RODZAJ TURBINY WODNEJ, W KTÓREJ WODA DOSTARCZANA JEST NA PEWNEJ WYSOKOŚCI DO PIONOWO UMIESZCZONEGO NACZYNIA W KSZTAŁCIE WALCA, A U DOŁU WIRNIKA ZNAJDUJE SIĘ UKŁAD DWÓCH LUB WIĘCEJ ODPOWIEDNIO ZAKRZYWIONYCH RUREK ZAKOŃCZONYCH DYSZAMI, PRZEZ KTÓRE WYPŁYWA POD CIŚNIENIEM WODA WYWOŁUJĄC W TEN SPOSÓB MOMENT OBROTOWY A TYM SAMYM RUCH WIRNIKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOŁO SEGNERA to:

rodzaj turbiny wodnej, w której woda dostarczana jest na pewnej wysokości do pionowo umieszczonego naczynia w kształcie walca, a u dołu wirnika znajduje się układ dwóch lub więcej odpowiednio zakrzywionych rurek zakończonych dyszami, przez które wypływa pod ciśnieniem woda wywołując w ten sposób moment obrotowy a tym samym ruch wirnika (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ TURBINY WODNEJ, W KTÓREJ WODA DOSTARCZANA JEST NA PEWNEJ WYSOKOŚCI DO PIONOWO UMIESZCZONEGO NACZYNIA W KSZTAŁCIE WALCA, A U DOŁU WIRNIKA ZNAJDUJE SIĘ UKŁAD DWÓCH LUB WIĘCEJ ODPOWIEDNIO ZAKRZYWIONYCH RUREK ZAKOŃCZONYCH DYSZAMI, PRZEZ KTÓRE WYPŁYWA POD CIŚNIENIEM WODA WYWOŁUJĄC W TEN SPOSÓB MOMENT OBROTOWY A TYM SAMYM RUCH WIRNIKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 38.513

