienie czegoś (na 8 lit.)POPRAWKA to:

okazja do poprawienia rezultatu testu sprawdzającego umiejętności z jakiejś dziedziny (na 8 lit.)POPRAWKA to:

wprowadzenie zmiany, modyfikacji w celu ulepszenia, naprawienia błędu (na 8 lit.)POPRAWKA to:

wartość, którą należy dodać do wartości wskazanej przez przyrząd pomiarowy, żeby uzyskać prawidłowy pomiar (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "AKT PRAWNY, KTÓRY MODYFIKUJE LUB PRECYZUJE INNY, WCZEŚNIEJSZY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.592

MYŚL, PACHWINA, WULKAN CZYNNY, KURZYSKO, GWAŁTOWNOŚĆ, OTĘPIAŁOŚĆ, SADYSTYCZNOŚĆ, KRYSZTAŁ DENDRYTYCZNY, CZIP, FILOLOGIA ROMAŃSKA, LUZAK, ROMANS, RUCH, WYPIS, SMUGA, DOBRO PRAWNE, ŚLEPA PRÓBA, ANTYKADENCJA, ZASTRZALIN, WEZYRAT, EKSPANDOR, ZJAWISKO SEEBECKA, GRUSZKA, HRABINI, EGZORTA, MIELIZNA, SYNDYK, GILOTYNA, ŻŁÓB, CZWÓRKA, SKRZYDŁO, CHOROBA ODZWIERZĘCA, ŁOPATACZ, KANAŁ TEMATYCZNY, BIZA, SPALINY, SPOLEGLIWOŚĆ, ROWER, PIĘTRO, NAWIERZCHNIA, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, PLAMA, TINGEL-TANGEL, PODGLĄD, REŻYSER, WYROŚL, MISJA DYPLOMATYCZNA, KRATKA, TERMOLOKATOR, WĘZEŁ, LOŻA, KONIUNKCJA, TRÓJDŹWIĘK, AUTOSKLEP, KĄPIEL POWIETRZNA, WYCIERACZKA, LABORANT, OKRUTNOŚĆ, PIJUS, RĘKAWICZNIK, KOLORYSTYKA, PTAK ŁOWNY, LOGIKA MATEMATYCZNA, REGENERATOR, ELEKTROIZOLACJA, DOBRO, MALARSTWO IKONOWE, ABLUCJA, RZEMIOSŁO, PASIERB, BATAGUROWATE, BALON, OSTROGI, PIĘCIOKROTNOŚĆ, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, KLIMAKS, NIEWIERZĄCY, CZARTER, KONFRONTACJA, LOKOMOTYWA ELEKTRYCZNA, FILTR, NIBYPESTKOWIEC, RETUSZ, PRZYWILEJ EMERYTALNY, RETABULUM, SKAŁA ORGANOGENICZNA, INŻYNIERIA TKANKOWA, AKT, PISMO IDEOGRAFICZNE, SCYT, LICENCJA PRAWNICZA, SERWER WIDEO, BIGOS HULTAJSKI, TECHNICZNY NOKAUT, LOFIKS, WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, PANTOGRAF, CHUSTA, POWÓDZTWO WZAJEMNE, GRA LOGICZNA, RAPORT, DZIEŁO FORTYFIKACYJNE, CANCA, ORDYNACJA, CEMENT STOMATOLOGICZNY, ŻAŁOBA, KOMPRADOR, EKRAN, PRZEDSZKOLE, NAŁÓG, SKRZYDŁA, DIABEŁ, ŁUK, MALTA, TECHNIKA GRAFICZNA, ROZKŁADOWOŚĆ, WARTOŚĆ, OTWÓR STRZAŁOWY, FANPAGE, ZAPISYWACZ, DOŻYWOCIE, NOMADA, ATRAKTANT, KOLORY PAŃSTWOWE, BRYFOK, ZAKUP, SPRZĘT MECHANICZNY, RODZAJNIK OKREŚLONY, ŁUSKA, ZMOTORYZOWANY, KOTLARNIA, EPONIM, INSPEKTOR SZKOLNY, NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA, PRZEWRÓSŁO, POMNICZEK, SEKTA, MIGRACJA, TERAPIA WSTRZĄSOWA, MELODIA, DZIEŁO, KONTAKCIK, GWIAŹDZIARZ, KOMPILACJA, NIECHLUJ, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, KŁOPOTANIE SIĘ, PACJENT URAZOWY, WANIENKA, ADIANTUM WŁOSY WENERY, TREL, PATRON, LINIA WIDMOWA, DINAR, ROMANSOPISARZ, ZNAK PRZESTANKOWY, GEN