WIĘZIENIE SŁUŻĄCE DO PRZETRZYMYWANIA OSÓB ZATRZYMANYCH LUB ARESZTOWANYCH, NA CZAS TRWANIA DOCHODZEŃ KARNYCH LUB ŚLEDZTWA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WIĘZIENIE ŚLEDCZE to:

więzienie służące do przetrzymywania osób zatrzymanych lub aresztowanych, na czas trwania dochodzeń karnych lub śledztwa (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WIĘZIENIE SŁUŻĄCE DO PRZETRZYMYWANIA OSÓB ZATRZYMANYCH LUB ARESZTOWANYCH, NA CZAS TRWANIA DOCHODZEŃ KARNYCH LUB ŚLEDZTWA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.304

PASZCZA, ATRYBUCJA, DOMY, BOTTOMLESS, PALIWO KOPALNE, PŁYTA, REKUPERATOR CIEPŁA, FRYZYJSKI, KAFTAN, ESENCJA, STAN DEPRESYJNY, CZARTER, DIVA, KWADRATURA, GRAFIKA WEKTOROWA, SŁUCH ABSOLUTNY, CIAŁO, ROY, NOC KAIRU, IBERYSTYKA, FIGURA RETORYCZNA, CZUWANIE MODLITEWNE, POMNICZEK, SMOCZA KREW, REGENERATOR, UNCJA, LITEWSKI, DOŻYWOTNOŚĆ, IZBA ROZRACHUNKOWA, MIGRACJA, SPŁUKIWANIE, EKLER, LODOWIEC GRUZOWY, PIĘTA ACHILLESA, IZOLACJA, PARÓWKA, LIMBUS, WYSTRÓJ, WSZECHŚWIAT, BIOKOMPONENT, WIATROWNICA, METODA KASOWA, PRZENOŚNIK, KAPLERZ, RUDI, MUSZTRA, MOSTEK, RYNEK, ODCHYŁ, CIĄGNIK SIODŁOWY, NIEWYPARZONY JĘZYK, OPONA PNEUMATYCZNA, MARKIZA, WĘGIER, KREMÓWKA, MUZA, NIESAMOWITOŚĆ, ZAŁOM, BRUDOWNIK, KLASTER, SILNIK NAPĘDOWY, JEDNOSTKA UCZESTNICTWA, ŚLONSKI, DEASEMBLER, NIEWYPARZONY PYSK, PLAKIETA, PAUTSCH, KONFEDERACJA, GRÓDŹ, BANTY, WOREK, MUZYKA, RĘKAWICZNIK, FRAMUGA, CZĘSTOKÓŁ, DEGRADACJA, KATAFALK, APRETURA, NÓŻ BOJOWY, GRAFFITI, PLUTON, TAFELKA, TRASA, WARTOWNIA, DIPLOPIA, NAUCZANIE INTEGRACYJNE, PRZETŁOK, KLAUZURA, TAPETA, WSPINACZKA SPORTOWA, PATRON, KOSZT BEZPOŚREDNI, MURZYŃSKOŚĆ, SAMOTOK, ŚCIEŻKA HOLOWNICZA, KRĄG KULTUROWY, SKANDYNAWSKOŚĆ, PRACE KONSERWACYJNE, IMAGE, SEKRECJA, POTENCJAŁ, ŁASZT, ZRAZIK, PALACZ, JEDNOROCZNOŚĆ, NAWIGATOR AUTOMATYCZNY, KRUCHAWECZKA, NAWALANKA, TOWARZYSZ PANCERNY, OPENER, PRZYSTAŃ, PEIRESKIA, ZARAZA, PAPAD, SER, CIĄG, RATYSZCZ, KRYTERIUM OCENY DECYZJI, WYBIEG, BURT, CIASNOŚĆ, MAPA POZNAWCZA, UNIA, OBCHÓD, ZNACZENIE, MARTWOTA, BUDOWLA PIĘTRZĄCA, LIBELLA, BOMBA, POUSSIN, ORBITA POLARNA, MAKATKA, KISZKA PODGARDLANA, SZAGRYN, TOKI, KULTYSTA, RESET, TĘCZA, WIĘZADŁO, BUTLA GAZOWA, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, ZESTAW, PIKA, SIEĆ NEURONOWA, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, DRAMAT GANGSTERSKI, OPROGRAMOWANIE TYPU SHAREWARE, PARALAKSA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, DOBRO POZYCJONALNE, ZWOLNIENIE CHOROBOWE, BAMBO, KOMPARYCJA, BULWA, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, PODPINKA, GRUBOŚĆ, ELEMENT, SKROMNOŚĆ, SZCZYT, ŚWIERSZCZYK, TENOR, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, BIELMO, OKUCIE, TROPIK, KOLANO, SYGNAŁ ANALOGOWY, PUNKT WYSOKOŚCIOWY, RYGIEL, NALEŚNIK