KUCHENKA ANGIELSKA, WŁÓKNIAK TWARDY, MARSKOŚĆ, ROGAINING, KURAK, CZARNA SOTNIA, JESIOTR BIAŁY, KANAŁ, STRZAŁECZKA, ZMARZLUCH, NEUTRALIZM, GŁOWNIA, TYBER, POWŚCIĄG, FLASH, WYSYPKA, SIEĆ STAWNA, RATOWNIK MEDYCZNY, ROZMACH, SKÓRZAK, KOD PREFIKSOWY, HOLTER EKG, RYNEK PODSTAWOWY, ŚCIANA OGNIOWA, ODTLENIACZ, BENEFIS, WAN, KORPUS, ROZDZIALIK, ZAKON CZYNNY, TŁOK SILNIKA, CIOS, KOTWICA RYBACKA, GERIATRIA, LICZNIK ISKROWY, FILARIOZA, PRZEKŁADANIEC, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA, GAZA, STACJA OBSŁUGIWANA, ZIMNE NÓŻKI, CZAJNICZEK, KONIEC, ORTEZA, WYPAD, FRYZ ARKADOWY, OSNUJKA, ZMIERZCH ŻEGLARSKI, DOMINANTA, ZAUROPODOMORFY, PŁYN, DEKOMPRESJOMETR, PUDER, BUŁAT, GROWL, DEKOMPENSACJA, PALARNIA, WSPORNIK, MAŹ PŁODOWA, PORZĄDNIŚ, BRUHATKAJOZAUR, NELSON, SNAJPER WYBOROWY, STOPA DYSKONTOWA, DILONG, RUCH EKUMENICZNY, CYFRA, PRASOWNIA, LAGERPETON, CZWÓRKA, SZABELTAS, HELIKOPRION, WIENIEC, KANWA, MŁODOTURCY, DYSONANS, DRELICH, ZAKAŻENIE POKARMOWE, FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY, PASZTETÓWKA, ODGŁOS, WROSTEK, OFIARA CAŁOPALNA, SILNIK PRZELOTOWY, LILIJKA, KONGRUENCJA, ŁUSZCZYCA PLACKOWATA, PRZEJŚCIÓWKA, APARAT REGENERACYJNY, PÓŁKWATEREK, HETEROATOM, BORDO, WIDELEC, BRZEMIĘ, PYLON, HEŁM BURGUNDZKI, MEDYCYNA LOTNICZA, PISTOLET, NACIĄG, POJEMNOŚĆ POLOWA, POWÓD, TARCIE, POZIOM, POTENCJAŁ DZETA, WEISS, CHICHA, BRZESZCZOT, NOOB, SERDAK, LIBERALIZM SOCJALNY, BEZPODSTAWNOŚĆ, HOMOPOLIMER, PŁYTA, KATAFOREZA, KUC AMERYKAŃSKI, PIŁKA MECZOWA, TALERZ, WKŁAD, PRZEPRAWA, INSIMBI, MERCURY, SŁUŻBA, JOSE, GOLF, SYRENA, CIĄGŁY ROZKŁAD PRAWDOPODOBIEŃSTWA, MISIO, IZBA ADWOKACKA, MODUŁ SERWISOWY, GRAF MIESZANY, ANTYMONARCHISTA, DŹWIGACZ DACHOWY, ALT, SAMPLER, ABSORPCJA, TRÓJZĄB, TRAFIKA, URNA WYBORCZA, FERMION CECHOWANIA, JEDNOBIEGUNOWOŚĆ, CEGŁA, REGIMENTARZ, MACIERZYSTOŚĆ, POCHMIEL, NIŻSZE NACZELNE, TRAGIZM, OSINA, DNO KWIATOWE, DECHA, DIAKON, PRZEŁĄCZNICA, KOZAK, BICZ BOŻY, ZAMEK ŚLIZGOWO-OBROTOWY, IKONA, NORMATYWIZM, KATASTROFA, PRZEWÓD, NAZWA RZETELNA, STÓŁ MONTAŻOWY, JOGURT, MATA GRAWITACYJNA, IZOENZYM, IMPLIKATURA KONWERSACYJNA, SUBIEKTYWISTA, PRZEPYCHACZKA, CHRZĘSTNOSZKIELETOWE, MIKROFON DYNAMICZNY, PORFIRYNA, DZIUPLA, NIESPEŁNIALNOŚĆ, POPYT NIEELASTYCZNY, ŁAPA, FACJATA, BAJT, ODKŁACZACZ, MUZYKA, NIESŁUSZNOŚĆ, DŻAMAHIRIJJA, SKŁADANKA, STOSUNEK, UDRĘCZENIE, FILOLOGIA, KANCERA, PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE, KLĘSKA ŻYWIOŁOWA, UDERZENIE, SOLO, RĘKAWEK, PRZEWÓD JEZDNY, WIĄZANIE, HYMENOFOR, UŻYŁKOWANIE, METANOGENY, LÓD, PODKŁAD, PIRACTWO, PROGRAMOWANIE KWADRATOWE, DIORAMA, SUSZKA, ARTYSTA, MIKOTOKSYNA, NOTACJA POLSKA, JONOFOREZA, MOSTOWNICZY, SERPENTYNA, DOMINIUM, MECHANIKA KWANTOWA, KĄPIEL NASIADOWA, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, DZIEWIĘTNASTKA, ŁBISKO, OBLĘŻENIEC, STAROCERKIEWNOSŁOWIAŃSKI, ODDANIE, WATA, TUNBERGIA MYSORSKA, PRIORYTET, KAFKA, IDIOSYNKRAZJA, SŁUPEK STARTOWY, MATRYKUŁA, PEDERASTKA, DEBEL, PUNKT APTECZNY, GOSPODARKA MIESZANA, RÓŻA, ZBIÓR DYSKRETNY, NAROŻNIK, ROZTOCZE, KRÓWSKO, TELEGRAF OPTYCZNY, TAMARYND, MAŁCUŻYŃSKI, BIDŁO, OLEJARNIA, ORGAN, KONIEC, NOWICJUSZ, STATECZNIK, SILNIK BOCZNIKOWY, PRYMITYWIZM, SZCZELNOŚĆ, DRASTYCZNOŚĆ, SAMOGŁOSKA OKRĄGŁA, ODDZIAŁYWANIE, KRWAWNIK, BĘCNIĘCIE, BEZDEŃ, WIELKOŚĆ, KONTYNGENT CELNY, RESPIRATOR, HEGEL, SATELITA, ZRZUT, PIEROŻEK, ZWARCIE SZYKÓW, CZUMAK, PREFEKT APOSTOLSKI, POLKA, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, SURMA, WIDZOWNIA, SUKCESYWNOŚĆ, OPERA, EFEKT MNOŻNIKOWY, PIES DO TOWARZYSTWA, NIEPRZEJRZYSTOŚĆ, BOJER, KOSZT ALTERNATYWNY, DRAGANT, WETTER, TYGODNIÓWKA, BELLADONA, GÓRY WULKANICZNE, KRYPTOGRAFIA SYMETRYCZNA, GABINET MNIEJSZOŚCIOWY, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, SYNANTROP, ROKIETOWATE, HOSTEL, ŚMIESZKA, PEŁNIA, SYNSEPAL, ARGYROZAUR, STRUNOWCE, WOREK, KABRIOLET, PRZEDROŚLE, LINIJKA, BUTLA, PIEC KAFLOWY, GEREZA KRÓLEWSKA, ZATRZASK, GRADIENT, WYMIANA, SEKSUOLOGIA, REGULATOR, KORPUS, ?RELIGIOZNAWCA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 38.513 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ TURBINY WODNEJ, W KTÓREJ WODA DOSTARCZANA JEST NA PEWNEJ WYSOKOŚCI DO PIONOWO UMIESZCZONEGO NACZYNIA W KSZTAŁCIE WALCA, A U DOŁU WIRNIKA ZNAJDUJE SIĘ UKŁAD DWÓCH LUB WIĘCEJ ODPOWIEDNIO ZAKRZYWIONYCH RUREK ZAKOŃCZONYCH DYSZAMI, PRZEZ KTÓRE WYPŁYWA POD CIŚNIENIEM WODA WYWOŁUJĄC W TEN SPOSÓB MOMENT OBROTOWY A TYM SAMYM RUCH WIRNIKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ TURBINY WODNEJ, W KTÓREJ WODA DOSTARCZANA JEST NA PEWNEJ WYSOKOŚCI DO PIONOWO UMIESZCZONEGO NACZYNIA W KSZTAŁCIE WALCA, A U DOŁU WIRNIKA ZNAJDUJE SIĘ UKŁAD DWÓCH LUB WIĘCEJ ODPOWIEDNIO ZAKRZYWIONYCH RUREK ZAKOŃCZONYCH DYSZAMI, PRZEZ KTÓRE WYPŁYWA POD CIŚNIENIEM WODA WYWOŁUJĄC W TEN SPOSÓB MOMENT OBROTOWY A TYM SAMYM RUCH WIRNIKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOŁO SEGNERA rodzaj turbiny wodnej, w której woda dostarczana jest na pewnej wysokości do pionowo umieszczonego naczynia w kształcie walca, a u dołu wirnika znajduje się układ dwóch lub więcej odpowiednio zakrzywionych rurek zakończonych dyszami, przez które wypływa pod ciśnieniem woda wywołując w ten sposób moment obrotowy a tym samym ruch wirnika (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOŁO SEGNERA
rodzaj turbiny wodnej, w której woda dostarczana jest na pewnej wysokości do pionowo umieszczonego naczynia w kształcie walca, a u dołu wirnika znajduje się układ dwóch lub więcej odpowiednio zakrzywionych rurek zakończonych dyszami, przez które wypływa pod ciśnieniem woda wywołując w ten sposób moment obrotowy a tym samym ruch wirnika (na 11 lit.).

