ZABIEG POLEGAJĄCY NA PRZETACZANIU PEWNEJ ILOŚCI KRWI LUB SKŁADNIKÓW KRWI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZETACZANIE KRWI to:

zabieg polegający na przetaczaniu pewnej ilości krwi lub składników krwi (na 16 lit.)TRANSFUZJA KRWI to:

zabieg polegający na przetaczaniu pewnej ilości krwi lub składników krwi (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZABIEG POLEGAJĄCY NA PRZETACZANIU PEWNEJ ILOŚCI KRWI LUB SKŁADNIKÓW KRWI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.998

WAGON POCZTOWY, FIGURA, STRATEGIA, REPREZENTACJA, GOL SAMOBÓJCZY, DRĘTWOTA, STEP, ZAPARCIE, MENTALNOŚĆ, KWAS LINOLENOWY, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, KORTYNA, PLUTON, ROZBIEŻNOŚĆ, DANIE ARBUZA, BROŃ JĄDROWA, WZÓR, STRÓJ, PAMPUCH, STEROLOTKA, ALUMINIUM, NIEWYDAJNOŚĆ, PROCES ODWRACALNY, ZWARCIE, SZCZOTECZKA, PŁATEW, PREZENT, POJEDYNEK, ROZPAD, JIM, PAKIET, AZOLLA PAPROTKOWA, KONDENSACJA, ZBLIŻENIE, ZEKS, AFERA, OŚCIEŻE, CZŁON SKŁADNIOWY, SEKRECJA, BONANZA, ROSZCZENIE ZWROTNE, KÓŁECZKO, ZASTAWKA MITRALNA, ADIUTANT, SKUTER, DYFERENCJACJA, ZATRACENIE, MAKINTOSZ, ANTENA YAGI, ZIARNIAK, NAGŁE ZATRZYMANIE KRĄŻENIA, MAJĄTEK, SIÓDEMKA, BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, BIAŁY, CZARNY RYNEK, POCHLEBSTWO, ŚRUBOWIEC, WYPADEK, DEGRADACJA, TULEJA, RÓWNANIE RÓŻNICOWE, UROCZYSKO, WROCŁAWSKOŚĆ, REKRYSTALIZACJA, EDAMMER, KARTA, PRZEPIĘCIE, PRYMAT, ESCUDO, POZIOM NATĘŻENIA DŹWIĘKU, INTERNACJONAŁ, ZNACHOR, CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, ANARCHIA, SALSA, OPAŁ, UMOWA BARTEROWA, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, JEHOLOPTER, MNISZEK, WSPOMNIENIE, FOTOGRAM, BELKOWANIE, KUPIEC, STACJA, WOKABULARZ, MATNIA, GOSPODARSTWO PRACOWNICZE, KASZA, NABRZEŻE, LAMA, TRAMWAJ, WERSJA LEKTORSKA, ROZKRUSZ, ZAPINKA, ANDANTINO, ESENCJA, PRZEDZIAŁ, TYMPANON, DRUGIE DNO, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, MARGINESOWOŚĆ, WŁODZIMIERZ, ANNA, KOMPENSACJA, WITACZ, ANAGLIF, PRANIE MÓZGU, MARKIZETA, USZKO, STAROŚCIŃSKI, BEZIDEOWOŚĆ, TRAIL, EFEKT SNOBA, CZESKI BŁĄD, PIKIETA, ZAKURZENIE, SKRYBA, WYRÓB MEDYCZNY, METRYKA, NOTA PROTESTACYJNA, WYCHODŹSTWO, PALINGENEZA, ALLOSTERIA, OSTROWIANIN, RUMUN, OWOC, ZGRZEWKA, TERAKOTA, SĄD I INSTANCJI, TONACJA, PASTA, ŻACHWY, DUCHOWIEŃSTWO, METATEZA, PLOTER TNĄCY, KAJUTA, SIEĆ, NIEPOKOJENIE SIĘ, MUZYKA CERKIEWNA, POSTĘPOWANIE UKŁADOWE, SPÓŁKA CICHA, GRZYBNIA, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, LUTNIA, TYTUŁ NAUKOWY, TURECKI, STEK, TEOKRACJA, ANALIZA, MOST POWIETRZNY, HASŁO, GRENADYNA, SUBSTANCJA DODATKOWA, PRZYDZIAŁ, DROBNICA, CZEK PODRÓŻNICZY, SAMOAKTUALIZACJA, PRĄTNIK ALPEJSKI, STEK, CIOTECZNY DZIADEK, MONK, SZMATA, SPRZĘCIOR, STYPENDIUM SOCJALNE, SOBÓR, STEK, KOMPLEKS