WIOSENNY, MAŁOPOLSKOŚĆ, PLAKAT, KRYMINAŁ, WYSYPKA, KOROWÓD, UKRAIŃSKOŚĆ, KOMPRADOR, PROTEKTORAT, OBUWIE, SZARLOTKA, MINIMUM SOCJALNE, TROJAN, HEAD HUNTER, LAMPAS, KABEL, OBSTRUKCJA, ROSYJSKI, KOŁO MŁYŃSKIE, CZYNNOŚCI DOWODOWE, WRÓG, NEOPOGANIZM, BEZŻENNOŚĆ, ZATOKI, UCHO, OLEJ, ROK SŁONECZNY, KIOSK MULTIMEDIALNY, OKAP, RYNKA, PISMO IDEOGRAFICZNE, UZYSK, RYBONUKLEAZA, UROCZYSKO, SIOSTRZYCZKA, ŁAJKA, MOCZ, KOLEJKA LINOWA, DIALOGIZM, PROBLEM NIEROZSTRZYGALNY, KOD GENETYCZNY, ZIMNY PRYSZNIC, WĘGLÓWKA, PYLICA ALUMINIOWA, HIEROGLIFY, RUCHY DIKTYOGENICZNE, MANIFESTACJA, BALERON, CZYNNOŚĆ ŁĄCZENIOWA, FAKT PRAWNY, MATERIAŁ SKALNY, KRATER, UKŁAD PLANETARNY, OBSERWACJA, REWALIDACJA, WAFELEK, SZKLIWO CERAMICZNE, BAZA PŁYWAJĄCA, ORIENTACJA SEKSUALNA, KPINA, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, BAŃKA, TOM-TOM, ROZTWÓR WZORCOWY, DELIBERACJA, TUNIKA, MONTAŻOWNIA, SKŁAD WOLNOCŁOWY, ROPUCHA BLOMBERGA, WYBLINKA, WYŁĄCZNIK, HUCULSKI, OKREŚLNIK, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, DANA, ZBIOREK, WYKRYWACZ KŁAMSTWA, TUNIKA, KONKURENCJA, CYBUCH, HRABIANKA, DYL, GALERIA, POZIOM, GRYS, RUMUN, WYRAZY, GÓRKA, MUFKA, SIÓDMY, ALFABET CYRYLICKI, PION, BEZPIECZEŃSTWO ONTOLOGICZNE, GEOFAGIA, CERTYFIKAT DEPOZYTOWY, IMMUNOSUPRESANT, ZOOCHORIA, JASTRYCH, KOTLET SCHABOWY, WYSŁUGA LAT, PRZEPLOTKA, ZAKŁAD, UDAR, KONDYCJONALIZM, NARZECZEŃSTWO, LICZBA POJEDYNCZA, REGIONALISTYKA, MAGNOLIA, AKCJONARIAT PRACOWNICZY, RETROGRADACJA, PRANIE MÓZGU, PEREŁKA, BARWICZKA, BROSZURKA, BERET, SÓL, ANIOŁ STRÓŻ, JĘZYCZEK U WAGI, DZIELNOŚĆ, ZACHYLNIK OSZCZEPOWATY, BOBIK, TŁUMIK, PAŁKA, KRA, KOŁEK, POLIPTYK, DWUDZIESTY PIERWSZY, UKŁAD CAŁKUJĄCY, TEMNODONTOZAUR, ?BOMBIARZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.304 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WIĘZIENIE SŁUŻĄCE DO PRZETRZYMYWANIA OSÓB ZATRZYMANYCH LUB ARESZTOWANYCH, NA CZAS TRWANIA DOCHODZEŃ KARNYCH LUB ŚLEDZTWA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WIĘZIENIE SŁUŻĄCE DO PRZETRZYMYWANIA OSÓB ZATRZYMANYCH LUB ARESZTOWANYCH, NA CZAS TRWANIA DOCHODZEŃ KARNYCH LUB ŚLEDZTWA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WIĘZIENIE ŚLEDCZE więzienie służące do przetrzymywania osób zatrzymanych lub aresztowanych, na czas trwania dochodzeń karnych lub śledztwa (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WIĘZIENIE ŚLEDCZE
więzienie służące do przetrzymywania osób zatrzymanych lub aresztowanych, na czas trwania dochodzeń karnych lub śledztwa (na 16 lit.).

Oprócz WIĘZIENIE SŁUŻĄCE DO PRZETRZYMYWANIA OSÓB ZATRZYMANYCH LUB ARESZTOWANYCH, NA CZAS TRWANIA DOCHODZEŃ KARNYCH LUB ŚLEDZTWA sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - WIĘZIENIE SŁUŻĄCE DO PRZETRZYMYWANIA OSÓB ZATRZYMANYCH LUB ARESZTOWANYCH, NA CZAS TRWANIA DOCHODZEŃ KARNYCH LUB ŚLEDZTWA. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast