Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: RODZAJNIK, KTÓRY WSKAZUJE NA OBIEKT NIEZNAJOMY NADAWCY, ODBIORCY LUB OBOJGU

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RODZAJNIK NIEOKREŚLONY to:

rodzajnik, który wskazuje na obiekt nieznajomy nadawcy, odbiorcy lub obojgu (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJNIK, KTÓRY WSKAZUJE NA OBIEKT NIEZNAJOMY NADAWCY, ODBIORCY LUB OBOJGU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.921

WYZIEWY, INTELEKTUALISTA, GRYBOSZ, PARAWANING, TRANSPOZYCJA, REKWIZYCJA, RECYTATYW, OBRÓŻKA, PŁYCINA, KABINA, CHOROBA DZIEDZICZNA, KREWNIAK, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, HYBRYD, PALACZ, ZASUWNICA, BALDACHIM, NALEŻNOŚĆ PRZYWOZOWA, MINERAŁ, KONSYGNATARIUSZ, WYPALANKA, MĄKA SITKOWA, ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE, GASKOŃCZYK, ZATROSKANIE, KALETA, SEKRECJA, NIESKWAPLIWOŚĆ, ADIANTUM WŁOSY WENERY, BLOK RYSUNKOWY, DERYWAT UABSTRAKCYJNIAJĄCY, RÓŻOWA LANDRYNKA, RZEZANIEC, POSOBOROWIE, BEZGŁOŚNOŚĆ, KUŚNIERCZYK, ZŁOTA KLATKA, FOTOSENSYBILIZATOR, STOPKLATKA, UNIA REALNA, KLOSZ, PLEBS, BONANZA, KŁUSAK FRANCUSKI, MOSKALIK, ROZDZIAŁKA, OFENSYWA, WSPOMINKI, WYCIĄG TALERZYKOWY, DOWÓD RZECZOWY, BLOKHAUZ, PIĄTKA, BITWA, FLANELA, RENTA INWALIDZKA, DZIAŁ WODNY, KASA, RADIESTETA, NIEDOŻYWIANIE, SAGA, AKSAMITKA, ZAKWAS, PIKA, TEATR, ESPADRYLA, OPŁATA PROLONGACYJNA, OŚCIEŻNICA, NIHILIZM, FĄFEL, MROŻONKA, PASEK, PLANTACJA, TUM, PRĄD INDUKCYJNY, EPKA, SZAROWIPTERYKS, KOMENTARZYK, ARONIÓWKA, EKONOMISTA, KILOWAT, KOLEŚ, WYKUSZ, PETRYFIKACJA, LAMPA NERNSTA, KARTA MOBILIZACYJNA, ZAPŁATA, TRANZYSTOR, DWUKROTNOŚĆ, MASZKARA, WYWIAD, ALIENACJA, POŁYKACZ, COKÓŁ, METODA DELFICKA, ZNAK LICZBY, MEDALION, TRASZKA GRZEBIENIASTA, PRĘDKOŚĆ UCIECZKI, TREND ROZWOJOWY, ISTOTA, KOMENDATARIUSZ, NOTKA, OKOLICZNOŚĆ ŁAGODZĄCA, WAPIEŃ MUSZLOWY, CHRYJA, CEWKA INDUKCYJNA, BŁĄD LEKARSKI, POTENCJAŁ, GRANAT, SĄD WOJSKOWY, PĘCHERZ, ORGANISTA, SPRAWNOŚĆ, PODATEK EKOLOGICZNY, KONWENT, ALGEBRAIK, MAIŻ, CENTRALA, WIELORASOWOŚĆ, ROŚLINA ZIELNA, ZMIANA PATOLOGICZNA, TACIERZYŃSKI, DWORZANIN, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, DRAJREP, SIATECZKA, SPRZĘCIOR, PRZEPADEK, CYKL PALIWOWY, PRANKSTER, IMPROWIZATOR, AWANTURA, GOSPODARSTWO TOWAROWE, JĘZYK PIDŻYNOWY, GACEK SZARY, AFRYKANISTYKA, PADYSZACH, STARY, KWAS LINOLENOWY, MIARKOWNIK SPALANIA, PRYMITYWIZM, PATRON, PRZYJEZDNA, WESTA, IDEAŁ WYCHOWAWCZY, GWIAZDKA, ARKADA, FOLGA, GRZYWNA, MROZOODPORNOŚĆ, DOBRA, SZCZURY