HIPOSTATYCZNY, SŁABEUSZ, SKRZYDLATE SŁOWO, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, MONOGAMICZNOŚĆ, HUMOR, SPORRAN, NIERUCHOMOŚĆ, BRUDAS, POMYŁKA FREUDOWSKA, BETON, BRAMSEL, ZDRADZIECTWO, PRZEMIANA ODWRACALNA, RETRAKCJA, UŻYŁKOWANIE, METAL, KOPROFIL, BĘBEN, HAMERNIA, KOŁO POLARNE, BUZA, OPERACJA, NASZ CZŁOWIEK, USTAWODAWCA ZWYKŁY, PÓŁOKRĄG, CYGAN, SKARB, PASIERB, WZNOWICIEL, DYWIZJON RAKIETOWY, HIV-1, MODYFIKACJA, MATERIALISTA, BALOT, RACHUNEK ZDAŃ, POPITA, MINA, KANWA, TARLAK, LEW, PAŃSZCZYZNA, POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE, SMRÓD, EDYKUŁ, STRES OKSYDACYJNY, D, GŁOWA, BRYCZKA, SKRAJNOŚĆ, OFICER PRASOWY, NIEPEWNOŚĆ, PROMIONEK, BIEGACZ, NABÓJ BOJOWY, ODPŁATA, PRZEJEMCA, KOSARZ, PAGON, WSKAŹNIK RACJONALIZACJI, KARAWAN, POCZĄTKUJĄCY, SŁUŻALCZOŚĆ, EFEKT SORETA, PRZEMYSŁÓWKA, WOLE OKO, ŁUPEK ILASTY, SAMOOKALECZENIE, TUMBA, DZIERŻAWCA, LOGOGRAM, KOKPIT, PRZEŚCIERADŁO KĄPIELOWE, IGOR, PRZYPADŁOŚĆ, PERKALIK, OBJAW, BITWA, AŁYCZA, GOSPODARKA TOWAROWA, APSYDA, MIODOJAD ŻÓŁTOPLAMY, IMPRODUKTYW, WYZWOLICIEL, NAGANNOŚĆ, ŁAMANY DACH POLSKI, KOT, KOKORYCZKA, JOGURTERIA, OPASKA BRZEGOWA, USZKO, REN, PRZESTĘPNOŚĆ, METAMERIA, BARWY, ARANŻER, ERGOMETR, WYRAZ SAMODZIELNY, SALCESON, ZAPRAWA, OSOBA, PRZESTRZEŃ, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA, KOD JĘZYKOWY, IGŁA, DWUDZIESTY DRUGI, CUKIER WANILIOWY, OKREŚLNIK, KRĄŻNIK, PACZKA, PRZYBYŁY, CHLEB PSZCZELI, NIEŚPIESZNOŚĆ, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, FLUCV, ŁUSZCZAK, ODKOS, ŚWIETLISTOŚĆ, WYGRYW, MRÓWKA, TARCIE, DILER, TOM, SŁUŻKA, NIEUŻYWALNOŚĆ, PODŁUŻNIK, TAPIR GÓRSKI, CHOROBA, ELOPSOPODOBNE, KAJMAKAM, SAMOGRAJ, EP, STREFA NADGRANICZNA, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, TOSKAŃSKI, DĘTKA, BÓL DUPY, SIEDMIOKROTNOŚĆ, TĘCZA, DOZA, KRYJÓWKA, MAŹNICA, CEROFERARIUSZ, ?ZABURZENIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.592 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

AKT PRAWNY, KTÓRY MODYFIKUJE LUB PRECYZUJE INNY, WCZEŚNIEJSZY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: AKT PRAWNY, KTÓRY MODYFIKUJE LUB PRECYZUJE INNY, WCZEŚNIEJSZY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POPRAWKA akt prawny, który modyfikuje lub precyzuje inny, wcześniejszy (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POPRAWKA
akt prawny, który modyfikuje lub precyzuje inny, wcześniejszy (na 8 lit.).

Oprócz AKT PRAWNY, KTÓRY MODYFIKUJE LUB PRECYZUJE INNY, WCZEŚNIEJSZY sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - AKT PRAWNY, KTÓRY MODYFIKUJE LUB PRECYZUJE INNY, WCZEŚNIEJSZY. Dodaj komentarz

5×6 =

Poleć nas znajomym:

x