Oprócz RODZAJ TURBINY WODNEJ, W KTÓREJ WODA DOSTARCZANA JEST NA PEWNEJ WYSOKOŚCI DO PIONOWO UMIESZCZONEGO NACZYNIA W KSZTAŁCIE WALCA, A U DOŁU WIRNIKA ZNAJDUJE SIĘ UKŁAD DWÓCH LUB WIĘCEJ ODPOWIEDNIO ZAKRZYWIONYCH RUREK ZAKOŃCZONYCH DYSZAMI, PRZEZ KTÓRE WYPŁYWA POD CIŚNIENIEM WODA WYWOŁUJĄC W TEN SPOSÓB MOMENT OBROTOWY A TYM SAMYM RUCH WIRNIKA sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - RODZAJ TURBINY WODNEJ, W KTÓREJ WODA DOSTARCZANA JEST NA PEWNEJ WYSOKOŚCI DO PIONOWO UMIESZCZONEGO NACZYNIA W KSZTAŁCIE WALCA, A U DOŁU WIRNIKA ZNAJDUJE SIĘ UKŁAD DWÓCH LUB WIĘCEJ ODPOWIEDNIO ZAKRZYWIONYCH RUREK ZAKOŃCZONYCH DYSZAMI, PRZEZ KTÓRE WYPŁYWA POD CIŚNIENIEM WODA WYWOŁUJĄC W TEN SPOSÓB MOMENT OBROTOWY A TYM SAMYM RUCH WIRNIKA. Dodaj komentarz

6×1 =

Poleć nas znajomym:

x