ŻYTNI, PRZYSTRÓJ, WCIĄGARKA, ENTOMOFAUNA, NAKŁAD, TYLOZOID, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, KRĄŻENIE WIEŃCOWE, BLINDAŻ, SUMAK, KANAŁ, ABOLICJONISTA, LUCERNA, FALA, GRZYB ATOMOWY, BRYFOK, STOŻEK DZIOBOWY, SAKRALIZACJA, WINIETA, JATKA, RÓŻNICA, PREPAID, DRUK AKCYDENSOWY, STYLO, POKRZYWDZONA, DYLIŻANS, SĘDZIA, NOWICJAT, ZWOLNIENIE LEKARSKIE, DZIUPLA, WSPÓŁKRÓL, TŁUK PIĘŚCIOWY, WARSZTAT, KOSZT BEZPOŚREDNI, GLORIA, PAS, MASTYKS, NAKŁUCIE, ROŚLINA ZARODNIKOWA, DRABIK DRZEWKOWATY, USTNIK, POTOK, JANE, UMYWALNIA, JEDNOSTKA OBJĘTOŚCI CIAŁ SYPKICH, KOSKINOMANCJA, CYC, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, POJAZD SILNIKOWY, TYGIEL, MASŁO, SYGNAŁ CIĄGŁY, KREM, AKCEPTOR, MARIO, BARWA, SCHRONISKO, CZŁONEK RODZINY, SPĄGNICA, KAMICA MOCZOWA, DZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, DRUGI, LOKALNA PĘTLA ABONENCKA, NACZYNIAK GRONIASTY, FOTOALBUM, STOŻEK PASOŻYTNICZY, GÓRY PIERŚCIENIOWE, ŻYDOWSKOŚĆ, KRATKA KSIĘCIA WALII, SOPEL, ANTYUTLENIACZ, TERAPIA WSTRZĄSOWA, UKONTENTOWANIE, RAMA KOMUNIKACYJNA, SZAGRYN, ŻAGIEL REJOWY, PAMIĘĆ GÓRNA, PANTOFELNIK, ASYMILACJA FONETYCZNA, KATAR SIENNY, ADIANTUM WŁAŚCIWE, PUNKT KATECHETYCZNY, POŁAWIACZ, ŚLIWA, BAŁYK, GAZYFIKACJA, ZRAZIK, TAKSÓWKA BAGAŻOWA, ROZBÓJNIK MORSKI, WANIENECZKA, PÓŁOKRĄG, FRAKCJA, TANDEM, SPÓJNIK PRZECIWSTAWNY, CIŚNIENIE ROZKURCZOWE, AZOLLA AFRYKAŃSKA, KSIĘGA PARAFIALNA, TRANSFORMACJA WOLNORYNKOWA, POMYLENIEC, WEKTOR KLONUJĄCY, ZAKĄSKA, MEDALION, POJAZD, OKRZOSEK, JĘZYK GEOGRAFICZNY, PIJACTWO, CYNGIEL, MATOŁEK, WĘGLÓWKA, TRESKA, OBSŁUGA, PAPILOTKA, WYŚWIETLARNIA, PRZYPŁYW, RUCHY DIKTYOGENICZNE, ZNAK, KOLEUS, OTRZEWNA, POCHODNA, NERW, SYGNAŁEK, ŻARLIWIEC, SĘKACZ, DACH ŁAMANY, FILTR, MIĘSO, PROSIAK, ANIMACJA KOMPUTEROWA, STOPA ZWROTU, KROSNO, KRUPON, ?GIERASIMOW.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.998 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZABIEG POLEGAJĄCY NA PRZETACZANIU PEWNEJ ILOŚCI KRWI LUB SKŁADNIKÓW KRWI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ZABIEG POLEGAJĄCY NA PRZETACZANIU PEWNEJ ILOŚCI KRWI LUB SKŁADNIKÓW KRWI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZETACZANIE KRWI zabieg polegający na przetaczaniu pewnej ilości krwi lub składników krwi (na 16 lit.)
TRANSFUZJA KRWI zabieg polegający na przetaczaniu pewnej ilości krwi lub składników krwi (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZETACZANIE KRWI
zabieg polegający na przetaczaniu pewnej ilości krwi lub składników krwi (na 16 lit.).
TRANSFUZJA KRWI
zabieg polegający na przetaczaniu pewnej ilości krwi lub składników krwi (na 14 lit.).

Oprócz ZABIEG POLEGAJĄCY NA PRZETACZANIU PEWNEJ ILOŚCI KRWI LUB SKŁADNIKÓW KRWI sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - ZABIEG POLEGAJĄCY NA PRZETACZANIU PEWNEJ ILOŚCI KRWI LUB SKŁADNIKÓW KRWI. Dodaj komentarz

6×7 =

Poleć nas znajomym:

x