WORKOWATE, PIONEK, POWAŁA, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, OBCY, REST, ANIMAG, PILOT, KAPITAN, INTERWENCJA, BIAŁORUSKI, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, CHOROWITOŚĆ, MANIPULATOR, MALFORMACJA MÓŻDŻKU, SPODENKI, HAMULCOWY, WRZECIONO, NIDERLANDZKI, TAŚMOWY, BULLA, MELILIT, ZBROJA MAKSYMILIAŃSKA, ZABIEG FIZYKALNY, WIHAJSTER, POLIETER, RAJDÓWKA, EKSPANDER, POJEDYNEK, NAPÓJ WINOPOCHODNY, PUCHAR, BOMBARDA, PAWIMENT, CHALKOGRAF, PRĄD, OBRAZEK, MISJA MEDIACYJNA, TEOKRACJA, ANALITYK, WILCZY DÓŁ, SKÓRA, STÓŁ, DRAMAT WOJENNY, SKUPISKO, FETYSZ, IMINA, TYNKTURA, PIKSEL, WINO ZIOŁOWE, PROFITENT, SZTUKA, PRZEWODNIK, POLARYZACJA DIELEKTRYKA, DESEREK, NACZYNIAK KRWIONOŚNY JAMISTY, KILOGRAM, RODZIMOŚĆ, IZOLATKA, BUDKA, KNEBEL, LEK ODTWÓRCZY, CZĘŚĆ ZDANIA, BLOCZNOŚĆ, WYCHOWAWCZYNI, NEANDERTALCZYK, RĘKAW, NAZWA ABSTRAKCYJNA, BIOLOG, GRZEBACZ, NULLIPARA, PIEGUS, PRZECIER, OPODATKOWANIE, KAMERDYNER, BRATEK, SYGNAŁ, SONG, SZORY, UMIEJĘTNOŚĆ, CIAŁKO ŻÓŁTE, BASEN, MANDAT IMPERATYWNY, TYTUŁ, BYLICA, OBSŁUGA, ROŻEN, RATING, MAKRAMA, WYŁADOWANIE KORONOWE, IRRADIACJA, JAWNOGRZESZNIK, KLAMERKA, KORYTO RZEKI, LAVABO, DOPPELGANGER, PANCERKA, NUGAT, PRACOWNIK BUDOWLANY, CENOBIORCA, KOŁATKA, ŻÓŁW ŚWIĄTYNNY, ZAPAŁKA, PŁUŻEK, CYWIL, ALIDADA, DROBIAZG, NIEWSPÓŁMIERNOŚĆ, RYTOWNIK, ADRES, PUSTELNIK, BRYTYJSKOŚĆ, USTONOGI, METRYKA, SANDWICZ, KUPON ZEROWY, NAGIEL, TOROMISTRZ, KARRUKA, CHIŃSKOŚĆ, ŻEBRO, BOCIANIEC, SUCHA IGŁA, FINISZ, ERGOMETR, POWIEŚĆ RZEKA, TANIEC WSPÓŁCZESNY, ŁAWA, ŁAPA, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, SUMER, EDYCJA, REGISTER, SUROWOŚĆ, ELEW, KARA ŁĄCZNA, BRZYDACTWO, SZAMANKO, HELLEŃSKOŚĆ, EFEKT WPIERANIA, TYP, BUM, WIATR KATABATYCZNY, SŁAWA, XENON, RACJONALIZM, RUTYNIARZ, ŁAŃCUCH KINEMATYCZNY, GOŹDZIENIEC, POJAZD ZABYTKOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.921 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: rodzajnik, który wskazuje na obiekt nieznajomy nadawcy, odbiorcy lub obojgu, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJNIK, KTÓRY WSKAZUJE NA OBIEKT NIEZNAJOMY NADAWCY, ODBIORCY LUB OBOJGU to:
Hasło Opis krzyżówkowy
rodzajnik nieokreślony, rodzajnik, który wskazuje na obiekt nieznajomy nadawcy, odbiorcy lub obojgu (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RODZAJNIK NIEOKREŚLONY
rodzajnik, który wskazuje na obiekt nieznajomy nadawcy, odbiorcy lub obojgu (na 21 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x